استخدام اپراتور ماهر فرز cnc جهت کار در تهران

اطلاعات بیشتر

 

به همکاری اپراتور ماهر فرز cnc با تسلط کامل به پاور میل جهت کار در تهران نیازمندیم.

( با حقوق مکفی )

( چهار دانگه )

تلفن : ۰۹۱۲۱۸۶۵۹۷۳