آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (استخدام جدید)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۶۴ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی بوشهر

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


شروع ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور – 13 مرداد 99

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاهها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سراسر کشور در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامهاداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبهاستخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي ثبت نام و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است.
مهلت ثبت نام تا 19 مرداد 99 می باشد.

> شرايط عمومی و اختصاصی

1 .شرايط عمومی داوطلبان
1-1 .داشتن تابعيت ايران
1-2 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
1-3 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1-4 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
1-5 .داشتن سلامت جسماني و رواني وتوانايی براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شورای طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
1-6 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
1-7 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
1-8 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههای اجرايی توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
1-9 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاه های اجرايي باشند.

> تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی

افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت در كليه دستگاه هاي اجرايي ويا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاه هاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارك تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند.
7 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهي (ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتي كه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غير مرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني برعدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حكم استخدامي خواهد بود. داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

> شرايط اختصاصی

الف) شرايط سني داوطلبان:
براي شغل بهياري داشتن حداقل 18 سال سن (متولدين قبل از 1381/05/12) و براي ساير مشاغل داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 1379/05/13 تا 1359/05/13) و داشتن حداكثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر (متولد شدگان بعد از 1354/05/13)
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1 –جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
2 –ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در ذيل مي باشند، در غير اين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد. – پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان 5 سال
4 -سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان 15 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)
5 -سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكارمعين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشته اند وبا موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول) نكته: در صورتي كه افراد در يكي از حالات شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.
6 -داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
7 -مدت خدمت سربازي انجام شده.
نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بيشتر نخواهد بود

توجه مهم:
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درماني كشور در سال 99 بخش های زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت مشاهده دانلود دفترچه راهنمای آزمون + جدول رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده شرایط و ثبت نام اینجا کلیک نمایید


استخدام شبکه بهداشت و درمان بوشهر – 12 مرداد 99

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوشهر در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهای  تابعه خودبر اساس مجوز برنامه phc شهری به تعداد3 نفر واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد  شرکتی به شرح ذيل جذب نمايد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 5 مرداد 99: اعلام زمان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 (منبع: خبرگزاری ایسنا)

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ آزمون استخدام قراردادی کار معین جهت تامین نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99 در تاریخ 14 شهریور برگزار خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 17 تیر 99: لغو آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

به اطلاع کليه ي داوطلبان آزمون پذیرش بهورز تاريخ ١٩ تير دانشگاه علوم پزشکي بوشهر می رساند، پيرو نامه شماره ٢٦/٢/١٤١٦٧ تاريخ ١٣٩٩/٤/١٤ معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري بوشهر، مبني بر، خودداري از برگزاري جلسات و همايش ها در مراکز استان و شهرستان ها به دليل قرارگرفتن استان در وضعيت قرمزبيماري کرونا، زمان صدور کارت و برگزاري اين آزمون لغو و به زمان ديگري که متعاقبا از طريق همين سایت اطلاع رساني خواهد شد موکول مي گردد.


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 20 خرداد 99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستایی مفاد تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 39 نفر (پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره‌های 8517 مورخ 98/10/17 و 4607 مورخ 98/6/16 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید. مهلت ثبت نام تا 30 خرداد ماه 99 میباشد.
توجه: اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2 (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

توجه مهم:
جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورخ 20 خرداد 99 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 99 فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت دانلود فرم درخواست شغل بهورزی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فرم احراز سکونت اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اینجا کلیک نمایید

خبر 16 فروردین 99: اطلاعیه تکمیل پرونده گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای پذیرفته شدگان گرامی و تبریک سال نو 1399 به اطلاع پذیرفته شدگان گرامی می‌رساند که به منظور تکمیل پرونده گزینشی لازم است از تاریخ 1399/1/17 لغایت 1399/1/20 به سایت دانشگاه و سامانه خدمات الکترونیک مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک خواسته شده و بارگزاری آن در سامانه مذکور اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

1- فرم تشکیل شده مشخصات فردی “پرینت فرم تکمیل آن، اسکن و بارگزاری فرم مربوطه”

2- کپی کلیه صفحات شناسنامه

3- کپی کارت ملی (دو طرف کارت)

4- سه قطعه عکس پشت نویسی شده که یک قطعه آن به فرم مشخصات فردی الصاق شود.

5- گواهی مدارک ایثارگری (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و اعضای نیروی مقاومت بسیج و …)

6- کپی مدرک تحصیلی (با ذکر معدل)

7- تکمیل و اسکن فرم تعهد

مدارک لازم جهت احتساب ملاک های تقدم:

1- مستندات مربوط به مقالات علمی و پژوهشی، تألیف کتاب و …

2- مستندات مربوط به کسب رتبه های برتر علمی، فرهنگی، مذهبی (قرآن) و ورزشی

3- تأییدیه سوابق کاری مرتبط یا گواهی پایان طرح

4- گواهی آشنایی با فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه (ICDL))

5- گواهی از دانشگاه محل تحصیل در صورت داشتن معدل بالای 17

6- گواهی مبنی بر همکاری با نهادهای انقلابی (عضویت در بسیج و گردانهای عاشورا و الزهرا و کانون های قرآن و هیأت مذهبی)

7- ارائه مدرک ایثارگری از سهمیه ایثارگران

جهت مشاهده راهنمای تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات فردی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده راهنمای سامانه بررسی مدارک و اعلام نتایج اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فرم اطلاعات فردی گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده فایل مربوط به گزینش اینجا کلیک نمایید
چهت دانلود فرم تعهد اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به سامانه خدمات الکترونیک اینجا کلیک نمایید

خبر 26 اسفند 98: اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

با توجه به اینکه نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 98/08/30 که از طریق سایت سازمان سنجش کشور اعلام گردیده به اطلاع پذیرفته شدگان میرساند صرفا مراجعه به هسته گزینش دانشگاه و تحویل مدارک از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد. همچنین مدارک خود را طبق اطلاعیه هسته گزینش (99/1/17 لغایت 99/1/20) با رعایت تاریخ‌های ذکر شده تکمیل و ارسال نمایند. از همه پذیرفته شدگان خواهشمندیم جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمائید.

جهت دانلود فرم اطلاعات فردی گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل مربوط به گزینش اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اسفند 98: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامي متمركز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور (منبع: سایت سازمان سنجش)

پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ 98/10/15 و 98/10/22 بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می رساند که کارنامه نهایی داوطلبان منتشر شد. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج در کارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

جهت مشاهده نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید

خبر 12 بهمن 98: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت علوم پزشکی بوشهر)

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کنندکان در رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی می‌رساند که در تاریخ 98/11/15 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به آدرس: شیراز خیابان کریم خان زند – نرسیده به بیمارستان نمازی – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طبقه پنجم معاونت درمان مراجعه نمایند.

افراد دعوت شده به مصاحبه شغلی:

آقای شورش لطفی

خانم سیده زهرا موسوی

خانم فاطمه رزاقی

خانم فرزانه حسین پور

خبر 23 دی 98: اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت علوم پزشکی بوشهر)

پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی و با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده زیر به سازمان مرکزی دانشگاه به نشانی: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر– مدیریت منابع انسانی – واحد استخدام مراجعه نمایند:

1) اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه

2) اصل و تصویر کارت ملی

3) اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

تذکر: داوطلبان کارشناس ارشد رشته‌های شغلی / پرستاری، اتاق عمل، کارشناس امور اجرائی سلامت، کارشناس پرتوشناسی یا رادیولوژی، کارشناس تغذیه، کارشناس هوشبری و مامایی، کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس بهداشت سلامت روان / که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس پیش بینی شده است مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ذکر شده است. لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را بر حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.

4) اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته‌های مشمول طرح / پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی

5) اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی/ ایثارگری، معلولیت و …

6) دو قطعه عکس پشت نویسی شده

7) پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سنجش

8) اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم / ویژه آقایان

9) اصل و تصویر گواهینامه ب 2 پایه دوم جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی

تذکرات بسیار مهم:

الف) لیست اعلام شده (صرفاً براساس اظهارات داوطلب در ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده، لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

ب) طبق مفاد آگهی منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، الویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب الویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

جدول زمان بندی بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ردیف زمان مراجعه رشته شغلی
روز تاریخ
1 شنبه 28/10/98 پرستار
2 یکشنبه 29/10/98 پرستار
3 دوشنبه 30/10/98 پرستار
4 سه شنبه 1/11/98 پزشک عمومی، داروساز، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، کارشناس آزمایشگاه
5 چهارشنبه 2/11/98 کارشناس تغذیه، کارشناس سلامت روان، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس بهداشت حرفه ای
6 شنبه 5/11/98 کارشناس تجهیزات پزشکی، کارآزمای اقتصاد سلامت، کارشناس امور اجرایی سلامت، کارشناس پرتوشناسی،
7 یکشنبه 6/11/98 ماما، مددکاربهداشتی درمانی، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کارشناس توانبخشی فیزیکی
8 دوشنبه 7/11/98 مهندسی تاسیسات، حسابدار،کارگزین، کارشناس تحلیلگر سیستم، مسئول خدمات مالی
9 سه شنبه 8/11/98 کاردان و کارشناس بالینی  فوریتهای پزشکی

 توجه: در روز بررسی مدارک در رشته شغلی فوریت‌های پزشکی ابتدا از داوطلبان تست قد و وزن بعمل می آید.

لازم به ذکر است مکان و زمان و موارد مرتبط با مصاحبه واجدین شرایط نهائی رشته شغلی فوریت‌های پزشکی، مهندسی تاسیسات و مددکار بهداشتی درمانی که مدارک آنها بررسی و تائید گردیده است متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

* داوطلبانی که در زمان مشخص شده فوق الذکر نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت مشاهده صفحه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه راهنمای جامع مصاحبه های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۷
 • کد دیدگاه: ۲۹۷۸۲۱۲

وقتی اینو لغو کردن‌چطور ازمون پتروشیمی برگزار میکنن تو این دو هفته مدام دارن تو بوشهر برگزار میکنن

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان 4 (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۰۱
 • کد دیدگاه: ۲۹۷۷۹۸۳

خبر 17 تیر 99: لغو آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
به دليل قرارگرفتن استان در وضعيت قرمز بيماری کرونا، زمان صدور کارت و برگزاري اين آزمون لغو و به زمان ديگری که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد موکول می گردد.
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: ارسلان
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۸۶۳۸۸

سلام اگر میشه منابعی برای رشته تاسیسات حرارت وبرودت معرفی کنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: خوا قضات
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۶۲۳۳۹

این مربوط به شیرازه یا بوشهر؟

خبر 12 بهمن 98: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (منبع: سایت علوم پزشکی بوشهر)

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کنندکان در رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی می‌رساند که در تاریخ 98/11/15 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به آدرس: شیراز خیابان کریم خان زند – نرسیده به بیمارستان نمازی – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طبقه پنجم معاونت درمان مراجعه نمایند.

افراد دعوت شده به مصاحبه شغلی:

آقای شورش لطفی

خانم سیده زهرا موسوی

خانم فاطمه رزاقی

خانم فرزانه حسین پور

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۳۰
 • کد دیدگاه: ۲۰۹۹۲۷۴

خبر 4 دی 97: اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
اسامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره (یک و نیم برابر ظرفیت) بر اساس اعمال اولویتهای قانونی اعلام گردید.
جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۱۰
 • کد دیدگاه: ۲۰۱۰۰۹۰

استخدام مرکز بهداشت شهرستان بوشهر- 10 آبان 97
مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خودجهت خدمت در واحدهای تابعه بر اساس مجوز برنامه تحول سلامت از طریق آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه شفاهی نیرو جذب میکند.
جهت مشاهده متن کامل خبر به بالای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۹
 • کد دیدگاه: ۱۹۸۴۵۲۸

خبر 23 مهر 97: اطلاعیه اعلام اسامی جهت مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ ۹۷/۱/۳۱ که در مرحله بررسی مدارک، واجد شرایط بوده‌اند به شرح جدول پیوستی اعلام می‌گردد.
جهت مشاهده متن کامل خبر به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: کیارش افشار
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۳۹
 • کد دیدگاه: ۱۷۳۸۱۲۶

سلام کی نتایج رو میزنن یکی نیست جواب بده؟کی نتایجو میزنن لطفا جواب بدین.

پاسخ دهید
 • نویسنده: سحر
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۸:۳۰
 • کد دیدگاه: ۱۷۳۲۴۴۷

سلام
پس کی نتایج آزمون کمک پرستاری اعلام میشه؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: الهه موحد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۳۶
 • کد دیدگاه: ۱۷۱۲۹۸۲

سلام میخواستم بدونم ارمون ۱.۱۰.۹۶ دانشگاه بوشهر مدراک از ما گرفته شد الان ۴۰ روز گذشته نتیجه چیزی تو سایت علوم پزشکی بوشهر زده نشده

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۳
 • کد دیدگاه: ۱۵۷۶۱۵۹

ازمون علوم پزشکی برگزار شد؟؟؟؟مگه قرار نبود ۱۳ برگزار بشه😐😐چرا بدون اینکه کسی خبردار بشه ازمونشو برگزار کردید😡

پاسخ دهید
 • نویسنده: علوی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۳۶
 • کد دیدگاه: ۱۵۷۹۷۷۲

واقعا !
قرار بود ۱۳ام برگزار بشهههه

پاسخ دهید
 • نویسنده: کارمند پنج (شریف زاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۴۷
 • کد دیدگاه: ۱۵۶۷۸۶۶

خبر 4 بهمن 96: توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعال شد.
جهت دریافت کارت آزمون بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: مصطفی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۷
 • کد دیدگاه: ۱۵۶۷۶۹۷

سلام برای دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کنید. کسی جا نمونه

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی