دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر 9 مهر 97: نتایج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی مامایی (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)

اسامی نهایی شرکت کنندگان آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی (مامایی)به شرح ذیل می باشد،لازم به ذکر است شرکت کنندگان می توانند جهت رسیدگی به شکایات خود ازروز یک شنبه 1397/07/08 لغایت سه شنبه1397/07/10 به اداره بازرسی-واحد رسیدگی به شکایات دانشگاه مراجعه نمایند.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


خبر 12 شهریور 97: اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ زمان برگزاری مصاحبه نیروهای آزمون جذب شرکتی ماما (سه برابر ظرفیت) در تاریخ های 25 و 26 و 27 شهریور می باشد، ضمنا ساعات اعلام شده تقریبی بوده و همچنین عدم حضور به منزله انصراف تلقی می گردد.

جهت دانلود متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر 11 شهریور 97: توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نگهبان- سرایدار در دانشگاه علوم پزشکی دزفول فعال شد.

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 4 شهریور 97: جزئیات برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)

به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون جذب نیروهای شرکتی نگهبان- سرایدار در روز پنج شنبه مورخ 1397/06/15 در دانشگاه جندی شاپور دزفول برگزار می گردد؛لذا جهت دریافت کارت ورود به جلسه میتوانید در تاریخ 1397/06/11 لغایت 1397/06/14 به سایت دانشگاه مراجعه نموده و کارت خود را دریافت نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


خبر 11 مرداد 97: اصلاحیه آزمون استخدام سرایدار نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)

اطلاعیه شماره 2 آگهی جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان: 1-اضافه شدن مرکز بهداشتی درمانی روستایی عبید و مهاجرین ودرمان بستر روستایی خیبر به مراکز جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان و حذف مرکز بهداشتی درمانی شهید منتظری 2-مبلغ واریزی (300.000)،سیصد هزار ریال صحیح است.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول – 6 مرداد 97 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دزفول برای تامين بهورز مورد نياز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجراييپذيرش و استخدام بهورز مطابق تبصره 6 ماده 34 آيين نامه اداری استخدامي و تشکيلاتی كارمندان غيرهيات علمي، مصوبه هيات امناء دانشگاهها از محل مجوزموضوع مصوبه شماره 11 جلسه هیات محترم امنای دانشگاه منعقده در تاریخ 12/10/1396 تعداد 72 نفر بهورز بشرح ذیل از بين افراد واجد شرايط و بومي روستاهای مندرج در جداول ذیل از طريق آزمون عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش پذيرش مي نمايد. پذيرفته شدگان پس از طي دوره بهورزی و قبولي به صورت قراردادی و صرفاً جهت خدمت در خانه های بهداشت/تیم سیار به شرح جداول ذیل به كارگيری خواهند شد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان دزفول
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورزمرد
1 بنوت علیا یک نفر
2 توت علیا یک نفر یک نفر
3 عدالت 1 یک نفر
4 عدالت 2 یک نفر
5 شهید کریمی یک نفر
6 مرکز خدمات جامع سلامت سردشت

(تیم سیار)

3 نفر
7 خانه بهداشت باغچه بان یک نفر یک نفر
8 مرکز خدمات جامع سلامت باغچه بان

(تیم سیار)

6 نفر
9 کوثر یک نفر
10 کول سیرا یک نفر یک نفر
11 دره کاید یک نفر یک نفر
12 حسین کلولی یک نفر یک نفر
13 انجیرک 2 یک نفر
14 انجیرک 1 یک نفر
15 شهرک زراعی یک نفر
16 مهاجرین 2 یک نفر
17 لیوس یک نفر
18 دیونی یک نفر یک نفر
19 آبید سره یک نفر 2 نفر
20 آزنک یک نفر یک نفر
21 مازه پاریاب یک نفر یک نفر
22 حمزه کارون یک نفر
23 منتظری 1 یک نفر
24 لب سفید یک نفر یک نفر
25 المهدی یک نفر
26 جاته یک نفر
27 دله چنار یک نفر
28 گاومیر یک نفر
29 قلعه نو یک نفر
               جمع کل  21 نفر   26 نفر
خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان شوش
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورز مرد
1 خلف مسلم یک نفر
2 سن بهادر یک نفر
3 مالک اشتر یک نفر
4 مهاجرین بنادر یک نفر
5 سید عبداله یک نفر
6 سید حمادی یک نفر
7 سید عباس(عبدالخان پایین) یک نفر
8 رداده یک نفر
9 زبید دبات یک نفر
10 جوی مجید یک نفر
11 خویس 2 یک نفر یک نفر
12 مزرعه شط یک نفر
13 شیخ حسن یک نفر
14 حمزه یک نفر
15 شیخ فالح یک نفر
16 خسرج راضی حمد یک نفر
        جمع کل 6 نفر 11 نفر
خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان گتوند
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورز مرد
1 سیدان یک نفر یک نفر
2 ایستادگی یک نفر
3 بدیل یک نفر
4 دهلران یک نفر
5 ماندنی یک نفر
6 پشت درب یک نفر
7 سلامگاه یک نفر
            جمع کل 6 نفر 2 نفر

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

شرایط مورد نیاز برای شرکت در آزمون:

1-شرایط عمومی:

1-1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1-2- التزام عملی به احکام اسلام

1-3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

1-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

1-5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است

1-6- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

1-6-1. تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

1-7- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

1-8- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

1-9- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن ازجمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش (به تایید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

1-10- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

1-11- نبودن در استخدام رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی

1-12- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

2- شرایط اختصاصی:

2-1- الف- برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم:

داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يکي از رشته های بهداشت عمومي )بهداشت خانواده( و يا مامايي برای داوطلبان زن و داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم دريکي از رشته های بهداشت عمومي )مبارزه با بيماريها(، بهداشت محيط، بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مرد

2-1- ب- برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم:

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های مورد تائید آموزش و پرورش بترتیب اولویت شامل : علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، معارف اسلامی، کار و دانش، فنی و حرفه ای

2-2- چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرايط با مدرك فوق ديپلم كمتر از 2 نفر در هر روستا باشد از افراد دارای مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه نيز ثبت نام و آزمونبه عمل خواهد آمد.

تبصره : چنانچه از يک روستا افراد فوق ديپلم و ديپلم ثبت نام نمايند و تعداد داوطلبان فوق ديپلم واجد شرايط 2 نفر و بيشتر باشد از داوطلبان ديپلم آزمون به عملنخواهد آمد.

2-3- داوطلبان دارای مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع فوق ديپلم در رشته های مندرج در بند 2-1- الف- و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته های غيرمرتبط بارشته های مندرج در بند 2-1- الف- مجاز به شركت در آزمون نمي باشد.

2-4- شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون پذيرش بهورز بلامانع است لیکن در صورت احراز قبولي در آزمون، پذيرش و ثبت نام آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امکان دريافت هرگونه مدرك دانشگاهي قبل از شروع دوره بهورزی مي باشد.

2-5- داوطلبان الزماَ بايد بومي باشند و از افراد غيربومي به هيچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

داوطلبان بايد يکي از شرايط زير را داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند:

الف- محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يکي باشد و همچنين سکونت داوطلب در دو سال اخير تااولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

ب- حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز طي كرده باشد و همچنين سکونتداوطلب در دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

تبصره 1: داوطلبان زن كه شرايط بند الف و ب را نداشته باشند ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند الف يا ب بخش 2-5 ازدواج كرده و در حال حاضر در روستا ساكنهستند، به عنوان بومي تلقي مي شوند و پذيرش آنان بلامانع است.

تبصره 2: احراز شرايط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب و تبصره 1 از طريق شورای اسلامي روستا و خانه بهداشت با تاييد مركز بهداشت شهرستان ( براساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) صورت مي پذيرد.

تبصره 3: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونتداشته اند مشروط به آن كه شورای اسلامي سکونت آنها را گواهي كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعيتهای فوق الاشاره در روستای اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا، وفق فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی تاييد نمايد، پذيرش آنها بلامانع است. لذا برای گروههایمذكور اقامت در دو سال اخير در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براينکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش شغل بهورزی:

الف. تکميل برگ درخواست شغل بشرح پیوست

ب. تکمیل فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی بشرح پیوست

پ.رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 000/300 ريال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 221076281 شناسه 97042312184300070 نزد بانک رفاه تحت عنواندرآمد های بهداشتی دانشگاه، قابل پرداخت در كليه شعب بانک رفاه به عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي. (داوطلبان ايثارگر 50 درصد مبلغ مذكور رامي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف هستند).

ت.4 قطعه عکس 4*3 جديد تمام رخ پشت نويسي شده (يک قطعه عکس روی برگ درخواست شغل الصاق شود).

ث. تصوير و اصل آخرين مدرك تحصيلي (اصل مدرك در محل ثبت نام پس از مطابقت دادن عودت داده مي شود).

ج. تصوير تمام صفحات شناسنامه و هر دو طرف كارت ملي (اصل شناسنامه و كارت ملي بايد به همراه داوطلب باشد كه پس از مطابقت دادن در روز ثبت نام عودتداده مي شود).

چ. اصل و تصویر کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان.

ح. تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن.

تبصره: مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان واجد شرايط كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهای تابعه دانشگاه مي باشند، مي توانند درآزمون پذيرشبهورز شركت نمايند. ارسال گواهي اشتغال به طرح اين افراد الزامي است.

خ. حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم 16 سال و حداکثر 26 سال(25 سال و 11 ماه و 29 روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم 18 سال و حداکثر 28 سال(27 سال و 11 ماه و 29 روز). تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد .

تبصره1- موارد ذيل(*) به شرط ارائه تاييديه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرك تحصيلي ديپلم با درنظرگرفتنموارد زير نبايد از 28 سال ( 27سال و 11 ماه و 29 روز ) و سن داوطلب دارای مدرك فوق ديپلم نبايد از 30 سال ( 29سال و 11 ماه و 29 روز ) تجاوز نماید.

* داوطلباني كه طرح خدمت نيروی انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق، بر اساس گواهي وضعيتطرح.

* مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت.

تبصره 2- ایثارگران از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د. مدارك دال بر بومي بودن شامل:

اصلو كپي دفترچه بيمه روستايي
ارائه فرم تکمیل شده تائیدیه محل سکونت داوطلب بهورزی
ح. مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط.

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام:

متقاضيان واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز وفق مندرجات این آگهی جهت ثبت نام از تاريخ 97/5/7 لغايت 97/5/21 با توجه به شهرستان محل تقاضا به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند و پس از تحویل مدارک، رسید دریافت شده را نزد خود نگه دارند:

پذیرش در شهرستان دزفول: جاده ساحلی، خیابان داعی دزفولی (ساختمان سابق دبیرستان مطهره)، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: 42229449

پذیرش در شهرستان شوش: بلوار پیروزی، جنب اورژانس 115، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: 42816028

پذیرش در شهرستان گتوند: ستاد مرکز بهداشت شهرستان گتوند، واحد گسترش، شماره تماس: 36324633 داخلی:15

تذکر: به مدارك ناقص و مداركي كه بعد از مهلت ياد شده تحويل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك تحويلي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

زمان و محل توزيع كارت:

-كارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومي و تخصصي در تاریخ های 21 و 22 آبان ماه 1397 از ساعت 8 الي 12 در محل تحویل مدارک توزيع خواهد شد.

-زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

-تحويل كارت فقط به خود داوطلب و با ارائه اصل شناسنامه يا اصل كارت ملي امکان پذير است.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

مواد امتحانی عبارتند از:

– برای سنجش داوطلبان دارای مدرك فوق ديپلم:

الف) آزمون توانمندي های عمومي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندي های عمومي از دروس معارف اسلامي، زبان وادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني، هر درس 15 سوال و مجموعا 60 سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه ای ( بااعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي های عمومي مجموعا 60 نمره (معادل 30 % از كل نمره آزمون) را به خوداختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضيان اقليت های مذهبي به 15 سوال معارف اسلامي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) آزمون تخصصي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصي از واحدهای درسي اختصاصي شامل نظام ارايه خدماتبهداشتي درماني(30 سوال)، آمار حياتي و اپيدميولوژی ( 15 سوال)، آموزش بهداشت ( 15 سوال ) جمعا 60 سوال تهيه مي گردد كه به صورت چهارگزينه ای (بااعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شد. آزمون توانمندي های تخصصي مجموعا 60 نمره ( معادل 30 % از كل نمره آزمون) را به خوداختصاص مي دهد.

ج) مصاحبه: از 3 نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب نمره فضلي، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه 80 نمره (معادل 40 % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.

– برای سنجش داوطلبان دارای مدرك تحصيلي ديپلم:

الف) جهت سنجش توانمندي های عمومي، آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه شامل: دروس ادبيات فارسي،زبان انگليسي و دين و زندگي و همچنین اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون، هر درس 15 سوال و مجموعا 60 سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه ای ( با اعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحي مي شود. آزمون توانمندي های عمومي مجموعا 60 نمره ( 60% از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضيان اقليت های مذهبي به 15 سوال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) مصاحبه : از 3 نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب نمره فضلي مصاحبه به عمل خواهد آمد كه 40 نمره (معادل 40 % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.

توضیحات ضروری:

-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب،محرز شود داوطلب، اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتي در صورت پذيرفته شدن درآموزشگاه بهورزی و يا صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

-با توجه به اينکه ملاك ثبت نام از متقاضيان شرکت در آزمون، تکميل برگ درخواست شغل و تکمیل فرم تایید محل سکونت داوطلب بهورزی مي باشد لازم است درتکميل فرم های مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از تحويل فرم های مذکور قابل پذيرش نخواهد بود.

-پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصيل انصراف دهند، ضمن پرداخت هزينه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهي های بعدیپذيرش بهورز این دانشگاه نمي باشند.

-پذیرفته شدگان اصلی پس از اعلام نتایج نهائی، حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.

-داوطلب در زمان ثبت نام متعهد خواهد شد در صورت قبولي در هر كدام از مراكز آموزش بهورزی شهرستانهای تابعه كه معاونت بهداشتي دانشگاه تعيين نمايد،مشغول به تحصيل گردد. از پذيرفته شدگان برای الزام به ارائه خدمت به مدت حداقل 15 سال و بصورت شيفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بيتوته در همانروستای محل پذيرش تعهد محضری اخذ خواهد شد.

-پذيرفته شدگان در مقطع فوق دیپلم به مدت 6 ماه آموزش تطبيقي مهارت های بهورزی و دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم به مدت 2 سال دوره آموزش بهورزی را درمراكز شبانه روزی طي خواهند نمود.

-تیم سیار: پذیرفته شدگانی که پس از طی دوره آموزش بهورزی به عنوان بهورز تیم سیار مراکز خدمات جامع سلامت سردشت/ باغچه بان بکارگیری گردند، موظف به ارائه خدمت در تمامی روستاهای سیاری تحت پوشش مراکز مذکور خواهند بود.

-هر گونه تغییر در مفاد این آگهی رسماً از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول به آگاهی خواهد رسید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فایل های پیوست اینجا کلیک نمایید

توجه:
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است. شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده شرایط آگهی در سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی دزفول اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول – 6 مرداد 97 

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتی درمانی دزفول در نظر دارد جهت تامین نیروی سرایدار نگهبان تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرستان های (دزفول، شوش و گتوند) از بین افراد بومی همان روستا(مرد و متاهل بودن  ) که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طريق برگزاري آزمون و  مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری(خرید خدمات) بکار گیری نمايد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جدول رشته شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی محل جغرافيايي خدمت تعداد مورد نياز جنسیت/وضعیت مدرک تحصیلی مورد نیاز توضيحات
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی مهاجرین- دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی سنجر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شمس اباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی میانرود-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی اسلام آباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی بنوت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی حمزه سردشت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی الوان-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی صالح مشطت- شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی شاوور-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی الجزایر-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی حرریاحی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی سیدحمادی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی مزرعه-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی خویس(میثم تمار)-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی خلف مسلم-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی محمدصافی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی دو سالق-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی جنت مکان-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی شهید محمدی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی ایستادگی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره یک_گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره دو_ گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی بر اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانیروستایی عبید-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکزدرمان بستر روستایی خیبر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

1- شرایط عمومی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

2- شرایط اختصاصی

– بومي محل بودن

-متاهل بودن

-داشتن گواهي عدم سوءپيشينه كيفري

-داشتن گواهي سلامت پزشكي مورد تاييد دانشگاه

-حداقل مدرك ديپلم و حداكثر دارا بودن مدرك كارشناسي

-شرايط سني:حداقل سن 25 و حداكثر37 سال تمام با احتساب سربازی براي واجدين شرايط

-افرادي كه داراي سابقه بسيجي فعال مي باشند در اولويت جذب قرار می گیرند.

-افرادي كه داراي سوابق ورزشي(با تاكيد بر رشته هاي رزمي) مي باشند در اولويت جذب قرار می گیرند.

تبصره: ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، سن حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام(97/5/16)

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

3 – نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

1/3- متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 97/5/13 لغایت تا تاریخ 97/5/16 از طریق لینک مربوطه که بر روی پورتال دانشگاه بارگذاری میگردد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

2/3 -الف – اسکن رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ سی هزار ریال (300/000) ریال به حساب شماره 231445969 و به شناسه97050683025000094دانشگاه/ نزد بانک رفاه کارگران به­عنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه

3/3_مشمولین 25%سهمیه بنیاد شهید با اسکن تصویرکارت ایثارگری و یا مدرک مربوطه به جایگزینی رسید بانکی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره1: شرايط بومي روستا بودن، تایید رئیس شورای اسلامی روستا و بخشدار منطقه میباشد.

تبصره2: شرايط بومی برای مراکز بهداشتی درمانی شهری یک و دو شهر گتوند، بر اساس (محل تولد و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن بدین معنی سایر نقاط شهرستان مورد قبول نمی باشد.

4-زمان،مکان و موارد آزمون:

تاریخ کارت ورود به جلسه آزمون 97/5/22 لغایت 97/5/23 و تاریخ بر گزاری آزمون کتبی پنج شنبه 97/5/25 محل برگزاری نتایج آزمون و تاریخ مصاحبه متعاقباٌ از طریق سایت دانشگاه علوم دزفول اطلاع رسانی می گردد.

سوالات آزمون شامل: سوالات عمومی شامل 30سوال(ادبیات فارسی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی) به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمناً یک پاسخ صحیح به ازای هر چهار پاسخ غلط، حذف خواهد شد.

تذکرات مهم :

1- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

2- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

3- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده می گردد.

4- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

6- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

تاریخ ثبت نام آزمون شرکتی نگهبان-سرایدار تا ساعت 14 روز شنبه 1397/05/20 تمدید شد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (شروع ثبت نام 25 آبان 96)

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول – شهریور 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (شهریور سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (سال 95) اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:21

  کد دیدگاه : 1956187

  خبر 9 مهر 97: نتایج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه نیروهای شرکتی مامایی
  جهت مشاهده8 متنن کامل خبر به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:45

  کد دیدگاه : 1937908

  نتایج آزمون نگهبان کي اعلام ميشه لطفا کسی جواب بده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:01

  کد دیدگاه : 1919573

  سلام میشه بگید نتایج آزمون سرایداری نگهبان کی اعلام میشه…ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:00

  کد دیدگاه : 1919570

  سلام میشه بگید نتایج آزمون سرایداری نگهبان کی اعلام میشه…ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:12

  کد دیدگاه : 1909505

  خبر 12 شهریور 97: اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ زمان برگزاری مصاحبه نیروهای آزمون جذب شرکتی ماما (سه برابر ظرفیت) در تاریخ های 25 و 26 و 27 شهریور می باشد، ضمنا ساعات اعلام شده تقریبی بوده و همچنین عدم حضور به منزله انصراف تلقی می گردد.
  جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:49

  کد دیدگاه : 1894714

  خبر 4 شهریور 97: جزئیات برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (منبع: سایت علوم پزشکی دزفول)
  به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون جذب نیروهای شرکتی نگهبان- سرایدار در روز پنج شنبه مورخ 1397/06/15 در دانشگاه جندی شاپور دزفول برگزار می گردد؛لذا جهت دریافت کارت ورود به جلسه میتوانید در تاریخ 1397/06/11 لغایت 1397/06/14 به سایت دانشگاه مراجعه نموده و کارت خود را دریافت نمایید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:40

   کد دیدگاه : 1897404

   ساعت برگزاری لطفا

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:51

  کد دیدگاه : 1891905

  سلام چرا ازمون شرکتی نگهبان-سرایدار لغو شد

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...