اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاههای اجرایی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید

جدید >>>  دانلود نمونه سوالات ویژه استخدامی چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی  <<< جدید
 

آزمونهای موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۲- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ در اسفند ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۳- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۴- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)

۵- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۴ (با پاسخنامه تستی)

۷- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۸- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۹ (با پاسخنامه تستی)

۹- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۷ (با پاسخنامه تستی)

۱۰- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی) در سال ۹۳ (با پاسخنامه تستی)

۱۱- آزمون استخدامی بانک مسکن (مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)

۱۲- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳ (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه :

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۳ (سال ۹۵) + پاسخنامه

۱۰۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۲ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۱۱۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۱ (سال ۹۴) + پاسخنامه

۹۹ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ + پاسخنامه

۱۴۷ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ + پاسخنامه

۱۲۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۳۲۵ سوال مربوط به استخدامی کارشناسی و ارشد مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۴ سوال مربوط به استخدامی سپه سال ۹۳ + پاسخنامه

۲۳۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم و کارشناسی و بالاتر سپه سال ۸۷ + پاسخنامه

۴۲ سوال مربوط به استخدامی اسناد سال ۹۳ + پاسخنامه

۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخنامه

۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دروس تخصصی مربوط به آزمون استخدامی بانکها: روانشناسی شخصیت، اقتصاد، ریاضی و آمار، اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)،حسابداری، آمار و ریاضی، مهندسی عمران، مترجمی زبان

دانلود نمونه سوالات چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش
 نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام (فرصت طلایی مطالعه)

نمونه سوالات موجود در داخل این بسته ویژه :

۱- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴

۲- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۳

۳- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴

۴- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۳

۵- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال ۹۴

۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴

۷- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در خرداد ۹۴

۸- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند ۹۴

۹- آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۹۳

۱۰- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی و زبان انگلیسی و ریاضی و آمار و هوش و استعداد تحصیلی و کامپیوتر (مهارت های هفتگانه) و اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود نمونه سوالات “پکیج بهاری” ایران استخدام

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

۱- نمونه سوالات استخدامی:

۴۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی (همراه با پاسخنامه)
۴۰۰ عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)

٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر: (همراه با پاسخنامه پیشنهادی)

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خرداد و اسفند ۹۴

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

١– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )
۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱۵ سوال معارف اسلامی
۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

٢– اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ۹۴ (بدون پاسخنامه) به شرح زیر:

۱۵ سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)
۱٠ سوال ریاضی و آمار مقدماتی
۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی
۱٠ سوال معارف اسلامی
٢٠ سوال زبان انگلیسی عمومی
۱٠ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

۷۹۴ عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال پایگاه داده (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

۹۰ نمونه سوال مبانی مدیریت (به همراه پاسخنامه)

۷۰ نمونه سوال مدیریت منابع انسانی (به همراه پاسخنامه)

۸۰ نمونه سوال رفتار سازمانی (به همراه پاسخنامه)

۱۱۰ نمونه سوال روش تحقیق (به همراه پاسخنامه)

۴۰ نمونه سوال تئوری های مدیریت (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

۱۲۰ نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ نمونه سوال اقتصاد کلان (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان (به همراه پاسخنامه)

۱۶۰ نمونه سوال مالیه عمومی (به همراه پاسخنامه)

۴۵ نمونه سوال حسابداری مالی (به همراه پاسخنامه)

۱۰۵ نمونه سوال اصول حسابداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

۱۶۰ عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری (به همراه پاسخنامه)

۲۵ عدد نمونه سوال حقوق اساسی (به همراه پاسخنامه)

۱۲۰ عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی (به همراه پاسخنامه)

۸۵ عدد نمونه سوال حقوق مدنی (به همراه پاسخنامه)

۶۰ عدد نمونه سوال حقوق تجارت (به همراه پاسخنامه)

۹۰ عدد نمونه سوال حقوق اداری (به همراه پاسخنامه)

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

۱۹۰ عدد نمونه سوال آمار (به همراه پاسخنامه)

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات مربوط به چهارمین آزمون استخدام مشترک فراگیر در خرداد ۹۶ به تفکیک سازمان های شرکت کننده در این آزمون:
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک سپه دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک دانلود کنید
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت امور خارجه دانلود کنید

کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

ایران استخدام پس از مدتها تلاش و فعالیت در زمینه نمونه سوالات استخدامی موفق به چاپ و ارائه ویژه ترین کتاب نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی شده است.

این کتاب برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

با استفاده از منابع خوب به آسانی از رقیبان خود پیشی بگیرید

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به ذکر نام سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی به همراه سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش پستی کتاب ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : ایلگار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۵۴

  کد دیدگاه : 877394

  سلام سوالات تخصصی زبان و ادبیات فارسی هم بذارین ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ffff

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۳

  کد دیدگاه : 876361

  سلام ادمین محترم .لطفا نمونه سوالای تخصصی تحلیل گر و برنامه نویس سیستم رو هم بدارین.منابعش جز پایگاه داده واقعا مبهمه.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۰۱

   کد دیدگاه : 876413

   اگر در دسترس ما باشه حتما قرار خواهد گرفت

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ffff

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۵:۰۷

    کد دیدگاه : 876421

    خواهش میکنم سریعتر اقدام کنین که وقت تنگه .سایت های دیگه با این عنوان نمونه سوال برای فروش گذاشتن اما من فقط به سایت شما اطمینان دارم

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۵:۱۵

     کد دیدگاه : 876433

     بحث ما فقط قرار دادن نمونه سوالات نیست دوست و همراه گرامی، اعتماد شما و سایرین دلیلی داره و ما هیچ زمان اون رو با عجله از بین نمیبریمش. سعی داره میشه کیفیت در حد بالا رعایت بشه و این زمانبر هست.

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ffff

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۵:۲۰

   کد دیدگاه : 876438

   ممنون از شما .پس منتظر میمونم تا اماده شن . 😀

   پاسخ دهید
  • نویسنده : محسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۵۳

   کد دیدگاه : 893382

   ادمین جان لطفا پیگیر باش منم فقط به سایت شما اعتماد دارم و منتظرم که شما نمونه سوالات تخصصی تحلیل گر و برنامه نویس سیستم(پایگاه داد-تحلیل و طراحی سیستم-زبان های برنامه نویسی) را بگذارید.با تشکر از ادمین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۹

  کد دیدگاه : 876336

  با سلام
  کسی از دوستان می تونه من رو راهنمایی کنه که ازمون متمرکز دسنگاهها که 29 مرداد برگزار میشه چه ازمونی هست؟
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : لیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۲۸

  کد دیدگاه : 874727

  یکی جواب بده خواهشا???????? 🙁 🙁

  پاسخ دهید
 • نویسنده : لیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۲

  کد دیدگاه : 874021

  سلام. من برای کارشناس امور مالی میخوام ثبت نام کنم که فوق لیسانس میخواد منتها تو شرایطی نوشته باید معدل کارشناسی 17 باشه و معدل ارشد 16. درصورتیکه تو فرم ثبت نام فقط معدل آخرین مدرک تحصیلی رو خواسته. معدل کارشناسیم کمتر از17 هس و معدل ارشدم بالای 16. میتونم شرکت کنم؟! لطفا زود جواب بدید چون محدودیت زمان دارم واسه ثبت نام

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۴

   کد دیدگاه : 877711

   نمیدونم دفترچه را بخون

   پاسخ دهید
 • جهت رای به ایران استخدام در جشنواره وب اینجا کلیک کنید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۵۱

  کد دیدگاه : 873531

  سلام بسته نمونه سوالات دانلود نمیشه میشه راهنمائی کنین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۲۹

   کد دیدگاه : 873594

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزانه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۱۹

  کد دیدگاه : 873083

  سلام ایا بارشته های هنر.گرافیک میتونیم گزینه های دارایی .و…. رو انتخاب کنیم!!؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۱۳

   کد دیدگاه : 877472

   سلام نه فکر نمیکنم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نفس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۱۶

  کد دیدگاه : 872676

  سلام
  لطفا نمونه سوالات مددکاری اجتماعی هم بزارید
  ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۱۲

  کد دیدگاه : 872674

  سلام لطفا اگه سوالات مددکاری اجتماعی رو داریم برای من بذارن,ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۴۲

  کد دیدگاه : 870679

  سلام بچه ها.بیزحمت هرکی سوالات عمومی و اختصاصی حسابداری رو گرفت واسه منم بزاره .

  پاسخ دهید
  • نویسنده : باران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۳

   کد دیدگاه : 872794

   سلام، لطفا نمونه سوال تخصصی سازمان دامپزشکی رو هم بزارید،با تشکر

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۲:۴۶

    کد دیدگاه : 873107

    سلام لطفا اگه سوالات تخصصی کاردانی دامپزشک استخدامی 94 دارین بزارین، ممنونم، شماره تماسم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : امیدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۵۳

  کد دیدگاه : 870624

  سلام، من نمونه سوال عمومی استخدامی خرید کردم ولی دانلود نشد، چندبار ناتمام دانلودشد دوباره از اول شروع به دانلود کرد ولی کامل نشد، حالا چطوری دوباره دانلود کنم??? میشه دانلود کرد ?

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۳۶

   کد دیدگاه : 870760

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نجیب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۴۹

  کد دیدگاه : 870582

  باسلام،
  لطفا سوالات ازمون استخدامی سازمان دامپزشکس سال 94 را بزارید ممنون میشم،

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مدیریت

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۲۶

  کد دیدگاه : 870070

  دوستان توروخدا جواب بدید واسه امورمالیاتی واسه دروس تخصصی مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی چه چیزی بخونیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۳۳

  کد دیدگاه : 869529

  سلام خواهش میکنم یکی جواب منو بده برای مهندسی صنایع مقطع کارشناسی گرایش گذاشتن ولی من مدرکم روش گرایشی نوشته نشده چون گفته بودن تو ارشد گرایش مشخص میشه من میتونم شرکت کنم یا نه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۳

  کد دیدگاه : 867848

  سلام به سوال دارم من رشته تحصیلی ام کارشناسی برق مخابرات هستش برای خرید سوالات علاوه بر خرید سوالات عمومی باید سوالات وزارت برق و نیرو رو خریداری کنم یا بسته های تخصصی کلی رو؟؟؟ خواهشا جوابم رو بدید
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۲

  کد دیدگاه : 867845

  سلام به سوال دارم من رشته تحصیلی ام کارشناسی برق مخابرات هستش برای خرید سوالات علاوه بر خرید سوالات عمومی باید سوالات وزارت برق ویروس رو خریداری کنم یا بسته های تخصصی کلی رو؟؟؟ خواهشا جوابم رو بدید
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نگار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۱۰

  کد دیدگاه : 867437

  پاسخنامه این پرسشنامه ها بصورت تشریحی هست یا فقط بصورت تک گزینه ای جواب ها رو دادن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۲۴

   کد دیدگاه : 867451

   بصورت تک گزینه ای هستند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : 1

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۲۷

  کد دیدگاه : 867130

  سلام
  سوال فوری دارم همین الان پاسخ میدهید؟(با شما مسئولین این سایت هستم)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۲۵

  کد دیدگاه : 866996

  شرایط سنی دارد؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۲:۳۸

   کد دیدگاه : 870678

   سلام .اره که شرایط سنی داره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mri

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۱۳

  کد دیدگاه : 865514

  سلام.
  میخاستم بدونم
  فقط آموزش پرورش از طریق آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی نیرو میگیره
  یا مث همیشه یه آزمون جامع از همه شهرها میگیره؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...