آرشیو تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی

جزئیات بیشتر در مورد خبر

تجربیات کاربران ایران استخدام (کلی)

کپی برداری از سبک و محتوا برای سایت های تابعه ایران استخدام، مجاز است!

این مبحث مربوط به آرشیو جامع تجربیات و نقل قول های کارجویان سایت ایران استخدام از مراحل مختلف گزینش و مصاحبه های روانشناسی و هوش و عقیدتی و سیاسی و معاینات پرشکی و خاطرات خوش شروع به کار در استخدامی های مختلف سازمانها و بانکها می باشد.


جهت مشاهده تجربیات گزینش دومین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات گزینش اولین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید


9767جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی قوه قضاییهجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی وزارت نیروجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی شهرداری هاجهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در
سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در
سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی تامین اجتماعیجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی شرکت راه آهنجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت راه آهن در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی سازمان آتش نشانیجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان آتش نشانی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیانجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه فرهنگیان اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش اولین استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتیجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاکجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید


bnfm7uy9hf0iuggx1wea
جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه در سال
۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه اینجا کلیک نمایید


19جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مشاغل عملیات ریلی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه افسریجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات و سوالات مصاحبه جذب نیرو در دانشگاه انتظامی امین در سال ۹۵-۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه انتظامی امین اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی هوایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی هوایی ارتش اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی زمینی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی زمینی ارتش اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی دریایی ارتش اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید


c7ak3aaqc5xr6l8pspzf

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت گسترش انفورماتیک ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده اخبار استخدامی گسترش انفورماتیک ایران اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان بازرسی کل کشور اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی فرودگاه های کشورجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی فرودگاه های کشور در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی فرودگاه های کشور اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی گروه بین المللی انتخاب در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی گروه بین المللی انتخاب اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی پتروشیمی بوشهرجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی اینجا کلیک نماییدجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب اینجا کلیک نمایید


567جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر اینجا کلیک نماییدتجربیات گزینش استخدامی بانک ها:


آزمون استخدامی بانک تجارتجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک تجارت در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی بانک کشاورزیجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک کشاورزی اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی بانک سپهجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک سپه در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک سپه اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی پست بانکجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی پست بانک اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی بانک ملتجهت مشاهده تجربیات  گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک ملت اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی بانک گردشگریجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک گردشگری در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک گردشگری اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی بانک مسکنجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مسکن در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک نمایید


جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک پاسارگاد اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : حسین ارزومندی

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۲۱

  کد دیدگاه : 1149379

  من لیسانس معماری هستم کاری برای من هست با لیسانس معماری برای بیمه یا اورگانهای دیگه میشه با این مدرک سرکاری رفت الان دکراسیون داخلی شامل کاغذ دیواری لمینت وغیره دارم کار میکنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدجواد

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۹:۴۹

  کد دیدگاه : 1132525

  سلام….سپاه ورودی نداره؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : دستیار ارتباطات

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۶

  کد دیدگاه : 1132213

  سلام دوستان ارتباطات
  در اطلاعیه نوشته 11 لغایت 14 ، با این حساب فقط دو رور کاری 11 و 14 امکان تحویل مدارک هست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۲

  کد دیدگاه : 1094411

  با سلام و خسته نباشید خدمت ادمین عزیز ببخشید برای مصاحبه پتروشیمی آبادان اینجا چیزی وجود نداره اگه میشه توضیح بدین ممنون!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۸

   کد دیدگاه : 1094545

   تجربیات سایر پتروشیمی ها در بالا موجود است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۵:۰۰

  کد دیدگاه : 1075115

  سلام با مدرک سیکل چه کار میشه کرد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۲ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۶:۳۶

   کد دیدگاه : 1093340

   سلام کار خوبی کردید ادامه تحصیل ندادید من ارشد مدیریت صنعتی هستم بیکارم برای اطلاعاتی که الان دارم مدیون دانشگاه و مدرسین نیستم اگه دانشگاه نمیرفتم با علاقه ای که به مطالعه دارم بازم همین اطلاعات رو داشتم البته مدرک خیاطی و فرش دست باف و گلهای آپارتمانی هم دارم آرایشگری هم بلدم ولی چه فایده همه ی این کارها برای اینکه بشه ازش کسب درامد کرد به سرمایه نیاز دارند اگر شما سرمایه اولیه برای شروع کسب و کار را دارید به یکی از موسسات مشاوره مراجعه کنید تا راهنماییتون کنن برای کسب اطلاعات عمومی و یا تخصصی در مورد هر چیزی میتونید کتاب بخونید و یا از اینترنت استفاده کنید . ضرورتی به داشتن مدرک دانشگاهی نیست . داشتن سواد داشتن مدرک نیست نگران نداشتن مدرک تحصیلات عالی نباشید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۷ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۳۰

  کد دیدگاه : 1037464

  پس علوم پزشکی چی؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زهره

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۴:۵۸

   کد دیدگاه : 1051586

   سلام.
   منم برا علوم پزشکی می خوام.
   نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : seyed

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۵ آذر ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۹

  کد دیدگاه : 1016063

  باسلام.خیلی عالی بود..ممنون..یکم گسترشش بدید و به روزش کنید.تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۵ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۲:۵۱

   کد دیدگاه : 1016112

   آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال : جمعه ۲۸ آبان ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۶:۵۴

  کد دیدگاه : 988685

  پس کشتیرانی..
  نیس

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۸ آبان ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۹:۲۹

   کد دیدگاه : 988716

   به زودی اضافه خواهد شد دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال : جمعه ۲۸ آبان ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۶:۵۴

  کد دیدگاه : 988684

  پس کشتیرانی..

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۷:۵۹

  کد دیدگاه : 750232

  سلام خدا قوت من آزمون تامین اجتماعی قبول شدم.با رشته حقوق برای کارشناس امور بیمه شرکت کردم.مدرکم ارشد پیوسته ی حقوق هست یعنی من هر شش سالو با هم خوندم و صرفا ی مدرک بهم داده میشه اونم ارشد پیوسته،میترسم ب خاطر مدرکم بهم گیر بدن چیکار کنم؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهراد

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴

  ساعت ارسال : ۱۵:۱۰

  کد دیدگاه : 710513

  با سلام و خسته نباشید…
  سوالم درباره آزمون وزارت نیروعه…
  من کرج به دنیا اومدم..بعدش الان نزدیک هشتگرد زندگی میکنیم..بعد اولویت اصلیمو زدم شرکت سهامی برق منطقه ای تهران-استان البرز-استان البرز..
  شرایط بومی بودنم یکیش اینه که محل تولد با محل درخواست استخدامی یکی باشه..
  میخام بدونم الان من بومیه استان البرز حساب میشم…؟یا بومی شهرستان..؟یا کلا غیر بومی هستم؟
  اگه امکان داره جواب بدید چون کارت شرکت در آزمون اومده..من زدم بومی..ببینم غیر اینه درستش کنم..
  با تشکر

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...