استخدام یک خیاط و یک همکار خانم جهت همکاری در تولیدی

اطلاعات بیشتر

 

به یک خیاط ماهر یا نیمه ماهر و یک همکار ساده خانم جهت همکاری در تولیدی واقع در زنجان نیازمندیم.

تاریخ اعتبار آگهی : ۹۵/۱۰/۲۷

تلفن : ۰۹۱۲۲۴۱۳۸۵۹