• بروزرسانی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام سازمان بهره وری

استخدام سازمان بهره وری

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۳۹ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آزمون استخدامی سازمان بهره وری ایران سال 94

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کارتان در کنار شما 


خبر 24 مرداد 95 : اعلام نتيجه نهایی (نخستين) آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای (خرداد ماه) سال 1394 (نتایج دستگاه های باقی مانده اضافه شد)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان به اطلاع میرسانیم نتایج نهایی اولین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای (اردیبهشت 94) اعلام شد.


اطلاعیه 17 فروردین 94: تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی دولت تا 20 فروردین - مشاهده جزئیات بیشتر

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

فهرست دفترچه و مقدمه
فهرست شغل محلهاي سازمان ملي بهره وري ايران
دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه آزمون استخدامي متمركز براي دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1394

در راستاي تجميع و بهينه سازي فرآيند استخدام دستگاههاي اجرايي كشور، به حول و قوه ي الهي آزمون اسـتخدامي مشـترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور تحت عنوان آزمون استخدامي خرداد ماه 1394 در تاريخ 1394/3/1 برگزار ميگردد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کلیک نمایید

شرايط عمومي استخدام:
- داشتن تابعيت ايران
- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (ويژه آقايان)
- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر
- داوطلبان نبايــد از جمله افــرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضــائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
- داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه هاي اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند.
تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائـم و پايـان خـدمت نظـام وظيفـه و محاسـبه سـن داوطلبان، آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد.

شرايط اختصاصي:
- حداكثر 30 سال تمام (براي مقاطع تحصيلي كارشناسي) و حداكثر 35 سال تمام (براي دارندگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر) تا آخرين روز مهلت ثبتنام (1394/1/17).

موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا و فرزنـدان و همسـر آزادگـان كـه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سـن معاف مي باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.
ج) رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه.
د) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاه هاي اجرايي از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشتهانـد،
به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها.

مراحل ثبت نام:
1- تكميل فرم ثبت نام اينترنتي.
2- فايل عكس اسكن شده.
داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسـال از طريــق برنامـه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد:
- عكس 3×4 كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ)
- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
- اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 200×300 پيكسل و حداكثر 300×400 باشد.
- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
- حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
- حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره 1: اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و...) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق اقدام به اسكن نمايند.
تبصره 2: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره 3: در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي گردد.

پرداخت وجه ثبت نام:
ثبت نام بصورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ 1394/1/10 لغايت دوشنبه مورخ 1394/1/17 انجام خواهد پذيرفت. متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 135/000 ريال به صورت الكترونيكي و با كارت هاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقـدام
نمايند. ( ايثارگران50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ مزبور معاف مي باشند)

تذكر مهم : با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبت نام اينترنتي، واجدين شرايط (ايثارگران) ميبايست مبلغ مذكور را واريز و پس از هماهنگي و تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، مبلغ واريزي به ايشان قابل استرداد خواهد بود.
- لازم به توضيح است مدت زمان تعيين شده تمديد نمي گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت بـه ثبـت نـام اقـدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
- متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند.
- به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

داوطلب در زمان ثبت نام مي بايست داراي مدارك ذيل باشد:
- آخرين مدرك تحصيلي مندرج در آگهي
- كارت ملي
- شناسنامه
- كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم غير پزشكي (ويژه برادران)
- مدارك دال بر ايثارگري
- مدارك دال بر معلولين عادي (ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي)
- مدارك دال بر بومي بودن (حسب مورد براساس هريك از موارد ذكر شده در بندهاي الف، ب، ج و د بند يك تذكرات)
- نامه گواهي اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذكر شماره شناسه قراردادي) ويـژه شـاغلين قـراردادي (بـراي محاسـبه امتيـاز شاغلين قراردادي بر اساس فرم شماره يك.
تبصره: مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد.
تذكر مهم: با توجه به اينكه مدارك متقاضيان توسط دستگاه استخدام كننده، پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي باشد، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:

- كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 1394/2/29 براي مشاهده و پرينت بر روي سـايت سـازمان سـنجش بـه نشـاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 1394/3/1 در تهران وبا توجه به آمار شركت كننـدگان، حسـب مورد در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي ميباشد كـه در تقاضـانامه
درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون برروي كارت شركت درآزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.
لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون بررسي خواهد شد.
* به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از:
الف- مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
1- فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفت گانه ICDL)
2- رياضي و آمار مقدماتي
3- زبان و ادبيات فارسي
4- معارف اسلامي
5- زبان انگليسي عمومي
6- اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
7- هوش و توانمنديهاي عمومي
- آزمون به صورت چهار گزينهاي و با احتساب يك سوم نمره منفي طراحي خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامي مربوط به پيروان ساير مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي) مطابق تعاليم و احكام فقهي آنان طراحي خواهد شد.
- اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف بوده و در ايـن صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوالات محاسبه خواهد شد.
تذكر مهم: سوالات حيطه هاي تخصصي آزمون مشترك بر اساس دانش و مهارت هاي تخصصي متناسب با خوشهاي شـغلي يـا مشاغل، با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه خواهد شد

در زمان ثبت نام، داوطلبان استخدام با توجه به شرايط احراز اعلام شده، علاوه بر انتخاب شغل و محل جغرافيايي مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلي، ميتوانند حداكثر تا سه (3) گزينه ديگر در زمينه دستگاه اجرايي، محل جغرافيايي خدمت را مشروط بر اينكه در يك«خوشهي شغلي» قرار گيرند، انتخاب نمايند.به عبارت ديگرداوطلبان منحصرامجازبه انتخاب يك خوشه شغلي ازجداول فوق بوده وجمعادرصورت وجود«كدشغل محل»مي توانندتاچهاركدشغل محل رامتناسب باخوشه شغلي انتخابي خوددرتقاضانامه ثبت نامي درج نمايند.
تبصره - داوطلباني كه حد نصاب لازم را در آزمون كسب نمودهاند ولي به لحاظ محدوديت ظرفيت پذيرش در اولويـت اصـلي انتخابي خود پذيرفته نشده اند، در صورتي انتخاب‐هاي بعدي آنان ملاك عمل قرار خواهد گرفت كـه داوطلـب واجـد شـرايطي بـا انتخاب اصلي در آن شغل و محل مورد تقاضا وجود نداشته باشد.

امتيازات و سهميه هاي قانوني:
1- نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك و دو دهم (1/2)، و بومي شهرستان با ضريب يك و چهار دهم (1/4)، نمره مكتسبه در هر حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي محاسبه ميگردد.
داوطلب بومي: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند، داوطلب بومي تلقي ميگردند.
الف- شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ب- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان يا اسـتان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين يا همسر داوطلب با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
ج- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب
در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
د- داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يـا اسـتان محـل مـورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است).
توجه: داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز در زمان مقرر)مرحله مصاحبه (ارائه نمايند.
2- به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه قراردادي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصـد (%20) نمـره كـل، در هريـك از حيطه هاي آزمون و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد.
3- در صورت مساوي بودن نمرات مكتسبه داوطلبان، اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي دستگاه اجرايـي، افراد بومي شهرستان و بومي استان مي‐باشد.
4- معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره لازم آزمون عمومي، به ترتيب نمره مكتبسه از سه (3) درصد سهميه قانوني برخوردار خواهند بود.
5- سهميه استخدامي 25 درصد ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان داراي يك سال و بالاي يكسال اسارت توسط بنياد شـهيد و امـور ايثارگران به دستگاه مربوطه معرفي گرديده و در حال طي فرايند جذب مي باشند .
توجه : خواهر و برادر شهيد نيز مشمول سهميه (25) درصد ايثارگران بوده لكن از شرط آزمون معاف نبوده و ملزم به شركت در آزمـون مي باشند. بنابراين در صورتي كه سهميه مذكور تا سقف قانوني ياد شده تامين نشده باشد، صرفاَ در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
- پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه هـا و همسـر و فرزنـدان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد .
- انتخاب اولويت در مشمولين پنج درصد سهميه استخدامي، با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبت نـام و داشـتن شـرايط احراز لازم در حد سهميه تعيين شده از شرط آزمون معاف مي باشند) و ساير مشمولين سهميه مذكور در اولويت بعدي قرار داشته و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
- استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان صورت خواهد گرفت.

نحوه اعلام نتيجه:
بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي منضم بـه بخشـنامه شماره 200/93/9757 مورخ 1393/07/19 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاون توسعه مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس جمهور سابق) تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت مي پذيرد:
الف) تعيين حدنصاب
شرط اوليه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه استخدامي، كسـب حدنصـاب لازم در آزمـون كتبي در امتحان مشترك فراگير مطابق شرايط ذيل ميباشد:
- پس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطههـاي عمـومي و تخصصـي بـا وزن برابـر محاسـبه و براساس مجموع نمرات بدست ميآيد.
- براي تعيين حدنصاب آزمون كتبي مربوط به هريك از خوشههاي شغلي، پنجاه درصد (50%) مجموع بالاترين نمره مكتسبه در هر خوشه شغلي محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار ميگيرد.
تذكر1: پس از تعيين حدنصاب در هر يك از خوشههاي شغلي، نمرات تمامي داوطلبـان براسـاس خوشـههـاي شـغلي انتخـابي مقايسه گرديده و داوطلبان فاقد حدنصاب از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً موضوع از طريق سامانه امتحانـات جهـت اطـلاع براي آنها قابل مشاهده خواهد گرديد.
تذكر2: كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون مشترك فراگير هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند.
ب) مراحل استخدام گزينش علمي (انتخاب سه برابر) از بين دارندگان حدنصاب:
1-در اين مرحله داوطلبان داراي حدنصاب براساس انتخاب اول خوددر تقسيم بندي هريك ازدستگاههاي استخدامكننده قرار ميگيرند.
2- انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضلي آنان (با وزن چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصـد (60%) بـراي حيطه تخصصي) با در نظر گرفتن موارد ذيل به تعداد سه (3) برابر ظرفيت پذيرش در هر شـغل و محـل مـورد تقاضـا صـورت مـي پذيرد.
2-1- نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك و دو دهم (1/2)، و بومي شهرستان بـا ضـريب يـك و چهـار دهـم (1/4)، نمـره مكتسبه در هر حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي محاسبه ميگردد.
2-2- به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه مي باشند، بـه ازاء هـر سـال سـابقه خـدمت در هـر يـك از دستگاه هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد (20%) نمره كل، در هريـك از حيطـه هـاي امتحـان مشـترك و مصـاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد.
ج) معرفي به گزينش (انتخاب يك برابر) :
1- پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد اصلي به گزينش براساس مجموع نمره فضـلي آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد
(70%) براي امتحان مشترك فراگير و سي درصد (30%) براي مصاحبه استخدامي(با در نظر گرفتن مـوارد "2-1" و "2-2" در بنـد
"ب" در مصاحبه استخدامي)، به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش به ترتيب نمره فضلي خواهد بود.
2- در صورت عدم برگزاري مصاحبه استخدامي، براي معرفي افراد داراي حد نصاب به گزينش، بر اساس مجموع نمره فضلي آنان با وزن چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60%) براي حيطه تخصصي (با در نظر گرفتن موارد "2-1" و "2-2" در بند "ب") برابر تعداد ظرفيت پذيرش اقدام مي گردد.

تذكرات:
1- به منظور احراز مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات افراد واجد شرايط جهت استخدام در مشاغل تخصصي، كارشناسي و بالاتر) موضوع تبصره دو ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري (پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر يك ماه پس از اعـلام تاييد گزينش، مدارك مربوط به كسب مهارت هاي هفت گانه (ICDL) صادره از مراكز و موسسـات تاييـد صـلاحيت شـده توسـط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را ارائه نمايند.
2- كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده نمي باشند موظفند در يكي از مراكز تعيين شده كه در بخش «اعتبار سنجي موسسات آموزشي» با عنوان «موسسات تعيين صلاحيت شده» سايت مركـز
آموزش مديريت دولتي با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده مي باشد، پس از شركت در آزمون تعيـين سـطح، گـواهي نامـه مذكور را ارايه نمايند.
3- به مدارك دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شـرايط احـراز مشـاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل) به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسـات آمـوزش عالي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور وقـت كـه در آزمـون
جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شدهاند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بـالاتر بـا ارزش علمي دارند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
5- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صـورت نـاقص در زمـان مصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.
6- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش ميسر ميباشد و اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذي صلاح از طريق درگاه دستگاهها و سازمانهاي مربوط و سامانه امتحانات يا مسابقات استخدامي به نشاني www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور


مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 10 فروردين ماه 1394 لغايت روز 17 فروردين ماه 1394 مي باشد
توجه ويژه : جهت طرح سوال مي توانيد با شماره 02636270057 و 02636270059 تماس گرفته ويا از طريق سيستم پاسخگويي اقدام نماييد. ساعت پاسخ گويي تلفني از ساعت 8:30 صبح الي 12:30 و بعداز ظهر از ساعت 13:30 الي 15:00 بجز ايام تعطيل


اخبار مربوط به اعلام نتایج آرمون استخدامی سازمان بهره وری در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی