امروز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۸
همکاری در فروش فایل

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران در استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام
ویژه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
جهت مشاهده صفحه جامع نمونه کارنانه های آزمونهای استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده نمونه کارنامه های سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به مبحث مشورت و اخبار آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید

در این مبحث نمونه کارنامه های آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام قرار گرفته است.


نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام

(ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۵ (دانشگاه های علوم پزشکی)

نمونه های تصویری:

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید


>کاربری : امور اداری.. ارسال : ۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ارسال : ۱۴:۳۴ کد دیدگاه : ۱۰۶۰۶۶۵
نمره به درصد عنوان درس
۴۳.۵۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۲۵.۶۴ زبان وادبیات فارسی
۳۸.۴۶ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۳۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۴.۴۴ تئوری های مدیریت وتجزیه وتحلیل سیستم ها
۲۸.۳۳ مدیریت منابع انسانی ورفتارسازمانی
۱۱.۱۱ تئوری های مدیریت دولتی
۶۶.۶۶ حقوق اداری وقانون مدیریت خدمات کشوری
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۳۲ – امور اداری
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین
۲۱.۹ ۳۷.۶۳ ۲۹.۷۶
وضعیت داوطلب:
«شما دارای حدنصاب لازم درآزمون نمی باشید»
لازم به ذکر است به منظور مساعدت، آخرین اصلاحات درخواستی داوطلبان اعمال گردیده است.

__________________________________

>دروس عمومی
۵۳.۸۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۴۱.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۳۳.۳۳ زبان وادبیات فارسی
۴۸.۷۱ معارف اسلامی
۴۱.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۳۶.۳۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۲ هوش وتوانمندی های عمومی

دروس تخصصی
۳۰ مدارالکتریکی
۶.۶۶ ماشین های الکتریکی
۲۶.۶۶ الکترونیک

میانگین درصد عمومی ۳۸.۲۲
میانگین درصد تخصصی ۱۵.۸۳
نمره ی کل میانگین ۲۷.۰۲
حد نصاب ۱۳.۰۷

بومی شغل محل مورد تقاضا

__________________________________
>کاربری : س ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۹:۰۸ کد دیدگاه : ۱۰۳۶۴۲۳
درصدای من
فناوری اطلاعات ۳۸.۸
ریاضی ۸.۳
زبان وادبیات فارسی ۲۳.۷
معارف۷۴.۳
زبان۱۶.۶
اطلاعات عمومی ۳
هوش۲۳
تخصصی
ببوشیمی۴۸.۸
هماتولوژی۵۵.۵
میکروب۲۶.۶
ایمونولوژی۳۵.۵
نمونه برداری ومدیریت ازمایشگاه ۶.۶
ایمنی ازمایشگاه۸۰
میانگین عمومی ۲۶.۶۵
میانگین تخصصی ۴۲.۲۱
نمره ی کل میانگین ۳۴.۴۳
حدنصاب ۲۰.۰۶
بومی محل مورد تقاضا اوضام چطوره؟؟؟؟؟۶ نفر میخان

__________________________________

>نقل قول : ناشناس در : ۹۵/۰۹/۲۲ ۰۰:۱۷:۱۷
سلام . از ادمین گرامی و مسی و ماها ی عزیز بابت تبریکشون ممنونم. انشاا…. آقای قدرت ا… عزیز هم موفق بشوند تو آزمون. کارنامه رو برای تون میذارم. البته من ارشد از دانشگاه روزانه دارم و معدل ارشدم ۱۷.۵ هست . نمی دونم اینا تو قبولی تاثیر داشته یا نه
۳۸.۴۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۴۶.۱۵ زبان وادبیات فارسی
۴۱.۰۲ معارف اسلامی
۶۹.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۳۱.۲۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۲.۰۵ فارماکولوژی وداروهای موجوددراورژانس -امبولانس وداروهای تجویزی ازراه ورید
۵۴.۹ اورژانس های ترومایی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۳۳.۳۳ اورژانس های داخلی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۶۹.۲۳ مواردویژه /اطفال /سالمندان /زنان واورژانس محیطی /
۲۳.۵۲ احیای مقدماتی وپیشرفته /تجویزداروهاواستفاده ازدستگاه شوک وسایردستگاه های مو

__________________________________
>کاربری : حسین ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۲۲:۰۱ کد دیدگاه : ۱۰۱۱۶۴۹
شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم که خیلی مهمه تو این آزمون

__________________________________
>کاربری : حسین ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۲۲:۰۰ کد دیدگاه : ۱۰۱۱۶۴۵
شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم

__________________________________
>کاربری : ن ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۱۴:۱۰ کد دیدگاه : ۱۰۱۰۹۷۴
میانگین درصد عمومی ۲۰.۷
میانگین درصد تخصصی۵۹.۴۴
نمره ی کل میانگین ۴۰.۱
حد نصاب۱۷.۷۴
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۳.۹۷
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.
————–
دوستان مگه میشه؟بومی استان و میانگین ۴۰ باشه و قبول نشی؟حدنصاب هم ۱۷درصده.


دریافت آگهی استخدامی از طریق پیامک و ایمیل دریافت رایگان آگهی استخدامی به تفکیک استان

پاورقیدیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۲۴ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

 • کاربری : سمیه ارسال : 95/10/21

  کاربری : سمیه

  ارسال : 95/10/21

  ساعت ارسال : 11:03

  کد دیدگاه : 1062221

  پاسخ

  سلام..
  من هم قبول شدم..شرایط بومی هم رفتم پر کردم..الان ۲ روزه دیگه کارنامه بالا نمیاد..چرا؟ در ضمن فقط نوشته حد انصاب داریم کی اعلام می شه..حالا باید چه کار کنم کارنامه بالا نمیاد..خیلی نگرانم..لطفا جواب

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/10/16

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/10/16

  ساعت ارسال : 01:09

  کد دیدگاه : 1054319

  پاسخ

  سلام من تاریخ ۱۳ ثبت نکردم جهت بومی بودنم.کارناممو نمیاره حالا چیکار باید کنم؟ ۳ روز گذشته

 • کاربری : بهار ارسال : 95/10/15

  کاربری : بهار

  ارسال : 95/10/15

  ساعت ارسال : 14:12

  کد دیدگاه : 1053359

  پاسخ

  میانگین درصد عمومی۱۸.۳۱
  میانگین درصد اختصاصی۱۸.۳۳
  نمره میانگین کل۱۸.۳۲
  حدنصاب۱۵.۵۲
  وضعیت داوطلب: شما دارای حدنصاب لازم می باشید لذا براساس اعمال سهمیه ها ظرفیت شغل مورد تقاضا و حالت بومی ثبت شده در مرحله کارنامه نتایج نهایی شما مبنی بر واجد شرایط بودن برای معرفی به مرحله مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد
  یکی به من بگه این یعنی چی؟اخرش برا مصاحبه بخونم یا نه؟ اصلا کی بهم اطلاع میدن؟؟؟

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/10/15 21:32:41 پاسخ

   منم همین سوالی دارم.????

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/10/21 12:02:28 پاسخ

   من هم همین سوال دارم خواهش میکنم کسی راهنمایی کنه

 • کاربری : ندا ارسال : 95/10/15

  کاربری : ندا

  ارسال : 95/10/15

  ساعت ارسال : 10:33

  کد دیدگاه : 1052947

  پاسخ

  سلام دوستان من واسه کادر اداری حدنصاب اوردم ولی نمیدونم کی زمان مصاحبه هست 😕

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/10/12

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/10/12

  ساعت ارسال : 14:41

  کد دیدگاه : 1048325

  پاسخ

  سلام،،در اولویت قرار نگرفتن یعنی ذخیره ایم؟باید چکار کنیم؟

  • نقل قول : adminدر : 95/10/12 15:12:46 پاسخ

   بله یعنی ذخیره
   نیاز به انجام کاری نیست اگر نیاز داشتند تماس میگیرند. زیاد امیدوار البته نباشید

 • کاربری : ناشماس ارسال : 95/10/11

  کاربری : ناشماس

  ارسال : 95/10/11

  ساعت ارسال : 14:18

  کد دیدگاه : 1046705

  پاسخ

  سلام تورو خدا یکی جواب منو بده چه جوری بفهمم سهمیه جانبازی برا من لحاظ شده؟؟؟؟؟

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/10/24 11:41:43 پاسخ

   منم این سوالو دارم

  • نقل قول : adminدر : 95/10/24 11:49:50 پاسخ

   در کارنامتون نوشته شده که در سهمیه آزاد شرکت کردید و یا آزاد
   ضمنا اگر در سهمیه شرکت کرده باشید یک قسمت هم به عنوان رتبه در سهمیه براتون درج شده است

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/10/11

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/10/11

  ساعت ارسال : 12:35

  کد دیدگاه : 1046500

  پاسخ

  سلام
  وقتتون بخیر
  توی این مرحله که قراره سهمیه ها اعمال بشه آیا سهمیه افراد قردادی که تو استخدامی شرکت کردن و حدنصابو آوردنم اعمال میشه یا نه؟

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/10/19 10:30:20 پاسخ

   سلام آره محاسبه میشه

 • کاربری : علی ارسال : 95/10/11

  کاربری : علی

  ارسال : 95/10/11

  ساعت ارسال : 00:11

  کد دیدگاه : 1045953

  پاسخ

  آدمین سلام.لطفا تاریخ اعلام نتایج بقیه ی خوشحال علوم پزشکی رو بگو

 • کاربری : علی 95/10/9 ارسال : 95/10/09

  کاربری : علی 95/10/9

  ارسال : 95/10/09

  ساعت ارسال : 12:16

  کد دیدگاه : 1043234

  پاسخ

  باسلام خدمت کارشناس محترم
  لطفا مابفی رشته های دانشگاه علوم پزشکی کی اعلام میشه

  • نقل قول : adminدر : 95/10/09 12:49:43 پاسخ

   مشخص نشده است. پیگیر اخبار و اطلاعیه ها باشید

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/10/08

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/10/08

  ساعت ارسال : 18:40

  کد دیدگاه : 1042017

  پاسخ

  ادمین جان چرا برا بعضی ها که حد نصاب اوردن نوشته متعاقبل اعلام میشود

 • کاربری : احمد ارسال : 95/10/08

  کاربری : احمد

  ارسال : 95/10/08

  ساعت ارسال : 00:15

  کد دیدگاه : 1040398

  پاسخ

  سلام اگه تو روستاهای اطراف شغل محل اقامت داشته باشی که تابع همان شغل محل است بومی شغل محل محسوب می شوم یا خیر ممنون میشم جواب بدین

 • کاربری : سما ارسال : 95/10/06

  کاربری : سما

  ارسال : 95/10/06

  ساعت ارسال : 23:07

  کد دیدگاه : 1037241

  پاسخ

  سلام من تو رشته مامایی جز نفرات اول بودم که تو اولین کارنامه قبول شدم و رفتم مدارک تحویل دادم میخواستم از ادمین بپرسم ایا ممکنه کسی بدون سهمیه قراردادی و ایثارگران نمره اش از ۲ برابر حد نصاب بیشتر باشه ؟اصلا حد نصاب رو چطور محاسبه میکنن؟

 • کاربری : بیکار ارسال : 95/10/04

  کاربری : بیکار

  ارسال : 95/10/04

  ساعت ارسال : 13:18

  کد دیدگاه : 1028178

  پاسخ

  سلام حسابداری علوم پزشکی کردستان کسی هست اگه هست بگه امتحان و درصداش چطوره

 • کاربری : پریسا ارسال : 95/09/30

  کاربری : پریسا

  ارسال : 95/09/30

  ساعت ارسال : 12:26

  کد دیدگاه : 1021697

  پاسخ

  یک سوال داشتم تو یکی از این کارنامه ها نمره ایثارگری هیچی توش ننوشته فقط خط تیره گذاشته میخواستم بپرسم یعنی چی یعنی آزاد حساب شده

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/09/29

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/09/29

  ساعت ارسال : 08:54

  کد دیدگاه : 1019801

  پاسخ

  ببخشید جواب آزمون بهداشت محیط نمیاد چرا پرستاریا و غیره اومده

 • کاربری : زهرا ارسال : 95/09/28

  کاربری : زهرا

  ارسال : 95/09/28

  ساعت ارسال : 13:31

  کد دیدگاه : 1018910

  پاسخ

  سلام. من رشته مامایی قبول شدم. با نمره کل نهایی ازاد ۴۷/۲۵
  بومی شهرستان هم بودم
  مدارکمون رو تحویل دانشگاه دادیم ولی الان که مراجعه میکنیم دانشگاه میگه چون یه عده ای اعتراض زدن در حال بررسی مجدد هستن و منتظر جواب اعتراضا از سنجش ان.
  از ادمین خواستم بپرسم امکانش هست که یه عده ای رو حذف کنن بجاشون عده ای دیگه رو جایگزین کنن؟ توی سالهای گذشته همچین چیزی بوده ؟

  • نقل قول : adminدر : 95/09/28 13:42:07 پاسخ

   اضافه شدن بله ولی حذف بعد از اعلام اسامی تابحال نبوده


 • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
 • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
 • لطفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.