استخدام همکار جهت توزیع نان بسته ای در بجنورد

اطلاعات بیشتر

 

به یکنفر توزیع کننده نان بسته ای در بجنورد نیازمندیم.

آدرس: بین بلوک های الغدیر

تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۸۱۶۵

تاریخ درج آگهی: ۹۵/۱۰/۲۲