جزئیات بیشتر در مورد خبر

تجربیات کاربران ایران استخدام (جامع)

این مبحث مربوط به آرشیو جامع تجربیات و نقل قول های کارجویان سایت ایران استخدام از مراحل مختلف گزینش و مصاحبه های روانشناسی و هوش و عقیدتی و سیاسی و معاینات پرشکی و خاطرات خوش شروع به کار در استخدامی های مختلف سازمانها و بانکها می باشد.


عنوان استخدامی مشاهده

استخدامی دستگاه های اجرایی

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش دومین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش اولین استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

استخدامی آموزش و پرورش

9767

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

 استخدامی قوه قضاییهآزمون استخدامی قوه قضاییه

 جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک نمایید

 استخدامی وزارت نیرو

آزمون استخدامی وزارت نیرو

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید

 استخدامی شهرداری ها

آزمون استخدامی شهرداری ها

۱- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

۳- جهت مشاهده تجربیات مصاحبه و گزینش استخدامی شهرداری ها در سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

استخدامی تامین اجتماعی

آزمون استخدامی تامین اجتماعی

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت راه آهن

آزمون استخدامی شرکت راه آهن

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت راه آهن در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت راه آهن در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک کنید

_____________

  استخدامی سازمان آتش نشانی

آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان آتش نشانی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی دانشگاه فرهنگیان

آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه فرهنگیان اینجا کلیک نمایید

 استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی اینجا کلیک نمایید

  استخدامی سازمان امور مالیاتی

آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک

آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه

bnfm7uy9hf0iuggx1wea

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی جذب مترجم رسمی قوه قضائیه اینجا کلیک نمایید

 استخدامی مشاغل عملیات ریلی

19

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مشاغل عملیات ریلی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

 استخدامی نیروی انتظامی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک نمایید

استخدامی دانشگاه افسری ارتش

آزمون استخدامی دانشگاه افسری

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۳- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی دانشگاه افسری ارتش در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی دانشگاه انتظامی امین

جهت مشاهده تجربیات و سوالات مصاحبه جذب نیرو در دانشگاه انتظامی امین در سال ۹۵-۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی دانشگاه انتظامی امین اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروی هوایی ارتش

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی هوایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی هوایی ارتش اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروی زمینی ارتش

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی زمینی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی زمینی ارتش اینجا کلیک نمایید

  استخدامی نیروی دریایی ارتش

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروی دریایی ارتش اینجا کلیک نمایید

 استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید

  استخدامی گسترش انفورماتیک ایرانc7ak3aaqc5xr6l8pspzf جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت گسترش انفورماتیک ایران در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی گسترش انفورماتیک ایران اینجا کلیک نمایید

  استخدامی سازمان بازرسی کل کشور جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان بازرسی کل کشور اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک نمایید

 استخدامی فرودگاه های کشورآزمون استخدامی فرودگاه های کشور جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی فرودگاه های کشور در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی فرودگاه های کشور اینجا کلیک نمایید

 استخدامی گروه بین المللی انتخاب جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی گروه بین المللی انتخاب در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی گروه بین المللی انتخاب اینجا کلیک نمایید

استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

آزمون استخدامی پتروشیمی بوشهر

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر اینجا کلیک نمایید

استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی اینجا کلیک نمایید

 استخدامی سازمان آب و برق خوزستان

آزمون استخدامی سازمان آب و برق خوزستان

استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان اینجا کلیک نمایید

استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر

567

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی بوشهر اینجا کلیک نمایید

استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر اینجا کلیک نمایید

 استخدامی پتروشیمی ایلام

آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام

 استخدامی شرکت پتروشیمی مارون

 استخدامی شرکت پتروشیمی مرجان

تجربیات گزینش استخدامی بانک ها

  استخدامی بانک رسالت

آزمون استخدامی بانک رسالت

استخدامی بانک تجارت

آزمون استخدامی بانک تجارت

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک تجارت در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

  استخدامی بانک کشاورزی

آزمون استخدامی بانک کشاورزی
جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۲ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک کشاورزی اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک سپه

آزمون استخدامی بانک سپه

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک سپه در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک سپه اینجا کلیک نمایید

 استخدامی پست بانک

آزمون استخدامی پست بانک

۱- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

۳- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی پست بانک در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی پست بانک اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک ملت

آزمون استخدامی بانک ملت

۱- جهت مشاهده تجربیات  گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________
۲- جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک ملت در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک ملت اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک گردشگری

آزمون استخدامی بانک گردشگری

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک گردشگری در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک گردشگری اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک مسکن

آزمون استخدامی بانک مسکن

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مسکن در سال ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مسکن اینجا کلیک نمایید

استخدامی بانک پاسارگاد

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک پاسارگاد اینجا کلیک نمایید

 استخدامی بانک مهر اقتصاد جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مهر اقتصاد در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید

_____________

 جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مهر اقتصاد اینجا کلیک نمایید

 استخدامی بانک صادرات

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک صادرات در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک صادرات اینجا کلیک کنید

 استخدامی بانک مرکزی ایران

جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید

_____________

جهت مشاهده اخبار استخدامی بانک مرکزی ایران اینجا کلیک کنید


دیگر مطالب مرتبط سایت ایران استخدام در خصوص مصاحبه های استخدامی
گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری  لیست رویداد های مهم شمسی و قمری ویژه مصاحبه استخدام  سوالات مصاحبه روانشناسی آزمون های استخدامی  تاثیر مهارت‌های فردی در مصاحبه شغلی
 جزوه آموزشی چگونه استخدام شویم؟  در مصاحبه های استخدامی چه لباسی مناسب تر است؟  تکنیک های مصاحبه استخدامی از زبان محمدرضا شعبانعلی


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • نویسنده : میثم نصرتی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۴۰

  کد دیدگاه : 1185776

  سلام.من فارق التحصیل کارشناسی حسابداری هستم ولی متاسفانه هرجا ک میرم برا کار حسابدار خانوم میخوان.پس پسرا چیکار کنن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرداد احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۷

  کد دیدگاه : 1152241

  با سلام اینجانب مدرک تحصیلیم سیکل هستش کارت معافیت پزشکی برای ضعیفیه چشمام گرفتم تو رشته کارشناسی فروش.الکترونیک .عمران .شناخت کامل وآنالیز سنگهای ساختمانی.نصب سیستمهای حفاظتی ایمنی حریق سیم کشی برق.کابل کشی .راهندازی ارت ۰تا۱۰۰ساختمان آماده همکاری میباشم.از دید من یه گواهینامه نمیتونه تریلی برونه تجربه حرف اول میزنه.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین ارزومندی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۲۱

  کد دیدگاه : 1149379

  من لیسانس معماری هستم کاری برای من هست با لیسانس معماری برای بیمه یا اورگانهای دیگه میشه با این مدرک سرکاری رفت الان دکراسیون داخلی شامل کاغذ دیواری لمینت وغیره دارم کار میکنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدجواد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۴۹

  کد دیدگاه : 1132525

  سلام….سپاه ورودی نداره؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : دستیار ارتباطات

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۶

  کد دیدگاه : 1132213

  سلام دوستان ارتباطات
  در اطلاعیه نوشته 11 لغایت 14 ، با این حساب فقط دو رور کاری 11 و 14 امکان تحویل مدارک هست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۲

  کد دیدگاه : 1094411

  با سلام و خسته نباشید خدمت ادمین عزیز ببخشید برای مصاحبه پتروشیمی آبادان اینجا چیزی وجود نداره اگه میشه توضیح بدین ممنون!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۸

   کد دیدگاه : 1094545

   تجربیات سایر پتروشیمی ها در بالا موجود است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۰۰

  کد دیدگاه : 1075115

  سلام با مدرک سیکل چه کار میشه کرد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۳۶

   کد دیدگاه : 1093340

   سلام کار خوبی کردید ادامه تحصیل ندادید من ارشد مدیریت صنعتی هستم بیکارم برای اطلاعاتی که الان دارم مدیون دانشگاه و مدرسین نیستم اگه دانشگاه نمیرفتم با علاقه ای که به مطالعه دارم بازم همین اطلاعات رو داشتم البته مدرک خیاطی و فرش دست باف و گلهای آپارتمانی هم دارم آرایشگری هم بلدم ولی چه فایده همه ی این کارها برای اینکه بشه ازش کسب درامد کرد به سرمایه نیاز دارند اگر شما سرمایه اولیه برای شروع کسب و کار را دارید به یکی از موسسات مشاوره مراجعه کنید تا راهنماییتون کنن برای کسب اطلاعات عمومی و یا تخصصی در مورد هر چیزی میتونید کتاب بخونید و یا از اینترنت استفاده کنید . ضرورتی به داشتن مدرک دانشگاهی نیست . داشتن سواد داشتن مدرک نیست نگران نداشتن مدرک تحصیلات عالی نباشید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۳۰

  کد دیدگاه : 1037464

  پس علوم پزشکی چی؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زهره

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۵۸

   کد دیدگاه : 1051586

   سلام.
   منم برا علوم پزشکی می خوام.
   نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : seyed

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۹

  کد دیدگاه : 1016063

  باسلام.خیلی عالی بود..ممنون..یکم گسترشش بدید و به روزش کنید.تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۵۱

   کد دیدگاه : 1016112

   آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۶:۵۴

  کد دیدگاه : 988685

  پس کشتیرانی..
  نیس

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۲۹

   کد دیدگاه : 988716

   به زودی اضافه خواهد شد دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۶:۵۴

  کد دیدگاه : 988684

  پس کشتیرانی..

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۷:۵۹

  کد دیدگاه : 750232

  سلام خدا قوت من آزمون تامین اجتماعی قبول شدم.با رشته حقوق برای کارشناس امور بیمه شرکت کردم.مدرکم ارشد پیوسته ی حقوق هست یعنی من هر شش سالو با هم خوندم و صرفا ی مدرک بهم داده میشه اونم ارشد پیوسته،میترسم ب خاطر مدرکم بهم گیر بدن چیکار کنم؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهراد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۱۰

  کد دیدگاه : 710513

  با سلام و خسته نباشید…
  سوالم درباره آزمون وزارت نیروعه…
  من کرج به دنیا اومدم..بعدش الان نزدیک هشتگرد زندگی میکنیم..بعد اولویت اصلیمو زدم شرکت سهامی برق منطقه ای تهران-استان البرز-استان البرز..
  شرایط بومی بودنم یکیش اینه که محل تولد با محل درخواست استخدامی یکی باشه..
  میخام بدونم الان من بومیه استان البرز حساب میشم…؟یا بومی شهرستان..؟یا کلا غیر بومی هستم؟
  اگه امکان داره جواب بدید چون کارت شرکت در آزمون اومده..من زدم بومی..ببینم غیر اینه درستش کنم..
  با تشکر

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...