دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدامی آتش نشانی های استان آذربایجان غربی

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان،به اطلاع می رسانیم که تمامی اخبار مرتبط با استخدام آتش نشانی آذربایجان غربی در طی هر سال در همین صفحه به اطلاع شما خواهد رسید.


خبر ۲۸ اسفند ۹۵: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های بهمن ۹۴

طی اطلاعیه ای که توسط اداره کل امور شهری و شوراها منتشر گردید نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری ها بهمن ۹۴ در مشاغل عملیاتی آتش نشانی به شرح ذیل اعلام می گردد.

اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی بهمن ماه ۹۴ شهرداریهای استان آذربایجان غربی در پست های عملیاتی آتش نشانی

به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداری خوی

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

۱

۱۲۱۰۵۲۱

احسان امامویردی

۲۷۹۰۱۴۷۹۱۴

کاردان آتش نشان

خوی

۲۷/۲۰۰

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۲

۱۲۱۰۴۳۰

مهدی برودکی

۲۷۹۰۲۴۸۹۸۲

کاردان آتش نشان

خوی

۲۵/۱۹۲

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۳

۱۲۱۰۴۷۰

سعید صبوری

۲۷۹۰۱۷۸۰۸۹

کاردان آتش نشان

خوی

۷۹/۱۸۹

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۴

۱۲۱۰۴۴۵

هاتف ملائی

۱۳۶۰۹۶۸۶۲۸

کاردان آتش نشان

خوی

۶۲/۱۷۳

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۵

۱۲۱۰۴۰۷

سهیل نصرالهی

۲۷۹۰۰۹۴۷۰۵

کاردان آتش نشان

خوی

۲۲/۱۷۰

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۶

۱۲۱۰۵۲۵

نوید حمیدی

۲۷۴۰۲۷۲۲۷۸

کاردان آتش نشان

خوی

۵۴/۱۶۵

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۷

۱۲۱۰۵۱۶

محمد تقی ارزنلو

۲۸۰۳۴۶۱۹۴۳

کاردان آتش نشان

خوی

۵۵/۱۶۲

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۸

۱۲۱۰۵۲۰

هادی حرمتی

۲۷۹۰۵۱۳۷۶۷

کاردان آتش نشان

خوی

۱۸/۱۴۴

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۹

۱۲۱۰۴۸۸

مهران کاظمی

۲۷۹۰۲۵۹۰۳۸

کاردان آتش نشان

خوی

۹۳/۱۳۵

ذخیره

۱۰

۱۲۱۰۵۱۷

علی رضا کاظم سلطانی

۲۷۹۰۱۲۱۱۳۳

کاردان آتش نشان

خوی

۷۳/۱۳۵

ذخیره

۱۱

۱۲۱۰۴۸۷

رامین سعادتمند اوصالو

۲۷۴۰۵۶۶۷۹۴

کاردان آتش نشان

خوی

۱۰/۱۳۱

ذخیره

۱۲

۱۲۱۰۵۰۳

امیر موسی زاده

۲۷۹۰۳۵۸۱۷۶

کاردان آتش نشان

خوی

۷۲/۱۱۸

ذخیره

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداری سلماس

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

۱

۱۲۱۰۴۱۴

مهدی رنج جو

۲۸۴۰۰۰۸۱۲۲

کاردان آتش نشان

سلماس

۱۵/۱۴۴

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۲

۱۲۱۰۴۴۷

مرتضی بیگ زاده

۲۸۴۰۰۶۶۳۳۵

کاردان آتش نشان

سلماس

۴۸/۱۴۲

ذخیره

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین شهرداری بازرگان  

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

۱

۱۲۱۰۵۹۶

جواد قلی پور

۲۹۱۹۹۲۵۳۳۴

راننده آتش نشان

بازرگان

۷۴/۱۷۶

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۲

۱۲۱۰۵۴۴

افشین آقایارزاده

۲۸۳۰۸۶۷۸۳۱

راننده آتش نشان

بازرگان

۸۰/۱۵۳

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۳

۱۲۱۰۵۸۲

رضا میلانی

۲۹۱۰۰۰۵۰۷۰

راننده آتش نشان

بازرگان

۸۸/۱۴۳

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین شهرداری خوی

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

۱

۱۲۱۰۵۳۸

میرهاشم طباطبایی رضائی

۲۸۵۱۴۲۰۸۲۸

راننده آتش نشان

خوی

۵۲/۲۱۱

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

۲

۱۲۱۰۵۳۵

فرزاد عظیم زاده ریک آبادی

۲۸۵۱۸۵۸۷۸۵

راننده آتش نشان

خوی

۶۶/۱۳۱

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

* لازم به توضیح است که قبولی نهایی داوطلبین منوط به تائید هسته گزینش و معاینات پزشکی طب کار بوده ، لذا در صورت عدم تائید هسته گزینش و یا مرکز معاینات طب کار از نفرات ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد .

* با توجه به تعیین حدنصاب ۱۴۰۰امتیاز از ۹۰۰ امتیاز آزمون عملی برای شرکت کنندگان در آزمون ، داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب آزمون عملی نگردیده اند از سایر مراحل آزمون حذف گردیده اند.

* تا زمان اطلاع رسانی از طریق استانداری و یا شهرداری نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان نبوده و مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .

*داوطلبینی که به نتایج آزمون اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را تا ۱۰روز پس از اعلام رسمی به صورت کتبی جهت بررسی، تحویل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری نمایند. بدیهی است  به اعتراضات داوطلبین پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهدشد.


اطلاعیه زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشانی آذربایجان غربی بهمن ماه ۹۴ (آبان ۹۵)

زمان آزمون : آزمون عملی آتش نشانی در روز یکشنبه مورخ ۲۳/۸/۹۵ برگزار خواهد شد .

مکان برگزاری آزمون : ارومیه – بلوار استاد شهریار – نرسیده به سه راهی ایثار – سالن دو میدانی شهید امینی

موارد آزمون :

الف ) ارزیابی عمومی شامل سنجش توانمندی عمومی داوطلبین از طریق شش آزمون زیر:

۱- پرش طول

نحوه ارزیابی : پاره خط مشخصی روی زمین رسم کرده و داوطلب پشت آن قرار می گیرد . بعد از انجام پرش طول به سمت جلو ، محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده ، میزان پرش را مشخص می کند . این حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش بعنوان رکورد در فرم مربوط ثبت می گردد .

۲- دوی ۹*۴ متر

نحوه ارزیابی : فاصله ۹ متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم و در یک سو دو قطعه چوب کوچک قرار می گیرد . داوطلب در سوی دیگر می ایستد ، با فرمان شروع با حداکثر سرعت فاصله ۹ متری را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب آن را در سمت مقابل آورده و حرکت را برای حمل چوب دوم نیز ادامه می دهد . به این ترتیب فاصله ۹ متری تعیین شده را ۴ بار با حداکثر سرعت و در حد توانایی خود طی می کند . زمان شروع و پایان این حرکت بر حسب ثانیه در فرم مربوط ثبت می گردد .

۳- دوی ۴۵ متر

نحوه ارزیابی : فاصله ۴۵ متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله ۴۵ متری را طی می کند . مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد .

۴- دوی ۵۴۰ متر

نحوه ارزیابی : فاصله ۵۴۰ متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهای این فاصله بعنوان خط استارت و خط پایان تعیین می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله ۵۴۰ متری را طی می کند . زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد .

۵- دراز نشست

نحوه ارزیابی : در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع ، اقدام به انجام این تست می نماید . در این تست داوطلب دستهای خود را بصورت مورب بر روی سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد زاویه ۹۰ درجه تا نموده ، سر را بالا آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجدداً به حالت اولیه باز می گردد . این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام صحیح حرکت بعنوان مقیاس سنجش در فرم مربوط ثبت می گردد .

۶- بارفیکس یا کشش از میله

نحوه ارزیابی : این آزمون به کمک یک میله افقی ( میله بارفیکس ) انجام می گیرد . داوطلب در زیر میله قرار گرفته و به کمک دستها خود را بالا کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی بالا آورده و مجدداً به حالت اولیه با دستهای کاملاً کشیده باز می گردد . تعداد دفعات انجام صحیح این آزمون در یک دقیقه بعنوان امتیاز وی محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

ب) ارزیابی تخصصی شامل سنجش توانمندی تخصصی داوطلبین از طریق ۳ آزمون زیر :

۱- حمل دو عدد خاموش کننده آتش ۶ کیلوگرمی در طی مسیر ۵۰*۲ متر

نحوه ارزیابی : این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده ۶ کیلوگرمی از نوع پودر و گاز در مسیر رفت و برگشتی ۵۰ متری انجام شده و زمان ثبت شده بعنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

۲- حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر ۵۰ متر مستقیم

نحوه ارزیابی : داوطلب پشت دو حلقه نواری با کوپلنگ رول شده آتش نشانی واقع و با سوت داور با برداشت لوله از طریق معمول در آتش نشانی تا انتهای مسیر و خط پایان ادامه داده و در مسیر چنانچه لوله ها از هم باز یا به زمین اصابت نمایند زمان ثبت نشده و امتیاز حداکثری برای آن آیتم لحاظ می گردد . مسیر مسابقه ۵۰ متر و با حمل لوله نواری می باشد و در شرایط بدون اشکال ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

۳- حمل نردبان ۳ متری تاشو آلومینیومی در مسیر ۴۵ متر مستقیم

نحوه ارزیابی : این آزمون در مسیر ۴۵ متر با برداشت یک عدد نردبان سه متری تاشو معمول روی خودروهای سبک آتش نشانی بصورت مستقیم و استقرار داوطلب در پشت نردبان و تا پایان خط ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

توصیه های لازم

۱- حد نصاب در آزمون عملی کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز از ۹۰۰ امتیاز آزمون عملی می باشد و در صورتی که داوطلب موفق به کسب حد نصاب آزمون نگردد ، با هر شرایطی از انجام مراحل بعدی آزمون حذف خواهد شد .

۲- کلیه شرکت کنندگان در آزمون عملی باید ملبس به لباس ورزشی مناسب ( شامل شلوار – پیراهن – کفش ورزشی و … ) باشند .

۳- همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار در روز آزمون برای داوطلبین الزامی می باشد .

۴- حضور داوطلبین راس ساعت ۸ صبح روز تعیین شده براساس جدول اعلامی الزامی می باشد .

۵- به دلیل نبود امکان تکرار آزمون عملی ، عدم حضور داوطلب در روز تعیین شده به منزله انصراف بوده و داوطلب از مراحل بعدی آزمون حذف خواهد شد .

۶- به همراه داشتن یک قطعه عکس جهت الصاق در کارتکس الزامی می باشد.

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی


اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداریهای آذربایجان غربی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، اسامی پذیرفته شدگان آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداریهای آذربایجان غربی اعلام شد.

جهت مشاهده لیست پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید


استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی شهرداری های استان آذربایجان غربی– آذر ۹۴

استانداری آذربایجان غربی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای خوی- سلماس- سردشت- فیرورق- اشنویه- بوکان- سیه چشمه- سیلوانا-قوشچی-بازرگان-پلدشت در مشاغل اداری و عملیاتی آتش نشانی از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و مصوبه شماره۳۳۳۶۱ مورخ ۹۴/۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور , در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی , مصاحبه ،آزمون عملی(صرفآ درمشاغل آتش نشانی) و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذیل استخدام ‌نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ردیف رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز
۱ کاردان آتش نشان خوی( ۸ نفر)
سلماس ( ۲نفر )
۱۰ مرد دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ، مکانیک ، مخابرات ، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است .
۲ راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین خوی ( ۳ نفر )
بازرگان ( ۳ نفر)
فیرورق ( ۱ نفر)
۷ مرد دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه -فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ، مکانیک ، مخابرات ، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است .
۳ متصدی آمار و اطلاعات سیه چشمه ۱ مرد
زن
دارا بودن مدر ک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها ) – مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی صنایع کلیه گرایش ها
۴ کاردان امور رایانه سلماس ۱ مرد
زن
دارا بودن مدر ک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها ) – مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی صنایع کلیه گرایش ها
۵ کارپرداز سلماس ( ا نفر )
خوی ( ۱ نفر )
سردشت (۱ نفر )
۳ مرد دارا بودن مدر ک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- امور اداری و مدیریت – مدیریت دولتی – حسابداری – اقتصاد- کاربرد کامپیوتر در امور مالی
۶ انباردار سلماس ۱ مرد دارا بودن مدر ک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- امور اداری و مدیریت – مدیریت دولتی – حسابداری – اقتصاد- کاربرد کامپیوتر در امور مالی
۷ کارشناس آموزش سلماس ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث- آتش نشانی و خدمات ایمنی – حفاظت و بهداشت کار- مدیریت عملیات و امداد و نجات – مدیریت امداد و سوانح- مهندسی برق( کلیه گرایشها) – مهندسی مکانیک ( کلیه گرایشها )
۸ مسئول دفتر سردشت ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایشها ) – حقوق (کلیه گرایشها )- مهندسی صنایع ( کلیه گرایشها )- مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها ) – مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ کارشناس روابط عمومی سردشت ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی – مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات –ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
۱۰ کارشناس امور فرهنگی سردشت ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی – امور فرهنگی – پژوهشگری علوم اجتماعی – برنامه ریزی علوم اجتماعی- علوم سیاسی و روابط بین الملل – زبان و ادبیات فارسی
۱۱ حسابدار سردشت ( ۱ نفر )
اشنویه ( ۱ نفر )
بوکان ( ۱ نفر )
پلدشت ( ۱ نفر )
۴ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری ( کلیه گرایشها )
۱۲ جمعدار و امین اموال فیرورق ( ۱ نفر ) ۱ مرد
زن
دارا بودن مدر ک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- امور اداری و مدیریت – مدیریت دولتی – حسابداری – اقتصاد- کاربرد کامپیوتر در امور مالی
۱۳ کارشناس عمران سردشت ( ۱ نفر )
اشنویه ( ۱ نفر )
بوکان ( ۲ نفر )
سیه چشمه ( ۱ نفر )
۵ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش مهندسی و مدیریت ساخت- گرایش سازه – گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- عمران ) – مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۱۴ کارشناس خدمات شهری سردشت ( ۱ نفر ) ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت محیط- محیط زیست – مهندسی محیط زیست- مهندسی فضای سبز- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- باغبانی – زراعت و اصلاح نباتات
۱۵ کارشناس محیط زیست سردشت ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت محیط- محیط زیست – مهندسی محیط زیست- مهندسی فضای سبز- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- باغبانی – زراعت و اصلاح نباتات
۱۶ متصدی
امور دبیرخانه شورا
فیرورق ( ۱ نفر ) ۱ مرد
زن
دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری ( کلیه گرایش ها ) – کامپیوتر ( کلیه گرایشها ) – فناوری و اطلاعات – فناوری اطلاعات و ارتباطات- مدیریت ( کلیه گرایشها )
۱۷ متصدی امور دفتری فیرورق ۱ مرد
زن
دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری ( کلیه گرایش ها ) – کامپیوتر ( کلیه گرایشها ) – فناوری و اطلاعات – فناوری اطلاعات و ارتباطات- مدیریت ( کلیه گرایشها )
۱۸ کارشناس
شهرسازی
فیرورق ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۹ کارشناس
فضای سبز
سیه چشمه ( ۱ نفر ) ۱ مرد
زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( کلیه گرایشها) – معماری منظر – مهندسی فضای سبز
۲۰ کارشناس
نقشه برداری
بوکان ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران گرایش ( نقشه برداری – فتوگرامتری و سیستمهای جغرافیایی GIS –مهندسی نقشه برداری – نقشه برداری هوایی

الف-شرایط عمومی
۱.    داشتن حداکثر سی وپنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نام برای پست های اداری. حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان (راننده) ۳۰ سال در زمان ثبت نام می باشد.
۲-داشتن تابعیت ایران
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (داوطلبان رشته شغلی آتش نشان وآتش نشان راننده بامعافیت پزشکی مجاز به شرکت درآزمون نمی باشند)
۴-    عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶-نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود
۸- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- داوطلبین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین ) می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یک و برای رشته شغلی کاردان آتش نشانی دارای گواهینامه رانندگی پایه دو یا پایه سه در زمان ثبت نام باشند .
تبصره ۲- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است .
تبصره ۳- کارکنان قراردادی واحدهای آتش نشانی و سازمانهای آتش نشانی شهرداری ها و کارکنان شرکت های طرف قرارداد با شهرداری در واحدها و یا سازمانهای آتش نشانی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند ، می توانند با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در رشته شغلی کاردان آتش نشان شرکت نمایند .
تبصره ۴- داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین ) می توانند با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند .
ب- شرایط اختصاصی
۲.    داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی نمی باشند .
۳.    داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی می بایست علاوه بر آزمون تخصصی در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند .
۴.    داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند .
۵.    پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری یا شهرداری کلانشهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند . عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد .
۶.    موارد زیر به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .
ب-اعضای خانواده شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثر ها ، جانبازان ، شامل ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) تا میزان ۵ سال .
ج- داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ، موسسات و شرکت های دولتی ، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون برا آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها . لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادیکه در شرکتهای طرف قرارداد شهرداریها قرار دارند ، مشمول این بند نمی باشند ، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری و یا سازمانهای آتش نشانی اشتغال داشته اند .
تبصره: طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.
۷- داوطلب بومی : به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر می باشد .
*شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
*داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
*داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند . پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
تبصره ۱- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشور در زمان ثبت نام می باشد .
تبصره ۲- در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام ، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد ، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود .

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ج- ثبت نام ومدارک مورد نیاز
۱.    داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری و یا شهرداری کلانشهر و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
۲.    شروع ثبت نام از ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴ /۹/۲۲ به مدت ۱۰ روز می باشد.
۳.    داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴.    واریز وجه مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال (سی هزار تومان) به حساب شماره ۱۲۰۲۱۴۱۵۰۸ بانک تجارت به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی .( ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) واطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتاپس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .
۵.    کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای ۹۴/۹/۲۲ از طریق وب سایت استانداری.به داوطلبان ارائه می شود
۶.    زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۹۴ /۱۰/۱۱ ساعت ۹ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .
مدارک موردنیاز جهت اسکن درسایت ثبت نام به شرح زیر میباشد:
۱.    تکمیل فرم درخواست شغل
۲.    تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۳.    تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورتداشتن توضیحات کلیه صفحات)
۴.    تصویر کارت ملی ( پشت و روی کارت )
۵.    تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت
۶.    مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداریها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها
۷.    مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی ( قهرمان مسابقات المپیک ، جهانی ، آسیایی ، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور )
۸.    تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین در پست آتش نشان راننده سنگین .
د-مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش ، سرعت ، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می باشد .

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ه-اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی درسایت رسمی استانداری یا شهرداری کلانشهر بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
و-تذکرات
۱- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان ، خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (۵%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشد ، انجام خواهد شد .
۲-معلولین عادی به شرط کسب حدنصاب امتیاز لازم ودارابودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره نهایی از۳% سهمیه قانونی مربوط از مجموع سهمیه های استخدامی استان برخوردار خواهند بود.
۳- استانداری و یا شهرداری کلانشهر می تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداریها در پست های آتش نشانی را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب ۱۳۷۶ هیات وزیران ( قهرمانان مسابقات المپیک ، جهانی ، آسیایی ، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور ) که به تائید وزارت ورزش و جوانان می رسد ، در آتش نشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص دهد .
۴- داوطلبان شاغل در شهرداریها یا سازمانهای آتش نشانی شهرداریها ، در شهر ، شهرستان و استان مورد تقاضا ، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمانهای آتش نشانی شهرداریها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند .
۵- دهیاران و شهرداران ، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته ، یا فرزندان کارکنان از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری یاسازمان های وابسته ، افراد بومی شهر ، شهرستان و استان شهر متقاضی استخدام از اولویت برخوردارند .
۶- در مشاغل آتش نشانی امتیاز آزمون تخصصی با « ضریب ۱ » و امتیاز آزمون عملی با « ضریب ۲ » محاسبه شود . درمشاغل اداری امتیاز آزمون تخصصی با ضریب۲ وامتیاز مصاحبه با ضریب۱ محاسبه می شود.
۷- در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری ، شهرستان و استان می باشد .
۸- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج ، اعتراض خود را به استانداری یا شهرداری کلانشهر برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند . پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد .
۱۰- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد . افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند .
۱۱- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی ، مصاحبه،آزمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت .

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

جهت مشاهده متن آگهی در سایت استانداری آذربایجان غربی اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : احسان حضرتی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۴۹

  کد دیدگاه : 1512025

  سلام دوستان منم خیلی دوست دارم اتش نشان بیشم توراخدا التماس میکنم کمکم کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : جاوید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۲۲

  کد دیدگاه : 1289028

  سلام کاری ندارم.که امتیازم.چنده اما این میگم بارفیکس..و دراز نشست…امتیتز و رکوردشون برا من.بود…حال چطور قبول نشدم..
  و کاری بر این ندارم…
  اما میگم..چطور امتیاز 48.. و 79 شدن خیره . اما 15..و 14 بعنوان اصلی انتخاب شدن…
  کسای که نسئول بددن حواب بدهند…میخوههید چطور..جواب گو باشید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رضا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۰:۳۰

   کد دیدگاه : 1294010

   سلام داداشم . باید برا ازمون عملی امتیازت بالا ۴۰۰ باشه . به رکورد ربطی نداره . درضمت امتیازها رو از اینور بخون از صد به ترتیب هستش . من خودم از قبولیها هستم بدون هیچ‌پارتی خدا شاهد

   پاسخ دهید
   • نویسنده : شرکت کننده

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۴۵

    کد دیدگاه : 1297994

    واقعا.امتیاز هارو…از کجا تعیین.میکنن..مگه کسی که رکورد زده میتونه امتیازش.
    پایین.باشه..کسی که امتیازش.14 شده اصلی…و 48 شده ذخیره..
    این نشاند دهنده…این هست که کلا بصورت..دلخواه انتخاب شده اند

    پاسخ دهید
    • نویسنده : امامی

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۲:۴۹

     کد دیدگاه : 1299986

     دلخواه نیست امتیاز عملی بالای ۴۰۰ قبول هستش. زیر چهارصد رد می کنن . اره اگه سه تا رکورد بزنی ولی توی شش تای بقیه امتیاز نیاری امتیازت کمتر از چها صد میشه . تو خوب مطالعه نکردی برو تحقیق کن

     پاسخ دهید
   • نویسنده : شرکت کننده

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۴۷

    کد دیدگاه : 1297997

    خوندم.همان جا امتیازاتم..و دیدم…با دقت امتیازات ببین…کسی که امتیازش 14 شده اصلی..10 شده اصلی…
    93 و…48 شدن ذخیره…

    پاسخ دهید
    • نویسنده : رضا

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۲:۴۷

     کد دیدگاه : 1299981

     داداشم . اقا اکتیازها رو برعکس زدن از اینور بخون ۱۴ و ۴۸ امتیاز نیست امتیاز از دویست شروع میشن مثلا نفر اول خوی ۲۰۰ و‌خورده ای و نفر دوم ۱۹۸ و خورده ای

     پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۳۷

  کد دیدگاه : 972928

  فقط آزمون عملی داریم یا تشریحی یا تستیم داریم.
  راسی از همه رشته ها بر میدارن یا رشته هایه بخصوصی رو.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدي

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۰۹

  کد دیدگاه : 863228

  باسلام وخسته نباشيد
  مرحله دوم اتش نشاني درشهرخوي استان آذربايجان غربي كي برگزارميشه؟
  مامنتظريم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهدي

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۲

   کد دیدگاه : 863232

   باسلام وخسته نباشيد
   من درمرحله اول قبول شدم
   مرحله دوم وعملي در شهرستان خوي استان آذربايجان غربي كي برگزارميشه؟
   لطفا زودتر اطلاع رساني كنيد/
   .
   ممنون

   پاسخ دهید
 • نویسنده : افشین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۳۴

  کد دیدگاه : 686782

  سلام چرا بازرگان اعلام نشده؟؟؟؟؟؟؟همه جا رو زدین حز اونجا

  پاسخ دهید
 • جهت رای به ایران استخدام در جشنواره وب اینجا کلیک کنید
 • نویسنده : هوشنگ مطلبی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۵۲

  کد دیدگاه : 676230

  باسلام.نتیجه ی آزمون آذربایجان غربی-خوی کی معلوم میشه همه جا معلوم شده جز اونجا .با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد عظیم زاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۰۴

  کد دیدگاه : 591084

  با سلام …
  متاسفانه لینکی در هیچ یک از مراحل تکمیل فرم ثبت نام برای ارسال مدارک اسکن شده جهت اپلود پیدا نکردیم .
  لطفا محل دقیق اپلود را نشان دهید .

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۰۸

  کد دیدگاه : 525714

  سلام به همه دوستان واتش نشانان اینده
  تاریخ ازمون عملی ۱۷ و۱۸ ابان سالن دو میدانی شهید باکری
  به امید موفقیت همه دوستان.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : جواد باری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۱۵

   کد دیدگاه : 715481

   کدام شهر باتشکر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۰۶

  کد دیدگاه : 519290

  تاریخ امتحان عملی رو اعلام کنید ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۰۴

   کد دیدگاه : 525712

   سلام به همه ی دوستان واتش نشانان
   اینده
   تاریخ ازمون عملی ۱۷و۱۸ ابان
   به امید موفقیت همه دوستان عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهاباد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۱۳

  کد دیدگاه : 371659

  با سلام
  مدیر محترم سایت لطفا در مورد جواب اذربایجان غربی استعلام بگیرید . با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رسول

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۳

  کد دیدگاه : 369591

  ملت منتظراعلام پاسخ آزمون هستن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کامران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۱۱

  کد دیدگاه : 368798

  باسلام چرا نتایج آزمون استخدامی آذربایجان غربی اعلام نمیشه لطفا اگه اعلام کردن لینکشو بزارید ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : هادی نعمتی تابی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۵۷

  کد دیدگاه : 356547

  سلام ببخشین نتایج کتبی آزمون آتش نشانی 94 کی اعلام میشه،ممنون میشم اگه پاسخگو باشین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۹

   کد دیدگاه : 599995

   سلام نتجه ازمون عملی اتش نشانی 94چه زمانی اعلام میشه.
   رفتم سایت شهرداری و استانداری چیزی نبود

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۴۸

  کد دیدگاه : 319738

  سلام
  ببخشید آزمون امتحان عمومی نداره؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۹

  کد دیدگاه : 318820

  سلام
  کاردان اتش نشان حقوقش چنده حدودا؟ وظیف اش چیه؟رشته برق و کامپیوتر هم کارهای عملیاتی اتنجام میدهند؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۹:۵۲

   کد دیدگاه : 666132

   بیا بیرون 500 تومان

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۰:۵۰

   کد دیدگاه : 1101014

   بیاد بیرون تاجنابعالی خرج ومخارجشو بدی؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...