دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی اردبیل

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ شهریور ۹۶: زمان توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

اطلاعیه شماره (۷) آگهی مورخه ۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
پیرو آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ و اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ و۳ و۴ و ۵ و۶، موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد:
زمان توزیع کارت الکترونیکی ورود به جلسه آزمون چهار رشته شغلی شامل: نگهبان – امور خدماتی – راننده – اپراتور تلفن در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه مورخه ۲۸ ،۲۹ و۳۰ شهریور ماه بوده و زمان برگزاری آزمون در دو نوبت:
الف) نوبت اول راس ساعت ۹ صبح برای شغل امور خدماتی.
ب) نوبت دوم راس ساعت ۱۱:۳۰ صبح برای مشاغل اپراتور تلفن – راننده – نگهبان، خواهد بود.
۲ –آزمون در روز جمعه مورخه ۳۱/‏۰۶/‏۹۶‬ ‬ بشرح ذیل خواهد بود. ضمناَ آدرس دقیق محل آزمون هنگام دریافت کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
الف) تمامی داوطلبان مشاغل مذکور برای شهرستان اردبیل، در خود شهرستان اردبیل.
ب) تمامی داوطلبان مشاغل مذکور برای شهرستان پارس آباد، در خود شهرستان پارس آباد.
ج) تمامی داوطلبان مشاغل مذکور برای شهرستان مغان، در شهرستان گرمی.
د) تمامی داوطلبان مشاغل مذکور برای شهرستان بیله سوار، در شهرستان بیله سوار.
ه) تمامی داوطلبان مشاغل مذکور برای شهرستان مشکین شهر، در شهرستان مشکین شهر.
** با توجه باینکه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دانشگاه به نشانی ( azmoon.arums.ac.ir ) به صورت الکترونیکی و غیر حضوری می باشد، مقتضی است متقاضیان گرامی از مراجعه حضوری به ستاد مرکزی دانشگاه خودداری نمایند.
۳- تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون شغل کمک پرستاری متعاقباَ از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید.


توجه: کاربران گرامی می توانند متن کامل آگهی و شرایط استخدام را از طریق فایل pdf درج شده در پایین همین صفحه مطالعه نمایند.

استخدام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبيل- ۱۲ شهریور ۹۶

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل در نظر دارد براي تامين نيروي انساني  مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت ، طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲ دستورعمل اجرايي پذيرش وبكارگيري بهورز مصوب هيات امناي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي،  تعداد ۲۸ نفر از افراد واجد شرايط را از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه وگزينش براي پذيرش در رشته شغلي بهورزي به صورت قرارداد معين به شرح ذيل در مناطق روستايي مورد نياز بكارگيري نمايد .

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جدول نياز هاي جذب بهورز
رديف نام شهرستان خانه بهداشت / جنس بهورز مورد نياز تعداد
مرد زن
  ۱ اردبيل ۱- قزل قيه (مرد) ۲- رضي آباد (زن) ۳- ينگجه ملامحمد حسن (مرد)  ۴- شبلو (مرد)   ۳   ۱
  ۲ بيله سوار ۱- مرادلو (زن)   ۱
  ۳ پارس آباد ۱- تكله تازه (مرد)   ۱   ۰
  ۴ خلخال ۱- كزج (زن)   ۰   ۱
   ۵ مشكين شهر ۱- خرم آباد (مرد)۲ – ارباب كندي (زن) ۳ -كنگرلو (زن ) ۴ آق قاسملو(زن) ۵ – خليفه لو (مرد) ۶-كلي عليا (مرد)  ۷ -كنجوبه (مرد)  ۸-شعبان (زن)     ۹-  موئيل(زن)  ۰۱- انار(زن)  ۱۱ – پيرازميان (مرد)   ۵   ۶
  ۶ مغان ۱- عباسعليلو (زن)   ۱
  ۷ نمين ۱- ميناباد (مرد) ۲- نيارق (زن) ۳- آلاديزگه (زن) ۴- جيد (مرد) ۵- سولا(زن)   ۲   ۳
  ۸ نير ۱- يامچي عليا(مرد) ۲- گوگه (زن) ۳- مشتقين(زن) ۴- / ئيلانجيق (زن)   ۱   ۳
جمع ۳۳ روستا ۱۶ ۱۲

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

۱) : شرايط عمومي  
۱.    اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور
۲.    داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۳.    التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴.    داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت (ويژه برادران)
تبصره : معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعلام كميسيون پزشكي موسسه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد.
۵.    عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
۶.    عدم سابقه محكوميت جزايي موثر
۷.    داشتن سلامت جسماني و رواني ، اجتماعي وتوانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط  با آن از جمله انجام برنامه دهگردشي و سياري ها در روستاهاي تحت پوشش به تاييد پزشك معتمد شهرستان يا حسب مورد با تاييد كميسيون پزشكي
۸.    نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشگاه
۹.    داوطلبان نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني و بازخريد خدمت موسسه و ساير دستگاه هاي دولتي باشند
۰۱. نداشتن منع بكارگيري در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني موسسه
تبصره: نيروهاي قراردادي دانشگاه در صورت داشتن شرايط لازم براي پذيرش بهورزي مي توانند در آزمون شركت نمايند.
۲)  : شرايط اختصاصي بكارگيري بهورز :   
۱/۲) رعايت شرايط احراز طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي برابر مفاد دستورالعمل الزامي است :
شرايط احراز طبقات مختلف شغلي بهورز به شرح ذيل مي باشد.
–    دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي مرتبط(( كاردان بهداشت عمومي (مبارزه با بيماريها) يا بهداشت محيط يا بهداشت حرفه اي براي پذيرش بهورز مرد و دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم  در رشته كارداني بهداشت عمومي ( بهداشت خانواده )يا  مامايي براي پذيرش بهورز زن))
–    دارا بودن ديپلم كامل متوسطه
۲/۲ –  شركت داوطلبان داراي مدرك تحصيلي بالاتر از فوق ديپلم و نيز دارندگان مدرك تحصيلي فوق دیپلم غیر مرتبط در آزمون مجاز نمی باشد.
۳/۲ –   شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون پذيرش و بكارگيري بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولي پذيرش آنان مستلزم ارايه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دريافت هر نوع مدرك دانشگاهي قبل از شروع كلاس بهورزي مي باشد.
۴/۲-  پذيرش بهورز صرفاً مي بايد به صورت بومي صورت گيرد پذيرش بهورز غير بومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

داوطلبان بايد يكي از شرايط زير داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند .
•    الف ) محل تولد داوطلب  طبق مندرجات شناسنامه با روستا يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز  يكي باشد وهمچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام  (۹۶/۰۶/۱۵) در روستاي مورد نظر محرز گردد.
•    ب)حداقل دو مقطع  كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ) را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي كرده باشد وهمچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا  اولين روز شروع ثبت نام (۹۶/۰۶/۱۵) در روستاي مورد نظر محرز گردد.
تبصره ۱: داوطلبان زن كه شرايط بند الف و ب را نداشته باشند ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند فوق ازدواج كرده و حداقل ۲ سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكونتشان در محل مورد تقاضا پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلقي مي شوند و پذيرش آنان بلامانع است . بديهي است افراد بومي بند الف و ب  نسبت به اين افراد در اولويت هستند و اين افراد هم نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهند بود .
تبصره ۲ : احراز شرايط سكونت داوطلبان از طريق شوراي اسلامي روستا (ممهور به مهر و امضاي تمامي اعضاي شورا) و مهر و امضاي بهورز خانه بهداشت مربوط (منضم به رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي )  و با تاييد  مديريت شبكه بهداشت  و درمان / مركز بهداشت شهرستان صورت مي پذيرد.
تبصره۳: چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دلايل ادامه تحصيل و گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آن كه شوراي اسلامي سكونت آنها را گواهي نمايد و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق الاشاره در روستاي اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا را تاييد نمايد  پذيرش آنها بلا مانع است لذا براي گروه هاي مذكور اقامت در دو سال اخير در روستاي مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اينكه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند.
تبصره ۴: پذيرش بهورز از روستاي اصلي (محل استقرار خانه بهداشت ) انجام مي شود و در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعداد ۲  نفر در روستاي اصلي مورد نياز بهورز  مي بايست از افراد واجد شرايط ساكن روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل آورد.
۱ – : روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
۲- : در صورت عدم وجود تعداد كافي متقاضي واجد شرايط در در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي و درماني مربوطه تا شعاع ۱۵ كيلومتر پس از تاييد مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرايط نمود ((جذب و بكارگيري بهورز از مناطق شهري در هر شرايطي ممنوع مي باشد.))
۵/۲ ) : حداقل سن براي دارندگان مدرك ديپلم ۱۶ وحداكثر ۲۶ سال ( ۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و حداقل سن براي دارندگان مدرك فوق ديپلم ۱۸ وحداكثر ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) مي باشد. ((تاريخ اولين روز شروع ثبت نام  (۹۶/۰۶/۱۵) مبناي محاسبه سن قرار خواهد گرفت .))
تبصره ۱ : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
الف ) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق
ب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت
* در هرصورت سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي ديپلم با در نظر گرفتن موارد فوق نبايد از ۲۸ سال (۲۷ سال و۱۱ ماه و ۲۹ روز )  و سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم نبايد از ۳۰ سال ( ۲۹ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) تجاوز نمايد
تبصره ۲ : سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه  و به شرح ذيل مي باشد .
الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (ار تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ لغايت ۱۳۶۷/۰۵/۲۹ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها و جانبازان از كارافتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل همسر ، پدر ، خواهر ، و برادر تا ميزان ۵ سال
ج)آزادگان، فرزندان شاهد ،جانباز ۲۵% و بالاتر و آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند .
۳)    : نحوه ثبت نام : 
متقاضيان  ثبت نام جهت دريافت فرم ثبت نام و تكميل آن مي توانند به مركز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمايند .
۴)    مدارك مورد نياز ثبت نام :   
الف )تكميل برگ درخواست شغل بهورزي ( با دقت وخط خوانا نوشته شود)
‌ب)    رسيد بانكي  مبني بر پرداخت مبلغ ۱۵۷۰۰۰ ريال (معادل پانزده هزار و هفتصد تومان) براي داوطلبان ديپلم و مبلغ ۲۹۵۰۰۰ ريال (بيست و نه هزار و پانصد تومان ) براي داوطلبان فوق ديپلم مرتبط ، به شماره حساب سيبا ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۳۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه مركزي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي  استان به عنوان حق ثبت نام در آزمون به كارگيري بهورز
* فرزندان شاهد و جانبازان معزز از پرداخت هزينه ثبت نام معاف و ساير داوطلبان ايثارگر ملزم به پرداخت نصف مبلغ مورد نظر مي باشند.
‌ج)    ۲ قطعه عكس ۴*۳ جديد تمام رخ ، پشت نويس شده (يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود)
د) تصوير آخرين مدرك تحصيلي
ه)تصوير تمام صفحات شناسنامه
ز)تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)
ح)مدارك دال بر بومي بودن ( فرمت تاييد شده بومي فرد توسط اعضاي شوراي اسلامي  روستا و بهورز خانه بهداشت مربوطه و  مركز بهداشت شهرستان)
ط) مدارك دال بر ايثار گري
۵) نحوه ارسال مدارك ومهلت ثبت نام : 
متقاضيان واجد شرايط مدارك لازم را به ترتيب ذكر شده  از تاريخ ۹۶/۰۶/۱۵ حداكثر تا تاريخ  ۹۶/۰۶/۳۰ با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اردبيل – انتهاي خيابان دانشگاه – جنب شهرك دادگستري – ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل  به كد پستي ۸۵۹۹۱-۵۶۱۸۹  دبيرخانه ستاد دانشگاه – آزمون بهورزي ارسال نمايند.
•    به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمناً ملاك تاريخ تحويل مدارك  به پست تاريخ ثبت شده چاپي مندرج بر روي مرسوله پستي مي باشد.
•    پذيرش مدارك به صورت دستي به هيچ عنوان مقدور نمي باشد .
•    نوشتن آدرس دقيق و نيز روستاي محل سكونت داوطلب آزمون بهورزي در روي پاكت مدارك الزامي مي باشد

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

۶) زمان ومحل توزيع كارت :
۱/۶) كارت ورود به جلسه امتحان در روز هاي چهارشنبه وپنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۲ و ۹۶/۰۷/۱۳ از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۴ در محل ستاد مركزي دانشگاه واقع دراردبيل  –  انتهاي خيابان دانشگاه – جنب شهرك داد گستري –  طبقه همكف- سالن جلسه معاونت بهداشتي-  توزيع خواهد شد.
۲/۶) : تحويل كارت ورود به جلسه آزمون فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي امكان پذير است .
۳/۶) : زمان آزمون در روز جمعه مورخه ۹۶/۰۷/۱۴، ساعت و مكان آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۷) مواد امتحان عبارتند از :
۱/۷) امتحان توانمنديهاي عمومي براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط ((فوق ديپلم مامايي و بهداشت خانواده )) براي بهورزان زن و فوق ديپلم مبارزه با بيماريها ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي براي بهورزان مرد )) شامل : دروس معارف اسلامي ، زبان و ادبيات فارسي ، زبان انگليسي واطلاعات سياسي واجتماعي ومباني قانون : هر درس ۱۵ سوال و در مجموع ۶۰ سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزينه اي ( با اعمال يك  نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط ) طراحي خواهد شد . (معادل ۳۰% از نمره كل آزمون)
۲/۷ ) امتحان توانمنديهاي عمومي براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم : دروس ديپلم كامل متوسطه شامل (دروس ادبيات فارسي ، زبان انگليسي ،و دين و زندگي) و اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون : هر درس ۱۵ سوال و در مجموع ۶۰ سوال كه به صورت چهار گزينه اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاي سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شد. (معادل ۶۰% از كل نمره آزمون)
تبصره : متقاضيان اقليت هاي مذهبي به ۱۵ سوال معارف اسلامي در گروه داوطلبان فوق ديپلم  و ۱۵ سوال دين و زندگي در گروه داوطلبان ديپلم پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به طور مساوي اختصاص داده خواهد شد  .
۳/۷) امتحان توانمندي هاي اختصاصي براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط : از واحدهاي درسي اختصاصي شامل  نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني  (۳۰ سوال ) ، آمار حياتي و اپيدميولوژي (۱۵ سوال )، آموزش بهداشت (۱۵ سوال) وجمعاً ۶۰ سوال كه به صورت چهار گزينه اي( با اعمال يك نمره منفي به ازاي سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شد . آزمون توانمندي هاي تخصصي مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰% از كل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد .
۴/۷) داوطلبان ديپلم ، آزمون اختصاصي نخواهند داشت.
۵/۷) مصاحبه ): از بين داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت پذيرش مصاحبه به عمل خواهد آمد  كه ۴۰% از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
** (از ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي حداكثر تا ۳ برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه به كميته مصاحبه معرفي خواهند شد .

توجه: کاربران گرامی می توانند متن کامل آگهی و شرایط استخدام را از طریق فایل pdf درج شده در پایین همین صفحه مطالعه نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۱ مرداد ۹۶: جزئیات برگزاری آزمون شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اطلاعیه شماره (۵) آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
پیرو آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ و اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ و۳ و۴ موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد.
* نظر به کثرت شرکت کنندگان و تداخل آزمون فوق با فرایند آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور، آزمون آگهی مذکور به صورت مرحله ای و بر حسب رشته های شغلی به شرح ذیل برگزار خواهد شد:
الف- زمان توزیع کارت الکترونیکی ورود به جلسه آزمون هشت رشته شغلی شامل: پرستار- کارشناس اتاق عمل- کارشناس علوم آزمایشگاهی- کارشناس هوشبری- ماما – کارشناس کامپیوتر – مهندسی صنایع- متصدی خدمات مالی- در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخه ۶، ۷ و۸ شهریورماه بوده و زمان بر گزاری آزمون راس ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخه ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ در سالن های پیامبر اعظم (ص) و امام علی (ع) دانشگاه واقع در اردبیل- میدان جانبازان – خیابان دانشگاه – روبروی دانشگاه پیام نور – محل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خواهد بود.
ب- تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون سایر رشته های شغلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید.
*** با توجه به اینکه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دانشگاه به صورت الکترونیکی و غیر حضوری می باشد، مقتضی است متقاضیان گرامی از مراجعه حضوری به ستاد مرکزی دانشگاه خودداری نمایند.


خبر ۲۵ مرداد ۹۶: اطلاعیه شماره (۴) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
پیرو آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ و اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ و۳ موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد. ۱-تاریخ اخذ کارت الکترونیکی ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت این دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. ** ضمناً اخذ کارت الکترونیکی ورود به جلسه از طریق همین سایت خواهد بود. ۲-متقاضیان گرامی جهت کسب آخرین اطلاعات در خصوص آگهی و زمان صدور کارت و محل و تاریخ برگزاری آزمون لازم است به صورت مستمر به سایت دانشگاه مراجعه نمایند. ۳-باتوجه به اینکه هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون مذکور از طریق سایت این دانشگاه خواهد بود لذا داوطلبان از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با دانشگاه خودداری نمایند.


خبر ۱۸ مرداد ۹۶: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

((اطلاعیه شماره (۳) آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی)))

پیرو آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ و اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ موارد ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد.

مهلت ثبت نام در آگهی مذکور لغایت روز یکشنبه مورخه ۲۲/‏۰۵/‏۹۶‬ ‬ تمدید می گردد.

حداکثر سن متقاضیان کلیه رشته های شغلی (با احتساب سنوات نظام وظیفه و سوابق بیمه ای) به ۳۵ سال تمام، اصلاح می گردد. (تاریخ تولد از ۱۵/‏۰۵/‏۶۱‬ به بعد)
تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت این دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
متقاضیان گرامی جهت کسب آخرین اطلاعات در خصوص آگهی و زمان صدور کارت و محل و تاریخ بر گزاری آزمون لازم است روزانه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.


استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل- ۵ مرداد ۹۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش از محل مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ – ۳۰/۳/۹۳ و ۶۲۶۵/۲۰۹/ د- ۲/۱۱/۹۵ و ۶۶۴/۲۰۹/ د – ۶/۲/۹۶ و ۱۸۲۳/۲۰۹/ د – ۱۳/۳/۹۶ و ۱۹۶۶/۲۰۹/ د- ۲۱/۳/۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعداد ۱۴۸ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و عملی (مهارتی) حسب شرایط پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جدول نیازهای مشاغل جذب نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
ردیف عنوان رشته شغلی شرایط احراز مدرک تحصیلی جنسیت تعداد

نفر

محل جغرافیائی خدمت
زن مرد
 ۱  پرستار  

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته پرستاری

 

 *  *  ۶ شهرستان مغان  )گرمی(
 *  *  ۵ شهرستان بیله سوار
 ۲ کارشناس اتاق عمل  

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته اتاق عمل

 *  *  ۱ شهرستان مغان  )گرمی(
 *  *  ۱ شهرستان بیله سوار
 ۳ کارشناس

هوشبری

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته هوشبری  *  *  ۱ شهرستان مغان  )گرمی(
 

۴

کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی و گواهی پایان دوره در مرکز ART و سابقه کار در مرکز ناباروری جهت فعالیت در آزمایشگاه جنین شناسی

 

 ۱  ۱  ۲  

 

شهرستان اردبیل )مرکز

ناباروری(

 

 ۵ ماما دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مامایی و گواهی پایان دوره در مرکز ART و سابقه کار در مرکز ناباروری  *  –  ۱
 ۶ مهندسی

صنایع

دارا بودن مدرک تحصیلی ترجیحاً کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش مدیریت پروژه یا بهینه سازی سیستمها ویا کارشناسی مهندسی صنایع  *  ۱  

شهرستان اردبیل

 

۷ متصدی خدمات مالی دارا بون مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی حسابداری  *  ۱ شهرستان مغان
 *  ۱ شهرستان بیله سوار
ادامه جدول نیازهای مشاغل جذب نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
۸ کارشناس کامپیوتر دارا بودن مدک تحصیلی کارشناسی ارشد یا

کارشناسی در رشته تحصیلی تکنولوژی نرم افزار یا مهندسی نرم افزار و قبولی از آزمون مهارتی

* * ۱ شهرستان اردبیل
* * ۱ شهرستان مغان  )گرمی(
* * ۱ شهرستان بیله سوار
* * ۱ شهرستان مشکین شهر
* * ۱ شهرستان نمین
* * ۱ شهرستان کوثر
۹ نگهبان دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم انتظامی، گروه علوم اجتماعی ، گروه حقوق، گروه روانشناسی، روابط عمومی، امورفرهنگی، تربیت بدنی، برق ، تاسیسات، و امداد و نجات و صرفاً بومی شهرستان و همچنین حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر  

 

 

*

 

 

۵

 

 

شهرستان اردبیل

 

* ۵ پارس آباد
۱۰ امورخدماتی دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل اول دبیرستان و حداکثر دیپلم متوسطه یا پیش دانشگاهی و صرفا

بومی شهرستان

۱۱ ۲۰ ۳۱ شهرستان اردبیل
۵ ۴ ۹ شهرستان مغان  )گرمی(
۱ ۱ ۲ شهرستان بیله سوار
۲ ۲ ۴ شهرستان مشکین شهر
۸ ۱۱ ۱۹ شهرستان پارس آباد
۱۱ راننده دارا بون مدرک تحصیلی حداقل اول دبیرستان و حداکثر دیپلم  متوسطه یا پیش دانشگاهی ودارا بودن گواهینامه ب ۲ وصرفا بومی شهرستان * ۵ شهرستان اردبیل
* ۲ شهرستان پارس آباد
۱۲ اپراتور تلفن دارا بون مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه و یا فوق دیپلم در رشته برق یا تاسیسات

 

* ۱ شهرستان اردبیل
* ۱ شهرستان پارس آباد
۱۳ کمک

پرستار

دارا بودن مدرک تحصیلی صرفا دیپلم و طی دوره آموزشی یکساله در موسسات مجاز مورد تائید

معاونت پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۱۹ ۹ ۲۸ شهرستان اردبیل
۲ ۳ ۵ شهرستان مشکین شهر
۲ ۳ ۵ شهرستان پارس آباد

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

۱- شرایط عمومی پذیرش  

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۶/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (معافیت پزشکی جهت مشاغل نگهبان و امور خدماتی پذیرفته نمی شود)
۶/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و قرص های روانگردان
۲/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۷/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که پذیرفته می شوند.

تذکر ۱: پذیرش اولیه قبول شدگان در شغل نگهبان پس از انجام آزمنون  آمادگی جسمانی بر اساس ضوابط ابلاغی مرکز حراست وزارت متبوعه انجام می پذیرد.

تذکر ۲: پذیرش اولیه قبول شدگان در شغل کمک پرستاری پس از انجام آزمون مصاحبه عملی (مهارتی) بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت پرستاری وزارت متبوعه انجام می پذیرد.

تذکر ۳: پذیرش اولیه قبول شدگان در شغل کارشنسا کامپیوتر پس از انجام آزمون مصاحبه عملی (مهارتی) انجام می پذیرد.

۲- شرایط اختصاصی:

۲/۱- داشتن حداقل ۲۰ سال (تولید قبل از تاریخ ۷۶/۵/۱۵) و حداکثر ۳۰ سال تمام (تولید بعد از ۶۶/۵/۱۵) برای مشاغل کمک پرستار، نگهبان، امور خدماتی، راننده، اپراتور تلفن و حداکثر ۳۵ سال تمام (تولد بعد از ۶۱/۵/۱۵) برای سایر مشاغل

۲/۲- برای مشاغل نگهبان حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر

۲/۳- برای مشاغل نگهبان، امور خدماتی، اپراتور تلفن و راننده صرفا بومی شهرستان و برای کمک پرستاری و سایر رشته ها های شغلی اولیت با داوطلبان بوم شهرستان خواهد بود.

۲/۴- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه تا تاریخ آخرین روز ثبت نام (۹۶/۵/۱۵) می باشد.

۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد یناز:

۳/۱- متقاضیان واجد شرایط ملرم هستند حداکثر تا تاریخ ۹۶/۵/۱۵ نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. ثبت نام نهایی منوط به دریافت کد رهگییر از سامانه آزمون است.

۳/۲- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب ) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۶۰۰۵ این دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل  بعنوان حق شرکت در آزمون. ضمناً ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.
ج) یک قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی که بایستی با توضیحات سایت اینترنی دانشگاه، بانضمام فیش بانکی اسکن  و ارسال شود. (ضمناً اسکن های انجام شده باید دارای وضوح و قابل تشخیص باشند. به عکس های که به وسیله نرم افزار فتوشاپ یا نرم افزارهای مشابه ویرایش شده اند و همچنین عکس های که از طریق موبایل و خارج از شرایط مد نظر تهیه شده باشند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد گردید.

۳/۳ به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

۳/۴ – مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول ازمون:
داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

الف)تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
ب) رسید بانکی
ج) دو قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی (زمینه سفید)
د) اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
و) اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
ه) اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
ی) اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (پشت و رو)
ل) اصل و کپی مدارک دال بر بومی بودن
ن) اصل و کپی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن حسب مورد
ف) اصل و کپی مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
م) اصل و کپی سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تبصره : مدرک تحصیلی،از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
د)کپی آخرین مدرک تحصیلی
و) کپی کارت ملی (پشت و رو)
ه)کپی تمام صفحات شناسنامه
ی) کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (پشت و رو) (برای مشاغل نگهبان، راننده و امورخدماتی  معافیت پزشکی پذیرفته نمی شود)
ن) کپی پشت و رو از گواهینامه رانندگی (ب۲) برای داوطلبان شغل راننده
ل)کپی مدارک دال بر بومی بودن
ف(کپی مدارک دال بر ایثارگری از مراجع ذیربط
م) کپی سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تبصره : مدرک تحصیلی، از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴- زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه:

۴/۱- کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۹۶/۵/۲۵ و ۹۶/۵/۲۶ قابل چاپ خواهد بود. و همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام دریافت کارت به اطلاعات داوطلبان خواهد رسید.

۵- مواد امتحانی آزمون عبارتند از:

۵/۱- امتحان توانمندی های عمومی برای مشاغل امور خدماتی، راننده و اپراتور تلفن: ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- آشنایی با راننده ۳ – معارف اسلامی ۴- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون، در مجموع به تعداد (۶۰) سوال به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

۵/۲- امتحان توانمندیهای عمومی برای مشاغل کمک پرستاری، خدمات مالی، کارشناس کامپیوتر، مهندسی صنایع، کارشناس آزمایشگاه، ماما، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری و نگهبان شامل: ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی ۳- ریاضی و آمار ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون ، در مجموع به تعداد (۶۰) سوال به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

۵/۳- امتحان تخصصی صرفاً جهت مشاغل مقاطع کارشناس و کمک پرستاری شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مندرج در آگهی به تعداد ۴۰ سوال به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود) طراحی خواهد شد.
۵/۴- برای داوطلبان مشاغل امور خدماتی، راننده، اپراتور تلفن و نگهبان صرفاً سئوالات عمومی پیش بینی گردیده است.
۵/۵- امتیاز سوالات توانمندی های عمومی با ضریب یک و امتیاز سوالات تخصصی با ضریب دو مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

جهت مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – فروردین ماه ۹۶:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (فروردین سال ۹۶) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – سال ۹۵:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (سال ۹۵) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۸

  کد دیدگاه : 1373804

  سلام خدمت کارکنان علوم پزشکی ازتون یه خواهشششش. داشتم بی زحمت متاهل رو تو اولویت قرار بدین. ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پرستار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۵

   کد دیدگاه : 1383033

   اره واقعا منم خیلییی لازم دارم
   هم بومی هم متاهل تو الویت باشن
   خیلی ممنون

   پاسخ دهید
 • نویسنده : استخدام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۴۱

  کد دیدگاه : 1370162

  سپاس بخاطر اطلاع رسانی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سید حسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۷

   کد دیدگاه : 1383894

   بچه ها نتایج کی میاد؟؟؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید حسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۴۴

  کد دیدگاه : 1365590

  سلام نتایج کی میاد؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پرستار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۴۱

  کد دیدگاه : 1363897

  نتیجه ازمون شرکتی کی اعلام میشه
  (:boredom:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ابراهیم اصلان نژاد اصل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۱۵

  کد دیدگاه : 1362915

  متن دیدگاه خود را وارد کنیدجهت صدور کارت هنوز کارت ورود به جلسه امتحان رو نگرفتم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مونا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۰۸

  کد دیدگاه : 1357420

  سلام من نمیتونم کارتمو بگیرم یعنی اصلا تو سایت نزدن فردا قراره امتحان برگزار بشه ها… موندم چیکار کنم
  کسی کارتو گرفته؟کجا رفته تو سایت و چه جوری گرفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سولینا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۲:۲۶

   کد دیدگاه : 1357814

   سلام
   اگه منظورتون کارت ورود به جلسه ازمون فردا علوم پزشکی اردبیل بله زدن منم از کافینت گرفتم از همون سایتی که تو اگهی زدن
   موفق باشین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید حسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۳۱

  کد دیدگاه : 1356344

  سلام پس چی شد این کارت ورود به جلسه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۳۶

  کد دیدگاه : 1345957

  سلام بچه های اردبیل خاستم بهتون بگم پارس ابادتکمیل ظرفیت میکنه برای پرستاری لطفاپیگیری کنیداردبیلم تکمیل ظرفیت میزنه؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهمن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۵۹

  کد دیدگاه : 1342488

  سلام. کارت ورود به جلسه برای کسی قابل دسترسی است؟ اگر نه کسی از زمان صدور کارت اطلاع داره؟ فقط نندازن جمعه هفته بعد که آزمون فراگیره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۲۰

  کد دیدگاه : 1337303

  خبر مرداد 96: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام آزمون شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تا روز یکشنبه مورخه 96/05/22 تمدید گردید.
  جهت ثبت نام در آزمون بالای همین صفحه مراجعه نمایید
  با آرزوی موفقیت، سایت ایران استخدام

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آیهان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۵۶

  کد دیدگاه : 1336588

  سلام ،
  از دوستان پذیرفته شده خوشه مالی آزمون علوم پزشکی ۹۵(رشته حسابداری) اردبیل یه سوال داشتم ،
  اگه میشه بگین کسی رو واسه مصاحبه خواستن؟
  چون منم حد نصاب آورده بودم که هنوز خبری نشده (:fool:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پارساباد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۲۹

  کد دیدگاه : 1325666

  سلام من کاردانیه مکانیک دارم میتونم تو ازمون نگهبانیه پارساباد شرمت کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سید محسن عباسی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۵۱

  کد دیدگاه : 1325320

  خدماتی. راننده.برقکار

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سجاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۰۱

  کد دیدگاه : 1324525

  همش شده شرکتی.از صبح تا عصر باید داخل بیمارستان کار کنی با حقوق شرکتی.امنیت شغلی نداری.کار بیمارستان واقعا سخته ……

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...