امروز دوشنبه ۹۵/۰۵/۰۴
صفحه اصلیآگهی استخدام آگهی استخدام آذربایجان شرقی آگهی های استخدام امروزآگهی های استخدام روز استان آذربایجان شرقی |سال ۹۵

آگهی های استخدام روز استان آذربایجان شرقی |سال ۹۵

آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی و تبریز سال ۹۵

آگهی های استخدام روز استان آذربایجان شرقی, استخدام در استان آذربایجان شرقی, استخدام در شهر تبریز, استخدام های شهر تبریز , نیازمندی های آذربایجان شرقی, نیازمندی های تبریز, نیازمندی های روزنامه آذربایجان شرقی و تبریز, نیازمندی های مشاغل تبریز, کار در استان آذربایجان

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان آذربایجان و تبریز اینجا کلیک نمایید

آیا میخواهید به محض انتشار آگهی استخدامی مرتبط با رشته و استان خود آن را در گوشی و ایمیلتان دریافت کنید؟ اینجا کلیک کنید


روزنامه استخدامی تبریز مرداد ۹۵ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲ مرداد ۹۵

___________________

هفته نامه استخدامی مرداد ۹۵ :

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول مرداد ۹۵


روزنامه استخدامی تیر ۹۵ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۹ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۶ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۲ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۹ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۲ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۵ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱ تیر ۹۵

___________
هفته نامه استخدامی تیر ۹۵ :

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته پنجم تیر ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم تیر ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم تیر ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم تیر ۹۵


روزنامه استخدامی خرداد ۹۵ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۸ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | یکشنبه ۱۶ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۸ خرداد ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۴ خرداد ۹۵


هفته نامه استخدامی خرداد ۹۵ :

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته پنجم خرداد ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم خرداد ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم خرداد ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم خرداد ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول خرداد ۹۵


روزنامه استخدامی اردیبهشت ۹۵ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۴ اردیبهشت ۹۵

__________________

هفته نامه استخدامی اردیبهشت ۹۵:

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم اردیبهشت ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم اردیبهشت ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم اردیبهشت ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول اردیبهشت ۹۵


روزنامه استخدامی فروردین ۹۵:

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۸ فروردین ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵

___________________

هفته نامه استخدامی  فروردین ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته پنجم فروردین ۹۵

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم فروردین ۹۵


آرشیو ۹۴

روزنامه استخدامی اسفند ۹۴ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۵ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۲ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۵ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۱ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۸ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۴ اسفند ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱ اسفند ۹۴

____________

هفته نامه استخدامی اسفند ۹۴ :

 هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم اسفند ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم اسفند ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم اسفند ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول اسفند ۹۴


روزنامه استخدامی بهمن ۹۴ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۷ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۴ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۷ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۰ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۶ بهمن ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۳ بهمن ۹۴


هفته نامه استخدامی بهمن ۹۴ :

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم بهمن ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم بهمن ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم بهمن ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول بهمن ۹۴


روزنامه استخدامی دی ۹۴ :

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۹ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۶ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۲ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۹ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۵ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۲ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | چهارشنبه ۹ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۵ دی ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱ دی ۹۴

_________________

هفته نامه استخدامی دی ۹۴ :

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم دی ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم دی ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم دی ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول دی ۹۴


روزنامه استخدامی آذر ۹۴:

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۲۸ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۲۴ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز |یکشنبه ۲۲ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۷ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۱۴ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۱۰ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | شنبه ۷ آذر ۹۴

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه ۳ آذر ۹۴

___

هفته نامه استخدامی آذر۹۴:

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته پنجم آذر ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته چهارم آذر ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم آذر ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته دوم آذر ۹۴

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته اول آذر ۹۴


با آرزوی موفقیت  – سایت ایران استخدام


دریافت آگهی استخدامی از طریق پیامک و ایمیل دریافت رایگان آگهی استخدامی به تفکیک استان

پاورقیدیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۱۸۰ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

 • کاربری : نا امید.... ارسال : 95/04/31

  کاربری : نا امید....

  ارسال : 95/04/31

  ساعت ارسال : 07:20

  کد دیدگاه : 868616

  پاسخ

  منم لیسانس عمران از تبریزم پایان خدمتم دارم ولی یه سال که دنبال کار میگردم نتونستم پیدا کنم همه جا سابقه کار میخوان، نمیدونم این سابقه کارو از کجا باید شروع کنم….

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/04/22

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/04/22

  ساعت ارسال : 00:06

  کد دیدگاه : 856255

  پاسخ

  یه مدت شعار دادن کارآفرین باشید ، ولی نگفتن چطور ، توی مسئول که پشت میز نشستی نفس ات از جای گرم بلند می شه می شه بگی چطور ؟
  بعدش دولت رو کوچک ترش کرن همه جا شده خصوصی سازی . یه مشت سرمایه دار گردن کلفت خون مردم رو می کنن تو شیشه . کارفرماها پولی نمیدن که . حرف هم بزنی می گن همینه دوس نداری برو . خانوم ها رو به بیکاری می گیرن . برا اقایون هم که کاری نیست . من به خدا احتیاج نداشتم به هیچ وجه تن به بیکاری نمی دادم دارم از صبح تا عصر تو دانشگاه جون می کنم برا ماهی ۴۰۰هزار تومن .

 • کاربری : نفس ارسال : 95/04/20

  کاربری : نفس

  ارسال : 95/04/20

  ساعت ارسال : 03:10

  کد دیدگاه : 853718

  پاسخ

  من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ام. هرجا واس کار میرم میگن سابقه کار.

 • کاربری : یه بدبخت ارسال : 95/01/05

  کاربری : یه بدبخت

  ارسال : 95/01/05

  ساعت ارسال : 14:02

  کد دیدگاه : 722885

  پاسخ

  سلام چرا وضعیت کار در تبریز انقدر خرابه برای کارگری هم هر جا میری کارت خدمت میخواد حالا وقتی ندارم و متاهلم باید چیکار کنم یکی به این وضع رسیدگی کنه

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/01/05

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/01/05

  ساعت ارسال : 13:55

  کد دیدگاه : 722880

  پاسخ

  سلام چرا وضعیت کار در تبریز انقدر خرابه برای کارگری هم هر جا میری کارت خدمت میخواد حالا وقتی ندارم و متاهلم باید چیکار کنم یکی به این وضع رسیدگی کنه

 • کاربری : donya ارسال : 94/12/26

  کاربری : donya

  ارسال : 94/12/26

  ساعت ارسال : 22:35

  کد دیدگاه : 719521

  پاسخ

  سلام من وشوهرم اماده کار هستیم یرای سرایداری هرجا وهرکجا باشد ویک پسر سه ساله هم دارم سخت کوش وکاری هستیم به کاریابی های زیادی مراجعه کردیم جز گرفتن پولشون کاری نکردن ممنون اگر باعضوست دراین کانال کاری برام پیدا کنید

  تشکر

 • کاربری : وحید ارسال : 94/12/08

  کاربری : وحید

  ارسال : 94/12/08

  ساعت ارسال : 17:51

  کد دیدگاه : 697251

  پاسخ

  سلام من کارم دکوراسیون داخلیه کلا سقف کاذب دیوار پوش کابینت کمد پارکت خلاصه هرچی که به دکوراسیون ربط داشته باشه با هفت سال سابقه
  عرض کنم کارمم حرف نداره نمونه کارهای زیادی دارم از دکور خونه تا دکور بانک همه چی
  تا دو سال پیش چن تا کارو همزمان سفارش میگرفتم الان کاملا بیکار شدم خودمم متحلم مغازه داشتم که دوساله دیگه ندارم چون سرمایه ای که داشتم خرج شد خودمم الان دنبال کارم
  اگه یه نفر هست بیست تومن سرمایه داشته باشه بیاد یه مغازه باز کنیم من هم خوب یادش میدم هم قول میدم بعد یکی دو ماه در امد خوبی داشته باشیم کار از من سرمایه از اون درضمن خودم خیلی از دستگاههارو دارم

 • کاربری : ناشناس ارسال : 94/11/11

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 94/11/11

  ساعت ارسال : 19:47

  کد دیدگاه : 659312

  پاسخ

  کار هست پول نمیدن کار فر ما ها. اکثر مغازه ها اجاره شون در نمیاد می بندن . بیرون کار نیست . اکثرا رو آوردن به مسافر کشی . یکی به داد مردم برسه . سکته زیاد شده . چک ها اکثرا برگشت میخوره . اقتصاد خوب نیست .کار شناسان باید راه حل پیدا کنن زود . با این روند طلاق . خودکشی. دزدی. اکثر کارهای ناشایست زیاد زیاد زیاد میشه

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/17 12:29:37 پاسخ

   اینم برمی گرده به ضعف مدیریت کلان مملکتی

   • نقل قول : علیدر : 94/12/19 22:23:07 پاسخ

    راس میگی عین حقیقته منم مغازه دارم حتی اجاره درنمیاد مخام مغازه رو جمع کنم برم مسافر کشی

   • نقل قول : ناشناسدر : 95/01/14 11:39:21 پاسخ

    ما مجبور هستیم کار کنیم و به آن جلوه تقدس دهیم فقط برای پر کردن جیب سرمایه داران

 • کاربری : صب ارسال : 94/11/04

  کاربری : صب

  ارسال : 94/11/04

  ساعت ارسال : 13:12

  کد دیدگاه : 648896

  پاسخ

  من مهندس بهداشت محیطم دوسال طرحم تازه تموم
  شده خواهش مکنم توروخدا کسی کاری سرا
  غ داشت بمنم اطلاع بده

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/03/29 13:48:12 پاسخ

   شمامهندسین وای به حال ما بی سوادا

 • کاربری : حسین چاوشی ارسال : 94/11/01

  کاربری : حسین چاوشی

  ارسال : 94/11/01

  ساعت ارسال : 16:55

  کد دیدگاه : 645012

  پاسخ

  کار برای زنها بیشتره مرده ها بدبخت شدند

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/10 08:22:17 پاسخ

   دوست عزیز خانومها با پول کمتری همون کار ما آقایون رو انجام میده ، واسه همینه هممون خونه نشین شدیم ، کارفرما ها اصلا به فکر سلامت جامعه نیسن ، واقعا متاسفم برای این جامعه

   • نقل قول : ناشناسدر : 95/01/05 13:50:40 پاسخ

    سلام چرا باید برای کار کردن مردها حتما کارت خدمت باشه اونیکه نداره و متاهله چیکار کنه یکی به این وضع رسیدگی کنه

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/12/09 10:18:59 پاسخ

   درسته زنان ها رو میبرن سرکار که مثلا بازارشون خوب بشه ولی بدترم میشه اان شاءالله

  • نقل قول : تنهادر : 94/12/28 11:04:15 پاسخ

   کو برا خانمها کار بیشتر من فوق لیسانس مهندسی شیمی خاکم,برا منشی گری هم بر نداشتن,فقط با اگهی ها میخوان مکان خودشونرو تبلیغ کنن همین

 • کاربری : حسین چاوشی ارسال : 94/11/01

  کاربری : حسین چاوشی

  ارسال : 94/11/01

  ساعت ارسال : 16:38

  کد دیدگاه : 644989

  پاسخ

  با سلام نیمه کار هم قبول میکنی

 • کاربری : صالح خیری ارسال : 94/10/30

  کاربری : صالح خیری

  ارسال : 94/10/30

  ساعت ارسال : 01:04

  کد دیدگاه : 642732

  پاسخ

  سلام من شغلم.تعویض روغن وپنچرگیری هستش ولی بیکارم پول ندارم مغازه باز کنم پول سیگارمم ندارم دنبال کار میگردم تو.تبریز چه کارگری چه نظافت منزل..سیمانکاری.خلاصه هرچی باشه فقط کار باشه ودرامدشم حلالش باشه خودمم متاهلم

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/03 23:43:52 پاسخ

   منم براخودم مغازه داشتم ده سال یکاری شدمنم برشکست شدم دستگاهام مونده ازتوبدترم داداش

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/06 00:47:21 پاسخ

   داداش تو بیکاری واجب سیگار بکشی عایااااا

   • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/10 03:14:57 پاسخ

    بکو غذا نخور ولى نکو سیکار نکش

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/01/26 09:23:49 پاسخ

   یه جایی هست نیرو برمیداره. بصورت ۱۲
   ساعته. شیفتی هست طبق قانون کار. بعد دو. ماه همه مزایارو مید من خودم اونجام الان حقوقم. میفته۱۵۰۰۰۰۰

   • نقل قول : ناشناسدر : 95/02/15 00:15:04 پاسخ

    سلام ” ادرسشو میتونی لطف کنی و بگی ؟ممنون میشم “

    • نقل قول : ناشناسدر : 95/04/27 16:32:32 پاسخ

     سلام آدرسشو ب منم بدین

 • کاربری : زیباصمدی ارسال : 94/10/28

  کاربری : زیباصمدی

  ارسال : 94/10/28

  ساعت ارسال : 17:09

  کد دیدگاه : 640630

  پاسخ

  سلامخسته نباشین من تادیپلم خوندم هرکاری که بگین رفتم ولی خداییش ازآدم کارمیکشن پولیم که میدن نصفش میره کرایه وخوردوخوراک یا کارشون راحت باشه مزدش کم یاکارش سخت باشه مزدش بیشترممنون

  • نقل قول : نام (لازم است)در : 94/11/05 10:07:27 پاسخ

   مرسی و افرین بر شما حرف دل منو گفتین از ادم انقد کار میکشن واسه ۷۰۰تومن حقوق اونم اگه بدن بعد سر ماه با هزارتا بهونه ۲۰۰تومن از حقوقت کسر میکنن میمونه ۵۰۰تومن اونم چششون موند ب پول میگن کاش اونم نمیدادیم

 • کاربری : بهنام حسن پور ارسال : 94/10/23

  کاربری : بهنام حسن پور

  ارسال : 94/10/23

  ساعت ارسال : 13:34

  کد دیدگاه : 632744

  پاسخ

  واقعا دیگه حرفی ندارم این همه لیسانس و دکترا بیکار!
  من با دیپلم دنبال یکاری هستم ک باب میل خودم باشه.. ????

 • کاربری : بهنام حسن پور ارسال : 94/10/23

  کاربری : بهنام حسن پور

  ارسال : 94/10/23

  ساعت ارسال : 13:31

  کد دیدگاه : 632736

  پاسخ

  اقا من دیگه خسته شدم از بس دنبال کار گشتم…
  سپردم دست خدا اگه صلاحم باشه از,غیب برام کار پیدا میشه
  میفهمین خستتتتتتتته شدم

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/08 21:35:34 پاسخ

   حرف حساب جواب نداره ولی بگرد خدا بزرگه

 • کاربری : ناشناس ارسال : 94/10/06

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 94/10/06

  ساعت ارسال : 15:24

  کد دیدگاه : 602800

  پاسخ

  دنبال کاردر شهرک سلیمی هستم

  • نقل قول : بهنام حسن پوردر : 94/10/23 13:35:57 پاسخ

   خوش یانار سهند روبروی فولاد نصر برو اونجا

 • کاربری : neda ارسال : 94/08/11

  کاربری : neda

  ارسال : 94/08/11

  ساعت ارسال : 18:16

  کد دیدگاه : 536899

  پاسخ

  لیسانس کامپیوتر نرم افزارهستم نیازمند یه کار

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/08/13 15:20:40 پاسخ

   کارکجا بود.فوق لیسانس برق و مکانیک توی خونه ازبیکاری مگس میکشند.من خودم لیسانس حسابداری ودوسال سابقه کاردارم.الانم بیکارم خیلی وقته دنبال کارم ولی هرجا سرمیزنم کارنیس.وهمه شرکتها وکارخونه ها اخراج نیرو دارن.ووضع روز به روز بدتر میشه.سلیمی ازتبریز

   • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/08 14:32:20 پاسخ

    :( مرسی واقعا حقیقتو گفتی

  • نقل قول : جدیدر : 94/08/20 01:16:04 پاسخ

   شهرک سلیمی
   شیرین عسل استخدام داره خواستید سر بزنید

   • نقل قول : علیدر : 95/03/31 21:50:15 پاسخ

    رفتی استخدام شدی سلام منم به شرینی های شیرین عسل برسون

  • نقل قول : رحيم فتح پوردر : 94/10/08 00:41:23 پاسخ

   من رحیم فتح پورهستم سه ساله ازدواج کردم دنبال کارم کارپیدانمیکنم دیگه خسته شدم ازبدهکاری وشنیدن حرف این واون.

   • نقل قول : اروج اسماعیلی ادر : 95/03/25 11:27:10 پاسخ

    به شدت دنبال کار هستم

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/17 17:42:47 پاسخ

   آخه من نمیدونم چرا الکی یه آگهی پخش میکنن وقتی میری واسه ثبت نام نه کارگر ساده میخوان نه لیسانس میخوان اصلا مردم و به بازی گرفتن

   • نقل قول : ناشناسدر : 94/11/06 14:15:06 پاسخ

    موافقم

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/01/17 22:31:03 پاسخ

   منم متاهلم چند ماه بیکارم انقد فشار روم هس که دیگه نزدیگه سکته رو بزنم بخدا موندم خودم به جهنم قسط هامو چیکار کنم بانک که سر وقت پول میخواد ولی کار که نیس پولم نیس پس چیکار کنیم به خدا بعد میگن ازدواج کنید اخه با چه امکاناتی

 • کاربری : سولمار خانعلیزا ارسال : 94/05/07

  کاربری : سولمار خانعلیزا

  ارسال : 94/05/07

  ساعت ارسال : 10:26

  کد دیدگاه : 425547

  پاسخ

  من فوق دیپلم ریاضیات وکاربردها هستم و میخواام پیشرفت کنم کلی هدف دارم براهمین به یه کار نیاز دارم لطفا بشنوین

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/05/14 14:06:04 پاسخ

   انشااله پیشرفت کن

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/14 15:27:11 پاسخ

   با سلام من امید فوق ق دیپلم ریاضی فیزیگ تو خونه دارم مکس میکشم کار ندارم هرجا میرم کار نیس

   • نقل قول : امیددر : 94/10/29 21:33:09 پاسخ

    یه کار میخوام تو شهرک سلیمی

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/16 10:41:31 پاسخ

   سلام والله دیگه خسته شدیم ازاین وضع

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/16 16:44:42 پاسخ

   سلام من ۳سال بی کارم دکه از زندگی سیر شدم

  • نقل قول : بهنام حسن پوردر : 94/10/23 12:53:29 پاسخ

   کار کجا بود بابا بیکاری و عشقه خخخخخ،????????????

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/10/29 08:32:19 پاسخ

   این رشته زمین شناسی بدترین رشته ایران هست چندسال یکباراونم یک نفرباتمام اولویت بندی استخدام میکنن که نکنن بهتره

  • نقل قول : ناشناسدر : 94/12/18 19:46:04 پاسخ

   لیسانس زیستم خدمتم تازه تموم شده هر کجا میری تحویلت نمیگیرن آخه بازار کار نیست چرا این رشته رو گذاشتن واسه خوندن

1 3 4 5

 • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
 • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
 • لطفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.
استخدام دستکاه های اجرایی