دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۸ مرداد ۹۶: زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۸/۲۱ – رشته های پرستاری و مامایی

پذیرفته شدگان محترم طبق جدول زمانبندی شده با در دست داشتن مدارک زیر، در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.
اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
اصل و تصویر مدرک تحصیلی
اصل و تصویر کارت ملی
اصل و تصویر کارت پایان خدمت آقایان
۳  قطعه عکس ۳*۴
اصل و تصویر پایان طرح
کارنامه قبولی در  آزمون استخدامی
آدرس هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایران : تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ال..نوری وشهید چمران، پشت مسجد امام حسین (ع)
تلفن: ۱۰ -۸۶۰۷۰۲۸۰۱

جهت دانلود فایل اسامی پذیرفته شدگان و برنامه زمانبندی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۲ مرداد ۹۶: اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

پذیرفته شدگان محترم طبق جدول پیوست با در دست داشتن مدارک زیر، در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت گزینش:
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
اصل و کپی مدرک تحصیلی
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی پایان خدمت آقایان
۳ قطعه عکس
اصل و کپی پایان طرح
کارنامه آزمون
آدرس هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایران : تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ال..نوری وشهید چمران، پشت مسجد امام حسین (ع)

ردیف پرونده نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی  شناسنامه عنوان شغل محل تاریخ مراجعه به هسته گزینش
۱ ۳۱۲۹۴۳۹ رسول ابیضی هریس حسین ۱۳۸۰۹۴۸۳۱۲ ۳۴۳ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲ ۳۱۶۰۸۸۸ جعفر احمدی رضا ۶۱۶۹۹۸۲۶۹۱ ۳۲ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۳ ۳۰۷۶۳۱۱ لقمان احمدی عبداله ۶۴۶۰۰۱۸۱۱۱ ۶۴۶۰۰۱۸۱۱۱ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۴ ۳۱۵۹۳۵۶ ارام احمدی پور محمدکریم ۳۷۵۰۱۲۵۰۳۱ ۳۷۵۰۱۲۵۰۳۱ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۵ ۳۱۰۷۷۷۳ محمددردی اخلاقی قوجق اناقلی ۲۰۳۱۹۷۹۱۶۷ ۲۷ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۶ ۳۰۴۶۰۲۳ جمال الدین ارازلی محمدابراهیم ۴۹۷۰۰۳۰۸۴۷ ۴۹۷۰۰۳۰۸۴۷ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۷ ۳۰۳۴۴۲۰ قدرت اله اریامنش محمدرضا ۴۵۴۹۹۱۹۸۱۷ ۲۷۷۵ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۸ ۳۱۸۰۶۴۲ سلمان باقری قلعه نو غفار ۵۹۳۹۹۴۳۳۲۲ ۱۰ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۹ ۳۱۳۷۴۵۴ سنار پاشازاده شیخ کانلو رشید ۴۹۲۰۰۵۴۱۳۰ ۴۹۲۰۰۵۴۱۳۰ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۰ ۳۱۷۵۰۴۷ ارازگلدی پیروز صفرشیر ۵۳۱۰۰۴۶۲۸۳ ۵۳۱۰۰۴۶۲۸۳ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۱ ۳۱۲۳۱۰۳ رضا ترابی مطلق محمد ۵۹۱۹۵۴۵۲ ۳۶۵۱۱ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۲ ۳۱۰۶۳۳۵ علی تفکری گلزار احمد ۳۹۸۰۰۹۸۰۹۵ ۳۹۸۰۰۹۸۰۹۵ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۳ ۳۰۷۸۱۰۵ وحید تیمورزاده فتح اله ۱۶۹۰۲۲۷۰ ۱۶۹۰۲۲۷۰ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۴ ۳۱۵۵۴۱۷ شهاب الدین جعفربیگی حشمت ۳۳۲۰۲۶۶۴۸۹ ۳۳۲۰۲۶۶۴۸۹ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۵ ۳۱۵۲۳۹۰ وحید جهاندیده نادر ۱۱۱۷۸۲۱۳ ۱۱۱۷۸۲۱۳ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۶ ۳۱۶۱۴۶۶ رسول حسین زاده اقامعلی ۳۹۸۰۰۹۲۳۸۰ ۳۹۸۰۰۹۲۳۸۰ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۷ ۳۰۱۰۵۷۲ رضا حسینعلی بیکی کوچکعلی ۷۳۸۸۷۶۴۱ ۴۱۴۲ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۸ ۳۰۴۵۷۵۶ وحید حمدی اسدکندی حسین ۲۹۴۰۱۲۰۵۴۴ ۲۹۴۰۱۲۰۵۴۴ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۹ ۳۰۹۴۹۹۲ جبراییل حیدری شوطلو هدایت ۲۸۲۰۰۶۷۳۸۷ ۲۸۲۰۰۶۷۳۸۷ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۰ ۳۰۵۵۲۸۴ یعقوب دلیرراد رحیم ۲۹۲۹۸۶۸۳۴۱ ۸۴۲۸ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۱ ۳۲۲۲۷۹۵ اکبر رحمانپور ابوالقاسم ۶۴۶۰۰۱۵۹۴۵ ۶۴۶۰۰۱۵۹۴۵ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۲ ۳۱۶۲۴۳۰ میثم رضایی نفت چالی محمدرضا ۸۴۲۵۹۹۷۳ ۱۰۶۴۵ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۳ ۳۱۹۲۲۴۵ ولی اله رومیانی شکرعالی ۵۹۸۰۰۰۵۴۵۵ ۵۹۸۰۰۰۵۴۵۵ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۴ ۳۱۷۴۸۱۶ شهرام شاه ویسی ابراهیم ۳۷۵۰۰۶۷۵۹۷ ۳۷۵۰۰۶۷۵۹۷ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۵ ۳۱۴۰۶۵۳ امیر شوشتری حشمت اله ۲۲۵۰۰۴۰۶۲۱ ۲۲۵۰۰۴۰۶۲۱ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۶ ۳۰۷۱۰۰۵ حسین صفری خلوص شعبانعلی ۳۹۸۰۱۲۱۷۶۳ ۳۹۸۰۱۲۱۷۶۳ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۷ ۳۱۶۵۹۷۴ ناصر صفری خلوصی محمدولی ۳۹۹۲۵۵۸۱۶۹ ۳۳۰ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۸ ۳۱۷۴۸۶۳ سیامک عالی نژاد عباس ۴۵۴۰۰۷۳۶۶۴ ۴۵۴۰۰۷۳۶۶۴ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲۹ ۳۱۶۴۵۷۶ محمد عزیزی هدایت اله ۱۳۹۵۲۳۹۰ ۱۳۹۵۲۳۹۰ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۰ ۳۱۴۰۰۰۵ محمد علیخانی غیاث ۳۸۵۰۰۶۴۵۰۶ ۳۸۵۰۰۶۴۵۰۶ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۱ ۳۱۴۰۰۵۱ میثم غریبی ماشااله ۷۶۹۵۷۱۰۱ ۴۴۲۷ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -رباطکریم ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۲ ۳۱۴۹۰۷۳ حسن قره داغی محمدعلی ۱۷۱۹۹۲۹۰۰۹ ۵۵ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -ملارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۳ ۳۱۴۹۶۰۰ احسان کرمی مولود ۵۹۶۰۰۱۳۴۷۹ ۵۹۶۰۰۱۳۴۷۹ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۴ ۳۱۱۵۱۴۴ مختار گراوند عباس ۴۱۹۰۰۲۸۷۵۴ ۴۱۹۰۰۲۸۷۵۴ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۵ ۳۱۵۷۴۴۰ مهدی مزرعی نوحدانی علیرضا ۱۱۴۳۱۲۷۱ ۱۱۴۳۱۲۷۱ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۶ ۳۱۷۴۳۶۴ رضا معصومی ابراهیم ۳۹۶۰۵۲۵۲۰۶ ۶۴۹ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۷ ۳۲۲۶۳۲۴ ارسطو مفاخری محمد ۳۷۹۰۲۱۲۳۶۹ ۳۷۹۰۲۱۲۳۶۹ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۸ ۳۱۴۰۶۲۷ ازاد ملکی طه ۳۷۵۰۱۵۴۲۲۸ ۳۷۵۰۱۵۴۲۲۸ کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳۹ ۳۱۸۸۵۰۸ رضا مهری درویش ۶۰۳۹۹۴۱۰۶۵ ۷۵ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۴۰ ۳۱۵۴۴۸۹ سامان میره علی ۲۸۸۰۰۸۴۴۶۶ ۲۸۸۰۰۸۴۴۶۶ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۴۱ ۳۰۵۱۰۵۹ محمدرضا نباتی اصغر ۴۵۶۹۵۹۱۳۱۰ ۳۱۹ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۴۲ ۳۱۵۱۶۳۹ محمد یوسفی رستم ۵۹۵۰۰۰۴۷۴۴ ۵۹۵۰۰۰۴۷۴۴ کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

خبر ۴ مرداد ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی مامایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (مورخ ۹۵/۸/۲۱) اعلام شد.

پذیرفته شدگان محترم طبق جدول پیوست در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۵) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایران : تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ال..نوری وشهید چمران پشت مسجد امام حسین (ع)

جهت دانلود فایل اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۸ فروردین ۹۶:اعلام نتایج آزمون استخدامی مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی ایران

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ اسامی افراد پذیرش شده آزمون استخدامی مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام شد.

جهت دانلود فایل اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۴ فروردین ۹۶: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ اسامی افراد پذیرش شده  (مرحله اول) و تعیین وقت مصاحبه  آزمون استخدامی مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام شد.

جهت دانلود فایل اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید


خبر ۱۷ اسفند ۹۵: کارت آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران منتشر شد. 

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ کارت آزمون استخدامی مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران منتشر شد.

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

۱- با استناد به مجوز آزمون و اطلاعات درج شده در سایت، این آزمون فقط برای جذب نیروی مرد می باشد و خانم های شرکت کننده در ثبت نام به صورت خودکار حذف شده اند.

۲- افرادی که ثبت نام تکراری داشته اند آخرین ثبت نام برای آنها در نظر گرفته شده است.

۳- برای دریافت کارت نیاز به کد رهگیری (شماره داوطلبی)دریافت شده بعد از ثبت نام  و شماره شناسنامه متقاضی می باشد.

۴-در صورت اشکال در دریافت کارت لطفا شماره داوطلبی خود را  با ذکر دقیق اشکال ،به آدرس پست الکترونیک شرکت پشتیبان yektaweb@gmail.com  ارسال نمائید.

جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی اینجا کلیک کنید


استخدام مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران- ۴ اسفند ۹۵

مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود به منظور تامین نیروی انسانی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص ، ۳۵ نفر از افراد واجدشرایط مرد را از طریق امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی پس از طی مراحل گزینش به صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
مرد
تکنسین امور داروئی برحسب نیاز مجموعه در داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران ۳۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی و کارشناسی
خدمات برحسب نیاز مجموعه در داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

۱- شرایط عمومی استخدام قراردادی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام صورت می گیرد(به تشخیص دانشگاه )

۱۰/۱-داوطلبان صرفا از ساکنین استان تهران (با توجه به شیفت های ۲۴ ساعته) و ازمردان انتخاب می شوند.

۲- شرایط اختصاصی استخدام قراردادی

۱/۲- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام وحداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، کاردانی وکارشناسی

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت۱۳۶۷/۵/۲۹) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و فرزند رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج) برادر شهداء، فرزند جانبازان بالای بیست و پنج درصد( ۲۵%)، فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان ۵ سال

د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها.

هـ) مدت خدمت سربازی

و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۲/۷ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.employee.iums.ac.ir اقدام نمایند.

۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ریال به حساب شماره ۴۸۰۶۱۴۷۵۰۷ شناسه ۱۳۰۱۱۰۱۱۳۱دانشگاه علوم پزشکی ایران  نزد بانک ملت شعبه هجرت به­عنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می­باشد، ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکور را می­پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.

ج) یک قطعه عکس ۴×۳ ( متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه) بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

۳/۳- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

۴/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی مجموعه مدد ایران حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

-اصل فیش بانکی به همراه تصویر آن

– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)

– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن

– اصل مدارک دال بر ایثارگری ، از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن

– اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

۴- زمان ومحل توزیع کارت

آگهی بر روی سایت معاونت توسعه دانشگاه و اتوماسیون اداری و به صورت کاغذی در مراکز درمانی خواهد بود.

کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی­های عمومی و تخصصی درروزهای سه شنبه و چهار شنبه  مورخ (۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۸/۱۲/۱۳۹۵) از طریق سایت اینترنتی به آدرس employee.iums.ac.ir قابل چاپ خواهد بود. همچنین آزمون ۲۰/۱۲/۹۵ روز جمعه برگزار خواهد شد و محل امتحان در هنگام توزیع کارت به­ اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

۵- مواد امتحان برای مقاطع دیپلم و بالاتر عبارتند از :

۱/۵- امتحان توانمندی های عمومی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- فن­آوری اطلاعات ۴- معارف اسلامی ۵- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیت­های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می­باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می­شود.

۵۰% نمره آزمون کتبی و ۵۰% نمره شفاهی خواهد بود.

۲/۵- کلیه داوطلبانی که دارای مدرک مهارتهای ICDL و دارای مهارتهای زبان انگلیسی می باشند به عنوان شرایط عمومی جهت جذب در الویت خواهند بود.

۳/۵- کلیه داوطلبانی که اطلاعات داروئی دارند، به عنوان شرایط عمومی جهت جذب در الویت خواهند بود.

۴/۵- سه برابر ظرفیت یعنی ۱۰۵ نفر انتخاب و در آزمون تخصصی(شفاهی) ۳۵ نفر انتخاب خواهد شد.

۶- تذکرات

۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۶- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۳/۶- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل خواهند بود.

۴/۶- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی­باشد.

۵/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

۶/۶-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می­­باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی­های تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی­های تخصصی(مصاحبه) انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در شرایط برابری نمره کل دو داوطلب ایثارگر و عادی ملاک انتخاب داوطلب ایثارگر خواهد بود.

۷/۶- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله دوم (مصاحبه شفاهی) پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۸/۶- پذیرفته‌شدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند.

۹/۶- از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضری جهت اشتغال با صلاحدید مدیر مجموعه در محل مورد نیاز اخذ می­گردد. در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود.

۱۰/۶- لازم به ذکر است حداقل یک ماه دوره کارآموزی در داروخانه های تحت پوشش مجموعه مدد ایران الزامی است و اعلام رضایت کتبی مدیر داروخانه از نحوه عملکرد شخص در دوره کارآموزی ملاک پذیرفتن داوطلب می باشد.

۱۱/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۲/۶- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۳/۶-تاریخ اعلام نتیجه از طریق سایت دانشگاه به آدرس iums.ac.ir  می باشد اطلاعات تکمیلی در خصوص پذیرفته شدگان به میزان ۳  برابر ظرفیت متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۶ /۱۴- از ذخیره افراد در تامین نیازهای بعدی مجموعه مدد با نظر کمیته استفاده خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۲ بهمن ۹۵: زمان مراجعه پذیرفته شدگان رشته های كاردانی و كارشناسی رشته فوریتهای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران اعلام شد. (منبع: hospht.iums.ac.ir)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک شما کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم پذیرفته شدگان رشته های كاردانی و كارشناسی رشته فوریتهای پزشكی در آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشكی ایران جهت انجام امور مربوط به مصاحبه با در دست داشتن شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت طبق جدول زمانبندی پیوست، به سالن ورزشی شهید همت دانشگاه واقع در بزرگراه شهید همت ،جنب برج میلاد مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۵ بهمن ۹۵: دانشگاه علوم پزشکی ایران افراد ساکن شهر تهران را جهت گزینش شرکتی دعوت به همکاری می نماید. (منبع: hospht.iums.ac.ir)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک شما کارجویان گرامی، سایت ایران استخدام باطلاع میرساند دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تامین برخی نیازهای نیروی انسانی خود در برهه های زمانی مختلف ، در نظر دارد متقاضیان همکاری با این دانشگاه را ازطریق سامانه ای با عنوان “همکاری با دانشگاه ” جمع آوری نموده و حسب مورد ، درصورت وجودمجوزهای بکارگیری نیرو از میان آنها از طریق فراخوان ، برگزاری آزمون و مصاحبه طی مراحل گزینش، به صورت شرکتی دعوت به همکاری نماید. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند به آدرس مذکور جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۳ آذر ۹۵: زمان ارائه مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

داوطلبان قبول شده موظف هستند اصل  مدارک زیر  را در مهلت مشخص شده به اداره استخدام دانشگاه حضوراً ارائه نمایند.دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۱ آذر ۹۵: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی؛ به اطلاع میرسانیم: نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی توسط سازمان سنجش اعلام شد.

متن اطلاعیه سازمان سنجش:
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۲۱/۸/۹۵ شرکت نموده اند، می‌رساند، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

توجه: ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه کامل سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران در مهر ماه سال ۹۵

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران (مهر ماه سال ۹۵) اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : حميد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۳

  کد دیدگاه : 1185487

  بعد از مصاحبه با کسی
  تماس گرفتند يانه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کـارمنـد پنـج (شـریـف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۰۴

  کد دیدگاه : 1172327

  خبر ۲۴ فروردین ۹۶: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام شد
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ اسامی افراد پذیرش شده (مرحله اول) و تعیین وقت مصاحبه آزمون استخدامی مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام شد.
  جهت مشاهده نتیجه آزمون استخدامی بالای همین صفحه مراجعه نمایید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حميد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۳۷

   کد دیدگاه : 1185475

   با سلام بعد از مصاحبه با کسی تماس گرفتند یا نه

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...