استخدام شرکت آذران تجهیزات کران انرژی

اطلاعات بیشتر

 

شرکت آذران تجهیزات کران انرژی در زنجان به یک نفر مونتاژکار، یک نفر تراشکار و یک نفر مهندس مکانیک نیازمند است.

آدرس : شهرک صنعتی علی آباد- خ یاوران ۹- پایینتر از شرکت یاشیل قطره- شرکت آذران تجهیزات کران انرژی

تاریخ اعتبار آگهی : ۹۵/۱۱/۲