استخدام رئیس دفتر خانم در یک شرکت صنعتی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام یک شرکت صنعتی واقع در نیاورانِ تهران

یک شرکت صنعتی واقع در نیاورانِ تهران  به یکنفر رئیس دفتر خانم مجرب با سابقه مرتبط نیازمند است .

ایمیل ارسال رزومه: neginshirco@gmail.com