اطلاعات بیشتر

شروع ثبت نام جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه اخبار استخدام سرباز معلم اینجا کلیک نمایید


شروع ثبت نام جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی- 18 اردیبهشت 96

در راستای اختصاص تعداد 140 نفر سهمیه جذب معلم وظیفه (سربازمعلم) از سوی وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با توجه به موارد ذیل برای جذب معلم وظیفه ثبت نام می نماید :

الف – شرایط اختصاصی :

1- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در کلیه رشته های تحصیلی غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی ( تاریخ فراغت از تحصیل بایستی حداکثر تا مورخ 96/2/1 باشد)

2- داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخ اعزام 96/4/1 يا 96/6/1 مشروط بر آن که برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد.

3- نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت

ب – نحوه ثبت نام :

1- داوطلب بایستی به سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود در سایت اداره کل اقدام و از اطلاعات ثبت شده در سایت پرینت تهیه نماید .

2- داوطلب با در دست داشتن پرینت اطلاعات ثبت شده در سایت و سایر مدارک لازم ( 1- اصل و یک برگ کپی برگه آماده به خدمت 2 – اصل و دو برگ کپی کارت ملی 3- اصل و دو سری کپی تمام صفحات شناسنامه 4- اصل و دو برگ کپی مدرک تحصیلی 5- چهار قطعه عکس (3×4) پشت نویسی شده 6- مدارک معتبر مربوط به عوامل امتیاز آور مندرج در بند د این اطلاعیه ) ، به اداره آموزش و پرورشی که در سایت اداره کل به عنوان محل خدمت انتخاب نموده است مراجعه و در کارشناسی امور اداری و تشکیلات نسبت به دریافت و تکمیل فرم های ذیل اقدام می نماید :

الف : نمون برگ درخواست ثبت نام داوطلبان طرح معلم وظیفه ( سرباز معلم )

ب : فرم اعلام عدم کسری خدمتی

ج : تعداد 2 برگ فرم گزینش عکس دار

3- کارشناس امور اداری و تشکیلات پس از بررسی مدارک ارایه شده و انطباق مدارک با شرایط اختصاصی ، اصل برگه آماده به خدمت داوطلب را همراه با پرینت اطلاعات ثبت شده در سایت و سایر مدارک لازم از داوطلب دریافت و نسبت به ارایه رسید مدارک اقدام می نماید . دریافت رسید به منزله پایان ثبت نام بوده و داوطلب پس از ثبت نام بایستی به منظور اطلاع از قرارگرفتن در اولویت پذیرش یا عدم پذیرش منتظر اطلاعیه های بعدی از طریق سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوده و براساس مفاد اطلاعیه های صادر شده اقدام نماید .

4- مدارک و پرونده ثبت شدگان شهرستان ها و مناطق ، جهت بررسی مدارک و امتیازات به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال می گردد و امتیاز تایید شده از سوی کمیته بررسی مدارک داوطلبان وظیفه اداره کل ، در پذیرش داوطلبان ملاک عمل خواهد بود .

ج – مهلت ثبت نام :

مهلت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 96/2/18 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 بوده و مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد .

د – عوامل امتیاز آور
عوامل مندرج در جدول ذیل به عنوان عوامل امتیاز آور در پذیرش داوطلبان موثر می باشند . بنابراین به داوطلبان تاکید می گردد مدارک مربوط به هر بند را که به هنگام درج اطلاعات در سایت ، به آن عوامل امتیاز داده است ، به هنگام مراجعه به اداره آموزش و پرورش ارایه نماید تا از امتیاز مربوطه بهره مند گردد . در غیر این صورت درج امتیاز بدون ارایه مدارک ، فاقد اعتبار می باشد .

ردیف

عوامل امتیاز آور

امتیاز

1

فرزند شهید یا فرزند مفقودالاثر (10) امتیاز فرزند جانباز 5 تا 24 درصد (5) امتیاز فرزند جانباز 25% و بالاتر(8) امتیاز برادر شهید (5) امتیاز

2

معدل کل آخرین مدرک تحصیلی : ………. /……….. ( معدل به عدد 2 ضرب شود و در ستون امتیاز درج شود )

3

تحصیل در دانشگاه های : دولتی ، پیام نور و آزاد (6) امتیاز علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها (3) امتیاز

4

فرزند فرهنگی هستم ( پدر مادر ) هرکدام(10) امتیاز (تصویر حکم کارگزینی و تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه والدین ارایه شود)

5

به مدت ………… سال دارای سابقه عضویت عادی و به مدت . . . . . . . سال دارای سابقه عضویت فعال در بسیج می باشم . به ازای هرسال عضویت عادی 25/0 امتیاز ( حداکثر 1 امتیاز ) و هر سال عضویت فعال 5/0 امتیاز (حداکثر 1 امتیاز ) اصل گواهی صادره از حوزه مقاومت بسیج ملاک عمل بوده و صرف ارایه کپی کارت عضویت در بسیج ، فاقد امتیاز می باشد . حداکثر امتیاز ناشی از این بند 2 امتیاز می باشد.

6

به ازای تاهل (6) امتیاز و به ازای هر اولاد (3) امتیاز

7

بومی استان آذربایجان شرقی هستم .( 10امتیاز) – بومی محل خدمت انتخابی هستم. ( 20 امتیاز )

8

– رشته های آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،روانشناسی،مشاوره و راهنمایی،آموزش کوکان استثنایی (کلیه گرایش ها) (16 امتیاز )

– رشته های فیزیک،شیمی،ریاضی وآمار،زیست شناسی،عربی،تربیت بدنی،علوم تجربی،الهیات ومعارف اسلامی،ادبیات فارسی (کلیه گرایش ها)(12 امتیاز)

– رشته های کامپیوتر،IT ،نقشه کشی،معماری ،عمران،ساختمان،ساخت وتولید،برق،الکترونیک و الکتروتکنیک ( کلیه گرایش ها ) (8) امتیاز

– سایر رشته ها بدون امتیاز

9

مدرک لیسانس (10) امتیاز مدرك فوق ليسانس (15) امتياز

جمع امتیاز به حروف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به عدد:

تاکید می گردد چنانچه داوطلبی پس از ارایه مدارک به اداره آموزش و پرورش به تشخیص کارشناس امور اداری و تشکیلات متوجه گردد به عواملی که شامل حال وی نبوده است در سایت اداره کل امتیاز داده است ، بایستی مجددا” به سایت مذکور مراجعه و نسبت به اصلاح امتیازات خود اقدام نماید .

هـ – تذکرات و یادآوری های مهم

دریافت رسید مدارک ثبت نام به منزله پذیرش نهایی داوطلب نمی باشد .
انتخاب معلم وظیفه مورد نیاز ، براساس سهمیه اختصاص یافته به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ( فوق ليسانس 14 و لیسانس 126 نفر ) با اولويت مجموع امتیاز مکتسبه داوطلب از عوامل امتیاز آور و تایید هسته گزینش استان صورت می گیرد .
امتیاز داوطلبان لیسانس برای انتخاب شدن به عنوان معلم وظیفه با توجه به محل خدمت و سمت انتخابی داوطلب به ترتیب امتیاز فضلی صورت می پذیرد و با توجه به محدودیت در سهمیه اختصاص یافته برای داوطلبان فوق لیسانس ، تعداد 14 نفر داوطلب فوق لیسانس دارای بالاترین امتیاز در سرجمع استانی به عنوان قبول شده امتیازی انتخاب خواهند شد.
سازماندهي داخلي پذيرفته شدگان در مناطق پذیرفته شده براساس مجموع امتياز خواهد بود .
اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از اینکه براساس عوامل امتیاز آور در اولویت پذیرش قرارگرفته و صلاحیت اشتغال آنان به عنوان معلم وظیفه از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گرفت از تاریخ 96/3/6 لغایت 96/3/10 در سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی استان به نشانی poshtibani.ea.medu.ir اعلام خواهد شد . داوطلبانی که نام آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام نگردد بایستی در موعد مقرر نسبت به اعزام عادی خود اقدام نمایند در غیر این صورت این اداره کل در قبال غیبت آنان مسئولیتی نمی پذیرد .
داوطلبانی که قبلا قسمتی از خدمت وظیفه خود را انجام داده اند ( هر چند کمتر از یک ماه ) مجاز به ثبت نام نمی باشند .
با توجه به اینکه شرایط تعدادی از روستاهای محل خدمت داوطلبان طوری است که امکان رفت و آمد روزانه عملا” مقدور نمی باشد لذا از هم اکنون اعلام می دارد اداره کل آموزش و پرورش استان تعهدی درقبال محل اسکان معلمان وظیفه در شهرها یا روستای محل خدمت و نیز رفت و آمد آنان ندارد. بدیهی است در برخی از مدارس که امکان اسکان معلم وظیفه فراهم باشد بلامانع خواهد بود .
هر داوطلب فقط در یک شهرستان یا منطقه و در یک سمت می تواند ثبت نام نماید و داوطلب با ثبت نام در يكي از شهرستان ها و مناطق اعلام نياز شده به شرح جدول ذيل ، آمادگي خود را براي رقابت با داوطلبان همان محل در سمت انتخابی مربوط ( فوق لیسانس استانی محاسبه می گردد) ، و در صورت پذيرش نهايي آمادگي خود را براي خدمت در همان محل و همان سمت انتخابی اعلام مي نمايد و متعاقباً پذيرش تقاضا براي تغيير محل خدمت و سمت مقدور نمي باشد .

نیاز مناطق و شهرستان ها در برنامه جذب سربازمعلم سال 1396 براساس رشته تدریس
ردیف منطقه / ناحیه رشته های تدریس مورد نیاز ( رعایت جدول شماره 1 پیوستی برای ثبت نام در رشته های تدریس به جز آموزش ابتدایی ضروری است . ) جمع
آموزش ابتدایی آموزگار استثنایی ریاضی زیست شناسی شیمی عربی فیزیک الکترو تکنیک نقشه کشی معماری کامپیوتر
1 آذرشهر 1 1
2 بستان آباد 10 1 11
3 تركمانچاي 5 5
4 تسوج 3 1 1 1 6
5 تيكمه داش 11 11
6 جلفا 1 1
7 چاراويماق 23 1 24
8 خاروانا 4 1 5
9 خداآفرين 3 1 4
10 خواجه 4 4
11 عجب شير 2 2
12 عشايري 3 1 1 1 1 7
13 كاغذكنان 3 3
15 كليبر 3 3
16 كندوان 4 4
17 مراغه 10 10
18 ملكان 6 6
19 مهربان 2 1 3
20 نظركهريز 10 1 11
21 ورزقان 4 4
22 هريس 1 1 2
23 هشترود 3 3
24 هوراند 10 10
جمع 124 2 1 2 1 2 2 3 1 2 140

تذكر 1– با توجه به جدول فوق الذكر در مركز استان و مناطقی كه اسامي آنان در جدول مذكور درج نگرديده است ثبت نام و پذيرش معلم وظيفه وجود نخواهد داشت .

تذكر 2- در جدول شماره 1 پیوستی نام مدارک و رشته های تحصیلی مجاز برای ثبت نام در رشته های تدریس مورد نیاز درج شده است . بنابراین در مناطق آذرشهرو هریس که در رشته های ابتدایی اعلام نیاز نشده است ، رشته تحصیلی داوطلبان بایستی با رشته های تحصیلی مندرج در جدول شماره 1 مطابقت داشته باشد . همچنین رشته تحصیلی داوطلبانی که سمت مورد تقاضای آنان غیر از آموزگار می باشد ، بایستی رشته تحصیلی آنان با رشته تحصیلی مندرج در جدول شماره 1 مطابقت داشته باشد . به طور مثال داوطلبی که دارای مدرک لیسانس رشته برق الکترونیک است مطابق جدول شماره یک ، نمی تواند متقاضی تدریس در رشته الکتروتکنیک مناطق شود و فقط می تواند متقاضی تدریس در رشته آموزش ابتدایی شود .

تذكر 3- در برخي از شهرستان ها و مناطق اعلام نياز به معلم وظيفه هم در رشته و دوره ابتدايي و هم در ساير رشته ها صورت گرفته است . در اين قبيل شهرستان ها و مناطق ، داوطلبان با توجه به سمت مورد تقاضا به ترتیب امتیاز با یکدیگر رقابت خواهند نمود .

تذكر 4- به ميزان 50% سهميه مندرج در جدول مذكور از بين نيروهاي بومي همان شهرستان پذيرش خواهند شد و بدين ترتيب در صورتي كه تعداد نيروهاي بومي پذيرفته شده هر شهرستان یا منطقه با لحاظ امتیاز حاصل از جدول عوامل امتياز آور داوطلبان همان شهرستان یا منطقه ، كمتر از 50% سهميه اختصاص يافته به همان شهرستان یا منطقه باشد ، تا تكميل سهميه 50% در پذيرش نهايي ، بدون توجه به امتياز بندي از نيروهاي بومي استفاده خواهد شد . بدیهی است این امر مانع جذب بیش از 50% نیروی بومی براساس امتیازبندی نخواهد بود .

توجه : پذیرش سهمیه شهرستان چاروایماق و هوراند و منطقه نظرکهریز از بین داوطلبان بومی همان شهرستان صورت می پذیرد . در صورت عدم تکمیل سهمیه پذیرش ، به تعداد باقی مانده سهمیه ، از بین داوطلبان غیربومی بر اساس امتیاز پذیرش خواهد شد. لذا مناطق مذکور باید به هنگام اخذ مدارک داوطلبان غیربومی متقاضی ، شرایط پذیرش را به اطلاع ایشان برسانند.

تذكر 5- افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند، داوطلب بومي تلقي مي گردند.

الف: شهرستان محل تولد داوطلب و يا همسر وي با محل مورد تقاضا براي خدمت سرباز معلمی يكي باشد.

ب: داوطلب حداقل چهار ( 4) سال از سنوات تحصيلی (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی طي كرده باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم يا پيش دانشگاهي داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی يكي باشد.

ج: همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح( اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی آنان يكي باشد.

د: داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی را داشته باشند . (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.)

تبصره : ملاك عمل درخصوص شرايط بومي بودن آخرين تقسيمات جغرافيائي كشور در حوزه فرمانداری شهرستان محل خدمت انتخابی مي باشد.

داوطلبانی که محل تولد آنان طبق شناسنامه در حوزه فرمانداری شهرستان محل خدمت انتخابی قرار دارد نیازی به ارایه مدارک ندارند ولی داوطلبانی که طبق بندهای (ب) ، (ج) یا (د) برای محل خدمت سربازمعلمی بومی شناخته می شوند بایستی نسبت به ارایه مدارک مورد نظر اقدام نمایند .

9- تاکید می گردد پس از ثبت نام و اعلام نتايج نهايي از سوي اين اداره کل ، داوطلب موظف به حضور در محل تعیین شده بوده و امکان لغو امریه و برگشت به خدمت سربازی وجود نخواهد داشت . بنابراین از هم اکنون به داوطلبان توصیه می گردد پس از کسب آگاهی کامل از شرایط و نحوه خدمت معلم وظیفه در هر منطقه و شهرستان ، اقدام به ثبت نام نمایند .

10- در صورتی که صلاحیت اشتغال داوطلب طرح معلم وظیفه از سوی هسته گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مورد تایید واقع نگردد یا سلامت جسمانی داوطلب برای اشتغال در شغل معلمی مورد تایید آموزش و پرورش واقع نگردد موضوع بلافاصله و قبل از تاریخ اعزام داوطلب به وی اعلام می گردد که در این صورت داوطلب موظف است با مراجعه بخش نظام وظیفه عمومی نسبت به انجام خدمت وظیفه خود در موعد قانونی اقدام نماید.

11- چنانچه هر کدام از داوطلبان طرح معلم وظیفه قبلاً درخواست معافیت پزشکی یا تحصیلی کرده باشد اعزام وی لغو گردیده و از فهرست معلمان وظیفه کنار گذاشته می شوند. بنابراین لازم است چنین داوطلبی نسبت به ابطال درخواست معافیت خود اقدام نماید .

12- مدت خدمت سرباز معلمي با احتساب دو ماه آموزش رزم مقدماتي و يك ماه آموزش دوره معلمي 24 ماه تمام مي باشد و برنامه وزارت آموزش و پرورش در انتخاب داوطلبانی است که کسر خدمت ندارند . متقاضیان در صورت ارایه اطلاعات ناصحیح و ناقص ، ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از « خروج قبل از پایان سال تحصیلی » و نیز تامین و پرداخت هزینه های دوره آموزشی بدو خدمت به ميزانی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود ، می باشند. تاكيد مي گردد داوطلباني كه گواهي كفايت آموزش دارند یا از فرزندان معظم ایثارگران می باشند به علت عدم امکان استفاده از کسری خدمت در اين برنامه ثبت نام ننمايند در غير اين صورت به هيچ عنوان امكان استفاده از كسري خدمت مذكور براي آنان ميسر نخواهد شد. بنابراين از هم اكنون توصيه مي شود اين قبيل داوطلبان براي استفاده از كسري خدمت خود به صورت عادي به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند .

13- براساس مقررات فعلی چنانچه هر کدام از پذیرفته شدگان نهایی ، در آزمون های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع بالاتر تحصیلی پذیرفته شدند ، پس از پرداخت خسارت مادی یاد شده در بند 9 ، به منظور ادامه تحصیل به معاونت وظیفه عمومی ارجاع داده می شوند .

14- براساس مقررات فعلی ، اشتغال به عنوان معلم وظیفه در استخدام های آزاد آموزش و پرورش فاقد اولویت استخدامی می باشد .

15- برگه آماده به خدمت پذيرفته شدگان بايستي ممهور به مهر انجام واكسيناسيون باشد .

و – مراحل جذب تا ترخیص

داوطلب طرح معلم وظیفه به نحوی که در بالا قید شده است ثبت نام می نماید و در صورتی که در اولویت پذیرش قرار گرفت به هسته گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان معرفی می گردد تا در خصوص صلاحیت اشتغال وی در شغل معلمی اعلام نظر نمایند . در صورتی که صلاحیت داوطلب از سوی هسته مذکور مورد موافقت قرارگرفت براساس مقررات فعلی داوطلب از تاریخ 96/4/1 الی 96/5/31 جهت طی دوره آموزش رزم مقدماتی به مراکز آموزشی سپاه معرفی می گردند و سپس از تاریخ 96/6/1 الی 96/6/31 دوره های آموزشی لازم را برای اشتغال به عنوان معلم در آموزش و پرورش طی می نمایند . سپس داوطلب از تاریخ 96/7/1 در منطقه مورد تقاضای خود با اولویت دوره ابتدایی مشغول به تدریس می شوند و در قبال تدریس از حقوق و مزایای پرسنل وظیفه برخوردار می گردند . خدمت قانونی چنین داوطلبانی در تاریخ 98/3/31 به اتمام می رسد و پس از اتمام سال تحصیلی گواهی ترخیص آنان برای صدور کارت پایان خدمت صادر می گردد .

ز – راهنمای ثبت نام

پس از ورود به سامانه ، داوطلب بایستی به منظور امکان ویرایش بعدی یا حصول اطمینان از درج اطلاعات خود در سامانه ، نام کاربری و رمز عبور را به صورت دلخواه ( ترجیحا به زبان انگلیسی و ترکیبی از حرف و عدد بدون استفاده از خط تیره ) وارد کرده و برای مراحل بعد به خاطر بسپارد.
از داوطلبان محترم تقاضا می شود تمامی اطلاعات مندرج در سایت را با دقت و حوصله تکمیل نمایند .
کد ملی با دقت و بدون درج خط تیره ثبت گردد . اشتباه در ثبت کد ملی موجب حذف داوطلب از فرآیند جذب می گردد .
تاریخ ها فقط به صورت عدد درج شود . به طور مثال فردی که تاریخ تولد وی دوم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و سه می باشد تاریخ تولد وی به صورت 13730302 درج شود .
داوطلبی که محل تولد وی تبریز می باشد در فیلد شهرستان محل تولد و نیز فیلد بخش /شهر/روستای محل تولد «تبریز» درج شود . یا داوطلبی که محل تولد وی روستایی از توابع بخش تیکمه داش می باشد در فیلد شهرستان باید بستان آباد و در فیلد بخش/شهر/روستا باید ابتدا تیکمه داش و سپس نام روستا درج شود .
در مواردی که داوطلب فاقد اطلاعات مندرج در سایت می باشد به طور مثال داوطلبی که مجرد بوده یا متاهل بوده و فاقد اولاد می باشد در در فیلد تعداد فرزندان چنین داوطلبی باید عدد صفر (0) درج شود .
فیلد رشته تحصیلی دقیقا مطابق با مدرک تحصیلی با درج گرایش ثبت شود .
معدل و امتیاز فقط به صورت عدد درج شود . مثال : فردی که معدل وی پانزده و سه صدم می باشد معدل وی به صورت 1503 و امتیاز معدل وی به صورت 3006 درج شود .
پس از درج کامل اطلاعات در سایت ، روی گزینه « ثبت اطلاعات » کلیک نمایید . چنانچه اطلاعات به طور کامل درج شده باشد سیستم پیغام می دهد « اطلاعات با موفقیت در سامانه ثبت شد» . در صورتی که هر کدام از اطلاعات مورد نظر خالی باشد داوطلب با پیغام « خانه های ستاره دار باید پر شود» روبرو می گردد .
در صورتی که پس از تکمیل اطلاعات و کلیک نمودن روی گزینه ثبت اطلاعات با پیغام «ارتباط با پایگاه داده با مشکل روبرو شده و یا نام کاربری و رمز عبور قبلا وارد شده لطفا نام کاربری و رمز عبور جدید وارد کنید» مواجه شدید ، با نام کاربری دیگری اطلاعات خود را ثبت نمایید.
به منظور اطمینان خاطر از ثبت اطلاعات خود در سایت ، می توانید با نام کاربر و رمز عبور خودتان مجددا وارد صفحه اطلاعات خود شده و اطلاعات کاملاتان را مشاهده نمایید در غیر این صورت موفق به ثبت اطلاعات خود در سایت نشده اید .
چنانچه پس از تحویل مدارک به اداره آموزش و پرورش محل ثبت نام خود ، متوجه شدید که امتیازهای درج شده در سایت صحیح نبوده یا در درج سایر اطلاعات اشتباه رخ داده است با مراجعه مجدد به سایت نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام و در پایان روی گزینه «ویرایش اطلاعات» کلیک نمایید که در این صورت با پیغام « اطلاعات با موفقیت در سامانه تغییر یافت » مواجه خواهید شد .
چنانچه به هر دلیلی نام کاربر و رمز عبور خود را فراموش نمودید از درج مجدد اطلاعات در سامانه خودداری فرمایید .
تاکید می گردد داوطلبان محترم قبل از ثبت نام در سایت ، متن اطلاعیه و راهنما را مطالعه و براساس آن اقدام نمایند .
پس از تکمیل و ثبت اطلاعات در سایت ، از اطلاعات ثبت شده پرینت تهیه نموده و به منظور نهایی شدن ثبت نام با دردست داشتن مدارک مربوط به اداره آموزش و پرورش محل خدمت انتخابی مراجعه و پس از ارایه مدارک رسید دریافت نمایید . در غیر این صورت ثبت نام شما در سایت لغو و کان لم یکن تلقی خواهد شد .

جهت دریافت فرم ها اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت اطلاعات در سایت اینجا کلیک نمایید


خبر 17 اردیبهشت 96: ثبت نام جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از فردا (منبع:سایت اطلاع رسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی)

در راستای اعلام اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی برای طرح جذب معلم وظیفه ثبت نام می نماید .

کیانوش عطائی رئیس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت با توجه به اعلام اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، ثبت نام از داوطلبان جذب معلم وظیفه ( سرباز معلم ) که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس بوده و دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت و اضافه خدمت به تاریخ های 96/4/1 و 96/6/1  می باشند ، از فردا دوشنبه مورخ 96/2/18 آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 ادامه می یابد . ایشان افزودند سهمیه اختصاص یافته به استان ها امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته و براین اساس سهمیه جذب معلم وظیفه استان آذربایجان شرقی 140 نفر ( لیسانس 126 نفر و فوق لیسانس 14 نفر ) می باشد که از بین داوطلبان هر شهرستان یا منطقه با توجه عوامل امتیازآور انتخاب خواهند شد .

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات در ادامه یادآور شد : متقاضیان ثبت نام از فردا دوشنبه مورخ 96/2/18 می توانند با مراجعه به سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی استان به نشانی  poshtibani.ea.medu.ir  ، نخست از لینک مربوط نسبت به درج اطلاعات در سامانه طراحی شده برای این منظور ، اقدام و از اطلاعات درج شده پرینت تهیه نموده و سپس نسبت به ارایه مدارک و مستندات به مدیریت یا اداره آموزش و پرورشی که در سایت به عنوان محل خدمت انتخاب نموده است ، اقدام نموده و در پایان رسید مدارک دریافت نمایند . ایشان به داوطلبان توصیه نمودند قبل از ثبت نام ، شرایط خدمت سرباز معلمی را به دقت مطالعه و براساس آگاهی قبلی اقدام به ثبت نام نموده و پس از ثبت نام و دریافت رسید مدارک نیز مفاد اطلاعیه بعدی را که در خصوص اعلام نتایج و … در همین سایت درج خواهد شد ، به دقت مطالعه و براساس آن اقدام نمایند .اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...