استخدام منشی جهت مطبی در محدوده بلوار جمهوری یا امامشهر یزد

اطلاعات بیشتر

 

به همکاری یک نفر منشی ( خانم ) جهت کار در مطبی واقع در یزد نیازمندیم.

( به صورت پاره وقت )

آدرس : محدوده بلوار جمهوری یا امامشهر

تلفن : ۰۹۱۳۰۰۳۸۴۰۰