نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران در استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام
ویژه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
جهت مشاهده صفحه جامع نمونه کارنانه های آزمونهای استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده نمونه کارنامه های سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به مبحث مشورت و اخبار آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید

در این مبحث نمونه کارنامه های آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام قرار گرفته است.


نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام

(ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۵ (دانشگاه های علوم پزشکی)

نمونه های تصویری:

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده نمونه تصویری کارنامه اینجا کلیک کنید


>کاربری : امور اداری.. ارسال : ۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ارسال : ۱۴:۳۴ کد دیدگاه : ۱۰۶۰۶۶۵
نمره به درصد عنوان درس
۴۳.۵۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۲۵.۶۴ زبان وادبیات فارسی
۳۸.۴۶ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۳۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۴.۴۴ تئوری های مدیریت وتجزیه وتحلیل سیستم ها
۲۸.۳۳ مدیریت منابع انسانی ورفتارسازمانی
۱۱.۱۱ تئوری های مدیریت دولتی
۶۶.۶۶ حقوق اداری وقانون مدیریت خدمات کشوری
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۳۲ – امور اداری
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین
۲۱.۹ ۳۷.۶۳ ۲۹.۷۶
وضعیت داوطلب:
«شما دارای حدنصاب لازم درآزمون نمی باشید»
لازم به ذکر است به منظور مساعدت، آخرین اصلاحات درخواستی داوطلبان اعمال گردیده است.

__________________________________

>دروس عمومی
۵۳.۸۴ فناوري اطلاعات /مهارتهاي هفتگانه اي سي دي ال /
۴۱.۶۶ رياضي وامارمقدماتي
۳۳.۳۳ زبان وادبيات فارسي
۴۸.۷۱ معارف اسلامي
۴۱.۶۶ زبان انگليسي -عمومي
۳۶.۳۶ اطلاعات عمومي -دانش اجتماعي وحقوق اساسي
۱۲ هوش وتوانمندي هاي عمومي

دروس تخصصی
۳۰ مدارالكتريكي
۶.۶۶ ماشين هاي الكتريكي
۲۶.۶۶ الكترونيك

میانگین درصد عمومی ۳۸.۲۲
میانگین درصد تخصصی ۱۵.۸۳
نمره ی کل میانگین ۲۷.۰۲
حد نصاب ۱۳.۰۷

بومی شغل محل مورد تقاضا

__________________________________
>کاربری : س ارسال : ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ارسال : ۱۹:۰۸ کد دیدگاه : ۱۰۳۶۴۲۳
درصدای من
فناوری اطلاعات ۳۸.۸
ریاضی ۸.۳
زبان وادبیات فارسی ۲۳.۷
معارف۷۴.۳
زبان۱۶.۶
اطلاعات عمومی ۳
هوش۲۳
تخصصی
ببوشیمی۴۸.۸
هماتولوژی۵۵.۵
میکروب۲۶.۶
ایمونولوژی۳۵.۵
نمونه برداری ومدیریت ازمایشگاه ۶.۶
ایمنی ازمایشگاه۸۰
میانگین عمومی ۲۶.۶۵
میانگین تخصصی ۴۲.۲۱
نمره ی کل میانگین ۳۴.۴۳
حدنصاب ۲۰.۰۶
بومی محل مورد تقاضا اوضام چطوره؟؟؟؟؟۶ نفر میخان

__________________________________

>نقل قول : ناشناس در : ۹۵/۰۹/۲۲ ۰۰:۱۷:۱۷
سلام . از ادمین گرامی و مسی و ماها ی عزیز بابت تبریکشون ممنونم. انشاا…. آقای قدرت ا… عزیز هم موفق بشوند تو آزمون. کارنامه رو برای تون میذارم. البته من ارشد از دانشگاه روزانه دارم و معدل ارشدم ۱۷.۵ هست . نمی دونم اینا تو قبولی تاثیر داشته یا نه
۳۸.۴۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه ای سی دی ال /
۲۸.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۴۶.۱۵ زبان وادبیات فارسی
۴۱.۰۲ معارف اسلامی
۶۹.۴۴ زبان انگلیسی -عمومی
۳۱.۲۱ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۲.۰۵ فارماکولوژی وداروهای موجوددراورژانس -امبولانس وداروهای تجویزی ازراه ورید
۵۴.۹ اورژانس های ترومایی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۳۳.۳۳ اورژانس های داخلی وبرخوردباعوارض ناشی ازان
۶۹.۲۳ مواردویژه /اطفال /سالمندان /زنان واورژانس محیطی /
۲۳.۵۲ احیای مقدماتی وپیشرفته /تجویزداروهاواستفاده ازدستگاه شوک وسایردستگاه های مو

__________________________________
>کاربری : حسین ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۲۲:۰۱ کد دیدگاه : ۱۰۱۱۶۴۹
شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم که خیلی مهمه تو این آزمون

__________________________________
>کاربری : حسین ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۲۲:۰۰ کد دیدگاه : ۱۰۱۱۶۴۵
شغل پرستاری قبول شدم درصد هام برای اطلاع:
فناوری اطلاعات ۳۵
ریاضی ۳۳
زبان و ادبیات فارسی ۱۲
معارف ۵۱
زبان انگلیسی ۲۵
اطلاعات عمومی ۵۲
هوش ۱۲
مادر و نوزاد ۴۰
روانپرستاری ۴۶
بهداشت جامعه ۸۰
بخش های ویژه ۷۶
مدیریت ۵۳
داخلی جراحی ۲۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حدمیانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶۹ ۵۳.۱۴ ۴۲.۴۱ ۱۶.۹۶
در ضمن بومی محل شغل مورد تفاضا بودم

__________________________________
>کاربری : ن ارسال : ۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ارسال : ۱۴:۱۰ کد دیدگاه : ۱۰۱۰۹۷۴
میانگین درصد عمومی ۲۰.۷
میانگین درصد تخصصی۵۹.۴۴
نمره ی کل میانگین ۴۰.۱
حد نصاب۱۷.۷۴
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۳.۹۷
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.
————–
دوستان مگه میشه؟بومی استان و میانگین ۴۰ باشه و قبول نشی؟حدنصاب هم ۱۷درصده.اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال : جمعه ۰۶ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۳:۳۳

  کد دیدگاه : 1128549

  سلام ادمین جان،تشکر میکنم از سایت خوبتون
  لطفا کارنامه ی بقیه ی دوستان در رشته های علوم پزشکی(مانند رادیولوژی و آزمایشگاه و..) که دارای نمره کل نهایی بالایی هستن رو بزارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : شنبه ۳۰ بهمن ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۰۳

  کد دیدگاه : 1117554

  سلام باتشکر از سایت خوب ای استخدام که همیشه زحمات فروانی رو متقبل میشوند باتشکر…کریمی کردستانی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : شيما

  تاریخ ارسال : شنبه ۱۶ بهمن ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۱:۰۷

  کد دیدگاه : 1099260

  اينجانب حدنصاب نمره رواوردم وقبول شدم. ولي نتيجه نهائي قبول نشدم حقن خيلي ضايع شده كساني قبول شدن كه باراول حدنصاب كسب نكردن من پيگيركارم هستم حتي شده وزارت خانه ياديوان عدالت شاكي بشم چون تواين ازمون حق خيلي افرادضايع شد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مصطفی

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۹ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۰:۰۵

   کد دیدگاه : 1116372

   سلام منم همین جور شدم دقیقا اوج بی عدالتیه منم میخوام وزارت خونه و دیوان عدالت … زیر رو کنم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۰۵ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۰:۱۴

   کد دیدگاه : 1126511

   من هم یه همین صورت حقم ضایع شده منم پیگیرش میشم واقعا زحمت کشیده بودم براش

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۰۵ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۰:۲۲

   کد دیدگاه : 1126521

   منم همینطور شدم واقعا در حقم اجهاف شده مرحله دوم ردم کردن در صورتی که برابر ظرفیت بودیم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۳۵

  کد دیدگاه : 1074483

  سلام کسی هست که امور اداری تهران زده باشه وحد نصاب هم اورده باشه میشه درصد ها وبومی بودن یا… رو بگن ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : لیلا

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۰ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۰:۵۷

   کد دیدگاه : 1089477

   سلام بنده حد نصاب رو آوردم
   خوشه اداری علوم پزشکی تهران (کارگزینی) حد نصاب ۱۲.۹۶ بود

   پاسخ دهید
  • نویسنده : لیلا

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۰ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۱:۰۰

   کد دیدگاه : 1089480

   سلام بنده حد نصاب رو آوردم
   خوشه اداری علوم پزشکی تهران (کارگزینی) حد نصاب ۱۲.۹۶ بود
   من بومی محل شغلم شما چطور؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۳ اسفند ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۵:۳۵

    کد دیدگاه : 1124548

    من علوم پزشکی ایران رو اول زدم حد نصاب15.93بود من 29.45بودم و ولی دعوت به مصاحبه نشدم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیه

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۲۱ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۰۳

  کد دیدگاه : 1062221

  سلام..
  من هم قبول شدم..شرایط بومی هم رفتم پر کردم..الان ۲ روزه دیگه کارنامه بالا نمیاد..چرا؟ در ضمن فقط نوشته حد انصاب داریم کی اعلام می شه..حالا باید چه کار کنم کارنامه بالا نمیاد..خیلی نگرانم..لطفا جواب

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۱:۰۹

  کد دیدگاه : 1054319

  سلام من تاریخ ۱۳ ثبت نکردم جهت بومی بودنم.کارناممو نمیاره حالا چیکار باید کنم؟ ۳ روز گذشته

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهار

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۲

  کد دیدگاه : 1053359

  میانگین درصد عمومی18.31
  میانگین درصد اختصاصی18.33
  نمره میانگین کل18.32
  حدنصاب15.52
  وضعیت داوطلب: شما دارای حدنصاب لازم می باشید لذا براساس اعمال سهمیه ها ظرفیت شغل مورد تقاضا و حالت بومی ثبت شده در مرحله کارنامه نتایج نهایی شما مبنی بر واجد شرایط بودن برای معرفی به مرحله مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد
  یکی به من بگه این یعنی چی؟اخرش برا مصاحبه بخونم یا نه؟ اصلا کی بهم اطلاع میدن؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۱:۳۲

   کد دیدگاه : 1054069

   منم همین سوالی دارم.????

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۲۱ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۲:۰۲

   کد دیدگاه : 1062291

   من هم همین سوال دارم خواهش میکنم کسی راهنمایی کنه

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : شنبه ۱۶ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۹:۲۹

   کد دیدگاه : 1099124

   سلام به همه دوستان.
   بنده هم مثل سابر دوستان این سوال را دارم اگه کسی جواب بده ممنون میشم.
   در ضمن برای حسابداری علوم پزشکی ارومیه کسی هست حد نصاب اورده باشد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ندا

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۵ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۰:۳۳

  کد دیدگاه : 1052947

  سلام دوستان من واسه کادر اداری حدنصاب اوردم ولی نمیدونم کی زمان مصاحبه هست 😕

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۲ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۴۱

  کد دیدگاه : 1048325

  سلام،،در اولویت قرار نگرفتن یعنی ذخیره ایم؟باید چکار کنیم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۲ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۵:۱۲

   کد دیدگاه : 1048378

   بله یعنی ذخیره
   نیاز به انجام کاری نیست اگر نیاز داشتند تماس میگیرند. زیاد امیدوار البته نباشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشماس

  تاریخ ارسال : شنبه ۱۱ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۸

  کد دیدگاه : 1046705

  سلام تورو خدا یکی جواب منو بده چه جوری بفهمم سهمیه جانبازی برا من لحاظ شده؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۴ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۱:۴۱

   کد دیدگاه : 1065956

   منم این سوالو دارم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۴ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۱:۴۹

   کد دیدگاه : 1065966

   در کارنامتون نوشته شده که در سهمیه آزاد شرکت کردید و یا آزاد
   ضمنا اگر در سهمیه شرکت کرده باشید یک قسمت هم به عنوان رتبه در سهمیه براتون درج شده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : شنبه ۱۱ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۲:۳۵

  کد دیدگاه : 1046500

  سلام
  وقتتون بخیر
  توی این مرحله که قراره سهمیه ها اعمال بشه آیا سهمیه افراد قردادی که تو استخدامی شرکت کردن و حدنصابو آوردنم اعمال میشه یا نه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۹ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۰:۳۰

   کد دیدگاه : 1058818

   سلام آره محاسبه میشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال : شنبه ۱۱ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۱۱

  کد دیدگاه : 1045953

  آدمين سلام.لطفا تاریخ اعلام نتایج بقیه ی خوشحال علوم پزشکی رو بگو

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی 95/10/9

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۰۹ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۶

  کد دیدگاه : 1043234

  باسلام خدمت کارشناس محترم
  لطفا مابفی رشته های دانشگاه علوم پزشکی کی اعلام میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۰۹ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۲:۴۹

   کد دیدگاه : 1043306

   مشخص نشده است. پیگیر اخبار و اطلاعیه ها باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۸ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۸:۴۰

  کد دیدگاه : 1042017

  ادمین جان چرا برا بعضی ها که حد نصاب اوردن نوشته متعاقبل اعلام میشود

  پاسخ دهید
 • نویسنده : احمد

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۸ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۱۵

  کد دیدگاه : 1040398

  سلام اگه تو روستاهای اطراف شغل محل اقامت داشته باشی که تابع همان شغل محل است بومی شغل محل محسوب می شوم یا خیر ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سما

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۰۶ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۳:۰۷

  کد دیدگاه : 1037241

  سلام من تو رشته مامایی جز نفرات اول بودم که تو اولین کارنامه قبول شدم و رفتم مدارک تحویل دادم میخواستم از ادمین بپرسم ایا ممکنه کسی بدون سهمیه قراردادی و ایثارگران نمره اش از ۲ برابر حد نصاب بیشتر باشه ؟اصلا حد نصاب رو چطور محاسبه میکنن؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بیکار

  تاریخ ارسال : شنبه ۰۴ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۸

  کد دیدگاه : 1028178

  سلام حسابداری علوم پزشکی کردستان کسی هست اگه هست بگه امتحان و درصداش چطوره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پریسا

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۳۰ آذر ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۶

  کد دیدگاه : 1021697

  یک سوال داشتم تو یکی از این کارنامه ها نمره ایثارگری هیچی توش ننوشته فقط خط تیره گذاشته میخواستم بپرسم یعنی چی یعنی آزاد حساب شده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۸:۵۴

  کد دیدگاه : 1019801

  ببخشید جواب آزمون بهداشت محیط نمیاد چرا پرستاریا و غیره اومده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۳:۳۱

  کد دیدگاه : 1018910

  سلام. من رشته مامایی قبول شدم. با نمره کل نهایی ازاد ۴۷/۲۵
  بومی شهرستان هم بودم
  مدارکمون رو تحویل دانشگاه دادیم ولی الان که مراجعه میکنیم دانشگاه میگه چون یه عده ای اعتراض زدن در حال بررسی مجدد هستن و منتظر جواب اعتراضا از سنجش ان.
  از ادمین خواستم بپرسم امکانش هست که یه عده ای رو حذف کنن بجاشون عده ای دیگه رو جایگزین کنن؟ توی سالهای گذشته همچین چیزی بوده ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۳:۴۲

   کد دیدگاه : 1018925

   اضافه شدن بله ولی حذف بعد از اعلام اسامی تابحال نبوده

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۷:۰۵

   کد دیدگاه : 1075236

   فایده نداره

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...