آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (اطلاعیه + منابع مصاحبه)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۱۲۹ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر- 28 بهمن 98

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره 1ماده 2 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 137 نفر(18 پست عشایری و  119پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی و تعداد 28 نفر قرارداد کار معین ( تبصره 3) از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره های 8517 مورخ 98/10/17 و 4575 مورخ 98/6/15 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 11 اسفند 98 میباشد.
توجه: اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط، پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2 (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

> شرایط عمومی برای استخدام بهورز

-اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

-داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-بومی بودن در محل خدمت طیق شرایطی که در فراخوان آمده است.

-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره -معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

-داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

-نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه

> شرایط اختصاصی

2-1: عبارتند از:

-داوطلب زن: دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی ،مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی )

-داوطلب مرد:دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری (جهت دوره تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی)

تبصره1 :در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.این شرایط عبارتند از:

1-عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط

2-موافقت معاونت بهداشت دانشگاه این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.

تبصره2: در مناطق عشایری که دسترسی به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و متعاقبا دیپلم طبق بندهای فوق مقدور نیست،پذیرش از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از مدارک قید شده مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در حیطه مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط و دیپلم متوسطه و موافقت معاون بهداشت دانشگاه مقدور است.مدارک این افراد می تواند شامل مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره اول برای نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم باشد.

2-2: شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد،ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.

2-3:پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی،پذیرش آن ها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد. به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.

2-4: پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارد ممنوع می باشد.بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد،به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود.

2-5:پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرارخانه بهداشت انجام می شود.داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا عنوان “بومی روستا”تلقی گردند.

الف)محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب)حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی و متوسطه )و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید،دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدای، متوسطه اول و متوسطه دوم )را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره1: داوطلبان زن که شرایط بند “الف”و “ب” را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند “الف”و “ب” ماده 2 ازدواج کرده و حداقل 2سال ار تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت تام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است.بدیهی است این افراد با افراد بومی بند “الف”و “ب” در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای “الف”و “ب” و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره 3: چناچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامتوی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید،پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند،ضرورت ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شراط فوق ضرورت دارد.

تبصره 4 :در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی،می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

الف-روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب-در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شررایط نمود .گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.

نکته: بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده 2 تعریف می شود.

ج-حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30سال (29سال و 11ماه و 29روز ) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصریلی کاردانی 28سال (27سال و 11ماه 29روز) می باشد. در شرایط خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان 16سال (15سال و11ماه و 29روز )و حداکثر 26سال (25سال و 11ماه و 29روز) خواهد بود. تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره1: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم باد ر نظر گرفتن موارد زیر نباید از 28سال (27سال و 11ماه و 29روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از30سال (29سال و 11ماه و 29روز)و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32سال (31سال و 11ماه و 29روز)تجاوز نماید.

الف -داوطلبانی که طرح نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب-مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

تبصره2-سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.

> نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

-ثبت نام از متقاضیان از طریق مراکز آموزش بهورزی شهرستان های مربوطه اعلام می گردد

-اطلاع رسانی از طریق مرکز بهداشت شهرستان در محل های مورد نیاز، بخشداری، دهداری ،شورای اسلامی و سایر اماکن عمومی و نصب اطلاعیه در مراکز بهداشتی درمانی روستایی

> مدارک مورد نیاز

– تکمیل برگ در خواست شغل

– رسید بانکی پرداخت مبلغ 300/000 ریال به حساب 2138532635008 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی به نام درآمدهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام

– 6 قطعه عکس 3*4 جدید تمام رخ، پشت نویسی (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود)

– تصویر آخرین مدرک تحصیلی

– تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی

– تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– مدارک دال بربومی بودن (معرفی نامه از شورای محل)

– مدارک دال برایثارگری و خانواده شهید

– گواهی عدم سوءپیشینه

– گواهی عدم اعتیاد

توجه مهم: کاربران گرامی این بخشی از آگهی استخدام  دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر میباشد. جهت مشاهده متن کامل آگهی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 24 دی 98: اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

پیرو اعلام نتایج اولیه و اسامی داوطلبان واجد شرايط جهت بررسي مدارک در آزمون استخدامي مورخ ۳۰/۰۸/۹۸ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ، به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط اين دانشگاه ميرساند جهت تحويل و بررسي مدارک طبق جدول زمان بندي و با در دست داشتن کليه مستندات اشاره شده ذيل به نشاني : ايرانشهر – بلوار امام خميني(ره)  نبش امام خمینی(ره) ۶۴ – ستاد مرکزی دانشگاه – مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایند.

جهت مشاهده اطلاعیه و مدارک مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت مشاهده صفحه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه راهنمای جامع مصاحبه های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 17 اردیبهشت 98: خبر ابطال آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

بدینوسیله به اطلاع داوطلبین آزمون استخدام قراردادی مورخ ۶/۲/۹۸ مي رساند به استناد مصوبه کميته استخدام اين دانشگاه مبني بر الزام برگزاري مجدد آزمون  ، آزمون اخير مورخ ۶/۲/۹۸ لغو و باطل اعلام مي گردد.

لذا داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص نحوه برگزاری مجدد آزمون در روزهاي آتي به سايت دانشگاه مراجعه نمائيد .

ضمنا کلیه اطلاعات و هزینه ثبت نام  داوطلبین گرامی جهت برگزاري مجدد آزمون محفوظ مي باشد. 


 استخدام  دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر – 13 اسفند 97

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر در نظر دارد براي تامين نيروهاي مورد نياز خود تعداد 70 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق امتحان کتبي (در حيطه هاي عمومي و تخصصي) و گزينش به صورت قرارداد کارمعين استخدام نمايد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام علوم پزشکی ایرانشهر مورخ 13 اسفند 97 اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: مهیا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۵۷۳۳۳۹

شماره هم میذارین حداقل جوابگو باشین حداقل یکی جواب بده

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهیا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۹
 • کد دیدگاه: ۲۵۷۳۳۳۶

چرا جواب تلفنارو نمیدین ؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهیا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۹
 • کد دیدگاه: ۲۵۷۳۳۳۳

ازمون ایرانشهر چشد

پاسخ دهید
 • نویسنده: .....
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۶
 • کد دیدگاه: ۲۵۶۷۸۴۳

الان دیگه ۵ ماه گذشت اگه عرضه امتحان گرفتن رو ندارین خب اعلام کنیین…شماکه ۷۰تا نیرو نمیتونین بگیرین همون نگیرین بهتره

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی