استخدام تعدادی کارگر MDF کار با حقوق ثابت و بیمه

اطلاعات بیشتر

 

به تعدادی کارگر MDF کار با حقوق ثابت + بیمه تأمین اجتماعی در کرمانشاه نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۹۰۲۰۶۵۹۰۹