استخدام ویزیتور، حسابدار، منشی و کارگر جهت پخش لبنیات در خراسان شمالی

اطلاعات بیشتر

 

به نیروهای ذیل جهت پخش لبنیات در خراسان شمالی نیازمندیم:

  1. ویزیتور
  2. حسابدار
  3. منشی
  4. کارگر ساده

تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۰۲۴۷۴۳