دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت

اطلاعات بیشتر

 آزمون استخدامی وزارت بهداشت

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۶:

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۱۳۶۸۳۹۹ مورخ ۹۶/۰۶/۰۷ سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

شرايط پذيرش داوطلبان:

۲-۱ -شرايط عمومي استخدام

۱ .داشتن تابعیت ایران

۲ .تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴ .امنجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

۵ .عدم اعتیاد و دخاموات و مواد مخدر و روانگردان

۶ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۷ .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام كاری كه برای آن استخدام میشوند (طبق نظر كمیسیون پزشکی یا گروه طب كار دانشگاه و شركت های طب كار دارای مجوز قانونی)

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی:

افرادي كه مجاز به شركت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

۱ -مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خریدخدمت آن ها

۲- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی

۳- افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.

۴- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است دارند.

۵-  دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده

۶- دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی

تبصره: دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.

۷- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محصری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور جکم استخدامی خواهد بود .

لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موراد  فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدي محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

۲-۲- شرايط اختصاصي استخدام:
۱-۲-۲- شرايط سني داوطلبان:

داشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۲۶ سال سن تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری (متولدین ۱۳۷۰/۰۸/۲۵ به بعد)، ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی (متولدین ۱۳۶۱/۰۸/۲۵ به بعد)، ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (متولدین ۱۳۵۶/۰۸/۲۵ به بعد) و ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولدین ۱۳۵۱/۰۸/۲۵ به بعد)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی (برداشت ا یران ا ستخدام) سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال

پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

ت) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال

ث) سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه)

ج) سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل بصورت غیرمستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه)

چ) سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که بصورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آن ها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال (طبق سابقه بیمه)

ح) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسای موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدی  طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیزاپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

خ) مدت خدمت سربازی انجام شده

۲-۲-۲- ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

الف) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره ۱: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک دانشگاه می باشند می توانند صرفا در آزمون های استخدامی همان دانشگاه شرکت نمایند.

تبصره ۲: در خصوص داوطلبانی که به اسناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ وزارت متبوع، نسبت به تمدید طرح آن اقدام شده است. همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۵۹۱/۲۰۹/د مورخ ۹۲/۰۵/۲۳ متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح ندارند و گواهی اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید.  ضمناً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.

تبصره ۳: «مشمولین تهدات ضریب k» در صورتی که در مناطق محروم دارای ضریب ۳/۵ (سه پنجم) و ۳.۵/۵ (سه و نیم پنجم) مشغول به خدمت باشند می توانند در آزمون استخدامی همان دانشگاه (صرفا برای همان منطقه محل خدمت) شرکت نمایند. سایر مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر رشته- محل) می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر ۳ ماه باقی مانده باشد (ملاک عمل برای محاسبه حداکثر سه (۳) ماه از تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد).

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

۳-۲-۲- شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی:

در خصوص مشاغل «کارشناس فوریت های پزشکی»، »کاردان فوریت های پزشکی»، «کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشکی)» و اپراتور ۱۱۵ علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:

۱- داشتن سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماری های مزمن، واگیر و صعب العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های پیشرفته قلبی و مانند این ها

۲- نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان

۳- نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلی بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وطایف سازمانی باشد).

۴- داشتن قدرت تلکم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان)

۵- داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل

در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی علاوه بر شرایط مندرج در بند قبلی برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:

۱- دارای قد ۱۶۵ سانتی متر و بالاتر

۲- دارای شاخص توده بدنی BMI (index body mass) کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۱۹

تبصره: افرادی که BMI آن ها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست بیوالکتریک امپدانس معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آن ها طبق جداول دستورالعمل صورت می گیرد.

تذکر: اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز نماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیک و …) باز می ماند.

۳- دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس (ب ۲) یا پایه دوم

تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب ۱) چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب ۲) یا پایه دوم را تا پایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.

۴- داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسای سریع و صحیح (بدین منظور از حداکثر (۳) سه برابر داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمون کتبی، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).

نکته: اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی در شرایط برابر با فارغ التحصیلان رشته های فوریت های پزشکی است.

تاریخ و پرداخت وجه ثبت نام:

ثبت نام بصورت اینترنتی از روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۵ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۱ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۳۳۵/۰۰۰ (سیصد و سی و پنج هزار) ریال بصورت الکترونیکی و یا کارت های بانکی متصل به شبکه های شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند که مبلغ ۵/۰۰۰ (پنج هزار) ریال از هزینه ثبت نام به خدمات پیامکی اختصاص دارد.

لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

زمان برگزاری آزمون برای کلیه رشته های شغلی (بجز رشته های شغلی پزشک متخصص) در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای این داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

تبصره : زمان برگزاري آزمون براي رشته‌هاي شغلي پزشك متخصص شامل كد رشته‌هاي شغلي (۲۵۵۳، ۳۰۱۵، ۲۵۵۴، ۳۰۲۲، ۲۵۵۵، ۳۰۱۲، ۲۵۵۶، ۳۰۱۸، ۳۳۸۸، ۲۵۵۸، ۳۰۰۷، ۲۵۶۳، ۳۳۸۳، ۲۵۶۵، ۳۳۸۷، ۳۰۰۶، ۳۰۰۸، ۳۰۱۴، ۳۰۱۷، ۳۳۸۶، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۳، ۳۳۸۲، ۳۳۵۶، ۳۳۶۵، ۳۳۷۴، ۳۳۹۱، ۳۳۷۶، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۹ و۳۳۹۰) در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۲۲ برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای این داوطلبان از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی:

با توجه به اینکه اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد  برای بررسی مدارک) بر اساس اطلاعات ثبت نامی (خوداظهاری) داوطلبان و امتیازات و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت میگیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرآیند اعلام نتیجه را با اختلال موجه می سازد، لذا لازم است ورود اطلاعات مذکور (انتخاب اولویت بومی، وضعیت ایثارگری، سنوات خدمت قراردادی و شرکتی) در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت وصرت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، امکان اصلاح اطلاعات مذکور در هگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.  لازم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شغل محل انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود.

مواد آزمون کتبی:

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی بصورت چهار گزینه ای با ضریب یک (۱) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (۲) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمناً  به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)

۲- ریاضی و آمار مقدماتی

۳- زبان و ادبیات فارسی

۴- معارف اسلامی

۵- زبان انگلیسی- عمومی

۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷- هوش و توانمندی های عمومی

تبصره: اقلیت های دینی مصرح در قانونی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

مواد آزمون تخصصی:

سوال های حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ۱ صفحات ۱۷ تا ۲۲ مشخص خواهد شد.

توجه: شرایط قرار گرفته در بالا بخشی از شرایط اعلامی در دفترچه راهنمای آزمون می باشند، لطفا جهت مشاهده فایل PDF شرایط اعلامی بر روی دفترچه کلیک کنید:

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی وزارت بهداشت عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت
برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی وزارت بهداشت عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید

اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت را از این قسمت دنبال کنید:

سهمیه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در آزمون استخدامی پیمانی جدید (۲۴ آبان ۹۶)
شروع ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت از ۲۵ آبان ماه (۲۴ آبان ۹۶)
وزارت بهداشت نیازمند بیش از ۲۰ هزار نیروی پرستار (۲۰ آبان ۹۶)
برنامه وزارت بهداشت برای استخدام ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سال جاری (۱۹ آبان ۹۶)
زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت در پایان پاییز (۹ آبان ۹۶)
درخواست استخدام ۱۲۰۰۰ نیروی جدید در وزارت بهداشت (۹ آبان ۹۶)
جذب پرستار نیازمند صدور مجوز استخدامی دولت (۲۵ مهر ۹۶)
زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت مشخص شد (۵ مهر ۹۶)
ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در حوزه سلامت تا سال ۱۴۰۴ (۱۴ شهریور ۹۶)
درخواست استخدام ۱۱ هزار نیروی جدید توسط وزارت بهداشت (۱۰ شهریور ۹۶)
پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی وزارت بهداشت (۹ شهریور ۹۶)
۳۰ هزار نیروی جدید استخدام دستگاه‌های اجرایی می‌شود (۲ شهریور ۹۶)
کمبود حدود ۱۶۰ هزار نفر نیرو در وزارت بهداشت (۲۸ مرداد ۹۶)
افزایش ظرفیت رشته پرستاری ضروری است (۲۷ تیر ۹۶)
استخدام ۱۰۰ هزار پرستار در سیستم درمانی فاقد مجوز است
(۲۶ تیر ۹۶)
کمبود پزشک متخصص در بخش سلامت (۱۸ تیر ۹۶)
درخواست استخدام ۱۲ هزار نیرو جدید در وزارت بهداشت (۱۸ تیر ۹۶)
وجود ۱۱۰ هزار نیروی قراردادی در حوزه سلامت
(۱۱ تیر ۹۶)
کمبود نیروی بیمارستانی و نبود مجوز استخدام در وزارت بهداشت
(۳ تیر ۹۶)
با استخدام ۱۶۷۰۰ نیرو در وزارت بهداشت موافقت شده است
(۲۰ خرداد ۹۶)
۲۹ هزار نفر در وزارت بهداشت استخدام شده اند (۲۳ اردیبهشت ۹۶)
شروع ثبت نام پذیرش دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت
(۱۶ اردیبهشت ۹۶)
ضرورت صدور مجوز جذب و استخدام پرستار (۱۱ اردیبهشت ۹۶)
اشتغال بیش از ۲۰۰۰ کارشناس و مهندس بهداشت حرفه‌ای در کشور (۱۰ اردیبهشت ۹۶)
جذب ۱۱۴۰ کارشناس روان و ۶ هزار پزشک در طرح تحول سلامت
(۲۱ فروردین ۹۶)
عدم صدور مجوز استخدام در وزارت بهداشت (۳ اسفند ۹۵)
جذب ۱۲۰۰ هیات علمی در وزارت بهداشت تا پایان سال جاری (۱۱ دی ۹۵)
ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در شبکه بهداشت
(۸ دی ۹۵)
بکارگیری ۱۴۰۰ دندانپزشک در کشور
(۷ دی ۹۵)
اعلام نتایج آزمون های استخدامی دستگاه های اجزایی و دانشگاههای علوم پزشکی (۵ دی ۹۵)
نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد (۲۱ آذر ۹۵)
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی در خصوص به تعویق افتادن تحویل مدارک داوطلبان (۱۵ آذر ۹۶)
برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی متمرکز ۹۵/۸/۲۱ (۹ آذر ۹۵)
افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت استخدام در بخش بهداشت و درمان (۳ آبان ۹۵)
جذب ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۲۸ مهر ۹۵)
اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص زمان انتشار اصلاحات دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (۲۱ شهریور ۹۵)
زمان آزمون استخدامی فراگیر و دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شد
(۱۵ شهریور ۹۵)
اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص زمان برگزاری سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (۷ شهریور ۹۵)
تکلیف استخدام دانشگاه های علوم پزشکی مشخص می شود
(۱۷ مرداد ۹۵)
جای خالی استخدام پرتوکاران در آزمون اخیر وزارت بهداشت (۱۶ مرداد ۹۵)
امکان استخدام نیرو در بیمارستان‌ها وجود ندارد (۲ مرداد ۹۵)
اعلام زمان ثبت نام سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال ۹۵ (۱۵ تیر ۹۶)


لینک های مرتبط و مفید
اخبار استخدام ماما اخبار استخدام پرستاران اخبار استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

آگهی استخدام وزارت بهداشت – سال ۹۵:

جهت مشاهده متن آگهی استخدام وزارت بهداشت (سال ۹۵) اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : الهام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۵۳

  کد دیدگاه : 1466074

  سلام در آزمونهای قبلی ،با چهار تحصیل در دانشگاه بومی محسوب میشی ولی تو دفترچه وزرات بهداشت فقط چهار سال ابتدایی راهنمایی دبیرستان و پیش دانشگاهی برای بومی قید شده ….
  به نظرتون امکان اصلاحش هست؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رفعت ازوجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۸

  کد دیدگاه : 1466066

  سلام دارندگان دیپلم تجربی میتوانند دراین استخدامی شرکت کنن ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رفعت ازوجی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۱:۵۱

   کد دیدگاه : 1466070

   سلام دیپلم تجربی میتونه شرکت کنه ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۳۰

  کد دیدگاه : 1465971

  سلام خدمت دوستان کسی میتونه بهم بگه رشته مدیریت دولتی میخان یا نه ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اکرم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۵۵

  کد دیدگاه : 1465832

  سلام من براساس محل تولدهمسرم بومی شهرستان میشم آیاباید از ازدواجمون ۴سال بگذره تابومی حساب بشم یا این بندمثل بند۲،۴ نیست
  ادمین لطفاجواب بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۲:۰۶

   کد دیدگاه : 1466090

   داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعلام شده برای والدین و همسر خود (موضوع بندهای 2 و 4 موارد بومی
   شهرستان و بومی استان) استفاده نمایند كه زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه ) مربوط به
   پس از تاریخ تولد و ازدواج داوطلبان باشد
   یعنی باید چهار سال از ازدواجتان گذشته باشد..

   پاسخ دهید
 • نویسنده : جابر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۱۳

  کد دیدگاه : 1465771

  فوریت پزشکی هم هست رشته های موردنیازکجا نوشته

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۰۹

  کد دیدگاه : 1465763

  منظورشون از ارشد علوم ازمایشگاهی چی هست
  شهرایی هستن ک فقط گفتن علوم ازمایشگاه لیسانیس و فوق لیسانس. و ازاینکه چ رشته هایی باشه ذکرنکردن چیزی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عباسی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۲۲

  کد دیدگاه : 1465690

  سلام؛
  من سوالات استخدامی آزمون های فراگیر وزارت بهداشت(94و 95و 96) و منحصرا رشته ی علوم آزمایشگاهی رو میخوام اما هرچی میگردم چیزی پیدا نمیکنم.
  لطفا لینک دقیق صفحه ای که باید از طریقش اقدام کنم(+پرداخت) رو لطف کنین.
  ممنونم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۳۶

   کد دیدگاه : 1465979

   فقط سوالات عمومی موجود است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدحسین قائینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۷

  کد دیدگاه : 1465648

  باعرض سلام
  ایا کسی که در حال گذراندن طرح پرستاری هست میتواند در این ازمون ثبت نام کند

  پاسخ دهید
  • نویسنده : عباسی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۲۵

   کد دیدگاه : 1465701

   سلام.
   اگه طرح تونو تمدید کردین نگران نباشین مشکلی نیس.
   اگه هنوز تمدید نکردین، فقط توی مناطق تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی که شما اونجا طرح تونو میگذرونین می تونین شرکت کنین.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۴

  کد دیدگاه : 1465644

  سلام ادمین عزیز، من ارشد انگل شناسی پزشکی خوندم و لیسانسم هم کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی-دامپزشکی بودم. حالا میتونم کد 11110 رو ثبتنام کنم؟
  اصلا میتونم جایی که لیسانس یا فوق لیسانس علوم زمیشگاهی میخواهد را ثبتنام کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۱۶

  کد دیدگاه : 1465625

  سلام آقا من رشتم مهندسی فناوری اطلاعاته و گرایش خاصی نداره اما اینجا گرایشای مختلفی واسش زده چیکار کنم من!!!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پرستو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۰۸

  کد دیدگاه : 1465352

  دوستان سلام. من تو آزمون وزارت بهداشت هم با رشته کارشناسیم که علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی هست میتونم ثبت نام کنم هم با رشته کارشناسی ارشدم که مدیریت آموزشی هست. سوالی داشتم اگه ادمین یا دوستان دیگه راهنمایی ام کنم ممنون میشم‌. من برای شغل کارشناس آموزش شهر انتخابی ام ۹ نفر پذیرش داره و برای شغل کارگزین که رشته ارشدم رو میخواد ۵ نفر سوال من اینه من میتونم با رشته کارشناسی ام شرکت کنم که ظرفیتش بیشتره یا ممکنه برام مشکل بوجود بیاد؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سروش

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۳۲

   کد دیدگاه : 1465709

   اگه اون رشته ای که لیسانس میخواد فقط لیسانس میخواد نه ارشد نمیتونی ثبت نام کنی
   اما اگه هم لیسانس میخواد هم ارشد مشکلی نداره

   پاسخ دهید
   • نویسنده : پرستو

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۹:۳۳

    کد دیدگاه : 1465881

    سلام آقای سروش. اینو میدونم که اگه یه رشته شغلی فقط لیسانس بخواد فقط با کارشناسی میتونم ثبت نام کنم و با ارشد نمیشه. سوال من اینه من میتونم در کل با مدرک کارشناسیم ثبت نام کنم یا ممکنه بعد ها در صورت قبولی متوجه بشن که من مدرک کارشناسی ارشد دارم و برام مشکل بوجود بیاد. من که فوق لیسانس دارم میتونم با لیسانسم شرکت کنم؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : سروش

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۲۰:۰۶

     کد دیدگاه : 1465928

     توی دفترچه نوشته که اگه جایی فقط لیسانس میخواد و شما علاوه بر لیسانس ارشد هم داری نباید رشته ارشدت با لیسانست یکی باشه وگرنه نمیتونی ثبت نام کنی. اما اگه ارشدت با لیسانست تفاوت داره میتونی ثبت نام کنی

     پاسخ دهید
 • نویسنده : مهندس مکانیک

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۶

  کد دیدگاه : 1465251

  سلام
  ایا مهندس مکانیک بدون گرایش هم میتونه ثبت نام کنه؟
  ادمین جان لطفا تایید کن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۷

   کد دیدگاه : 1465279

   عزیز زیر هر کد شغلی رشته های مجاز نوشته دیگه واسه مهندسی تاسیسات هم فقط مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات میتونه.پس مهندسان مکانیک دانشگاههای سراسری نمیتونن چون گرایش تاسیسات اصلا تو سراسری وجود نداره فقط فنی و حرفه ای ها میتونن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اکبر رضانژاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۹

  کد دیدگاه : 1465241

  با عرضه خسته نباشید آیا رشته امدادسوانح در وزارت بهداشت استختدام میکند با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اسرا احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۴۴

  کد دیدگاه : 1465232

  بچه ها تور رو خدا به من بگین برای ازمون اموزش پرورش منبع درس شبکه کامپیوتری چه کتابی بوده من اصلا نتونستم سوالاش جواب بدم تنن بامم هم خونده بودم
  الانم برای آزمون وزارت بهداشت منابع دروس کارشناس شبکه که دروس معماری وشبکه کامپوتری وامنیت شبکه هست منابعش چه کتابهایی هستن >؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهسا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۳۴

   کد دیدگاه : 1465712

   سوالاتش چطوری بود؟ مفهومی یا حل کردنی؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نرگس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۳

  کد دیدگاه : 1465191

  سلام برای رشته کارشناس امور اجرایی بیمارستان ها منابعش چی یخونیم خواهش تحلیل کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : تکنولوژِی نرم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۶

  کد دیدگاه : 1465146

  سلام. بچه های تکنولوژی نرم افزار هستن اینجا؟
  برای شغلی مثل کارشناس تحلیلگر سیستم یا برنامه نویس، ده ها گرایش از رشته نرم افزار و it و انفورماتیک و گاها صنایع زده… ولی مهندسی تکنولوژی نرم افزار هیجا نیومده.
  ی فکری بکنیم یه اعتراضی … ما همون درسایی رو خوندیم که بچه های مهندسی نرم افزار خوندن. حالا به خاطر ناپیوسته بودن درحقمون ظلم میشه
  از همه ی بچه های تکنولوژی نرم افزار خواهشمندم به هرجایی که میتونیم اعتراضمون رو برسونیم تا رشته ی ما رو هم درنظر بگیرن
  اینکه بگیم ما شرکت میکنیم … حالا ی کلمه تکنولوژی تو مدرکمون هست .. یه طوری میشه … از این خبرا نیستا. دقیقا تو دفترچه ذکر شده : بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و و بکارگیری مشخص گردد كه مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آنها با شرایط ذكر شده در آگهی منطبق نیست و دارای پسوند و پیشوند كمتر و یا بیشتر از آنچه در آگهی است می باشد، از سایر مراحل استخدام حذف خواهند شد.
  و من الله توفیق

  پاسخ دهید
  • نویسنده : نیکی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۵۶

   کد دیدگاه : 1465434

   مهندسی تکنولوژی نرم افزار همون گرایش نرم افزار ه . پیچیدش نکنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۴۸

  کد دیدگاه : 1465133

  ظرفیت گلستان خیلی کمه بخدا نامردیه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : و‌زارت بهداشت

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۴۶

  کد دیدگاه : 1465130

  سلام من هر کاری میکنم دفترچه دانلود نمیشه چرا ؟؟؟رشته ام علوم تربیتیه و ارشد روان شناسی استان ایلان یا خوزستان نمیخواد میشه لینک دفترچه رو بفرستید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۰۲

  کد دیدگاه : 1465028

  سلام رشته ی علوم کامپیوتر رو هم میخواد? ؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...