اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام کانون زبان ایران

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید


استخدام کانون زبان ایران- ۲۰ آذر ۹۶

کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش‌های انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، فرانسه، عربی، اسپانیایی، آلمانی و روسی برگزار نماید.
به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز جمعه ۶ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.
زمان ثبت نام در این آزمون از ساعت۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه آغاز می‌شود و تا پایان وقت اداری سه ‌شنبه ۱۲ دی ماه ادامه می‌یابد.
علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پوشه ها‌ی پیوست مراجعه نمایند.

شرايط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی:

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان

۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال

۲- دارا بودن يکی از مدارک زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگليسی

– مدارک آزمون های زبان انگلیسی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )
۱ SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۱۰۰ به بالا(معادل ۶۰۰ به بالا برای آزمون
۴ IELTS نمره ۵/۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک

بخش انگلیسی- گروه نوجوانان

۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال

۲- دارا بودن يکی از مدارک زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی

– گواهي اشتغال به تحصيل سطح Advanced3 و گواهي اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

۳- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی: (این افراد از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند ولی لازم است در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )
۱ SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CAE    و CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۹۰ به بالا(معادل ۵۷۷ به بالا برای
۴ IELTS نمره ۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک

بخش انگلیسی- گروه کودکان

۱ – حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۵ سال

۲- دارا بودن يکی از مدارک زير:

– مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

– ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

– مدارک امتحانات شناخته شده در زبان انگلیسی

۳- دارندگان مدارک تخصصی طبق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی: (این افراد از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند ولی لازم است در سایر مراحل آزمون شرکت نمایند.)

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )
۱ JCE یا SCE کانون زبان ایران ارائه مدرک
۲ CAE    و CPE A درجه
۳ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۹۰ به بالا(معادل ۵۷۷ به بالا برای
۴ IELTS نمره ۷ به بالا
۵ CELTA ارائه مدرک
۶ DELTA ارائه مدرک

بخش فرانسه

 ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان فرانسه

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان فرانسه و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

بخش آلمانی

۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان آلمانی

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان آلمانی و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

بخش عربی

۱-حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲-دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان عربی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان عربی

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان عربی و مدارک حوزوی

بخش اسپانیایی

۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان اسپانیایی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانیایی

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی غیر زبان اسپانیایی و دیپلم سطح B2 کادر مشترک اروپایی

بخش روسی

 ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال

۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی زبان روسی در مقطع کارشناسی و بالاتر

– گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر مقطع کارشناسی رشته زبان روسی

تبصره: فارغ التحصیلان آخرین سطح آموزشی هر یک از بخش های غیر انگلیسی به شرط دارا بودن نمره ارزشیابی خیلی خوب ( نمرات ۱۰۰ – ۹۰ ) می توانند با همراه داشتن تاییدیه گواهی پایان دوره و مدرک پایان تحصیل کلیه رشته های دانشگاهی در آزمون کتبی شرکت نمایند.
توجه ۱: داوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در یک آزمون هستند.

توجه ۲: داوطلبان محترمی که آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساس اولویت بندی از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

توجه ۳: داوطلبان محترم گروه کودکان و نوجوانان در صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده در بند الف، از آزمون کتبی معاف می باشند و جهت مصاحبه از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد. کلیه مدارک تخصصی از زمان صدور تا ۲ سال دارای اعتبار است.

توجه ۴ : پرداخت هزینه جهت تکمیل مراحل ثبت نام الزامی است.

توجه ۵: ضروری است داوطلبان محترم پس از پرداخت هزینه ثبت نام، از صفحه اعلام تکمیل ثبت نام پرینت تهیه نمایند.

توجه۶: داوطلبان محترم توجه نمایند آوردن تلفن همراه به جلسه آزمون ممنوع است.

نکات مهم :

۱- مدرسان شاغل به تدریس در کانون زبان ایران که فرم “درخواست همکاری مدرسان یک گروه با گروه دیگر” را تکمیل و ارسال نموده اند، صرفاً پس از کسب مجوز از سوی اداره مرکزی مجاز به     ثبت نام در آزمون جذب مدرس هستند. چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص شود که مدرس فاقد مجوز است، از ادامه مراحل محروم خواهد شد.

۲- داوطلبان آزمون جذب مدرس لازم است قبل از اقدام به تکمیل اطلاعات اولیه ثبت نام، جدول مراکز را با دقت مطالعه نموده و شهر، زبان و گروه مدنظر خود را انتخاب نمایند. بدیهی است اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام اینترنتی پس از دریافت کد رهگیری قابل تغییر نیست.

۳- محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب مدرس بر اساس استان انتخابی در مرحله ثبت نام تعیین می گردد. لذا داوطلبان در انتخاب استان خود نهایت دقت را بعمل آورند.

۴- محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان بر اساس نیاز مراکز آموزشی و به تشخیص مدیر استان و تایید معاون آموزشی و توسعه منابع انسانی تعیین می گردد.

۵- کارمندان کانون زبان ایران در صورت قبولی در آزمون جذب مدرس، همزمان مجاز به تدریس و همکاری در بخش اداری و اجرایی کانون زبان نیستند. لذا در صورت تمایل به تدریس باید از همکاری با بخش اداری و اجرایی کانون زبان استعفا داده و صرفاً به عنوان مدرس با کانون زبان همکاری نمایند.

جهت دانلود جدول مراکز آزمون جذب مدرس اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی اینجا کلیک نمایید

مهلت به پايان رسيده است


آگهی استخدام کانون زبان ایران – تیر ۹۶:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (تیر سال ۹۶) اینجا کلیک نمایید

_________________________________

آگهی استخدام کانون زبان ایران – خرداد ۹۶:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (خرداد سال ۹۶) اینجا کلیک نمایید

_________________________________

آگهی استخدام کانون زبان ایران – سال ۹۵:

جهت مشاهده آگهی استخدام کانون زبان ایران (سال ۹۵) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : محمدامین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۲

  کد دیدگاه : 1546420

  سلام با تکر از شما ولی من 15 سال پیش کانون میامدم شهریه 15 هزار تومن بودو معلم ما می گفت ما از کارمون راضی هستیم و ساعتی 6000 تومنه به ازای هر ساعت میگیرم و دانشگاه به ما ساعتی 1600 تومن میده حق التدریسی و دانشگاه رو ول کردم و وقت رو کانون گذاشتم چون خیلی بیشتر میده. من سال 82 تمام کردم سطح 12 رو حالا شما با شهریه 180 هزار تومن چه جوری حقوقش کمه اون موقع 15هزار تومن شهریه بود

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۵۲

  کد دیدگاه : 1545599

  ببینید در مورد تدریس توی کانون کلا فکر حقوق های میلیونی رو از سرتون بیرون کنید منم تازه قبول شدم تا تهشو فهمیدم.توی تهران گفتن به ما برای هر کلاس ماهی ۲۰۰ تا ۲۳۰ میدن که دروغ بود و تازه فهمیدم حقوق برای جدید الورود ها مثل من ساعتی ۷ هزارتومنه که هر کلاسم دو ساعت حساب میشه،میشه ۱۴ هزارتومن برای هر جلسه ،هرکلاسیم ۲۰ جلسست با ۱ جلسه فاینال میشه ۲۱ تا که ضرب در ۱۴ هزار تومن میشه ۲۹۴ تومن که تقریبا میشه ماهی صد هزار تومن برای هر کلاس،با سه کلاس میشه سیصد تومن یه هزینه ایاب و ذهاب که فک کنم ۶۰ تومنه هم میذارن روش یه کمی هم خورده میزارن روش برای ۳ کلاس میشه همون حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ تومن.شما یه سطح کامل که ارتقا بگیری یعنی مثلا برای نوجوانان از سطح ران بری سطح ریس یه حق رتبه به حقوقت اضافه میشه زن داشته باشی ۸۰ تومن حق عائله و کمی هم اگه بچه داشته باشی میدن و سنواتم به مرور اضافه میشه.یه مدرس با تجربه حدود ۸ سال سابقه با ۶ کلاس حدود ۱ تا ۱۳۰۰ میگیره.اون حقوقای میلیونی مال موسسه های خصوصی که تافل و ایلتس و پری تافل درس میدن نه مال کانون.کلا اینم بگم شاید فکر کنید پرداختی کانون کمه اما همین پرداختی از اکثر جاها بیشتره یعنی شکایت نکنید.سوالیم داشتین در خدمتم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمدامین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۳۹

   کد دیدگاه : 1546413

   سلام با تکر از شما ولی من 15 سال پیش کانون میامدم شهریه 15 هزار تومن بودو معلم ما می گفت ما از کارمون راضی هستیم و ساعتی 6000 تومن به ازای هر ساعت میگیرم و دانشگاه به ما ساعتی 1600 تومن میده حق التدریسی و دانشگاه رو ول کردم و وقت رو کانون گذاشتم چون خیلی بیشتر میده. من سال 82 تمام کردم سطح 12 رو حالا شما با شهریه 180 هزار تومن چه جوری حقوقش کمه اون موقع 15هزار تومن شهریه بوده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اساتید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۵:۵۶

  کد دیدگاه : 1520613

  معمولا چند درصد از اونایی که قبول شدن توی مصاحبه رد میشن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رضا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۱:۰۲

   کد دیدگاه : 1521856

   من تا حالا سه بار کتبی بزرگسالان قبول شدم اما مصاحبه هر سه بار مردودم کردن بدون هیچ دلیل قانع کننده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Parisa

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۰۲

  کد دیدگاه : 1515247

  سلام دوستانی که، تابحال آزمون دادند از تجاربشون بگن لطفا. چه کتابهایی رو خوندن. آزمون از چند بخش تشکیل میشه. و هر بخش حدودا چن سوال داره. ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۵۳

   کد دیدگاه : 1519440

   Mohamad:
   Listening بیست سوال هر سوال 5 نمره مجموع 100 نمره
   Vocabulary چهل سوال هر سوال 2 نمره مجموع 80 نمره
   Grammer بیست سوال هر سوال 4 نمره مجموع 80 نمره
   Cloze test بیست سوال هر سوال 2 نمره مجموع 40 نمره
   Reading بیست سوال هر سوال 5 نمره مجموع 100 نمره
   مجموع 120 سوال و 400 نمره

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Parisa

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۵:۵۱

    کد دیدگاه : 1523025

    متشکرم از پاسخگویی تون. چ منابعی مد نظر هس؟ واسه لغات طبیعتا.

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۹:۲۹

     کد دیدگاه : 1523348

     دقیقا مشخص نیست ولی میگن لغات کانون،504,1100خوبن

     پاسخ دهید
 • نویسنده : srostampour

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۱۷

  کد دیدگاه : 1507671

  سلام, یعنی اگر کسی فوق دیپلم باشه و تو کانون زبان بخونه بخاطر اینکه مدرک کارشناسی نداره نمیتونه در آزمون شرکت کنه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۷:۴۵

   کد دیدگاه : 1515706

   باید مدرکت لیسانس ب بالا باشه!

   پاسخ دهید
 • جهت رای به ایران استخدام در جشنواره وب اینجا کلیک کنید
 • نویسنده : لاله

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۵۷

  کد دیدگاه : 1475175

  من شنیدم که میگن اگه کسی ۲یا۳ کلاس داشته باشه دیگه کمتر از ۲میلیون نمی گیره واونایی که سابقه کارشون بالا است بالای ۷میلیون میگیرن.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۴

   کد دیدگاه : 1482770

   مگه شرکت نفته؟!خخخ
   من دوستم 4تا کلاس داره بش 550میدن

   پاسخ دهید
  • نویسنده : رویا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۴۶

   کد دیدگاه : 1515020

   نه کی اینو گفته..اصلا اینطوری نیست…من از ترم پاییز اونجا شروع کردم به تدریس بم سه تا کلاس دادن که مجموعشون شد ۳۶۴ هزار تومن😃

   پاسخ دهید
   • نویسنده : GR

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۳۳

    کد دیدگاه : 1516470

    بیمه هم کردن؟

    پاسخ دهید
   • نویسنده : زهرا علوی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۸:۱۹

    کد دیدگاه : 1527759

    سلام خانم رویا اینکه گفتین ۳تا کلاس دارین یعنی در هفته چند روز میشه واین مبلغ مال یکماهه یا یه ترم؟ممنون میشم پاسخ بدین

    پاسخ دهید
    • نویسنده : رویا

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۰۰:۰۷

     کد دیدگاه : 1537320

     هر ترمی سه ماهه و هر ماه این ۳۶۴ هزارتومن به حساب رو واریز میکنن…این سه کلاسو من در دو روز هفته دارم…مثلا شنبه چهارشنبه ها از ساعت ۴ تا ۹ کلاس دارم هر کلاسی هم یک و نیم ساعته…بله بیمه هم شدیم…در کل از بقیه جاها خوبه

     پاسخ دهید
 • نویسنده : مسعود

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۴۶

  کد دیدگاه : 1453008

  سلام
  کی میدونه کانون زبان حقوق ساعتی چقدر میده ؟؟ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سارا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۰

   کد دیدگاه : 1459887

   من سال ۸۹قبول شدم تو کانون.بسیار آزمون سختیه. حدودا ساعتی ۱۰ تومن که هر کلاس دو ساعت حساب میشه که میشه ۲۰ تومن.البته مال ورودیه جدید.اونایی که یابقه دار باشن خیلی بیشتر میگیرن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : لاله

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۵:۴۰

    کد دیدگاه : 1475160

    ولی میگن حقوقشون بالای ۲میلیونه واونایی که سابقه کاروشون بالا است ۷و۸میلیون میگیرن.

    پاسخ دهید
  • نویسنده : لاله

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۵۹

   کد دیدگاه : 1475182

   میگن که اونایی که ۲یا۳کلاس دارن بالای دو میلیون میگیرن.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حسن شواهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۳

  کد دیدگاه : 1447831

  سلام علیکم
  بنده 20 سال دارم و دارای شرایط سنی نیستم. اما به زبان عربی مسلطم. امکان شرکت در آزمون وجود ندارد؟!!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Zahra

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۳۵

  کد دیدگاه : 1392039

  اگه کسی مصاحبه شرکت کرده لطفا بگید چطور بود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ریحان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۹:۴۸

   کد دیدگاه : 1398599

   من شرکت کردم برای نوجوانان فوق العاده سخت بود … یک متن میدن که باید بخونی و اگه مثلن یک کلمه رو با استرس اشتباه حتا بگی ردت میکنن . معنی اصطلاحات و کلمات توی متن رو میپرسن. خیلی تاکید دارن که ترجیحن آموزش زبان خونده باشی و من این حس رو کردم که مصاحبه کننده ها روی رشته شون یجور تعصب دارن، با اینکه من ادبیات انگلیسی خوندم و یکی دوسال هم سابقه ی تدریس دارم ولی بازم بهم به چشم کسی که تخصصی آموزش زبان خونده نگاه نمیکردن… از کسایی که رشته ی آموزش بودند من پرسیدم و گفتن سوال های تخصصی آموزش زبان هم ازشون پرسیدن … ولی در کل من خیلی خوشم اومد از سیستمشون ! قبول بشم یا نه مهم نیست اینکه درست و حسابی نیرو جذب میکنن و آدم های باسواد چه در حوزه ی دانش زبان و چه در حوزه ی آموزش رو میگیرن خوبه ! خودم بخوام روزی بچه مو بزارم کلاس زبان جایی جز کانون نمیفرستمش !

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۰۷:۰۱

    کد دیدگاه : 1400326

    عزیزم جواب مصاحبه ها کی مشخص میشه؟
    بعدشم ک مرحله دمو هست!

    پاسخ دهید
 • نویسنده : Zahra

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۲۸

  کد دیدگاه : 1392033

  سلام دوستان برای مصاحبه باهاتون تماس گرفتن؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...