استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (اعلام نتایج)

دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

 استخدام های دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۵

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود
جهت بحث و تبادل نظر در خصوص آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۵ از قسمت نظرات همین صفحه استفاده نمایید

جهت مشاهده نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده اطلاعیه های استانی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان)


خبر ۲۵ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۲۴،۱۹،۱۳،۵،۳و ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و ۱، ۸ ، ۱۸ و ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در رابطه با نتايج ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپوراهواز، خراسان رضوي، خراسان شمالي ومازندران (بجز كد شغل محلهاي: ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۹، ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۹،۱۱۱۸۵و۱۱۵۸۰) كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه ۲۵ اسفند در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتیجه آزمون استخدامی اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل- ۲۳ اسفند ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد نیرو در رشته های مشروحه جهت خدمت دربیمارستانهای تابعه دانشگاه بصورت شرکتی بکارگیری نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدامی اینجا کلیک کنید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند- ۲۳ اسفند ۹۵

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به منظور تامین نیروی انسانی ” دستیار دندانپزشک” از طريق شرکت هاي غير دولتي طرف قرارداد دانشگاه، ۵ نفر نيرو به صورت شرکتي جذب مي نمايد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدامی اینجا کلیک کنید


خبر ۲۱ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۲۴،۱۹،۱۳،۵،۳و۹۵/۱۱/۲۷ و ۵و۱، ۸و ۹۵/۱۲/۱۸ دررابطه با نتايج ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک ،بیرجند، رفسنجان، زاهدان، شهرکرد،گراش، ولرستان كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.
بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه ۲۱ اسفند در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ اسفند ۹۵:  نتيجه نهایی سومين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی آبان ۱۳۹۵ اعلام شد.

ضمن آرزوی موفقیت وبسایت ایران استخدام برای یکیایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که؛  نتيجه نهایی سومين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی آبان ۱۳۹۵ در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ اعلام شد.

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بدينوسيله بخشي از شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان، ايرانشهر ، جهرم و شاهرود كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد، متقاضيان در صورت هرگونه سؤال، لازم است با دانشگاه علوم پزشکی ذيربط تماس حاصل نمايند.
بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتیجه آزمون استخدامی اینجا کلیک کنید


خبر ۱۸ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور 

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۲۴،۱۹،۱۳،۵،۳و۹۵/۱۱/۲۷ و ۱و۹۵/۸/۱۲ دررابطه با نتايج ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهای رشته پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان،ایران، بابل، گراش، گناباد وگیلان و همچنین شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل، جیرفت وکردستان كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه ۱۸ اسفند در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۵ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۹۵/۱۱/۳، ۹۵/۱۱/۵ ، ۹۵/۱۱/۱۳ ، ۹۵/۱۱/۱۹ ، ۹۵/۱۱/۲۴ ، ۹۵/۱۱/۲۷، ۱۳۹۵/۱۲/۱ و۹۵/۱۲/۷ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبیل، ایرانشهر وگیلان كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه ۱۵ اسفند در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۸ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۹۵/۱۱/۳ ، ۹۵/۱۱/۵ ، ۹۵/۱۱/۱۳ ، ۹۵/۱۱/۱۹ ، ۹۵/۱۱/۲۴ ، ۹۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۵/۱۲/۱ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت جام، جهرم، خراسان شمالي، سمنان، شهيد بهشتي، گلستان و ياسوج كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.


خبر ۱ اسفند ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور
با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه­هاي اجرايي در تاريخ ۲۱/۸/۱۳۹۵، پيرو اطلاعيه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ و اطلاعيه ­هاي بعدي در تاريخ ۳/۱۱/۹۵ ، ۵/۱۱/۹۵ ، ۱۳/۱۱/۹۵ ، ۱۹/۱۱/۹۵ و ۲۴/۱۱/۹۵ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك، تربت­جام، رفسنجان، شهيد بهشتي، شيراز و هرمزگان و همچنين شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان، اروميه، اسفراين، البرز، اهواز، ايلام، بم ، بوشهر، بهبهان، تربت­حيدريه، دزفول، ساوه، سبزوار، شاهرود، شوشتر، قزوين، قم، كاشان، كرمان، كرمانشاه، گناباد، لارستان، مراغه، نيشابور، هرمزگان، همدان و يزدكه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرارگرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي­گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه ۱ اسفند  در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۷ بهمن ۹۵: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج اولیه آزمون خوشه های شغلی (بجز ۷ خوشه هاي شغلی كه نتايج اولیه آن درتاریخ ۹۵/۹/۲۰ اعلام شده است ) دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال ۱۳۹۵)

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی (بجز ۷ خوشه شغلی كه نتايج اولیه آن درتاریخ ۹۵/۹/۲۰ اعلام شده است ) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده اند، می‌رساند، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های مربوط به صورت کارنامه در سایت اين سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان قرار گرفته‌اند، لازم است حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشكيل پرونده، بررسي مدارك و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است درج اسامي معرفی شدگان در سایت اين سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهد داشت.

شایان ذکر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گردیده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی گردیده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌گردد.

در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ سومين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور سال ۱۳۹۵منحصراً دررابطه با نمرات کارنامه آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌‌باشد. (بدیهی است به تقاضاهایی که دررابطه با وضعیت بومی ارسال گردد به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد به دلیل اینکه اطلاعات افراد به منظور تعیین وضع بومی قبلاً برروی سایت قرار گرفته است) لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداكثر تا تاريخ ۹۵/۱۲/۶ با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در ميان بگذارند. و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند. بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ ۹۵/۱۲/۶ ارسال گردد، مقدورنمی باشد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه ۲۷ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۴ بهمن ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۹۵/۱۱/۳، ۹۵/۱۱/۵، ۹۵/۱۱/۱۳ و ۹۵/۱۱/۱۹ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز، اسفراين، بم، بوشهر، تهران و شهركرد كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي‌گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه ۲۴ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۹ بهمن ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج نهایی سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور
با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۹۵/۱۱/۳ ، ۹۵/۱۱/۵ و ۹۵/۱۱/۱۳ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل،بيرجند،تبريز، تربت حيدريه، جيرفت، زابل، زنجان، ساوه، قزوين، قم، كاشان، كرمانشاه، گلستان، مراغه، نيشابور، ياسوج و يزد و دانشكده هاي علوم پزشكي آبادان و لارستان كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه ۱۹ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۳ بهمن ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ ۹۵/۱۱/۳ و ۹۵/۱۱/۵ در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شوشتر و فسا كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه ۱۳ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۵ بهمن ۹۵: اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بدينوسيله بخشي از شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارومیه ،ایلام، بهبهان، دزفول، سمنان، کردستان، کرمان، که نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد، پذيرفته شدگان در صورت هرگونه سؤال، لازم است با دانشگاه علوم پزشکی ذيربط تماس حاصل نمايند.
بديهي است ساير رشته شغل محل هاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اطلاعیه ۵ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۳ بهمن۹۶: اعلام نتایج بخشي از شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و اطلاعيه هاي بعدي در رابطه با نتايج اوليه ۷ خوشه شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بدينوسيله بخشي از شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان، ايرانشهر ، جهرم و شاهرود كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد، متقاضيان در صورت هرگونه سؤال، لازم است با دانشگاه علوم پزشکی ذيربط تماس حاصل نمايند.

جهت مشاهده اطلاعیه ۳ بهمن در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۶ دی ۹۵: شرایط بومی داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه‌های پزشکی (منبع: خبرگزاری ایسنا)

 پیرو اطلاعیه‌های منتشر شده در مورخ ۲۹ و ۳۰ آذرماه جاری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، آن دسته از داوطلبانی که در یکی از رشته‌های شغلی دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت (بجز ۷ خوشه شغلی که نتایج آنها اعلام شده است)، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۹۵/۸/۲۱ شرکت کرده و حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند، می‌توانند با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سامانه ثبت‌نام درخصوص شرایط بومی بودن و اضافه شدن گزینه”بومی محل مورد تقاضا” (طبق مفاد آگهی و دفترچه ثبت نامی) علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرری که از طریق همین سایت جهت ویرایش و اصلاح سهمیه بومی در فرم ثبت‌نام (و در زمان دریافت کارت ورود به جلسه) انجام شد، لذا با توجه به عدم انتخاب دقیق وضعیت بومی توسط عده کثیری از داوطلبان دارای حد نصاب، که موجب شده سهمیه مذکور برای ایشان لحاظ نگردد، مواردی جهت استحضار این دسته از داوطلبان ذکر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومی، نوع بومی مشاهده نموده اند، جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری فردا سه‌شنبه ۷ دی با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

جهت مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۵ دی ۹۵: نتایج آزمون های استخدامی دستگاه های اجزایی و دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت وبسایت ایران استخدام برای یکیایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که؛ هم اکنون نتایج آزمون های استخدامی دستگاه های اجزایی و دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشوردر تاریخ ۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند می‌رساند که کارنامه نتایج اولیه داوطلبان در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی (شامل دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان دامپزشکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز ملی رقابت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) می‌بایست با توجه به نتیجه مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص اعلام اسامی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۰ آذر ۹۵: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در ۷ خوشه شغلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال ۱۳۹۵)

جهت مشاهده اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص وضعیت بومی داوطلبان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ آذر ۹۵: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی؛ به اطلاع میرسانیم: نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی توسط سازمان سنجش اعلام شد.

متن اطلاعیه سازمان سنجش:
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۲۱/۸/۹۵ شرکت نموده اند، می‌رساند، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۵

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند.جهت مشاهده شرایط آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کلیک کنید

– اصلاحیه مورخ ۱۰ و ۱۴ مهر ماه: جهت مشاهده اصلاحیه مورخ ۱۰ و ۱۴ مهر ماه اینجا کلیک نمایید


 دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گراش  مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی مراغه مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آبادان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اسفراين  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بهبهان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ساوه مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شوشتر  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لارستان  مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربي مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اراک مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اردبيل مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشاهده دانشگاه علوم پزشکی البرز مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی ايران مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بابل مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بم مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تهران مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جهرم  مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياري مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی دزفول مشاهده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زابل مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی فارس مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قم مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مشاهده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشاهده
دانشگاه علوم پزشکی همدان مشاهده مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی مشاهده
لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی

اخبار لحظه به لحظه استخدامی  دانشگاه های علوم پزشکی را از این قسمت دنبال کنید
استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۱۴ اسفند ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۱۴ اسفند ۹۵)
استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان (۱۴ اسفند ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم  (۱۸ بهمن ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس (۱۳ دی ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان  (۲ دی ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (۲۱ آذر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (۱۰ آذر ۹۵)
نظر سنجی از داوطلبان آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی (۲۶ آبان ۹۵) 
استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان (۲۶ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه آزاد اسلامی (۱۹ آبان ۹۵)
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۱۹ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (۹ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (۹ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (۷ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۵ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم (۲ آبان ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۲ آبان ۹۵)
ثبت نام بیش از ۱۱۴ هزارنفر در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (۱۴ مهر ۹۵)
۳۰۰ فرصت شغلی جدید برای بانوان در سومین آزمون استخدامی فراگیر (۱۰ مهر ۹۵)
زمان انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (۱۰ مهر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال ۹۵ (۹ مهر ۹۵)
استخدام دانشکده علوم پزشکی ارومیه  (۸ مهر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول  (۶ مهر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (۴ مهر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان  (۱ مهر ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بم (۱ مهر ۹۵)
استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر (۱ مهر ۹۵)
احتمال تغییر زمان آزمون های استخدامی از سوی دولت  (۲۵ شهریور ۹۵)
امکان ثبت نام جدید در آزمون های استخدامی (۲۳ شهریور ۹۵)
۱۰ مهر؛ زمان انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی (۲۳ شهریور ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۳ شهریور ۹۵)
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی، دانشگاه های علوم پزشکی، آموزش و پرورش
تلاش رییس‌جمهور در تعلیق آزمون استخدامی در راستای تقویت نقش زنان (۱۷ شهریور ۹۵)
زمان آزمون استخدامی فراگیر و دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شد (۱۵ شهریور ۹۵)
اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص زمان برگزاری سومین آزمون فراگیر  (۷ شهریور ۹۵)
برگزاری همزمان دو آزمون استخدامی و فرهنگیان در یک ماه آینده (۷ شهریور ۹۵)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه (۳۱ مرداد ۹۵)
آزمون استخدام ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی به تاخیر افتاد (۱۹ مرداد ۹۵)
تکلیف استخدام دانشگاه های علوم پزشکی مشخص می شود (۱۷ مرداد ۹۵)
نا مشخص بودن وضعیت آزمون جامع استخدامی کشور  (۱۱ مرداد ۹۵)
ثبت نام بیش از ۲۱۶ هزار نفر در سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (۱۱ مرداد ۹۵)
آزمون جامع استخدامی به تعویق افتاد (۱۰ مرداد ۹۵)
ثبت نام بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آزمون های استخدامی (۱۰ مرداد ۹۵)
یکشنبه، پایان مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی (۹ مرداد ۹۵)
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی  (۶ مرداد ۹۵)
امشب آخرین مهلت ثبت نام در آزمون استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی (۶مرداد ۹۵)
اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی (۴ مرداد ۹۵)


جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش دومین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات گزینش اولین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای اول و دوم دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

جهت مطالعه شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

Saveاگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : ۲۲:۰۷

  کد دیدگاه : 1150967

  سلام ادمین محترم وسال نو شما مبارک بعداز 13 منتظر جواب استخدامی باشیم یا بعد از پنجم نفسمون گرفته شد یه کاری کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : ۰۹:۵۱

  کد دیدگاه : 1150720

  سلام ادمین محترم وعرص تبریک سال نو لطفا به سوال من پاسخ بدید .من پرستاری در مرحله اول قبول شدم .درصد هام از بقیه همکارام خیلی بیشتر بود .پرستار شرکتی بودم .موقع ثبت نام قراردادی بدون شناسه را در فرم ثبت نام علامت زدم چون در فرم ثبت نام مورد دیگه ای در مورد اشتعال در بیمارستان نداشت بقیه همکارای شرکتی که سوال کردم گفتن ما هم این ایتم وعلامت زدیم .چون قراردادی بدون شناسه نمره نداشت من هم این ایتم وعلامت زدم دور دوم رد شدم گفتن مدرک قراردادی نداشتی .ادمین محترم مگه مفاد دفترچه این نبود که به قراردادی بدون شناسه نمره اصافه نمیشه؟ایا افراد سهمیه دار وبدون سهمیه با هم مقایسه میشن؟من دور اول با درصد های خوب با نمره ۳۹.۶۷ قبول شدم در صورتی که قراردادی با شناسه با نمره ۴۳ قبول نشد .این نشون میده که سازمان سنجش منو با قراردادی ها مقایسه نکرده .لطفا ادمین یا هر کسی که اطلاعات داره جواب بده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : دیروز

   ساعت ارسال : ۱۲:۳۱

   کد دیدگاه : 1150777

   بله برای قراردادی های بدون شناسه امتیازی به غیر از سن در دفترچه نبود.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : معین

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۱ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۱۶:۳۲

  کد دیدگاه : 1150197

  امان از نم جاده و بغض من
  می بارم برای سبک تر شدن….

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ارشد پرستاری

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۱ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۰۶:۲۸

  کد دیدگاه : 1150060

  روانشناسی پیامهای نوروزی!👇

  ◽️سالی پر از توام و سرشار از آکنده برایتان مملو از لبریزم! (سالاد کلمات، اسکیزوفرنی)

  ▫️سال ۹۵ داره تموم میشه، یادت باشه زندگی کوتاهه، صادقانه عاشق باش، بدون کنترل بخند و هیچوقت از چیزی که باعث خنده تو میشه متاسف نباش (آنتونی رابینز درمانی!)

  ▫️سال نو را پیشاپیش، پس و پیش، پیش و پس، از راست به چپ، از چپ به راست، تبریک عرض، طول و ارتفاع آن را حساب کنید! (پرش افکار، بای‌پولار دیزاوردر)

  ▫️آلبرت انیشتین، زکریای رازی، اسحاق نیوتن، پروفسور حسابی، من و دیگر دانشمندان سال خوشی را برای شما آرزومندیم (نارسیستیک پرسونالیتی)

  ▫️پشت هر كوه سبزه زاريست پر از ياد خدا، در آن باغ كسى ميخواند كه خدا هست، غصه چرا؟ (معنا درمانگر!)

  ▫️عيد واقعي از آن کسي است، که آخر سالش را جشن بگيرد نه اول سال را (پارانویا)

  ▫️یادت باشه تعطیلات بزودی تموم میشه و بعدش سرکار رفتنه که انتظار تو رو میکشه. بازم یک سال کار و خستگی! (سادیسم)

  ▫️هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروزتان امروز، امروزتان دیروز، دیروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، اسگول شدی امروز! (بوردرلاین پرسونالیتی)

  ▫️نزدیک عیده، توی خونه تکونیه دلت، مارو بیرون نکنی! (دیپندنت پرسونالیتی)

  ▫️با آرزوی ۱۲ ماہ شادی ، ۵۲ ھفته خندہ، ۳۶۵ روز سلامتی، ۸۷۶۰ ساعت عشق، ۵۲۵۶۰۰ دقیقه برکت، ۳۱۵۳۰۰ ثانیه دوستی (وسواسی!)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ماما

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۱ فروردین ۹۶

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۹

   کد دیدگاه : 1150129

   قشنگ بودسال نوتون مبارک سال خوشی داشته باشید۰

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۱ فروردین ۹۶

   ساعت ارسال : ۱۹:۲۱

   کد دیدگاه : 1150239

   ان شاء الله این عیدها تمرینی باشه برای جشن گرفتن عید اصلی …عید همه مستضعفان…که صد البته نزدیک است…در سایه ایزد تبارک…عید همگی بود مبارک…

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امید

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۴

  کد دیدگاه : 1149764

  سلام و تبریک فرا رسیدن سال نو خدمت ادمین محترم و همکاران محترمتان میدوارم سال خوبی داشته باشید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۲:۰۰

   کد دیدگاه : 1149766

   سپاس، همچنین برای شما دوست عزیز سال خوب و پر برکتی باشه ان شاءالله

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۹:۳۶

  کد دیدگاه : 1149505

  سلام.دوستان کسی که به دیوان عدالت اعتراض کرده ججورپیگیری کنیم؟من سه هفته پیش اعتراض کردم یه کدشانزده رقمی بهم داده جکارش کنم؟ازطریق نت میشه پیگیری کرد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کامران

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۰۶

  کد دیدگاه : 1148900

  سلام، نتایج رشته های غیر از هفت خوشه معلوم نیست کی اعلام بشه؟؟؟ یعنی اول قراره هفت خوشه اعلام بشه بعد سایر رشته ها؟؟
  یا اینکه باید بریم دانشگاه و از اونجا پیگیر بشيم؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۱

   کد دیدگاه : 1149478

   ماهم منتظریم ..ان شاءالله نتایج هرچه سریعتربیاد (:bye:)

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۹:۲۳

   کد دیدگاه : 1149501

   مگه نتایج چن وقت پیش نیومد؟ یا بازم اعلام نتایج مونده؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم م

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۳

  کد دیدگاه : 1148819

  خدا رو شکر کنید ک کار دارین کاش من کار داشتم روز و شب سر کار بودم عید همگی مبارک ان شاالله ک سال پر خیر و برکتی برای همه باش

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۰

  کد دیدگاه : 1148818

  دفتر چه تامین اجتماعی باز نمیشه کسی نمیدونه رشته بهداشت خانواده رو میخوان یا ن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۰۲

  کد دیدگاه : 1148796

  سال نو پیشاپیش به همگی مبارک باشه انشالله که سال خوبی برا همه پیش رو باشه…. (:bye:) …مثل اینکه همه رفتن مسافرت….خدا پشت پناهشون ..ماکه باید بریم سرکار نه جمعه داریم نه شنبه ….بازم خداروشکر (:bye:) (:bye:)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ماما

   تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۱:۲۹

   کد دیدگاه : 1148812

   تشکرسال نوشماهم مبارک نگران نباشیدتنهانیستین جهت سرکاررفتن خیلیهاشیفت اولن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : امید

    تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۳:۳۱

    کد دیدگاه : 1148882

    خوشبحالتون انشاالله همیشه موفق باشید منم خیلی امیدوار بودم ساله آینده استخدام بشم ولی نشد و الان مثله دیونه ها هر روز یکی، دو بار این صفحه را نگاه میکنم بهرحال امیدوارم ساله آینده تو یه آزمون دیگه استخدام شم منم ساله نو را به ادمین و همکاران محترمشان تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم بابت سایت خوب و مفیدشان همچنین به بقیه دوستان هم تبریک عرض میکنم انشاالله ساله خوبی داشته باشید

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ماما

     تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

     ساعت ارسال : ۱۴:۱۴

     کد دیدگاه : 1148906

     ایشااله سال ۹۶همه به ارزوهاشون برسن وهمیشه خوشحال باشن۰

     پاسخ دهید
 • نویسنده : ارشد پرستاری

  تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۰

  کد دیدگاه : 1148277

  تا شروع بکارمو نزنن و حکم کارگزینیم رو با چشمای خودم نبینم،به این استخدامی باور ندارم. احساس میکنم این استخدامی زورکی برگزار کردن (:punish:)

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...