استخدام کارگر ساده، کارگر فنی و آبدارچی در زنجان

اطلاعات بیشتر

 

به عناوین شغلی ذیل در زنجان نیازمندیم.

عنوان شغلی جنسیت
کارگر ساده آقا
کارگر فنی آقا
کارگر ساده خانم
آبدارچی  —–

تلفن : ۰۹۱۹۷۴۹۹۵۰۱

تاریخ اعتبار آگهی : ۹۵/۱۰/۲۵