استخدام کارگر ساده و منقل دار در مغازه کبابی

اطلاعات بیشتر

 

مغازه کبابی واقع در شیراز به یکنفر کارگر ساده و یکنفر منقل دار نیازمند است.

آدرس: چهارراه تحویلی

تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۹۷۲۶۲۳