اطلاعات بیشتر

اخبار مربوط به محل و زمان دریافت کارت آزمون شهرداری ها
دانلود نمونه سوالات مصاحبه حضوری شهرداری‌ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی 

جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک عزیزان، به اطلاع میرسانیم زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های کشور در این صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید

توجه: سایت ایران استخدام به اطلاع کارجویان گرامی میرساند که زمانهای درج شده در این صفحه بر اساس آگهی های اولیه منتشر شده توسط شهرداری استانهای مختلف استخراج شده اند. لذا با توجه به احتمال ایجاد تغییرات در زمانبندی هاتوصیه میشود کارجویان گرامی همواره با مراجعه به پرتالهای اصلی استانداری ها و یا شهرداری ها (سامانه های انتشار آگهی و ثبت نام) از آخرین تغییرات احتمالی در زمانبندی مطلع شوند.


کارت آزمون استخدامی شهرداری های آذربایجان شرقی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان آذربایجان شرقی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری آذربایجان شرقی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های آذربایجان غربی :

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان آذربایجان غربی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری آذربایجان غربی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های اصفهان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان اصفهان از ساعت ۱۰ صبح ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری اصفهان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های چهارمحال و بختیاری :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان چهار محال و بختیاری از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری چهار محال و بختیاری اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان جنوبی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان جنوبی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان جنوبی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان رضوی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان رضوی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

مونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان رضوی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان شمالی:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان شمالی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

مونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان شمالی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خوزستان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خوزستان از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری های خوزستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های زنجان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان زنجان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری زنجان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های سمنان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان سمنان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری سمنان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های فارس:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان فارس از هم اکنون ۲۸ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری فارس اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های قزوین:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان قزوین از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری قزوین اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کردستان:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کردستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کرمان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کرمان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کرمانشاه اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کرمانشاه:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم  که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کرمانشاه از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کرمانشاه اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کهگیلویه وبویر احمد:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد از هم اکنون ۲۸ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کهگیلویه و بویراحمد اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های گلستان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری گلستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های گیلان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان گیلان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری گیلان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های لرستان:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان لرستان از هم اکنون۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری های لرستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های مازندارن:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان مازندران از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری مازندران اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های مرکزی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان مرکزی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری استان مرکزی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان هرمزگان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری هرمزگان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های همدان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان همدان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری همدان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های یزد:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد از هم اکنون ۲۷ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری یزد اینجا کلیک کنید


جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : کارمند یک (نکونام)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۰

  کد دیدگاه : 649005

  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی، لطفاً جهت ارتباط با سایر دوستانتان و بحث و تبادل نطر در رابطه با آزمون استخدامی مذکور به صفحه زیر مراجعه نمایید:
  جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : منصور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۸

  کد دیدگاه : 645916

  سلام ، من از مازندرانم و حوزه ی چالوس فوق العاده بود ، از 120 تا سوال 90 تا رو زدم ، تخصصی که از 18 تا سوال 16 تا رو زدم بدون علط (یعنی مطمئنم)فک کنم در مجموع 5 یا 6 تا غلط زده باشم ، اصول بایگانی و دفتری و تخصصی آی تی رو خیلی خوب زدم ، همینطور تست هوش رو ، از 30 تا 19 تا رو زدم ، اکثر سوالات تست هوش رو از یه pdf که داشتم اومده ، فقط یه مشکل واسم وجود داره ، ممنون میشم اگه کسی بهم جواب بده و اونم اینه که من موقع ثبت به اشتباه قسمت بومی بودن رو در چهار سال تحصیل در اون شهر مدنظر زدم ، در صورتی که من فقط دو سال اونجا درس خوندم ، خواستم بگم در صورتی قبولی و تشکیل پرونده قبل از مصاحبه برای من مشکل ساز میشه یا نه ، خواهش میکنم جواب بدین ، ادمین اگه اطلاعی داری خواهشا جواب بده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فوری فوری فوری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۴۳

  کد دیدگاه : 645400

  ادمین عزیز سلام.
  من الان کارت ورود به جلسه که گرفتم دیدم فامیلی ام را کافی نتی که ثبت نام کردم اشتباه وارد کرده یکی از حروف را جا انداخته، با توجه به اینکه مهلت ویرایش به اتمام رسیده من فردا برم اونجا اصلاح میکنن یا نه؟؟؟؟تو را خدا جواب بدیدچون ما توی روستا هستیم باید برم مرکز استان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : منصور

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۱۷

   کد دیدگاه : 645914

   سلام ، من از مازندرانم و حوزه ی چالوس فوق العاده بود ، از 120 تا سوال 90 تا رو زدم ، تخصصی که از 18 تا سوال 16 تا رو زدم بدون علط (یعنی مطمئنم)فک کنم در مجموع 5 یا 6 تا غلط زده باشم ، اصول بایگانی و دفتری و تخصصی آی تی رو خیلی خوب زدم ، همینطور تست هوش رو ، از 30 تا 19 تا رو زدم ، اکثر سوالات تست هوش رو از یه pdf که داشتم اومده ، فقط یه مشکل واسم وجود داره ، ممنون میشم اگه کسی بهم جواب بده و اونم اینه که من موقع ثبت به اشتباه قسمت بومی بودن رو در چهار سال تحصیل در اون شهر مدنظر زدم ، در صورتی که من فقط دو سال اونجا درس خوندم ، خواستم بگم در صورتی قبولی و تشکیل پرونده قبل از مصاحبه برای من مشکل ساز میشه یا نه ، خواهش میکنم جواب بدین ، ادمین گه اطلاعی داری خواهشا جواب بده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : بهاره

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۳۳

  کد دیدگاه : 638727

  با سلام اين آزمون شهرداري خراسان رضوي سال 94 مشكل داره مثل ازمون دارايي سال 90 نيروهاشون قبل از اعلام نتايج استخدام ميكنن الكي ما رو الاف كردن امان از بيكاري

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۰۳

  کد دیدگاه : 636808

  پس کواین کارت ورود بجلسه استانداری همدان!!! رفتم توی سایت استانداری فقط مطلبه هیچی از کارت نیس کو پس…یکشاعته دارم میگردم..پاک مردمو سرکار گذاشتین بقران 😡

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیه.غ

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۰۱

  کد دیدگاه : 636695

  سلام لطفا تاریخ امتحانو عوض کنید با تاریخ امتحانات پایان ترم تداخل داره الان روزای امتحان همه دانشجواست.
  ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عسگريان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۱۱

  کد دیدگاه : 636565

  رمز كاربري ميزنم اشتباه لطفا راهنمايي كنيد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۳۷

   کد دیدگاه : 636657

   این رمز مربوط به مدیر سرویس است. منتظر اطلاع رسانی و فعال شدن امکان دریافت کارت باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مصطفی کاظمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۵۹

  کد دیدگاه : 633671

  هر دم از این باغ بری می رسد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۵۷

   کد دیدگاه : 639427

   سلام اقا مصفی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ایرج

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۱۲

  کد دیدگاه : 616305

  سلام,کسی از دوستان اطلاع داره کی کارت ورود به جلسه را باید بگیریم؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۲۴

   کد دیدگاه : 616330

   به پرتال ثبت نام استانیتون مراجعه کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ایرج

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۰۸

  کد دیدگاه : 616299

  سلام,کسی از دوستان اطلا داره کی کارت ورود به جلسه را باید بگیریم؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۵۲

  کد دیدگاه : 609014

  سلام بخدا از بس رفتم کافی نت خسته شدم چرا وضعیت را مشخص نمیکنن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۴

  کد دیدگاه : 606886

  زمان برگزاری آزمون استان آذربایجان غربی هم به تعویق افتاده ؟؟؟؟؟
  اخه تو سایت خود استان چیزی ننوشته؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مسلم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۵۰

   کد دیدگاه : 607577

   ما هم مثل شما ول موندیم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mottahhare

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۵۴

  کد دیدگاه : 605403

  سلام . موقع ثبت نام رمزهایی رو ک واسه ثبت نام از سایت شهرداری خریدم رو یادداشت نکردم . همون شماره پرونده و… توش نوشته بود…..الآن من چجوری میتونم کارت ورود به جلسه ام رو بگیرم؟ ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : motahare

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۴۲

  کد دیدگاه : 605389

  سلام . موقع ثبت نام رمزهایی رو ک واسه ثبت نام از سایت شهرداری خریدم رو یاددات نکردم . همون شماره پرونده و… توش نوشته بود…..الآن من چجوری میتونم کارت ورود به جلسه ام رو بگیرم؟ ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : جویای کار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۰:۲۱

   کد دیدگاه : 620626

   سلام دوست عزیز
   اگه موقع ثبت نام ایمیل وارد کنی. همه چیز در ایمیلت هست. برو ایمیلتو چک کن. مشخصات به ایمیلت ارسال میشه. موفق باشی.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نگین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۶

  کد دیدگاه : 605366

  کارت ورودبه جلسه گیلان کی میاد ؟؟؟ تارخش 6 دی بود!!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۵۷

   کد دیدگاه : 605408

   زمانبندی ها برهم خورده دوست عزیز. آخرین اطلاعیه های پرتال رو با دت بیشتری مطالعه کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رشید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۸

  کد دیدگاه : 605336

  طلاعیه بسیار مهم:
  به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند با توجه به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمان برگزاری آزمون علمی استخدام پیمانی شهرداری های استان که مقرر بود در تاریخ 94/10/11 برگزار گردد به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد گردید موکول شد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۲

  کد دیدگاه : 605327

  طلاعیه بسیار مهم:
  به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند با توجه به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمان برگزاری آزمون علمی استخدام پیمانی شهرداری های استان که مقرر بود در تاریخ 94/10/11 برگزار گردد به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد گردید موکول شد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : شیوا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۳۹

  کد دیدگاه : 605255

  چرا کارت ازمون شهرداری مازندران رو هنوز تو سایت نزدن ؟ خدا ازشون نگذره دق دادن مارو اینا با این ازمون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۰:۵۷

   کد دیدگاه : 605266

   اطلاعیه هارو با دقت بیشتری بخونید دوست عزیز. آزمون استخدامی شهرداری ها به تعویق افتاد

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۸:۴۰

   کد دیدگاه : 606334

   والا خوندم نوشته متعاقبا اعلام میشه ننوشته به تعویق افتاده ، تازه امروز همین الان زنک زدم به استانداری مازندران گفتن بعدا برگزار میشه ، از پس برگزاری ازمون برنمیان :/

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۰۶

  کد دیدگاه : 604448

  سلام
  کسی کارت آزمون استخدامی شهرداری ها (خراسان رضوی ) رو گرفته، اصلا همچنین آیکنی تو آدرسی که اعلام کردن نیست ؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۱۵

   کد دیدگاه : 604465

   وارد سامانه که بشید خواهید دید که نشوته شده تاریخ ها برهم خورده و متعاقباً اعلام خواهد شد. با دقت بیشتری پیگیر اطلاعیه ها و سایر موارد باشید دوست عزیز

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۲:۴۵

   کد دیدگاه : 605136

   سلام پس کی قراره کارت بدن

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ایرج

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۱۴

   کد دیدگاه : 616313

   سلااااااام,کی قراره کارتارو بدن؟؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۱۰

   کد دیدگاه : 635606

   سلام آزمون 2بهمن برگزارمیشه وکارت ورودبه جلسه رودوروز قبل قابل دریافت

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...