اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شركت های آب و فاضلاب شهری
جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اینجا کلیک نمایید

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نماییدجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شركت های آب و فاضلاب شهری در سال ۱۳۹۶ اینجا کلیک نمایید


استخدام شرکت های پیمانکاری آب و فاضلاب- ۱۰ مرداد ۹۶

شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با اداره حفاظت فیزیکی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان به تعداد محدودی نیروی آماده به کار جهت اشتغال به کار جهت همکاری نیازمند می باشد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


استخدام شركت های آب و فاضلاب شهری- ۱۰ خرداد ۹۶

شركت هاي آب و فاضلاب شهري زیر مجموعه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و وزارت نیرو، در راستاي تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامی ، تعداد ۲۷۱ نفر از افراد فارغ التحصیل ممتاز دانشگاههاي برتر را پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهاي ذیل و كسب امتیازات لازم در مصاحبه، استخدام می نماید.
الف: شرايط عمومي استخدام :
۱ داشتن تابعیت ایران .
۲ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي داوطلبان مرد.
۳ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات.
۴ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۵ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام كاري كه استخدام می شوند.
۶ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
۷ التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
۸ دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی.
۹ احراز صلاحیت هاي عمومی به تأیید گزینش.
۱۰ عدم منع قانونی جهت استخدام.
۱۱ كسب امتیازات لازم در مصااحبه هاي استخدامی.
ب) شرايط اختصاصي استخدام :
۱ متقاضیان می بایست داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته هاي تحلایلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
۲ متقاضیان می بایست فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي برتر به شرح موارد مندرج در جدول ۱ – ۱ باشد.
۳ متقاضیان می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
۴ متقاضیان می بایست بومی استان موردنظر براي استخدام باشد. (مطابق شرایط تعیین گردیده براي احراز بومی بودن در جدول ۲ – ۱)
۵ حداكثر سن متقاضیان ۳۲ سال تمام (متولدین پس از تاریخ ۱ / ۳ / ۱۳۶۴) می باشد.
۶ حداقل سن متقاضیان ۲۰ سال تمام(متولدین قبل از تاریخ ۱ / ۳ / ۱۳۷۶) می باشد.

تذکرات:
۱ موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به حداکثرسقف سن مقرر ( ۳۲ سال) اضافه خواهد شد:
الف-  جانبازان، آزادگان و رزمندگان داراي ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب خدمت در جبهه، افراد خانواده معظم شهدا (همسر ،فرزندان، برادر و خواهر شهید) ، جانبازان، آزادگان و مفقود الاثرها (همسر و فرزندان) و همسر و فرزندان رزمندگانی كه ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب به طور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند، حداكثر به مدت پنج سال.
ب- مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت ۲۴ ماه.
ج- سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق حداكثر ۸ سال (۹۶ ماه)، مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهاي بیمه معتبر.
۲ کارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه ( آقايان ) و گواهي فراغت از تحصيل کليه داوطلبان بايستي تا تاريخ ۱ / ۳ / ۹۶ آماده و صادر شده باشد .
۳ انتخاب داوطلبان استخدامي پس از محرز گرديدن شرايط از طريق سايت اعلام خواهد شد.
۴ چنانچه در هر مرحله از فرآيند استخدام مشخص شود داوطلبي در زمان ثبت نام دانشجو بوده و تاريخ فارغ التحصيلي وی پس از موعد مقرر شده در آگهي است، استخدام وی منتفي خواهد شد.
انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر مي باشد. ضمناً اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تأييد طي مراحل لازم از طريق سايت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۵ داوطلبين موظف به سپردن تعهد و ضمانت جهت خدمت در شرکت موردنظر، به مدت ۵ سال مي باشند.
۶ مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هريک از مراحل ، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و حتي در صورت صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
ج) مدارک موردنياز جهت احراز شرايط استخدام:
مدارک موردنیاز جهت ارائه از سوي داوطلب استخدامی به منظور بررسی شرایط ممتاز بودن به شرح موارد مندرج در بندهاي ذیل می باشد كه می بایست در زمان ثبت نام در قسمت مربوطه بارگذاري گردد:
۱ مدارک شخصی داوطلب مشتمل بر تصاویر شناسنامه، كارت ملی، كارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد و یا بالاتر.
۲ تاییدیه صادره از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر كسب رتبه اول یا دوم در مقطع كارشناسی ارشد یا بالاتر.
۳ ارائه مدارک مرتبط با احراز شرایط بومی بودن. (مدارک موردنیاز جهت احراز شرایط بومی بودن در جدول ۲ – ۱ قید گردیده است.)
۴ ارائه مدارک مربوط به تایید شرایط ایثارگري. (در صورت دارا بودن شرایط ایثارگري)
۵ گواهی مربوط به سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق به همراه گواهی پرداخت حق بیمه.
د) جدول نيازهای استخدامي
جدول نیازهاي استخدامی در هر یك از شركتها در پایگاه اطلاع رسانی موجود میباشد.
ه) چگونگي ثبتنام:
داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز شنبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۹۶ لغايت ۱۳ / ۴ / ۹۶ از طریق پایگاه اطلاع رسانی فوق احذكر اقدام به ثبتنام نمایند.
۱ تکميل کليه فيلدهای اطلاعاتي مطابق با فرم مربوطه.
۲ بارگذاری مدارک و مستندات موردنياز جهت ثبت نام.
۳ پس از انجام کامل و موفقيت آميز ثبت نام که شامل تکميل کليه فيلدهای اطلاعاتي است، به داوطلبان کد رهگيری اختصاص يافته و اعلام مي شود. ضروری است کليه داوطلبان اين کد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.

۴ به داوطلبان محترم توصيه ميشود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، جدول نيازهای استخدامي راهنما، نحوه ثبتنام و مدرک تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را کاملا مطالعه و بررسي نمايند.
۵ ثبتنام در ساعات کم ترافيک، به مرور زمان و قبل از روزهای پايان مهلت، سهولت بيشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.
شايان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام اطلاع رساني لازم از طريق قسمت وضعيت پذيرش در سايت و نيز ارسال پيامک به شماره تلفن همراه معرفي شده از سوی داوطلب يا برقراری تماس تلفني، برای ويرايش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانيده خواهد شد). در صورت بي توجهي به پيامک ارسالي، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.
يادآوری مي نمايد ويرايش و تغيير دادن اطلاعات مربوط به وضعيت ايثارگری به هيچ وجه امکان پذير نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت کافي و لازم را در اين موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.
۶ مهلت ثبتنام به هيچوجه تمديد نخواهد گرديد.
و) راهنما و نحوه ثبتنام :
۱- از تایپ لاتین اطلاعات خودداري نمایید.  ۲- هنگام درج اطلاعات، كلید  Caps Lock صفحه كلید خاموش باشد. ۳- از زدن كلید (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از یکدیگر، از كلید فاصله (Space) استفاده نمایید. ۴- تکمیل اطلاعات كلیه فیلدها الزامی است. ۵- كد ملی خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید. ۶- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیري ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید.
ز) اعلام زمان مصاحبه های استخدامي:
افرادي كه داراي كلیه شرایط مندرج در این آگهی استخدامی هستند از طریق امکان فراهم گردیده در سامانه جهت پیگیري درخواست و همچنین ارسال پیامك از مراحل انجام كار و زمان برگزاري مصاحبه هاي استخدامی مطلع
خواهند گردید.
موارد قابل توجه:
۱ در هر یك از رشته هاي شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازهاي استخدامی) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش می توانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها امکان پذیر نمی باشد.
در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از استخدام ملغی اعلام خواهد شد.
۲ پذیرش اولیه به منزله استخدام قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه ، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراكز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.
۳ پذیرفته شدگان نهایی می بایستی آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یك از شهر هاي استان حوزه فعالیت شركت كه در جدول نیاز هاي استخدامی تعیین شده است را داشته باشند و موظف به سپردن پنج ( ۵ )
سال تعهد خدمتی به صورت محضري در رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده به شركت می باشند.
۴ هر داوطلب میتواند صرفاً براي یك رشته شغلی در شركت مورد نظر خود ثبتنام نماید.
۵ تذکر مهم: برای آگاهي از نام شرکت ها و رشته های شغلي در هر شرکت، تعداد مجوز استخدامي در هر رشته، جنسيت پذيرش و مدارک تحصيلي مورد نياز به جدول نيازهای استخدامي مندرج در سايت مراجعه فرماييد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل عناوین شغلی مورد نیاز و رشته محل ها اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آگهی در سایت رسمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۰۳

  کد دیدگاه : 1558127

  يادم رفت يه چيز بگم اينكه خواهشا كساني كه اطلاع درستي ندارن متن و پيام الكي نزارن بخدا به موقعش خدا جواب چنين آدم هايي رو ميده
  بي خودي نگين من خبر دارم يكي رو گفتن برأي ادامه مراحل استخدامي بياد
  هنوز هيچ شخصي رو خبردار نكردن زماني كه تاييديه وزارت خونه بياد بهتون ميگن همين
  خواهشا دعا كنين تو روال اداري بي خود گير نكنه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Hatam

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۴

   کد دیدگاه : 1558481

   سلام
   آقا رضا خدا خیرت بده
   من که خیلی ناامیدم
   انشاالله وزیر جدید با طرح نخبگان موافقت کنن
   چون یکی دو سال قبل وزارت نیرو دستورالعمل استخدام در شرکت های زیرمجموعه رو داد ولی یادم نیست نخبگی توش بود یا نه
   الان میرم از تو سایت نگاه میکنم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Hatam

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۲:۲۴

    کد دیدگاه : 1558497

    دستورالعمل نخبگی هم هست ولی پیداش نکردم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۵۶

  کد دیدگاه : 1558117

  سلام
  بنده تا الان بالغ بر ٣الي٤ بار رفتم سازمان مهندسي اب و فاضلاب تهران با خانوم مرادي و مسئول منابع انساني سازمان صحبت كردم فقط مشكل اينه كه هنوز وزارت نيرو رديف استخدامي طرح نخبگان رو تأييد نكرده
  كه ايشاالله اميد به خدا درست ميشه يكم زمان بره همين
  دوستان خواهشا دعا فراموش نشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ابفا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۱۲

   کد دیدگاه : 1558651

   پس با اين اوصاف فقط زنجان رو حذف نكردن كل استان رو حذف كردن ، درسته؟
   من تلفني صحبت كردم گفتن زنجان كسي رو ورنداشتن علتش م گفتن كه شركت گفته بود از اولشم تعهدي در قبال شما نداره
   پس همه استان ها تاييد نشدن؟؟؟ خواهشا جواب بدين خيلي اوضاع روحي م بده نااميدم كرد خانوم مرادي

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Hatam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۰۹

  کد دیدگاه : 1555540

  بچه ها خبری نشد؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : نیرو

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۱۱

   کد دیدگاه : 1556110

   سلام از کردستان که هنوز خبری نشده. بچه های من صفحه وزارت نیرو همین سایت یه چند باری پیام گذاشتم که آقا کسی از استان خودش اونجا هست که از طرح نخبگان استفاده کرده باشه ؟؟؟ یا از استان خودش از افرادی که این طرح شرکت کردن کسی رو میشناسه؟؟ هیچکی جوابم رو نداد.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۸:۴۱

   کد دیدگاه : 1556235

   سلام
   عجيبه واقعا
   تا حالا به چنين موردي بر نخورده بودم!
   هيچ كس اطلاع نداره
   آبفا كشورم كسي جواب نميده!
   اصلا تلفن رو برنميدارن!

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۰۲

  کد دیدگاه : 1555376

  سلام بچه ها چه خبر؟این هفته هم تموم شد و هنوز خبری نیست؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : تهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۱۰

  کد دیدگاه : 1552823

  يه سوال:
  يادمه تو خبرهاي خرداد ماه بود
  يه اطلاعيه دادند كه ميخواهند از طريق طرح نخبگي حدود ٤٠٠-٥٠٠ نفر جذب كنن.
  كه پيرو اون آب و فاضلاب اطلاعيه واسه جذب حدودا ٢٧٠ نيرو زد.
  اطلاعي داريد كه ساير شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو (برق، آب منطقه اي و …) اطلاعيه اي واسه جذب نخيگان زده باشمد؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۴۹

   کد دیدگاه : 1553162

   نه
   فقط اب و فاضلاب جذب نخبگان زد.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۵۰

   کد دیدگاه : 1553164

   من هم‌ استان فارس هستم. ولی می دونم یه نفر که شرایط خاص داشته به مرحله بعدی مصاحبه دعوت شده

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۲:۲۷

    کد دیدگاه : 1553484

    سلام، منظور از شرایط خاص یعنی چی؟
    منظور شما این است که نخبگان در استان فارس تعیین تکلیف شده اند؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۶:۴۸

     کد دیدگاه : 1554086

     نه به بقیه چیزی نگفتن
     فقط همون نفر گفتن بیا

     پاسخ دهید
   • نویسنده : Hatam

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۳:۲۵

    کد دیدگاه : 1553609

    یعنی به ما که خبر ندادن حذف شدیم؟؟؟؟؟؟؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۲۱

   کد دیدگاه : 1553315

   من یه خبر خوندم که برق هم جذب از طریق نخبه گان داشت ولی آب و فاضلاب قبل اون اعلام کرده بود

   پاسخ دهید
 • جهت رای به ایران استخدام در جشنواره وب اینجا کلیک کنید
 • نویسنده : تهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۰۷

  کد دیدگاه : 1552814

  دوستان سلام
  يه درخواست داشتم
  اگر مقدور هست دوستاني كه تو اين سايت اخبار رو ميخونن، زير اين پست، استان درخواست جذبشون رو ذكر كنن (فقط استان، رشته مهم نيست)
  اينجوري حدودي دستمون بياد كه از چه استان هايي ميتونيم خبردار شيم
  من خودم تهرانم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : کردستان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۷

   کد دیدگاه : 1553527

   منم از کردستان هستم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نیرو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۲۶

  کد دیدگاه : 1552017

  از همه دوستان ممنون که خبر دادن. دستتون درد نکنه. من هم پیگیری می کنم خبرشو میزارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Hatam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۳۵

  کد دیدگاه : 1551271

  من زنگ زدم یه آقایی برداشت گفت ما واگذار کردیم به استان ها
  نفهمیدیم چی چی شد!!!!!!!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۰۸

   کد دیدگاه : 1551352

   سلام
   منم تماس گرفتم
   دقیقا همین رو گفت
   استان هم میگه دست ما نیست

   پاسخ دهید
   • نویسنده : آبفا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۳:۴۱

    کد دیدگاه : 1551443

    سلام
    استان هم میگه منتظر مجوز تهرانیم!

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...