آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام بانک ملی ايران – سال 89

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
  • ارسال کننده: (کارمند پنج)
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام بانک ملی ايران

جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی بانک ملی ایران اینجا کلیک کنید


استخدام بانک ملی ايران- اردیبهشت 89

 بانك ملي ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود تعدادي داوطلب واجد شرايط را با مدركتحصيلي ليسانس و بالاتر از طريق انجام آزمون علمي ‍‍‏‏، مصاحبه حضوري ، گزينش و ساير مراحل استخدامي بر اساس ضوابط آئين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي بصورت قرار دادي دعوت به همكاري مي نمايد . متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 89/2/8 با مراجعه به سايت بانک نسبت به تكميل فرم اقدام نمايند .

شرايط عمومي :  

1 ـ  تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2 ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
3 ـ حداقل سن براي متقاضيان 18 سال تمام ( متولدين 7/3/71 به قبل ) و حداكثر سن تا تاريخ 7/3/89 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر 30 سال تمام ( متولدين 7/3/59 به بعد ) مي باشد .
4 ـ حداقل معدل كل در تمامي مقاطع تحصيلي 14 مي باشد .
توجه : ملاك تاريخ فراغت از تحصيل ، تاريخي است كه در گواهينامههاي پايان تحصيلات از سوي مراكز آموزشي درج  ميگردد و  ميبايست قبل از تاريخ آزمون ( 7/3/89 ) باشد . بديهي است بانك از پذيرش مدارك تحصيلي كه تاريخ فراغت از تحصيل آن پس از تاريخ آزمون باشد معذور مي باشد .
5 ـ داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني
توجه : ملاك تاريخ پايان خدمت ، تاريخ مندرج در كارت و يا تاريخ صدور كارت معافيت از خدمت  ميباشد كه  ميبايست قبل از تاريخ ٧/٣/٨٩ بوده و بانك از پذيرش هرگونه گواهي موقت دال بر اتمام خدمت يا معافيت از      خدمتنظام معذور  ميباشد ، ضمناﹰ براي دارندگان كارت معافيت دائم پزشكي درصورت قبولي درآزمون ، تأييد مراجع پزشكي مورد نظر بانك درمورد توانائي انجام كار الزامي است .
6 ـ عدم اشتغال به تحصيل در مراكز آموزشي و عدم اشتغال بكار رسمي يا پيماني در كليه مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
7 ـ تندرستي و توانائي كامل جسمي و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند به تأييد مراجع مورد نظر بانك .
8 ـ متقاضيان الزاماﹰ  ميبايست بومي و ساكن همان شهري باشند كه براي آن در آزمون شركت  مينمايند و چنانچه در هر مرحله ثابت شود كه متقاضي بومي و ساكن شهر مورد نظر نمي باشد از ادامه مراحل استخدامي و اشتغال وي ممانعت بعمل خواهد آمد .
توجه : براساس بخشنامه شوراي امور اداري و استخدامي كشور ، داوطلبان آزمونهاي استخدامي درصورتي كه حداقل داراي يكي از      ويژگيهاي ذيل باشند بومي تلقي  ميگردند الف– محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد .
ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمائي و متوسطه را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد .
فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتي كه محل ٣ سال از سنوات تحصيلي آنان ( اعم از ابتدائي ، راهنمائي و يا متوسطه ) با محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي گردند.

9- نداشتن سابقه محكوميت قضائي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقي .
١٠‐ تخصص و مدرك تحصيلي موردنياز (ليسانس و بالاتر) :

الف – كارشناس تجزيه و تحليل روشها:  كامپيوتر  گرايشهاي (نرم افزار و  سختافزار) ، فناوري اطلاعات (IT) ، علوم كامپيوتر ب‐ كارشناس مخابرات – الكترونيك (شبكه هاي ارتباطي) :  برق  گرايشهاي (مخابرات و الكترونيك) ، كامپيوتر گرايش (سخت افزار)    ج‐ كارشناس برق (UPS) :  برق  گرايشهاي (قدرت ، مخابرات و الكترونيك) ، كامپيوتر گرايش (سخت افزار) د – كارشناس برق (قدرت) : برق گرايش ( قدرت ) هـ‐ كارشناس معماري :  معماري
و‐ كارشناس مكانيك:  مكانيك گرايش (حرارت و سيالات) ز‐ كارشناس عمران: عمران گرايش (عمران، سازه يا زلزله) ح‐ كارشناس حقوقي:  حقوق گرايش هاي (قضايي ، خصوصي ، جزاء ، عمومي و بين الملل ) ط ‐ مددكار اجتماعي: مددكاري و علوم اجتماعي گرايش (خدمات اجتماعي)  Æ نكته: صرفاً در استان اصفهان مددكار اجتماعي مرد مجاز به شركت در آزمون  ميباشد .
توجه:
متقاضي صرفاﹰ حق انتخاب يكي از مشاغل اشاره شده را دارد .
ساير مقاطع، رشته ها و گرايشهاي تحصيلي غير از مقاطع، رشته ها و گرايشهاي تحصيلي مندرج در آگهي، مجاز به شركت در آزمون نميباشند .

نحوه ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط بمنظور ثبتنام در آزمون استخدامي  ميبايست از تاريخ 8/2/89 لغايت تاريخ 12/2/89 به سايت اينترنتي بانك به آدرس www.bmi.ir مراجعه و ضمن واريز مبلغ ‐/٠٠٠,٨٠ ريال به حساب اداره كل آموزش بانك ملي ايران از طريق كارتهاي الكترونيكي عضو شبكه شتاب و درگاه پرداخت اينترنتي ، نسبت به تكميل فرم ثبت نام موجود در سايت مذكور اقدام و شماره رهگيري خود را جهت پيگيري مراحل و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون يادداشت نمايند.

توجه :  

مبلغ واريزي جهت ثبتنام به هيچ وجه مسترد نميگردد. بنابراين قبل از واريز وجه، شرايط ثبتنام را به دقت مطالعه فرماييد.
مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي بعهده شخص متقاضي ميباشد . بديهي است متعاقباﹰ نسبت به اخذ و بررسي مدارك شناسايي ، تحصيلي و … پذيرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك وجود داشته باشد
از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله جلوگيري بعمل خواهد آمد و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .
نكات مهم :  
½ ثبت نام زماني تكميل  ميباشد كه متقاضي شماره رهگيري اختصاصي خود را از طريق سيستم دريافت نمايد .
½ عكس 4 × 3 پرسنلي خود را با عرض 250 و ارتفاع 300 پيكسل و با فرمت JPG در رايانه اسكن نموده و آدرس فايل آنرا در بند مربوطه وارد نماييد .

ساير نكات : 

½ جانبازان ، آزادگان ، بسيجيان و رزمندگاني كه مدت 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بطور داوطلبانه حضور      داشتهاند و نيز خانواده محترم شهدا ، مفقودالاثرها ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي ( غير قابل اشتغال ) بشرط دارا بودن شرايط مندرج در
آگهي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ارائه گواهـي معتبر از مراجـع ذيصلاح از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
½ فرزندان شاهد از پرداخت ( 50% ) حق ثبت نام و همچنين شرط معدل معاف  ميباشند .
½ افراد خانواده آزادگان حداكثر تا يكسال پس از آزادي از اولويتهاي خاص مقرر در قانون برخوردار خواهند بود .
½ لازم بذكر است براساس قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام ، به شرط حداكثر سن متقاضيان استخدام در صورت ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح بشرح ذيل افزوده خواهد شد :
الف ـ افراد خانواده معظم شهدا ، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزاده و مفقودالاثر ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) حداكثر بميزان ٥ سال .
‌ب ـ آزادگان از شرط حداكثر سن استخدام معاف  ميباشند .
‌ج  ـ رزمندگان و جانبازان بميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن يا استراحت پزشكي در اثر مجروحيت .

دريافت كارت ورود به جلسه :  

داوطلبان واجدشرايط كه فرم ثبتنام اينترنتي را تكميل نموده اند ميبايست پس از اخذ شماره رهگيري در  تاريخهاي 5/3/89 و 6/3/89 به سايت بانك ملي ايران به آدرس اينترنتي اشاره شده مراجعه و پرينت كارت ورود به جلسه آزمون را دريافت و در روز جمعه 7/3/89 با همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي در ساعت مقرر و محل آزمون كه در ذيل كارت مزبور درج گرديده مراجعه نمايند .

مواد امتحاني:  عمومي (زبان انگليسي عمومي ، رياضي ، زبان و ادبيات فارسي ، معارف اسلامي، اطلاعات عمومي و رايانه) و اختصاصي (سؤالات اختصاصي در سطح مقطع كارشناسي رشته مربوطه)
نتيجه آزمون :  
شركت كنندگان جهت دريافت نتيجه آزمون علمي مي توانند ١٥ روز پس از برگزاري آزمون به سايت اينترنتي بانك ملي ايران به آدرس www.bmi.ir مراجعه نمايند . بديهي است نتيجه قطعي آزمون پس از طي ساير مراحل استخدامي اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده شرایط کامل آگهی اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظرانی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی