اطلاعات بیشتر

استخدام شركتهای بهره برداری از شبكه های آبياری و زهكشی

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود*جزوات آموزشی مصاحبه (رایگان)
آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان)
لیست رویداد های مهم تقویم شمسی و قمری (مناسب مصاحبه استخدامی)
جهت مطالعه جزوه تکنیک های مهم مصاحبه رفتاری اینجا کلیک کنید
(رایگان)
آیا میدانید بخش روانشناسی مصاحبه استخدامی شما شامل چه سوالاتی است؟ (رایگان)


خبر 18 آبان 94: اعلام اسامی

نفرات اعلام شده در زير جهت بررسي صحت ،تطبيق و تكميل مدارك از روز دوشنبه مورخ 18 آبان ماه 1394 لغايت ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 21 آبان ماه 1394 به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان واقع در اهواز – بلوار گلستان – پيچ گلستان مراجعه و در صورت هرگونه سؤال با شماره هاي 33345728-061و 09161188219 تماس حاصل نمايند.
بديهي است عدم مراجعه به منزله اعلام انصراف از ادامه طي مراحل بكارگيري تلقي خواهد شد.
رديف نام نام خانوادگی مقطع تحصيلي و كد رشته امتحاني
1 سعيد خزاعي 1001- کاردان برق کليه گرايشها
2 غلامرضا اشرفي 1001- کاردان برق کليه گرايشها
3 فرهاد بهمني عليجانوند 1001- کاردان برق کليه گرايشها
4 محمد آزادمنش 1001- کاردان برق کليه گرايشها
5 محمد احمدي 1001- کاردان برق کليه گرايشها
6 رضا رضايي کيا 1001- کاردان برق کليه گرايشها
7 محمد علي جنبي بحرين 1001- کاردان برق کليه گرايشها
8 احمد ساعدي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
9 احسان خليلي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
10 ميلاد شهرويي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
11 محسن بهاروند 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
12 ميثم آزادي مقدم 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
13 محمد صادق مظاهري کيا 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
14 عليرضا زمانزاده 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
15 محمد سجاد سليماني 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
16 علي محمدي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
17 عبدالرحمان بهميي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
18 امين نوروزي لرکي 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
19 سيد زين العابدين هاشمي مقدم 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
20 ياسر چمن نژاديان 1002- کاردان عمران کليه گرايشها
21 رضا مسعودنسب 1003- کاردان مکانيک کليه گرايشها
22 حامد نظرپور 1003- کاردان مکانيک کليه گرايشها
23 ميثم رضايي 1003- کاردان مکانيک کليه گرايشها
24 علي ناصري 1003- کاردان مکانيک کليه گرايشها
25 سيد مهدي فياضي 1003- کاردان مکانيک کليه گرايشها
26 هرمز شياربهادري 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
27 فرشيد صف شکن بردجي 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
28 ستار علينقي زاده بهبهاني 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
29 عبدالله طاهري 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
30 داريوش کرمي چمه 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
31 ايمان مؤذن 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
32 علي فاضلي پور 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
33 شقايق باغبان پور 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
34 معصومه موحد 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
35 رضا پورساکي 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
36 حسين عزيزنسب 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
37 قاسم آقاشيرمحمدي 1004- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
38 ايمان زاده حسن 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
39 مازيار راهبر 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
40 سعيده رنگين کمان 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
41 مهدي نظري 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
42 احمد اميني مقدم 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
43 محمد فياضي 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
44 هومان همراهي بوربور 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
45 پويان اميري 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
46 سجاد منجزي 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
47 ميلاد حيدري 1005- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
48 معصومه داودي زاده 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
49 سعيد محمدي منجزي 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
50 حسين ملکشاهي 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
51 ابدال صالح پور لشکرگاه 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
52 عصمت فرزادنيا 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
53 مريم حسين زاده 1006- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
54 غلامحسين کمايي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
55 هادي خنداني 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
56 سيد مجتبي بلاديان 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
57 حميدرضا افسري راد 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
58 محمد غلام کاظميني 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
59 امين محرابي مقدم 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
60 حسين طاعتي زاده 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
61 هادي علي بخشي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
62 الهام ساکي مالحي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
63 عميد مدهوشي مزرعي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
64 مصطفي کليلا 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
65 محمد امجدزاده 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
66 سيد محمد جواد غياثي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
67 علي مجد 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
68 محمد صادق اسکندرجوي 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
69 اشکان داوديان 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
70 زينب حداديان 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
71 رضا خواچه 1007- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
72 احسان دهداري نژاد 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
73 محمد داستانيان 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
74 محمدرضا گله بان 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
75 علي اقسام 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
76 حسين فياضي 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
77 فرزاد مختاري نيا 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
78 عليرضا محمدي 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
79 سينا يزدي پور 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
80 محمد معين 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
81 احمد قاسمي 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
82 محمد خدري 1008- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
83 سيما فاطمي 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
84 ساسان بهروبر 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
85 مهدي دلفي 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
86 سمانه سالمي 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
87 سارا اميرکمايي 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
88 فاطمه عبادي 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
89 منا کرملاچعب 1009- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
90 هادي قجر 1010- کارشناسي و بالاتر حقوق
91 محترم حسين پور 1010- کارشناسي و بالاتر حقوق
92 امين طاهرپور 1010- کارشناسي و بالاتر حقوق
93 فروغ رجب زاده 1011- کارشناسي و بالاتر علوم اجتماعي،علوم ارتباطات اجتماعي کليه گرايشها
94 ابراهيم رستمي نيا 1011- کارشناسي و بالاتر علوم اجتماعي،علوم ارتباطات اجتماعي کليه گرايشها
95 محمدعلي معلقي 1012- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
96 علي بيدار 1012- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
97 مريم آريايي 1012- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
98 مسلم تامرادي 1012- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
99 ميثم رزاقي باغبادراني 1012- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
100 امير حافظي خواه 1013- کارشناسي و بالاتر علوم انتظامي، علوم اجتماعي ،علوم سياسي،فقه و حقوق اسلامي و علوم قضايي

آگهی استخدام شركت های بهره برداری شبكه های آبياری و زهكشی- سال 93

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام سازمان آب و برق خوزستان (اسفند 93) اینجا کلیک کنید)اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : امین کشاورزی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:25

  کد دیدگاه : 1898456

  رشته الکتروتکنیک .شغل واحد فضای سبز.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناصر بشار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:33

  کد دیدگاه : 1613821

  برقکار کار خودرو سبک سنگین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناصر بشار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:32

  کد دیدگاه : 1613819

  اینجانب برقکار خودرو سبک سنگین واحتیاج به کار

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امین حبیبی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:39

  کد دیدگاه : 1466923

  مدرک دیپلم
  آماده به کار برای msb پروژکتور
  دفتر فنی سخت افزار نرم افزار شبکه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ریاض فرهانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:59

  کد دیدگاه : 1219045

  به نام خدا الان استخدامی برای سازمان اب برق استخدام میکنن اهواز

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:58

  کد دیدگاه : 1203197

  سلام آقای ادمین زمان ثبت نام و آزمون سازمان آب و برق خوزستان برا سال 96 حدودا کی هستش ؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:39

   کد دیدگاه : 1203232

   سلام
   اطلاعی در این خصوص نداریم متاسفانه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : a

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 19:40

    کد دیدگاه : 1205452

    ایا ازمون هرساله برگزار میشه؟ برا سال 95 زمان ثبت نام و خود ازمون در چه زمانی برگزار شده؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 19:58

     کد دیدگاه : 1205469

     خیر ُ این موارد مشخص شده نیست و تضمینی بر وجود مجدد آزمون در طی امسال نیست

     پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:15

  کد دیدگاه : 1100458

  اقای ادمین افرادی که تو مصاحبه بودن و رد شدن چطور باید وضعیتشون رو پیگیری کنن؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:53

  کد دیدگاه : 1100146

  سلام اقای ادمین.من تو مصاحبه بودم اگه الان بخوام اقدتن کنم که برا مراحل اگه نیرو نیاز داشتن از کجا باید شروع کنم….ممنون میشم اگه راهنماییم کنید…

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:21

   کد دیدگاه : 1100192

   متاسفانه توجه مفهوم سوال شما نشدم دوست عزیز

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 11:48

    کد دیدگاه : 1101435

    اگه الان بخوام از اهواز پیگیری کنم امکان داره….؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:20

  کد دیدگاه : 1070033

  سلام….اگه احتمال انتخاب باشه ملاکشون برای انتخاب چیه؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:40

  کد دیدگاه : 1066278

  سلام ادمین جان…امیدی هست کسایی که تو مصاحبه بودن روزی ازشون استفاده بشه…..

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:09

   کد دیدگاه : 1066304

   هست ولی بهتر هست به این مورد زیاد دلبسته نباشید. یک چیز کاملاً شانسی هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : آب و برق خوزستا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:39

  کد دیدگاه : 1018541

  سلام دوستان کسی هست که واسه استخدام فراگیر ۹۴ باشه ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:42

  کد دیدگاه : 1006774

  سلام ، آیا کسی میدونه استخدام در شرکت آبرسانی غدیر و شرکت شاوور کرخه به چه صورت ثبت میشه ؟ منظورم نوع استخدامه : رسمی؟ قراردادی؟ پیمانی؟ پیمانکاری؟
  سوال دوم : بکارگیری از افراد تا چه زمانی خواهد بود ؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:27

   کد دیدگاه : 1008973

   سلام آزمون دادین ؟ چه آزمونی

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:29

    کد دیدگاه : 1019009

    با آزمون به چه صورته ؟
    بدون آزمون به چه صورته ؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 11:53

     کد دیدگاه : 1638835

     سلام بدون ازمون که نمیشه مگر اینکه با پیمانکار بیایید و با آزمون هم ان شالله در آینده نزدیک برگزار بشه

     پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:31

   کد دیدگاه : 1019011

   با آزمون به چه صورته ؟
   بدون آزمون به چه صورته ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احسان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:47

  کد دیدگاه : 994223

  سلام
  دوستان الان شما استخدام سازمان اب و برق هستید ؟
  از حقوق مزایا خبر دارید راهنماییمون کنید ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : آب و برق خوزستا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:36

   کد دیدگاه : 1018538

   سلام شما واسه چة سمتی هستید؟
   با چه مدرکی لیسانس یا فوق لیسانس ؟
   منم آب و برق خوزستان هستم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:30

   کد دیدگاه : 1063606

   استخدام شرکت ولی قراردادها از سازمان میاد.
   حقوقش بد نیست. خداروشکر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : atena atashi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:46

  کد دیدگاه : 978382

  استخدامي هستم به كار نياز دارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهندس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:29

  کد دیدگاه : 959466

  سلام دوستان عزیز
  دوستان که پارسال واسه سازمان آب و برق رفتن معاینات پزشکی لطف کنن بگن معاینات شامل چه مواردی بود ؟
  و آیا مرحله چکاب کامل بدن ،بدون لباس ، هم داشت یا نه ؟
  ممنون.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهرداد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:26

   کد دیدگاه : 967362

   سلام. نه . معاینات ساده گوش و چشم و قد و وزن. همچنین آزمایش خون و ادرار

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:36

    کد دیدگاه : 1369664

    به اضافه ی تست ریه و نوار قلب

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:06

  کد دیدگاه : 938069

  سلام دوستان.دوره آموزشی تمام شد؟ وضعیت حقوق چطوره؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:56

   کد دیدگاه : 1638851

   حقوق بد نیست . خداروشکر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:37

  کد دیدگاه : 876119

  بچه ها کسی خبر جدیدی نداره ؟ به سازمان سر نزدین ؟ کی قرار به شرکت غدیر معرفیمون کنن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : کرخه برق

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:55

   کد دیدگاه : 877395

   بچه های غدیر که معرفی شدند و پیش مدیر عاملش هم رفتیم. اما تاریخی برای شروع کار نگفتند هنوز.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:50

    کد دیدگاه : 884698

    راجع به محل کار چیزی نگفتن ؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 21:26

     کد دیدگاه : 885300

     برای چی می پرسید

     پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 21:28

     کد دیدگاه : 885303

     تعداد نفراتی که باقیمانده مانده بودند معرفی شدند شما برای چی میپرسید

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:22

   کد دیدگاه : 955399

   سلام.
   دوستان اگه میشه لطفا آدرس شرکت غدیر رو بگید.
   ممنون.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:02

  کد دیدگاه : 862491

  صحت داره که کرخه و شاوور قبل از عید 6 نیرو از دز آب جذب کرده ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 03:57

   کد دیدگاه : 864143

   شرکت کرخه و شاوور یک شرکت سهامی خاص هست و مدیر عامل میتونه دستور استخدام بده. چند نفر جذب شدن ولی نه به عنوان کارمند ساده بیشتر به عنوان مدیر جهت قسمت های مختلف شرکت بودن که البته طبیعی هستش و مدیر عامل قاعدتا افرادی که با خودش هم راستا هستن رو به عنوان مدیر منصوب میکنه.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کرخه برق

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:33

  کد دیدگاه : 861215

  دوستان کرخه که هنوز جذب نشدیم اگر موافق هستید دوباره از شنبه مراجعه به سازمان و پیگیری ها را شروع کنیم شاید نتیجه گرفتیم.

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...