دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان- ۱۴ اسفند ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان بر اساس مصوبه هیئت امناء مورخ ۲۸/۴/۹۴ و  مجوز شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۴/۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع،  در سال ۱۳۹۵ از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مرکز آموزش بهورزی شهرستان برای روستاهای جدول  زیرتعداد ۱۴ نفر(۱۲ نفر زن -۲ نفر مرد) داوطلب به صورت قراردادی می پذیرد:

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

فهرست خانه های بهداشت محل پذیرش فراگیر بهورزی

ردیف خانه بهداشت تعداد پذیرش شرایط احراز
بهورز زن بهورز مرد –       دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی :

کاردانی برای بهورز زن : بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده )، مامایی

دارابودن مدرک تحصصیلی کاردانی برای بهورز مرد: بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها )، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط

-دارا بودن مدرک دیپلم کامل متوسطه: تجربی،ریاضی، انسانی، فنی حرفه ای، کار و دانش و سایر رشته های مورد تأیید – دیپلم کامل متوسطه در رشته بهورزی

۱ نوش آباد ۱ نفر ۱ نفر
۲ عبدا… آباد ۰ ۱ نفر
۳ دئفه رضوی ۱ نفر ۰
۴ کورگه ۱ نفر ۰
۵ اکبر آبادهجری ۱ نفر ۰
۶ راویز ۱ نفر ۰
۷ خنامان ۱ نفر ۰
۸ رکن آباد ۱ نفر ۰
۹ حسین آباد نوق(اسماعیل آباد) ۱ نفر ۰
۱۰ ناصریه ۱ نفر ۰
۱۱ عرب آباد ۱ نفر ۰
۱۲ ده رئیس (انار) ۱ نفر ۰
۱۳ دقوق آباد ۱ نفر ۰

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

۱- شرایط عمومی :

۱-۱) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۲-۱) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۳-۱) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-۱) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی از خدمت(ویژه برادران)
تبصره-معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
۵-۱) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
۶-۱) نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۷-۱) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کاربهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش(به تائید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه).
۸-۱) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
۹-۱)داوطلبان  نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند.
تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه به شرط دارا بودن سایر شرایط مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
۱۰-۱)نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۲- شرایط اختصاصی:
۱-۲) متقاضیان  با مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی(بهداشت خانواده) ، مامائی برای پذیرش بهورز زن.
۲-۲) متقاضیان با مدرک فوق دیپلم دریکی از رشته های بهداشت عمومی(مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط برای پذیرش بهورز مرد.
۳-۲) متقاضیان  با مدرک دیپلم دارا بودن انواع دیپلم کامل متوسطه مورد تأیید و دیپلم کامل متوسطه بهورزی
۴-۲) شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم و مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیر مرتبط که حائز شرایط احراز مندرج نیستند مجاز نمی باشد.
۵-۲) شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمونهای پذیرش بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد.
۶-۲) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های ذکر شده در بندهای ۱-۲ و ۲-۲)در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون می باشند مشروط بر اینکه قبل از شروع دوره بهورزی از ادامه طرح انصراف یا طرح پایان یافته باشد.
۷-۲) پذیرش صرفا” به صورت بومی صورت میگیرد.  داوطلبان شرکت کننده در آزمون چنانچه دارای یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند :
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه )با روستا یا شهرستان محل تقاضا یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.(دارای پرونده خانوار در خانه بهداشت باشد)
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی(ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.(دارای پرونده خانوار در خانه بهداشت باشد)
تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بندهای (الف) و (ب) را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط بند (الف) و (ب) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنان بلامانع است.
بدیهی است افراد بومی بندهای (الف) و(ب) نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره ۲ : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای (الف) و (ب) و تبصره ۱  از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا)  با مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه  وخانه بهداشت( منظم به رونوشت از پرونده بهداشت متقاضی) و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره ۳ : داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل سکونت داشته است مشروط به آنکه شورای اسلامی بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر محل مورد تقاضا گواهی نماید پذیرش آنان بلامانع است  . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.
۸-۲) شرایط سنی :
• حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۱۶ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۱۸ سال
• حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)
• تاریخ اولین روز شروع ثبت نام، مبنای محاسبه سن قرار خواهد گرفت.
تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه میگردد ضمن اینکه با احتساب موارد زیر حداکثر سن متقاضیان با مدرک دیپلم نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)و فوق دیپلم در بدو ورود نباید از ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)تجاوز نماید.
الف) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت
ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ج)  سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین گردیده و به هر حال از شرایط سنی مندرج در آگهی نبایستی بیشتر باشد.
د) سهمیه معلولین با درنظر گرفتن شرایط احراز بهورزی رعایت خواهد شد.

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

 ۳ – مدارک ثبت نام
۱-تکمیل فرم  درخواست جهت ثبت نام در محل مرکز آموزش بهورزی و رضایت نامه سرپرست
۲- اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- اصل و فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- اصل و فتوکپی کارت ملی- ۲  قطعه عکس که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
۳- تأییدیه بومی بودن و سکونت داوطلب در محل و مقبولیت اجتماعی وی از طرف شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا)  ، مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه  وخانه بهداشت( منظم به رونوشت از پرونده بهداشت متقاضی)
۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
۵-تأئیدیه  سلامت جسمی و روانی توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت
۶- اصل رسید بانکی به مبلغ ۹۶۰۰۰ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و مبلغ ۱۱۲۰۰۰ریال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم که به حساب شماره ۲۱۷۸۴۱۳۸۱۵۰۰۱ نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی  واریز گردیده است.(واریز مبلغ و ارائه فیش بانکی در زمان دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است)
(ایثارگران ۵۰%مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند).
۷- ارائه مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان
۸-  سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۹- یک برگ پوشه
۱۰-تصویر گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت استفاده از معافیت سنی
نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
متقاضیان لازم است از تاریخ ۹۵/۱۲/۷ لغایت ۹۵/۱۲/۱۸ به مرکز آموزش بهورزی شهرستان رفسنجان به آدرس رفسنجان خیابان امام (ره)، جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام علی(ع)  شخصا” مراجعه و مدارک وفرمهای تکمیل شده را تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکرات:
چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ,داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم اشتغال ,حکم صادر لغو بلا اثر میگردد.
-استفاده از سهمیه ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی واختصاص می باشد.
۴-مواد امتحان :
الف) مواد درسي آزمون براي دارندگان مدرك فوق ديپلم :
الف۱- آزمون توانمندیهای عمومی، به صورت کتبی به عمل خواهد آمد:
دروس: معارف اسلامي ، زبان و ادبيات فارسي ، زبان انگليسي ، اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون هر درس ۱۵ سوال ( مجموعاً ۶۰ سوال ) به صورت چهار گزينه اي خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط).
آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل  ۳۰ درصد از كل نمره آزمون )را به خود اختصاص خواهد داد .
الف۲-آزمون  تخصصي، به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
دروس: نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني ( ۳۰ سوال) ، آمار حياتي و اپيدميولوژي (۱۵ سوال ) و  آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال) مجموعا ۶۰ سوال كه به صورت چهار گزينه اي خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط).
آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا ۶۰ نمره (معادل  ۳۰ در صد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .
تبصره : مصاحبه ۸۰ نمره( معادل۴۰ درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد .
ب) مواد درسي آزمون براي دارندگان مدرك ديپلم :
جهت سنجش توانمندیهای عمومی , ازمون کتبی به عمل خواهد آمد.
دروس دیپلم کامل متوسطه شامل( ادبيات فارسي ، زبان انگليسي ، دين و زندگي)  اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون هر درس ۱۵ سوال  ( مجموعاً ۶۰ سوال ) كه به صورت چهار گزينه اي خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ).
آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره  (معادل  ۶۰ درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .
تبصره : مصاحبه ۴۰ درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد .
-برای هر پست بهورزی ,گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است.لذا در صورتی که برای یک پست بهورز,تعداد واجدین شرایط با مدارک کاردانی حداقل ۲ نفر باشند دانشگاه از میان ۲ نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز می نماید.
-از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید.
-بعد از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه بهداشت به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شوند.

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

۵- زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه :
هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تاریخ های مربوط به کارت ورود به جلسه، آزمون کتبی و …. از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به ادرسwww.rums.ac.ir   يا ارسال پيامك ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۲۳۳۳ خواهد بود.
کارت ورود به جلسه و راهنمای آزمون و اعلام  محل برگزاری در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۵ و ۹۶/۲/۶  از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴  در محل مرکز آموزش بهورزی به آدرس رفسنجان خیابان امام (ره)، جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام علی(ع)  با ارائه رسید تحویل مدارک، به شخص داوطلب توزیع می گردد.
۶- شرط شروع به تحصیل:
-موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه که توسط کمیته پذیرش به عمل خواهد آمد.
-تأئیدیه هسته گزینش دانشگاه
-سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که ((پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و بیش از آن با صلاحدید دانشگاه به صورت شیفتهای مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته درروستا انجام وظیفه نماید)) الزامی است.
تبصره-پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی, از ادامه تحصیل انصراف نمایند یا خلاف اطلاعات اعلام شده توسط فرد محرز شود،  ضمن پرداخت هزینه های مربوط مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان با مدرک دیپلم ۲۴ ماه و دارندگان مدرک فوق دیپلم (در صورت رسیدن به حدنصاب)  ۶ ماه بصورت شبانه روزی و بصورت متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود.

نام خانوادگی: نام:
نام پدر: جنس: مرد                         زن
تاریخ تولد:روز        ماه        سال محل تولد:استان:              شهرستان:             بخش:
شماره شناسنامه: محل صدور: کد ملی:
دین:                          مذهب: وضعیت تأهل: متأهل                    مجرد
وضعیت نظام وظیفه: دارای کارت پایان خدمت                                   دارای معافیت قانونی دائم
وضعیت ایثارگری:

۱-جانباز                    درصد جانبازی

۲-رزمنده(برای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مدت حضور: روز     ماه      سال

۳-آزاده ، مدت اسارت: روز        ماه     سال

۴-فرزند و همسر شهداء: فرزند         همسر      ۵-فرزند و همسر جانبازان % ۲۵ و بالاتر: فرزند         همسر

۶-فرزند و همسر آزادگان بالای یک سال اسارت:   فرزند         همسر

۷- فرزند و همسررزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه:فرزند              همسر

۸-فرزند جانبازان زیر %۲۵ و آزادگان زیر یک سال اسارت: فرزند جانباز                   فرزند آزاده

۹-خواهر و برادر شهید: خواهر                 برادر

سایر موارد: مشمول خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان                           دانشجو
مدرک تحصیلی:  دیپلم                نوع دیپلم                   تاریخ اخذ دیپلم:
مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم

رشته تحصیلی:                               گرایش تحصیلی:                                   معدل:

دانشگاه محل تحصیل:                                             تاریخ اخذ مدرک فوق دیپلم:

نشانی کامل:
دو شماره تلفن ثابت(برای تماس ضروری):

دو شماره تلفن همراه (برای تماس ضروری):

اینجانب                                    متقاضی شرکت در آزمون پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را بر عهده میگیرم.درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقی را برای عقد قرارداد در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم.
تاریخ تکمیل فرم

امضا و اثر انگشت متقاضی:

امضا و اثر انگشت سرپرست متقاضی:

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

جهت دریافت فایل شرایط و فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید


خبر ۹ اسفند ۹۵: زمان تکمیل پرونده پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان اعلام شد.

قابل توجه پذيرفته شدگان نهائي ( رشته شغلي پرستاري ) آزمون ۹۵/۸/۲۱ (منبع: rums.ac.ir)

با عرض سلام و تبریک به پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی پرستاری ،به اطلاع می رساند جهت تکمیل پرونده گزینش در روزهای شنبه ۹۵/۱۲/۱۴ و يكشنبه ۹۵/۱۲/۱۵ از ۸ صبح لغایت ۱۱ با در دست داشتن مدارک زیر به آدرس بلوار امام علی -سازمان مرکزی دانشگاه ساختمان شماره۴ -هسته گزینش مراجعه نمایید.

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده در هسته گزينش

۱- پنج قطعه عكس ۴×۳ جديد (يكي از عكسها را بالاي فرم با چسب الصاق نمائيد (دریافت فرم در انتهای اطلاعیه)) عكسهاي فوق در سال جاري گرفته شده باشند با زمينه سفيد و پشت نويس شده (نام ، نام خ ، رشته تحصيلي ، ش ش ، نام پدر ) داخل پاكت كوچك مخصوص عكس
۲-كپي كارت ملي (دوطرف روی کاغذ A5 )
۳-كپي از تمام صفحات شناسنامه همراه با اصل شناسنامه ضمناً تصوير از برگ الصاقي موجود در شناسنامه (مهرهاي اضطراري) لازم نيست در صورت امكان برگ فوق را جدا و از صفحات اصلي تصوير گرفته شود . درصورت تعويض يا صدورالمثني تاريخ تعويض كه در پائين صفحه اول مشخص شده در صفحه آخر تصوير شناسنامه ( پائين برگه مهرهاي انتخابات ) با خودكار نوشته شود .
۴-كپي از كارت بسيج همراه با اصل ( دو طرف روی کاغذ A5 ) در صورت داشتن
۵-كپي آخرين مدرك تحصيلي ( کسانی که در حین طرح میباشند کپی از ابلاغ طرح کافیست) ضمناً كساني كه طرح گذرانده اند تصوير پايان طرح لازم است .
۶-كپي گواهي دوره هاي فناوري اطلاعات (It) (در صورت گذراندن)

* حضور داوطلبين صرفاً جهت تكميل پرونده ميباشد و تاريخ انجام مصاحبه متعاقباً از طريق تلفن اعلام خواهد شد . (مصاحبه تخصصي نيست ) لطفاً درخصوص تاريخ انجام مصاحبه سؤال نفرمائيد زيرا اعلام تاريخ مشخص مقدور نميباشد . اگردر مراكز درماني مشغول بكار هستيد نام بخش كار خود را ذكر كنيد . تاكيد ميشود پس از تکمیل پرونده از هرگونه تماس غیر ضروری و یا حضور بی مورد خودداری گردد , پس از تکمیل پرونده از طریق تلفنهای ثبت شده در داخل فرم از داوطلب جهت انجام مصاحبه دعوت خواهد شد.

جهت دریافت فایل راهنمای تکمیل فرم اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید


خبر ۱ دی ۹۵: اطلاعیه جدید در خصوص آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

**قابل توجه کسانی که در خصوص نتایج آزمون استخدامی ۹۵/۸/۲۱ در سایت سازمان سنجش اعتراض خود را اعلام نموده اند
افرادی که اسامی آنها در نتایج جدید سایت سازمان سنجش می باشد و دارای کارنامه قبولی هستند، خواهشمند است روز شنبه ۹۵/۱۰/۴ با در دست داشتن مدارک ذیل و طبق جدول زمان بندی به آدرس رفسنجان-بلوار امام علی (ع) ساختمان شماره ۱-اتاق ۱۱۱-واحد استخدام جهت تکمیل پرونده مراجعه فرمایید.
***بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود.
۱-شناسنامه و کارت ملی عکسدار(اصل و کپی)
۲مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما۲
۳-کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی (ویژه برادران)
۴-مدارک دال بر بومی بودن
۵-مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
۶-گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق فرم شماره ۵۰۲ یا احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی
۷-گواهی پایان طرح یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری
۸-گواهی مبنی بر موافقت یا انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع غیر از محل جغرافیایی خدمت می گذرانند
۹-گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین لایحه که طرح خود را تمدید نموده اند
۱۰-گواهینامه رانندگی(ویژه داوطلبین فوریتهای پزشکی)
۱۱-مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبین ایثارگر)

۱۲- کارنامه قبولی آزمون استخدامی

۱۳- پوشه

۱۴- ۳ قطعه عکس ۴*۳  پشت نویسی شده


خبر ۲۲ آذر ۹۵: برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی متمرکز ۹۵/۸/۲۱  (خبر اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

 ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان در آزمون مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ دانشگاه ، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک ذیل( مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی)  و طبق جدول زمان بندی به آدرس رفسنجان-بلوار امام علی (ع) ساختمان شماره ۱-اتاق ۱۱۱-واحد استخدام جهت تکمیل پرونده مراجعه فرمایید.

تذکر۱:  عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود.

تذکر۲: نتایج اعلام شده تا زمان کنترل کلیه مدارک مربوط به پذیرفته شدگان مرحله اول به صورت موقت بوده و طبق بند ۴ تذکرات آگهی منتشره مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط پذیرفته شدگان در آزمون محرز نگردد، پذیرش افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام و  لیست نهایی جهت انجام مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقبأ اعلام خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز:
۱-شناسنامه و کارت ملی عکسدار(اصل و کپی)

۲- ۳ قطعه عکس پشت نویسی شده

۳- مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما
۴-کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی (ویژه برادران)
۵-مدارک دال بر بومی بودن
۶-مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
۷-گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق فرم شماره ۵۰۲ یا احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی
۸-گواهی پایان طرح یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری
۹-گواهی مبنی بر موافقت یا انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع غیر از محل جغرافیایی خدمت می گذرانند
۱۰-گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین لایحه که طرح خود را تمدید نموده اند
۱۱-گواهینامه رانندگی(ویژه داوطلبین فوریتهای پزشکی)
۱۲-مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبین ایثارگر)

۱۳- کارنامه قبولی آزمون

۱۴- یک عدد پوشه

ردیف

عنوان شغل

تاریخ

ساعت

۱

داوطلبین رشته شغلی پرستار و کارشناس ارتباطات و عملیات

یک شنبه ۹۵/۰۹/۲۸

۸ تا ۱۴

۲

داوطلبین رشته شغلی کاردان فوریتهای پزشکی

دو شنبه ۹۵/۰۹/۲۹

۸تا ۱۴

۳

داوطلبین رشته شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی

سه شنبه ۹۵/۰۹/۳۰

۸ تا ۱۴

۴

داوطلبین رشته شغلی ماما

چهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱

۸ تا ۱۴

کمیته آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

جهت مشاهده این خبر در سایت علوم پزشکی رفسنجان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ آذر ۹۵: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی؛ به اطلاع میرسانیم: نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی توسط سازمان سنجش اعلام شد.

متن اطلاعیه سازمان سنجش:
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۲۱/۸/۹۵ شرکت نموده اند، می‌رساند، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

توجه: ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه کامل سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۱ مهر ۹۵ : استخدام دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان (منبع : sanjesh.org)

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود شرایط عمومی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه راهنما استخدام دانشگاه های علوم پزشکی به همراه لیست رشته ها اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...