امروز دوشنبه ۹۵/۱۱/۰۴
همکاری در فروش فایل

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری ها سال ۹۴

اخبار مربوط به محل و زمان دریافت کارت آزمون شهرداری ها
دانلود نمونه سوالات مصاحبه حضوری شهرداری‌ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی 

جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک عزیزان، به اطلاع میرسانیم زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های کشور در این صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید

توجه: سایت ایران استخدام به اطلاع کارجویان گرامی میرساند که زمانهای درج شده در این صفحه بر اساس آگهی های اولیه منتشر شده توسط شهرداری استانهای مختلف استخراج شده اند. لذا با توجه به احتمال ایجاد تغییرات در زمانبندی هاتوصیه میشود کارجویان گرامی همواره با مراجعه به پرتالهای اصلی استانداری ها و یا شهرداری ها (سامانه های انتشار آگهی و ثبت نام) از آخرین تغییرات احتمالی در زمانبندی مطلع شوند.


کارت آزمون استخدامی شهرداری های آذربایجان شرقی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان آذربایجان شرقی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری آذربایجان شرقی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های آذربایجان غربی :

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان آذربایجان غربی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری آذربایجان غربی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های اصفهان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان اصفهان از ساعت ۱۰ صبح ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری اصفهان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های چهارمحال و بختیاری :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان چهار محال و بختیاری از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری چهار محال و بختیاری اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان جنوبی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان جنوبی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان جنوبی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان رضوی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان رضوی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

مونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان رضوی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خراسان شمالی:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خراسان شمالی از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

مونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری خراسان شمالی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های خوزستان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان خوزستان از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری های خوزستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های زنجان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان زنجان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری زنجان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های سمنان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان سمنان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری سمنان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های فارس:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم کهکارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان فارس از هم اکنون ۲۸ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری فارس اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های قزوین:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان قزوین از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری قزوین اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کردستان:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کردستان از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کردستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کرمان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کرمان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کرمانشاه اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کرمانشاه:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم  که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کرمانشاه از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کرمانشاه اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های کهگیلویه وبویر احمد:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد از هم اکنون ۲۸ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری کهگیلویه و بویراحمد اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های گلستان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری گلستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های گیلان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان گیلان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری گیلان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های لرستان:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان لرستان از هم اکنون۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری های لرستان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های مازندارن:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان مازندران از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری مازندران اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های مرکزی :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان مرکزی از هم اکنون ۲۹ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری استان مرکزی اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان هرمزگان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری هرمزگان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های همدان :

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان همدان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری همدان اینجا کلیک کنید


کارت آزمون استخدامی شهرداری های یزد:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم که کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد از هم اکنون ۲۷ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما 

جهت دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری یزد اینجا کلیک کنید


جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نمایید


دریافت آگهی استخدامی از طریق پیامک و ایمیل دریافت رایگان آگهی استخدامی به تفکیک استان

پاورقیدیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۷۶ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

 • کاربری : کارمند یک (نکونام) ارسال : 94/11/04

  کاربری : کارمند یک (نکونام)

  ارسال : 94/11/04

  ساعت ارسال : 14:30

  کد دیدگاه : 649005

  پاسخ

  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی، لطفاً جهت ارتباط با سایر دوستانتان و بحث و تبادل نطر در رابطه با آزمون استخدامی مذکور به صفحه زیر مراجعه نمایید:
  جهت ورود به صفحه جامع استخدام شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

 • کاربری : منصور ارسال : 94/11/02

  کاربری : منصور

  ارسال : 94/11/02

  ساعت ارسال : 13:18

  کد دیدگاه : 645916

  پاسخ

  سلام ، من از مازندرانم و حوزه ی چالوس فوق العاده بود ، از ۱۲۰ تا سوال ۹۰ تا رو زدم ، تخصصی که از ۱۸ تا سوال ۱۶ تا رو زدم بدون علط (یعنی مطمئنم)فک کنم در مجموع ۵ یا ۶ تا غلط زده باشم ، اصول بایگانی و دفتری و تخصصی آی تی رو خیلی خوب زدم ، همینطور تست هوش رو ، از ۳۰ تا ۱۹ تا رو زدم ، اکثر سوالات تست هوش رو از یه pdf که داشتم اومده ، فقط یه مشکل واسم وجود داره ، ممنون میشم اگه کسی بهم جواب بده و اونم اینه که من موقع ثبت به اشتباه قسمت بومی بودن رو در چهار سال تحصیل در اون شهر مدنظر زدم ، در صورتی که من فقط دو سال اونجا درس خوندم ، خواستم بگم در صورتی قبولی و تشکیل پرونده قبل از مصاحبه برای من مشکل ساز میشه یا نه ، خواهش میکنم جواب بدین ، ادمین اگه اطلاعی داری خواهشا جواب بده

 • کاربری : فوری فوری فوری ارسال : 94/11/01

  کاربری : فوری فوری فوری

  ارسال : 94/11/01

  ساعت ارسال : 22:43

  کد دیدگاه : 645400

  پاسخ

  ادمین عزیز سلام.
  من الان کارت ورود به جلسه که گرفتم دیدم فامیلی ام را کافی نتی که ثبت نام کردم اشتباه وارد کرده یکی از حروف را جا انداخته، با توجه به اینکه مهلت ویرایش به اتمام رسیده من فردا برم اونجا اصلاح میکنن یا نه؟؟؟؟تو را خدا جواب بدیدچون ما توی روستا هستیم باید برم مرکز استان

  • نقل قول : منصوردر : 94/11/02 13:17:39 پاسخ

   سلام ، من از مازندرانم و حوزه ی چالوس فوق العاده بود ، از ۱۲۰ تا سوال ۹۰ تا رو زدم ، تخصصی که از ۱۸ تا سوال ۱۶ تا رو زدم بدون علط (یعنی مطمئنم)فک کنم در مجموع ۵ یا ۶ تا غلط زده باشم ، اصول بایگانی و دفتری و تخصصی آی تی رو خیلی خوب زدم ، همینطور تست هوش رو ، از ۳۰ تا ۱۹ تا رو زدم ، اکثر سوالات تست هوش رو از یه pdf که داشتم اومده ، فقط یه مشکل واسم وجود داره ، ممنون میشم اگه کسی بهم جواب بده و اونم اینه که من موقع ثبت به اشتباه قسمت بومی بودن رو در چهار سال تحصیل در اون شهر مدنظر زدم ، در صورتی که من فقط دو سال اونجا درس خوندم ، خواستم بگم در صورتی قبولی و تشکیل پرونده قبل از مصاحبه برای من مشکل ساز میشه یا نه ، خواهش میکنم جواب بدین ، ادمین گه اطلاعی داری خواهشا جواب بده

 • کاربری : بهاره ارسال : 94/10/27

  کاربری : بهاره

  ارسال : 94/10/27

  ساعت ارسال : 13:33

  کد دیدگاه : 638727

  پاسخ

  با سلام این آزمون شهرداری خراسان رضوی سال ۹۴ مشکل داره مثل ازمون دارایی سال ۹۰ نیروهاشون قبل از اعلام نتایج استخدام میکنن الکی ما رو الاف کردن امان از بیکاری

 • کاربری : سمیه ارسال : 94/10/26

  کاربری : سمیه

  ارسال : 94/10/26

  ساعت ارسال : 11:03

  کد دیدگاه : 636808

  پاسخ

  پس کواین کارت ورود بجلسه استانداری همدان!!! رفتم توی سایت استانداری فقط مطلبه هیچی از کارت نیس کو پس…یکشاعته دارم میگردم..پاک مردمو سرکار گذاشتین بقران 😡

 • کاربری : سمیه.غ ارسال : 94/10/26

  کاربری : سمیه.غ

  ارسال : 94/10/26

  ساعت ارسال : 10:01

  کد دیدگاه : 636695

  پاسخ

  سلام لطفا تاریخ امتحانو عوض کنید با تاریخ امتحانات پایان ترم تداخل داره الان روزای امتحان همه دانشجواست.
  ممنون

 • کاربری : عسگريان ارسال : 94/10/26

  کاربری : عسگريان

  ارسال : 94/10/26

  ساعت ارسال : 08:11

  کد دیدگاه : 636565

  پاسخ

  رمز کاربری میزنم اشتباه لطفا راهنمایی کنید

  • نقل قول : adminدر : 94/10/26 09:37:24 پاسخ

   این رمز مربوط به مدیر سرویس است. منتظر اطلاع رسانی و فعال شدن امکان دریافت کارت باشید

 • کاربری : مصطفی کاظمی ارسال : 94/10/23

  کاربری : مصطفی کاظمی

  ارسال : 94/10/23

  ساعت ارسال : 22:59

  کد دیدگاه : 633671

  پاسخ

  هر دم از این باغ بری می رسد

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/27 20:57:39 پاسخ

   سلام اقا مصفی

 • کاربری : ایرج ارسال : 94/10/13

  کاربری : ایرج

  ارسال : 94/10/13

  ساعت ارسال : 23:12

  کد دیدگاه : 616305

  پاسخ

  سلام,کسی از دوستان اطلاع داره کی کارت ورود به جلسه را باید بگیریم؟؟

  • نقل قول : adminدر : 94/10/13 23:24:17 پاسخ

   به پرتال ثبت نام استانیتون مراجعه کنید

 • کاربری : ایرج ارسال : 94/10/13

  کاربری : ایرج

  ارسال : 94/10/13

  ساعت ارسال : 23:08

  کد دیدگاه : 616299

  پاسخ

  سلام,کسی از دوستان اطلا داره کی کارت ورود به جلسه را باید بگیریم؟؟

 • کاربری : سعید ارسال : 94/10/10

  کاربری : سعید

  ارسال : 94/10/10

  ساعت ارسال : 23:52

  کد دیدگاه : 609014

  پاسخ

  سلام بخدا از بس رفتم کافی نت خسته شدم چرا وضعیت را مشخص نمیکنن

 • کاربری : رضا ارسال : 94/10/09

  کاربری : رضا

  ارسال : 94/10/09

  ساعت ارسال : 14:54

  کد دیدگاه : 606886

  پاسخ

  زمان برگزاری آزمون استان آذربایجان غربی هم به تعویق افتاده ؟؟؟؟؟
  اخه تو سایت خود استان چیزی ننوشته؟؟؟؟

  • نقل قول : مسلمدر : 94/10/09 23:50:11 پاسخ

   ما هم مثل شما ول موندیم

 • کاربری : mottahhare ارسال : 94/10/08

  کاربری : mottahhare

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 12:54

  کد دیدگاه : 605403

  پاسخ

  سلام . موقع ثبت نام رمزهایی رو ک واسه ثبت نام از سایت شهرداری خریدم رو یادداشت نکردم . همون شماره پرونده و… توش نوشته بود…..الآن من چجوری میتونم کارت ورود به جلسه ام رو بگیرم؟ ؟

 • کاربری : motahare ارسال : 94/10/08

  کاربری : motahare

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 12:42

  کد دیدگاه : 605389

  پاسخ

  سلام . موقع ثبت نام رمزهایی رو ک واسه ثبت نام از سایت شهرداری خریدم رو یاددات نکردم . همون شماره پرونده و… توش نوشته بود…..الآن من چجوری میتونم کارت ورود به جلسه ام رو بگیرم؟ ؟

  • نقل قول : جویای کاردر : 94/10/16 10:21:47 پاسخ

   سلام دوست عزیز
   اگه موقع ثبت نام ایمیل وارد کنی. همه چیز در ایمیلت هست. برو ایمیلتو چک کن. مشخصات به ایمیلت ارسال میشه. موفق باشی.

 • کاربری : نگین ارسال : 94/10/08

  کاربری : نگین

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 12:26

  کد دیدگاه : 605366

  پاسخ

  کارت ورودبه جلسه گیلان کی میاد ؟؟؟ تارخش ۶ دی بود!!!

  • نقل قول : adminدر : 94/10/08 12:57:22 پاسخ

   زمانبندی ها برهم خورده دوست عزیز. آخرین اطلاعیه های پرتال رو با دت بیشتری مطالعه کنید

 • کاربری : رشید ارسال : 94/10/08

  کاربری : رشید

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 11:58

  کد دیدگاه : 605336

  پاسخ

  طلاعیه بسیار مهم:
  به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند با توجه به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمان برگزاری آزمون علمی استخدام پیمانی شهرداری های استان که مقرر بود در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ برگزار گردد به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد گردید موکول شد.

 • کاربری : مهران ارسال : 94/10/08

  کاربری : مهران

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 11:52

  کد دیدگاه : 605327

  پاسخ

  طلاعیه بسیار مهم:
  به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند با توجه به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمان برگزاری آزمون علمی استخدام پیمانی شهرداری های استان که مقرر بود در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ برگزار گردد به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد گردید موکول شد.

 • کاربری : شیوا ارسال : 94/10/08

  کاربری : شیوا

  ارسال : 94/10/08

  ساعت ارسال : 10:39

  کد دیدگاه : 605255

  پاسخ

  چرا کارت ازمون شهرداری مازندران رو هنوز تو سایت نزدن ؟ خدا ازشون نگذره دق دادن مارو اینا با این ازمون

  • نقل قول : adminدر : 94/10/08 10:57:38 پاسخ

   اطلاعیه هارو با دقت بیشتری بخونید دوست عزیز. آزمون استخدامی شهرداری ها به تعویق افتاد

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/09 08:40:25 پاسخ

   والا خوندم نوشته متعاقبا اعلام میشه ننوشته به تعویق افتاده ، تازه امروز همین الان زنک زدم به استانداری مازندران گفتن بعدا برگزار میشه ، از پس برگزاری ازمون برنمیان :/

 • کاربری : مهران ارسال : 94/10/07

  کاربری : مهران

  ارسال : 94/10/07

  ساعت ارسال : 17:06

  کد دیدگاه : 604448

  پاسخ

  سلام
  کسی کارت آزمون استخدامی شهرداری ها (خراسان رضوی ) رو گرفته، اصلا همچنین آیکنی تو آدرسی که اعلام کردن نیست ؟؟؟

  • نقل قول : adminدر : 94/10/07 17:15:37 پاسخ

   وارد سامانه که بشید خواهید دید که نشوته شده تاریخ ها برهم خورده و متعاقباً اعلام خواهد شد. با دقت بیشتری پیگیر اطلاعیه ها و سایر موارد باشید دوست عزیز

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/08 02:45:44 پاسخ

   سلام پس کی قراره کارت بدن

  • نقل قول : ایرجدر : 94/10/13 23:14:17 پاسخ

   سلااااااام,کی قراره کارتارو بدن؟؟

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/25 12:10:30 پاسخ

   سلام آزمون ۲بهمن برگزارمیشه وکارت ورودبه جلسه رودوروز قبل قابل دریافت

1 2

 • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
 • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
 • لطفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.