استخدام شاگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در یک مکانیکی

اطلاعات بیشتر

 

به همکاری شاگرد ماهر و یا نیمه ماهر جهت کار در یک مکانیکی به صورت تمام وقت جهت کار در یزد نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۶۲۱۶۴۲۹۲