استخدام کارواش حباب واقع در سیرجان

اطلاعات بیشتر

 

به همکاری چند نفر شاگرد با حقوق و مزایای عالی جهت کار در کارواش حباب واقع در سیرجان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۸۴۵۴۲۹۴