استخدام همکار خانم با روابط عمومی بالا آشنا به وورد و اکسل

اطلاعات بیشتر

 

به یک نفر ( خانم ) با روابط عمومی بالا آشنا به وورد و اکسل  در کرمانشاه نیازمندیم.

تلفن : ۳۷۲۳۵۲۲۸ – ۳۷۲۳۴۸۳۴