دانلود نمونه سوالات استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر 27 اسفند 96: اعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ضمن عرض شاد باش به مناسبت فرا رسيدن سال جديد، بدينوسيله به استحضار مي رساند ليست اسامي يک و نيم برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني دي ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه جهت تشکيل پرونده و بررسي و انطباق مدارک (براساس اطلاعات ثبت نامي -خوداظهاري داوطلبان) با شرايط مندرج در آگهي استخدامي مذکور به شرح جدول پيوست در اين اطلاعيه اعلام مي گردد .

داوطلباني که نام آنها در ليست مذکور اعلام گرديده است، مي بايست مدارک ذيل را آماده و در ساعات و تاريخ مقرر به آدرس : تربت حيدريه – بلوار پرستار – قره ني 1 – دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه – طبقه اول – اداره برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني (اتاق 206) مراجعه نمايند .

* نکته :

تأکيد مي گردد ليست مذکور صرفاً جهت احراز اطلاعات داوطلبين بوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ايجاد نخواهد کرد و نتايج نهايي پس از بررسي مدارک و مستندات، برابر ظرفيت هر شغل محل اعلام خواهد گرديد .

مدارک مورد نياز

مدارک شناسايي داوطلب:

1- پرينت فرم ثبت نام در آزمون استخدام پيماني 1396

2- پرينت کارنامه آزمون استخدام پيماني 1396

3- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (1 سري)

4- اصلا و تصوير کارت ملي پشت و رو (1سري)

5- اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران) (1سري)

6- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت تأهل) (1 سري)

7- دو قطعه عکس 4*3 (با پشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده)

مدارک و گواهي هاي مورد نياز :

1- اصل و تصوير مدرک تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل و يا گواهينامه موقت تحصيلي مورد نياز در آگهي منتشره در سايت سازمان سنجش(1 سري)

2- اصل و تصوير گواهي پايان طرح و يا معافيت از طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان رشته هاي اجباري (1 سري)

3- اصل و تصوير گواهينامه مجاز به رانندگي با آمبولانس (ويژه پذيرفته شدگان رشته شغلي فوريت هاي پزشکي) (1 سري)

4- گواهي اشتغال به طرح يا تمديد طرح جهت مشمولين طرح اجباري و شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه با قيد تاريخ شروع و پايان طرح اجباري و همچنين در صورت تمديد با قيد تاريخ شروع و پايان تمديد طرح از واحد محل خدمت (به تاريخ روز)

5- گواهي تمديد اشتغال به طرح اجباري يا اختياري از ساير دستگاه ها با قيد تاريخ شروع و پايان طرح اجباري يا اختياري و تاريخ شروع و پايان تمديد طرح اجباري

6- گواهي موافقت با انصراف از طرح در زمان شروع به کار براي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان داراي طرح اختياري که طرح خود را در واحدهاي تابعه دانشگاه يا ساير دانشگاه ها و يا سازمانهاي تابعه وزارت متبوع مي گذرانند (به تاريخ روز)

7- گواهي اشتغال از محل خدمت به همراه خلاصه سوابق يا احکام قراردادي ويژه شاغلين قراردادي (قرارداد کار معين) دانشگاه علوم پزشکي. در گواهي مي بايست نام و نام خانوادگي، کد ملي، سمت مندرج در قرارداد، تاريخ شروع و پايان قرارداد ذکر گردد و به تاريخ روز باشد (به انضام تصوير آخرين قرارداد سال 96)

8- گواهي اشتغال از محل خدمت به همراه خلاصه سوابق يا احکام قراردادي ويژه شاغلين قراردادي (کارکنان قرارداد کارگري) دانشگاه علوم پزشکي با درج نام و نام خانوادگي، کد ملي، به تاريخ روز (به انضام تصوير آخرين قرارداد سال 96)

9- گواهي اشتغال از شرکت ممهور به مهر و امضاء شرکت و محل خدمت فرد و معاونت توسعه دانشگاه (طبق فرم اعلام شده) ويژه شاغلين (شرکتي) دانشگاه علوم پزشکي با درج نام و نام خانوادگي، کد ملي (به تاريخ روز به انضام آخرين قرارداد شرکت در سال 96)

10- ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي با قيد استفاده از سهميه 3% استخدامي به تاريخ روز (ويژه مشمولين سهميه معلولين)

مدارک ايثارگري :

1- گواهي معتبر جهت استفاده از سهميه 25% دال بر ايثارگري از بنياد شهيد و امور ايثارگران (ويژه خانواده معظم شهدا-جانبازان-آزادگان ) به تاريخ روز

2- گواهي معتبر با تأييد معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزي، (ستاد کل نيروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسدران انقلاب اسلامي، ستاد ارتش جمهوري اسلامي ((آجا))، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ((ودجا))، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ((ناجا)) به تاريخ روز، جهت استفاده از سهميه ايثارگري 5% رزمنده يا فرزند رزمنده با قيد مدت حضور داوطلبانه در جبهه جنگ (به تاريخ روز)

3- تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر يا همسر در صورت استفاده از سهميه ايثارگران (ويژه داوطلبان ايثارگر مشمول سهميه جانبازان – آزادگان – رزمندگان)

مدارک دال بر بومي بودن شهرستان يا استان محل مورد تقاضا (صرفاً يکي از موارد الف ، ب ، ج ، د) :

الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر (تصوير تمام صفحات شناسنامه داوطلب و همسر)

ب) همسر و فرزند کارمند رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل يا بازنشسته) شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي (آخرين حکم کارگزيني و گواهي اشتغال به خدمت به تاريخ روز با قيد محل خدمت/حکم بازنشستگي و گواهي بازنشستگي از محل خدمت به تاريخ روز و با قيد محل خدمت بازنشستگي – اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل يا بازنشسته)

ج) حداقل چهار سال سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان، پيش دانشگاهي) به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان يا استان (اصل و تصوير کارنامه هاي 4 سال از سنوات تحصيلي يا نامه تأييديه از اداره آموزش و پرورش) تذکر: گواهي پايان مقطع تحصيلي به عنوان يکسال مورد تائيد است.

د) گواهي سابقه پرداخت حق بيمه حداقل 4 سال يکي از افراد (داوطلب، پدر، مادر، همسر) در شهرستان يا استان محل مورد تقاضا (ممهور به مهر سازمان بيمه مربوطه- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد بيمه شده). براي بيمه شدگان خدمات درماني ريز کسورات مورد نياز نيست.

مدارک و شرايط ارفاق به سن :

1- جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل يک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهي از معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا معاونت توسعه مديريت و منابع جهاد کشاورزي و يا ستاد مشترک نيروهاي مسلح (در خصوص کارکنان پايور نيروهاي مسلح و نيرو هاي وظيفه) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .

2- افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال

3- رزمندگان داراي کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه

4- سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتي حداکثر به ميزان 5 سال با ارائه خلاصه سوابق خدمتي ممهور به اداره کارگزيني محل خدمت

5- سنوات قراردادي داوطلبان قراردادي شاغل در دانشگاه و يا ساير مؤسسات تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اعم از قرارداد كار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري (حداكثر به ميزان 15 سال) براساس سوابق بيمه تأييد شده از شعب بيمه

6- سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غير مستقيم و از طريق شرکت هاي پيمانکاري طرف قرارداد با دانشگاه و ساير مؤسسات تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به ميزان 15 سال (براساس سوابق بيمه تأييد شده از شعب بيمه)

7- سنوات قراردادي و يا شركتي داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت اعم از قرارداد كار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري (در دانشگاه و يا ساير مؤسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و يا شرکت هاي پيمانکاري طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ آزمون با مؤسسه قطع همکاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (براساس سوابق بيمه تأييد شده از شعب بيمه)

8- مدت خدمت سربازي انجام شده

9- داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در غالب تمديد طرح) را باستناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

تذکرات :

الف) براي داوطلباني که نقص مدارک داشته و يا اصل مدارک خود را به همراه نداشته باشند، تشکيل پرونده داده نخواهد شد .

ب) پذيرش مدارک صرفاً بر اساس ساعات و تاريخ تعيين شده صورت مي پذيرد. لذا امکان پاسخگوئي به مراجعين غير از ساعات و تاريخ مذکور، وجود ندارد .

ج) داوطلبان موظفند جهت آگاهي از اخبار و اطلاعيه هاي بعدي، حداقل هر روز يکبار به سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند .

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود اطلاعیه مدارک اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


خبر 17 بهمن 96: اصلاحیه آگهی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پيرو اطلاعيه شماره 1 به اطلاع متقاضيان شرکت در فراخوان تکميل کادر مراکز و پايگاه هاي مناطق کم برخوردار حاشيه شهر تربت حيدريه مي رساند براساس اعلام نياز شرکت خدمات بهداشتي و درماني سلامت آوران سروش،رشته هاي شغلي ماما و کارشناس تغذيه به ليست مشاغل مورد نياز شرکت مذکور اضافه گرديده است. متقاضيان مي توانند تا پايان روز دوشنبه مورخ 96/11/23 نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مصاحبه اقدام نمايند.

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


خبر 17 بهمن 96: تمدید مهلت ثبت نام استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

به اطلاع متقاضيان شرکت در آزمون پذيرش و بکارگيري نيروي شرکت خدمات بهداشتي و درماني سلامت آوران سروش مي رساند مهلت ثبت نام در اين فراخوان تا تاريخ 96/11/23 تمديد گرديد .


خبر بهمن 96: اطلاعیه مشمولان سهيمه های استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مشمولين بند 4/7 قسمت امتيازات و سهيمه ها، مي بايست پس از ثبت نام اينترنتي، اصل و تصوير آخرين حکم کارگزيني يا آخرين حکم بازنشستگي پدر يا مادر خود را به اداره برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه به نشاني: تربت حيدريه – بلوار پرستار – قره ني 1 – دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه – طبقه اول – اتاق 206 تحويل دهند .


استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- 10 بهمن 96

شرکت خدماتي بهداشتي درماني سلامت آوران سروش برنده شده در مناقصه مورخ 94/3/19 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه در نظر دارند جهت تکميل کادر مراکز و پايگاه هاي مناطق کم برخوردار حاشيه شهر تربت حيدريه، افراد واجد الشرايط در رشته هاي ذيل را از طريق فراخوان، شناسايي و بعد از برگزاري آزمون مصاحبه، بصورت قراردادي دعوت به همکاري نمايد .
تذکرات :
1- انعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد و در صورت رضايت از نحوه خدمتي و نياز، قرارداد تمديد خواهد شد .
2- کليه سهميه مجوز پس از کسر سهميه ايثارگران، به داوطلبان “بومي شهرستان” درصورت برخورداري از شرايط مندرج در فراخوان و كسب حدنصاب نمره آزمون، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در فراخوان، از بين داوطلبان “بومي شهرستان” تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس داوطلبان “غير بومي” همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .
3- هرگونه اطلاع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون مصاحبه، نحوه صدور کارت و … از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه انجام خواهد شد. لذا داوطلبين موظف هستند جهت آگاهي از اطلاعيه ها حداقل هر 24 ساعت يکبار به سايت مراجعه نمايند .

ردیف آگهی رشته شغلی محل درخواست تعداد مورد نیاز
مرد / زن / هردو
مدرک تحصیلی
78 كارشناس بهداشت محيط تربت حيدريه 1 دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته بهداشت محيط
79 متصدی پذیرش،آمار و مدارک پزشکی تربت حيدريه 2 دارا بودن مدرک تحصيلي فوق دیپلم يا لیسانس در يکي از رشته هاي فناوری اطلاعات سلامت يا مدارك پزشكي
80 کارشناس تغذیه تربت حيدريه 1 دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس يا فوق لیسانس در يکي از رشته هاي تغذيه يا علوم بهداشتي در تغذيه يا علوم تغذيه
81 ماما تربت حيدريه 1 دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته مامايي

1- شرايط عمومي
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2/1- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
3/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4/1- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)
5/1- عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان
6/1- عدم سابقه محکوميت جزايي م‍ؤثر
7/1- داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام کاري که به خدمت گرفته مي شوند (به تشخيص مراجع ذيصلاح پزشکي)
8/1- نداشتن منع بکارگيري در دستگاه هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني
9/1- داوطلبين تا قبل از پايان مهلت ثبت نام نبايد مستخدم رسمي، ثابت، پيماني يا قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشکي و يا ساير دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند .
2- شرايط اختصاصي
1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 30 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارداني، حداکثر 35 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي. (ملاک محاسبه سن پايان مهلت ثبت نام مي باشد – تاريخ 96/11/20)
* تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهد شد :
الف) جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهداء،‌همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان که يکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهي از معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا معاونت توسعه مديريت و منابع جهاد کشاورزي و يا ستاد مشترک نيروهاي مسلح (در خصوص کارکنان پايور نيروهاي مسلح و نيروهاي وظيفه)) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ، مادر ، خواهر، برادر) تا ميزان 5 سال
پ) رزمندگان داراي کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه .
د) مدت خدمت سربازي انجام شده .
هـ) داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق .
3- نحوه ثبت نام
الف) تكميل فرم ثبت نام اينترنتي (تقاضانامه ثبت نام) :
ثبت نام متقاضيان فقط از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه صورت مي پذيرد. لذا متقاضيان محترم مي بايستي پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان، راهنماي ثبت نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده مي باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
تذکر 1 : لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان يک بار ثبت نام را دارد. لذا امکان ثبت نام بعدي وجود نخواهد داشت و ثبت نام اوليه ملاک عمل مي باشد .
ب) ارسال فايل عكس اسكن شده :
داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را بر اساس شرايط ذيل آماده و از طريق سامانه آزمون ارسال نمايد :
– عکس 4×3 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) .
– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد .
– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 300×200 و حداکثر 400×300 پيکسل باشد .
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد .
– عكس خواهران مي بايست با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد .
– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد .
– حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد .
– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد .
تذکر 1 : اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند .
تذکر 2 (مهم) : در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد. با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافينت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد .
پ) ارسال فايل فيش بانکي اسكن شده (با حجم کمتر از 200 کيلو بايت) .
ت) ارسال فايل اسكن شده مدارک دال بر ايثارگري (با حجم کمتر از 200 کيلو بايت) .
تذکر 1 : ثبت نام فقط از طريق سايت صورت مي پذيرد. لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و يا مراجعه حضوري جهت درخواست شغل خوداري نماييد. بديهي است به درخواست هاي دستي و حضوري هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمناً در صورت لزوم دريافت اصل مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد .
تذکر 2 : متقاضيان شركت در آزمون مصاحبه بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند .
تذکر 4 : مبلغ 200/000 ريال به عنوان حق شرکت در آزمون مصاحبه به شماره حساب 1-418116-318-1907 نزد بانک توسعه تعاون شعبه تربت حيدريه به نام شرکت خدماتي بهداشتي درماني سلامت آوران سروش پرداخت نموده و اسکن فيش پرداختي را در محلي که در سامانه ثبت نام اينترنتي مشخص شده است، بارگذاري نماييد. ضمناً فيش پرداختي در روز آزمون اخذ خواهد گرديد .
تبصره 1 – به ثبت نام ناقص و يا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .
4- مهلت ثبت نام
متقاضيان محترم ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 96/11/09 لغايت پايان روز جمعه مورخ 96/11/20 نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. با عنايت به محدوديت زماني تا برگزاري زمان آزمون مصاحبه، مهلت ثبت نام به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد. لذا با توجه به احتمال ايجاد مشکل در پهناي باند در روزهاي پاياني به علت حجم بالاي ثبت نام، خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پايان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

5- مدارک مورد نياز در صورت درخواست ارسال يا ارائه اصل مدارک :
با توجه به اينکه در زمان آزمون مصاحبه هيچگونه مدرک و مستنداتي جهت بررسي صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام از افراد اخذ نمي گردد، لذا داوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده اعلام خواهد شد، موظفند مدارک ذيل را جهت بررسي ارائه نمايند. نحوه، زمان و آدرس محل تحويل مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد .
· پرينت برگ ثبت نام در فراخوان
· 3 قطعه عکس 4*3 با پشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده
· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (1سري)
· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر(در صورت تأهل) (1سري)
· اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (1سري)
· اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (1سري)
· اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم پشت و رو يا گواهي که حداکثر تا تاريخ انتشار آگهي، پايان خدمت نظام وظيفه را تأييد نمايد . (1سري)
· اصل مدارک دال بر بومي بودن به همراه تصوير آن (1سري)
· اصل مدارک دال بر ايثارگري حسب مورد از مراجع ذيربط
· گواهي مبني بر موافقت با انصراف از طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته هاي “اختياري” که در حال گذراندن طرح مي باشند .
· در صورت نياز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق سايت اعلام خواهد شد .
تبصره: مدرک تحصيلي از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي بر اصالت مدارک نخواهد بود.
زمان اخذ کارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون مصاحبه :
زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون مصاحبه و همچنين زمان و مکان برگزاري آزمون مصاحبه از طريق سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه متعاقباً اعلام خواهد شد .
6- مواد آزمون عبارتند از :
براي سنجش اطلاعات توانمنديهاي تخصصي و معلومات ثبت نام كنندگان، آزمون مصاحبه تخصصي مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست صورت خواهد پذيرفت .
7- امتيازات و سهميه ها
1/7- از کل مجوز جذب، 1 رديف مجوز به ايثارگران 25% و بالاتر اختصاص که بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران جذب ايثارگران از محل سهميه ياد شده با رعايت سازوكار ذيل انجام مي پذيرد :
تبصره 1: جذب ايثارگران از محل سهميه فوق صرفاً از طريق شركت در آزمون مصاحبه انجام مي پذيرد و کسب حداقل50% بالاترين نمره آزمون مصاحبه در همان رشته شغلي که شرکت نموده اند الزامي مي باشد .
تبصره 2: انتخاب پذيرفته شدگان در اين سهميه در صورت کسب نمره حد نصاب (کسب 50% بالاترين نمره)، به ترتيب ذيل مي باشد :
بعد از اعلام نتايج آزمون مصاحبه، ليست اسامي ايثارگراني که حد نصاب نمره را در کليه رشته هاي شغلي (2 رشته) کسب نموده اند به بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان تربت حيدريه ارسال و از بين اين افراد، بنياد نسبت به معرفي 1 نفر سهميه اختصاصي اقدام خواهد نمود. بديهي است در صورتي که هيچ يک از ايثارگران شرکت کننده در آزمون مصاحبه حد نصاب نمره را کسب ننمايند، انتخاب پذيرفته شدگان از بين شرکت کنندگان آزاد در کليه رشته ها انجام خواهد شد .
2/7- پذيرش نيرو پس از کسر سهميه ايثارگران به بومي شهرستان در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي استخدام از بين داوطلبان بومي شهرستان تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس “غير بومي” همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .
3/7- داوطلب بومي به افرادي اطلاق مي شود که واجد يکي از شرايط ذيل باشند :
الف) شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب يکي باشد .
تبصره1 : متولدين شهرستان تربت حيدريه در صورتيکه که شهر محل تولد، تربت حيدريه و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :
– بخش هاي مرکزي (بالا ولايت ، پايين ولايت)
– جلگه رخ (بالا رخ ، پايين رخ ، ميان رخ)
– کدکن
– بايگ
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يکي باشد .
ج) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب طي کرده باشد .
د) داوطلب، پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب و بکارگيري را داشته باشند (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يکي از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره 1: منظور از پرداخت حق بيمه، صرفاً پرداخت حق بيمه به صندوق هاي بازنشستگي (در قبال اشتغال) مي باشد. (پرداخت بيمه روستايي، بيمه در قبال خدمات درماني، بيمه دوران سربازي و … مورد قبول نمي باشد)
تبصره 2: درخصوص محل پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي، شهرستان محل خدمت کارگاهي که حق بيمه پدر، مادر، همسر و يا خود داوطلب از آن پرداخت شده است، ملاک عمل مي باشد. (نه شهرستان صادر کننده گواهي پرداخت حق بيمه)
تبصره: مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، آخرين تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد .
4/7- در صورت شرکت فرزندان کارکنان شاغل (رسمي، پيماني و قراردادي) و بازنشسته (رسمي و پيماني) دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در اين فراخوان، به نمره کل آزمون کتبي آنان 10% نمره مکتسبه اضافه خواهد شد .
8- تذکرات
1/8- دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده، مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود .
تبصره: چنانچه هر زمان مشخص گردد فرد داراي مدرک تحصيلي بالاتر يا پائين تر از مقطع اعلام شـده در شرايـط احـراز آزمـون مي باشد، ادامه همکاري مجاز نخواهد بود و از محل ذخيره آزمون نسبت به معرفي جايگزين اقدام خواهد شد .
2/8- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر مي گردد .
3/8- – انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل مأخوذه در آزمون مصاحبه هر يک از رشته هاي شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي باشد و در صورتيکه نمره کل دو داوطلب يکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهي جذب باشد، به ترتيب ذيل عمل خواهد شد :
الف) در عنوان شغل هايي که در شرايط احراز آنها، علاوه بر مدرک تحصيلي کارشناسي، مدرک تحصيلي کارداني نيز وجود دارد، اولويت جذب با مدرک کارشناسي خواهد بود و در صورت عدم تکميل ظرفيت، از بين متقاضيان مقطع کارداني پذيرش بعمل خواهد آمد .
4/8- اسامي پذيرفته شدگان از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه اعلام خواهد شد و پذيرفته شدگان اصلي و ذخيره پس از اعلام اسامي حداکثر يک هفته فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل جذب به واحد برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند .
5/8- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براي تکميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه بموقع، قبولي فرد کان لم يکن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد .
6/8 هرگونه اطلاع رساني در خصوص آزمون از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد (داوطلبان موظفند جهت اطلاع از آخرين اطلاعيه هاي مربوط به آزمون تا زمان برگزاري آزمون مصاحبه، هر روز به سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند) .
7/8- باتوجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان تکميل فرم درخواست شغل اينترنتي مي باشد لازم است در تکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود .
8/8- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون مصاحبه پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشد .
9/8- ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، محاسبه سن و پايان دوره خدمت نظام وظيفه داوطلبين حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام مي باشد . (تاريخ 20/11/1396)

توجه:
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است. شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (شروع ثبت نام 25 آبان 96)

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – مهر 96:

جهت مشاهده متن آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (مهر سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – تیر 96:

جهت مشاهده متن آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (تیر سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – سال 95:

جهت مشاهده متن آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : سعیده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:20

  کد دیدگاه : 1532414

  سلام خسته نباشید. کتابداری پزشکی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی تربت نیست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا س

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:32

  کد دیدگاه : 1265223

  سلام تو آگهی که تو کانالتونه تمدید مهلت ثبت نام زده اما میری تو سایت واسه ثبت نام نوشته مهلت به پایان رسیده چیکار باید بکنیم؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مجید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:40

  کد دیدگاه : 1264854

  سلام.لطفا جواب بدین.من اهل کاشمرم میتونم ثبت نام کنم یانه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:40

  کد دیدگاه : 1264853

  سلام. چرا کسی جواب نمیده؟فقط باید اهل تربت باشیم؟ منکه کاشمرم نمیتونم آیا؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:39

  کد دیدگاه : 1253822

  سلام منابع تخصصیش چیه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مجیداسماعیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:22

  کد دیدگاه : 1253716

  سلام. فقط باید اهل تربت باشیم؟ منکه که کاشمریم نمیتونم شرکت کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:34

  کد دیدگاه : 1234057

  سلام .ببخشید من فارق التحصیل کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی) هستم.بیمارستانای تربت این رشته رو نمیخواد؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:06

   کد دیدگاه : 1234093

   سلام
   در حال حاضر مشخص نیست چه زمانی این دانشگاه جذب نیرو داشته باشد.
   در همين صفحه پيگير اخبار تکميلي باشيد، به محض انتشار اطلاعات بيشتر اطلاع رساني خواهيم کرد.
   ضمن اينکه براي اطلاع فوري از جديدترين و آخرين اخبار استخدامي ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: https://t.me/iranestekhdam24
   موفق باشيد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Paeez

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:41

  کد دیدگاه : 1089555

  با سلام.بنده متوجه اطلاعیه این دانشگاه نشدم و حد نصاب رو تو آزمون کسب کردم نمیشه کاری کرد.؟
  شماره تماسی نداره بنده مطلع بشم چیکار باید بکنم????

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:14

  کد دیدگاه : 931722

  با مدرک دیپلم تو کدوم ازمون میشه ثبت نام کرد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:02

   کد دیدگاه : 1027625

   فقط آزمونایی که خدمات و یا پذیرش مخان و یا برا نظام میشه شرکت کرد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:11

  کد دیدگاه : 931719

  سلام ادمین جان میشه بگی با مدرک دیپلم هم میشه تو آزمون استخدامی شرکت کرد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : وحید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:08

  کد دیدگاه : 886808

  باسلام من فوق دیپلم معماری دارم کاری نیست

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:15

  کد دیدگاه : 850022

  با سلام من رادیولوژی میخونم سال 96فارغ التحصيل میشم، احتمال استخدامی من تو بیمارستان 9دی چقدره؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:45

   کد دیدگاه : 1019940

   خیلی کم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید مصطفی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:47

  کد دیدگاه : 635178

  مدرک کاردانی مدیریت خانواده خوندم واسه کدکن. یا روستاهای اطراف کاری نیست؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...