جهت دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شرکت برجمان ارشيا

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید


تقویم آزمون
ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 18 / 11 / 1396
لغایت سه شنبه مورخ 24 / 11 / 1396
ویرایش اطلاعات از روز شنبه مورخ 21 / 11 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 26 / 11 / 1396
اخذ كارت ورود به جلسه اینترنتی از روز شنبه مورخ 12 / 12 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 17 / 12 / 1396
زمان آزمون روز جمعه مورخ 18 / 12 / 1396

استخدام شرکت برجمان ارشيا- 18 بهمن 96

به اطلاع می رساند شرکت های دنيا کاران جنوب، برجمان ارشيا و حجمی اهواز شمین جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 40 نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی (کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرایند گزینش بصورت نیروی حجمی و با شرایط اعلام شده بکارگیری مینماید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

شرایط عمومی:
1- داشتن تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
2-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم
3-عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
4-نداشتن سابقه محکوميت جزايی مؤثر
5-داشتن سلامت جامانی و روانی
6-داشتن قد و وزن متناسب جهت نيروی سيمبان و قرائت ( حداقل قد 170 سانتی متر و یا نرمال )
7-بالا بودن قدرت بينايی (عدم استفاده از عينک)- شنوايی
8-توانائی كار در ارتفاع (عدم ترس از ارتفاع)
9-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
10-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
11-دارا بودن شرايط احراز شغل و توانايی انجام كار در ارتفاع
12-احراز صلاحيت های عمومی به تأييد گزين
13-عدم منع قانونی جهت بکارگيری
14-نداشتن منع بکارگيری به موجب آراء مراجع قانونی

شرایط اختصاصی:
1-داشتن شرايط سنی به شرح زير : (تا زمان تاريخ آزمون)
2-حداکثر 25 سال سن ( متولدين 71/12/01 به بعد ) برای نیروی سيمبان و راننده و ساير مشاغل 27 سال سن (69/12/01 به بعد)

تبصره 1: موارد زير به شرط ارائه تاييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده ميشود:

الف – فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان كه حداقل يک سال سابقه اسارت دارند و فرد رزمنده ( با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه) حداكثر 2 سال به سن اضافه می گردد.

تذكر1: كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهی فراغت از تحصيل كليه داوطلبان اعم از سهميه ها و آزاد بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد .

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

ب) سابقه ی كار مرتبط با ارايه سوابق پرداخت بيمه و گواهی اشتغال در شركت توزيع برق اهواز حداکثر 3 سال به سن اضافه می شود.

توضيح: مهلت ارائه اصل و تصویر مدارک پذيرفته شدگان شامل : مدرك تحصيلی، شناسنامه، كارت ملی، مدرک وضعيت نظاام وظيفه و عکس 4*3 به تعداد 3 عدد، به منظور تطبيق مداری و تکميل پرونده برای انجام مصاحبه حداکثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

تذكر 2: مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهی و يا ارايه ناقص مدارک بر عهده داوطلب می باشد و چنانچه در هر كدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است ،كان لم يکن تلقی و  در صورت صدور حکم بکارگيری، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

تذكر 3: جهت داوطلبانی كه فرزندان پرسنل شاغل، بازنشسته، متوفی شركت توزيع نيروی برق  اهواز، 5 امتياز  منظور می شود.

تذكر 4 : در راستاي تکريم و ارج نهادن به خانواده های معزز شهدا و ايثارگران ، به فرزندان خانواده هاي شهدا، جانبازان بالای 25درصد، آزادگان یکسال اسارت  به بالا و رزمندگان با سابقه حداقل شش  ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها ،5 امتياز منظور می گردد.
1-داشتن حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط (با ارائه مستندات پرداخت بيمه در شركت های غیر دولتی بهمراه ارائه گواهی معتبر از آنها). تایید سابقه ی کار مرتبط بعهده کمیته اجرایی آزمون می باشد.
2-پذيرش فقط از داوطلبان بومی می باشد. داوطلب بومی به داوطلبی گفته ميشود كه داراي يکی از ويژگی های زير باشد:

الف) محل تولد داوطلب در يکی از شهرستان های اهواز، كارون ، باوی و حميديه باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدائی، راهنمايی و متوسطه) را در استان خوزستان  طی كرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نيروهای مسلح درصورتي که سه (3) سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمايی و يا دبيرستان) در شهرستان های استان خوزستان نيز بومی تلقی می گردند .

مواد آزمون دروس عمومی:
1- آيين نگارش و مهارتهای نوشتاری 2- معارف اسلامی 3-زبان انگلیسی 4-اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی 5- هوش و استعداد تحصيلی 6- رياضيات 7- ايمنی عمومی

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

مواد آزمون دروس تخصصی:
1-فيزيک الکتریسیته 2- اصول و مبانی ايمنی در برق  3- مبانی برق

توجه:
1-اقليت های دينی از پاسخ گويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتياز آن در سایر موارد آزمون عمومی توزیع خواهد شد.
2-سوالات روانشناختی بصورت مشترک براي تمام كد رشته ها 60 سوال و بدون ضريب می باشد .
3-سوالات دروس عمومی با ضريب 1 و دروس اختصاصی با ضريب 3 محاسبه خواهد شد.
4-آزمون دارای نمره منفي بوده، هر پاسخ صحيح يک نمره و به هر پاسخ  غلط يک سوم نمره منفی تلقی می گردد.

جدول عناوین شغلی و مواد آزمون رشته تحصیلی

کد رشته شغلی رشته شغلی و تعداد نفرات مورد نیاز نام رشته تحصیلی دروس عمومی با ضریب 1 و تعداد سوال
1001 حراست 11 نفر (آقا) دیپلم، کلیه رشته ها آیین نگارش و مهات های نوشتاری (20)
معارف اسلامی (20)
زبان انگلیسی (20)
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی (20)
هوش و استعداد تحصیلی (20)
ایمنی عمومی (20)
روانشناختی (60)
1002 مامور قرائت کنتور  9 نفر (آقا)
1003 راننده خودرو سنگین 5 نفر (آقا) دیپلم و فوق دیپلم رشته برق- کلیه گرایش ها آیین نگارش و مهات های نوشتاری (15)
معارف اسلامی (15)
زبان انگلیسی (15)
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی (15)
هوش و استعداد تحصیلی (15)
ریاضیات (15)
روانشناختی (60)
دروس اختصاصی:
فیزیک الکتریسیته (20)
اصول و مبانی ایمنی در برق (20)
مبانی برق (20)
1004 سیم بان 15 نفر (آقا)

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

چگونگی ثبت نام:

1-داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهی می توانند از روز 4شنبه مورخ 96/11/18 حداکثر تا ساعت 24 روز سه شنبه 96/11/24 از طریق سایت ثبت نام در آزمون نمایند.
2-زمان ويراش  اطلاعات: ویرایش اطلاعات از روز شنبه مورخ 96/11/21 تا ساعت 24 روز 5شنبه مورخ 96/11/26 انجام خواهد گرفت.

توجه: داوطلبان گرامی بايد توجه داشته باشند در اسرع وقت بعد از ثبت اطلاعات، مجددا  به صفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وضعيت تاييد اطلاعات خود كه توسط مجری بررسی خواهد شد را مشاهده نماييد در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت، طبق زمانبندی اعلام شده فوق نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نمايد .
3- هزينه ثبت نام در آزمون 25 هزار تومان بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتی، پس از تکميل فرم ثبت نام پرداخت نمایند.
4- پس از ثبت نام و پرداخت هزينه در صورت انصراف وجه واریزی به هيچ وجه مسترد نمیگردد.
5-پس از انجام كامل و دريافت كد رهگيری ضروری است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.
6- به داوطلبان توصيه می شود كه رأسا اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتی، جدول نيازهای بکارگيری (جدول های الف و ب)، راهنما، نحوه ثبت نام و مدرک تحصيلی مورد نياز را كاملا مطالعه و بررسی نموده و فايل رايانه ای عکس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند ” 6”راهنما و نحوه ثبت نام آماده نمايند. ضمنا پيگيری مراحل بعدی مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب می باشد.
7-داوطلبان گرامی بهتر است ثبت نام را به روز های آخر موكول ننمايند تا با سهولت بهتری بتوانند ثبت نام نمايند.
-شايان ذكر است كه در صرورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالي توسط داوطلب و ساير موارد اصلاحی، بعد از ثبت اطلامات خود، در اسرع وقت مجددا  به صفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وضعيت تاييد اطلاعات خود كه توسط مجري بررسی خواهد شد را مشاهده نماييد در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت  نسبت به ويرايش  اطلاعات  اقدام نمايد .
8-مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.

تذكر : داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصی در مرحله ثبت نام جهت کسب اطلامات بیشتر میتوانند با شماره تلفن مجری آزمون تماس حاصل نمايند. متذكر می شود كه ويرايش  اطلاعات، فقط در زمان مقرر امکان پذير خواهد بود.

توجه : آن دسته از داوطلبانی كه فرم ثبت نام را تکميل می نمايند ولی پرداخت الکترونيکی آنها با مشکل مواجه شده و موفق به دريافت كد رهگيری نمي شوند با استفاده از لينک “پرداخت الکترونيکی هزينه ثبت نام ” نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت كد رهگيری اقدام نمايند.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

موارد قابل توجه :
1-در هر یک از رشته های امتحانس صرفا فارغ التحصيلان همان رشته، گرایش و مقطع ميتوانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايش ها يا مقطع بالاتر امکانپذير نمی باشد.
2-داوطلبان ملزم به انتخاب فقط يک كد رشته ها هستند
3-پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع، رشته و گرايش تحصیلی ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مس پذيرد. مسؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
4-مدارک تحصيلی فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداکثر دو ماه پس از اعلام نتيجه) ميبایست به تائيد سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.
5-دارندگان مدرک تحصيلی معادل،صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور كه در آزمون جامع  سازمان  سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور برای آنان گواهينامه مبنی بر امکان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر تحصيلی با ارزش علمی صادر نموده، به شرط رعايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطلاعيه مجاز به ثبت نام در آزمون ميباشند.
6-در آزمون كتبی پذيرش سه برابر ظرفيت انجام می گيرد.
7-قبولی درآزمون كتبی به منزله بکارگيری قطعی نميباشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزين ، معاينات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراكز ذيصلاح نيز الزامی ميباشد.

در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالی با شماره تلفن 33345728-061 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجری آزمون در وقت اداری تماس حاصل نمايند.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

توجه:
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است. شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده شرایط آگهی در سایت اصلی مجتمع صنعت آب و برق خوزستان اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی شرکت برجمان ارشيا عضو کانال تلگرام ایران استخدام شویداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : شعبان فرجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:23

  کد دیدگاه : 1599449

  سلام.مدارک کسانی که دیپلم میباشد رشته های مجازش برای ثبت نام کدام میباشد وبرای ثبت نام از شهرستان های دیگر میتوانند شرکت کنند خصوصا برای رانندگی با پایه یک.

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...