اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شركت های آب و فاضلاب شهری
جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اینجا کلیک نمایید

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نماییدجهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی شركت های آب و فاضلاب شهری در سال 1396 اینجا کلیک نمایید


استخدام شرکت های پیمانکاری آب و فاضلاب- 10 مرداد 96

شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با اداره حفاظت فیزیکی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان به تعداد محدودی نیروی آماده به کار جهت اشتغال به کار جهت همکاری نیازمند می باشد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


استخدام شركت های آب و فاضلاب شهری- 10 خرداد 96

شركت هاي آب و فاضلاب شهري زیر مجموعه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و وزارت نیرو، در راستاي تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامی ، تعداد 271 نفر از افراد فارغ التحصیل ممتاز دانشگاههاي برتر را پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهاي ذیل و كسب امتیازات لازم در مصاحبه، استخدام می نماید.
الف: شرايط عمومي استخدام :
1 داشتن تابعیت ایران .
2 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي داوطلبان مرد.
3 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات.
4 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
5 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام كاري كه استخدام می شوند.
6 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
7 التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
8 دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی.
9 احراز صلاحیت هاي عمومی به تأیید گزینش.
10 عدم منع قانونی جهت استخدام.
11 كسب امتیازات لازم در مصااحبه هاي استخدامی.
ب) شرايط اختصاصي استخدام :
1 متقاضیان می بایست داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته هاي تحلایلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
2 متقاضیان می بایست فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي برتر به شرح موارد مندرج در جدول 1 – 1 باشد.
3 متقاضیان می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
4 متقاضیان می بایست بومی استان موردنظر براي استخدام باشد. (مطابق شرایط تعیین گردیده براي احراز بومی بودن در جدول 2 – 1)
5 حداكثر سن متقاضیان 32 سال تمام (متولدین پس از تاریخ 1 / 3 / 1364) می باشد.
6 حداقل سن متقاضیان 20 سال تمام(متولدین قبل از تاریخ 1 / 3 / 1376) می باشد.

تذکرات:
1 موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به حداکثرسقف سن مقرر ( 32 سال) اضافه خواهد شد:
الف-  جانبازان، آزادگان و رزمندگان داراي 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب خدمت در جبهه، افراد خانواده معظم شهدا (همسر ،فرزندان، برادر و خواهر شهید) ، جانبازان، آزادگان و مفقود الاثرها (همسر و فرزندان) و همسر و فرزندان رزمندگانی كه 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب به طور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند، حداكثر به مدت پنج سال.
ب- مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت 24 ماه.
ج- سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق حداكثر 8 سال (96 ماه)، مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمانهاي بیمه معتبر.
2 کارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه ( آقايان ) و گواهي فراغت از تحصيل کليه داوطلبان بايستي تا تاريخ 1 / 3 / 96 آماده و صادر شده باشد .
3 انتخاب داوطلبان استخدامي پس از محرز گرديدن شرايط از طريق سايت اعلام خواهد شد.
4 چنانچه در هر مرحله از فرآيند استخدام مشخص شود داوطلبي در زمان ثبت نام دانشجو بوده و تاريخ فارغ التحصيلي وی پس از موعد مقرر شده در آگهي است، استخدام وی منتفي خواهد شد.
انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر مي باشد. ضمناً اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تأييد طي مراحل لازم از طريق سايت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
5 داوطلبين موظف به سپردن تعهد و ضمانت جهت خدمت در شرکت موردنظر، به مدت 5 سال مي باشند.
6 مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هريک از مراحل ، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و حتي در صورت صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
ج) مدارک موردنياز جهت احراز شرايط استخدام:
مدارک موردنیاز جهت ارائه از سوي داوطلب استخدامی به منظور بررسی شرایط ممتاز بودن به شرح موارد مندرج در بندهاي ذیل می باشد كه می بایست در زمان ثبت نام در قسمت مربوطه بارگذاري گردد:
1 مدارک شخصی داوطلب مشتمل بر تصاویر شناسنامه، كارت ملی، كارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد و یا بالاتر.
2 تاییدیه صادره از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر كسب رتبه اول یا دوم در مقطع كارشناسی ارشد یا بالاتر.
3 ارائه مدارک مرتبط با احراز شرایط بومی بودن. (مدارک موردنیاز جهت احراز شرایط بومی بودن در جدول 2 – 1 قید گردیده است.)
4 ارائه مدارک مربوط به تایید شرایط ایثارگري. (در صورت دارا بودن شرایط ایثارگري)
5 گواهی مربوط به سابقه كار مفید و مرتبط در صنعت آب و برق به همراه گواهی پرداخت حق بیمه.
د) جدول نيازهای استخدامي
جدول نیازهاي استخدامی در هر یك از شركتها در پایگاه اطلاع رسانی موجود میباشد.
ه) چگونگي ثبتنام:
داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز شنبه مورخ 13 / 3 / 96 لغايت 13 / 4 / 96 از طریق پایگاه اطلاع رسانی فوق احذكر اقدام به ثبتنام نمایند.
1 تکميل کليه فيلدهای اطلاعاتي مطابق با فرم مربوطه.
2 بارگذاری مدارک و مستندات موردنياز جهت ثبت نام.
3 پس از انجام کامل و موفقيت آميز ثبت نام که شامل تکميل کليه فيلدهای اطلاعاتي است، به داوطلبان کد رهگيری اختصاص يافته و اعلام مي شود. ضروری است کليه داوطلبان اين کد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.

4 به داوطلبان محترم توصيه ميشود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، جدول نيازهای استخدامي راهنما، نحوه ثبتنام و مدرک تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را کاملا مطالعه و بررسي نمايند.
5 ثبتنام در ساعات کم ترافيک، به مرور زمان و قبل از روزهای پايان مهلت، سهولت بيشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.
شايان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام اطلاع رساني لازم از طريق قسمت وضعيت پذيرش در سايت و نيز ارسال پيامک به شماره تلفن همراه معرفي شده از سوی داوطلب يا برقراری تماس تلفني، برای ويرايش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانيده خواهد شد). در صورت بي توجهي به پيامک ارسالي، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.
يادآوری مي نمايد ويرايش و تغيير دادن اطلاعات مربوط به وضعيت ايثارگری به هيچ وجه امکان پذير نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت کافي و لازم را در اين موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.
6 مهلت ثبتنام به هيچوجه تمديد نخواهد گرديد.
و) راهنما و نحوه ثبتنام :
1- از تایپ لاتین اطلاعات خودداري نمایید.  2- هنگام درج اطلاعات، كلید  Caps Lock صفحه كلید خاموش باشد. 3- از زدن كلید (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از یکدیگر، از كلید فاصله (Space) استفاده نمایید. 4- تکمیل اطلاعات كلیه فیلدها الزامی است. 5- كد ملی خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید. 6- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیري ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید.
ز) اعلام زمان مصاحبه های استخدامي:
افرادي كه داراي كلیه شرایط مندرج در این آگهی استخدامی هستند از طریق امکان فراهم گردیده در سامانه جهت پیگیري درخواست و همچنین ارسال پیامك از مراحل انجام كار و زمان برگزاري مصاحبه هاي استخدامی مطلع
خواهند گردید.
موارد قابل توجه:
1 در هر یك از رشته هاي شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازهاي استخدامی) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش می توانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها امکان پذیر نمی باشد.
در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از استخدام ملغی اعلام خواهد شد.
2 پذیرش اولیه به منزله استخدام قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه ، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراكز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.
3 پذیرفته شدگان نهایی می بایستی آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یك از شهر هاي استان حوزه فعالیت شركت كه در جدول نیاز هاي استخدامی تعیین شده است را داشته باشند و موظف به سپردن پنج ( 5 )
سال تعهد خدمتی به صورت محضري در رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده به شركت می باشند.
4 هر داوطلب میتواند صرفاً براي یك رشته شغلی در شركت مورد نظر خود ثبتنام نماید.
5 تذکر مهم: برای آگاهي از نام شرکت ها و رشته های شغلي در هر شرکت، تعداد مجوز استخدامي در هر رشته، جنسيت پذيرش و مدارک تحصيلي مورد نياز به جدول نيازهای استخدامي مندرج در سايت مراجعه فرماييد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل عناوین شغلی مورد نیاز و رشته محل ها اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آگهی در سایت رسمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : Niroo

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:28

  کد دیدگاه : 1687511

  سلام، والا دانشگاه ها هم هیچ اطلاعی ندارن، تماس با دانشگاه و وزارت و ابفا، هیچ فایده ای نداره اصلا انگار یه همچین استخدامی در کار نبوده و نیست.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:00

   کد دیدگاه : 1689252

   سلام
   من از دانشگاه خودم پیگیری کردم
   نامه استعلام براشون فرستاده شده بود ولی دانشگاه هنوز جواب نداده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:05

  کد دیدگاه : 1679094

  هیچ کدوم از دوستان پیگیری نکردن؟
  هیچ کسی با دانشگاهش تماس نگرفت؟
  تماس با آبفا و وزارت نیرو بیهودست بنده حضوری هم رفتم دقیقا ما رو پاس میدن به دانشگاه هر کسی هم پیگیری کرده باشه در جریان امر هست،خواهشا خودتون از دانشگاهاتون پیگیری کنین که حداقل با دست پر بتونیم بریم برای مراجعه حضوری،الحمدالله که کسی هم حاضر نشد تهران که دست جمعی مراجعه کنیم،وقتی هم میریم خیلی شیک و باکلاس تحویل می گیرن و میگن دانشگاست،وزارت خونه هم میگه از آبفا پیگیری بفرمایید،خواهشا خودمون پیگیری هامونو مضاعف کنیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:59

  کد دیدگاه : 1674329

  دوستان کسی از دانشگاهش پیگیری نکرده؟جوابی نشنیده؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:53

  کد دیدگاه : 1673898

  دوستان برای پیگیری لطفا با این شماره ها زنگ بزنید
  اینا پیگیری میکنن برامون و تکلیفمون روشن میشه
  ستاد خبري مركز حراست وزارت نيرو

  81606669-021

  دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
  تلفن: 81606580-81606136

  سامانه ثبت و پيگيري شکایات

  81606535

  81606643

  81606872

  پاسخ دهید
  • نویسنده : آبفا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:59

   کد دیدگاه : 1674121

   سلام
   شما پیگیری کردید، چی گفتن؟
   ممنون

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محسن

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:25

    کد دیدگاه : 1675331

    بله
    لازمش اینه همه هماهنگ باشیم. و بگیم چند وقته که سر کاریم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:03

   کد دیدگاه : 1674527

   اگر اعتراضی به نتایج داشته باشیم هم جواب میدن؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سعید

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:23

    کد دیدگاه : 1675330

    بله اگر اعتراض داشته باشید پیگیری میکنن .
    دوستان تنها جایی که میتونیم به نتیجه برسیم از طرق اینجاهاست.
    تماس بگیرید.

    پاسخ دهید
  • نویسنده : آبفا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:09

   کد دیدگاه : 1681892

   من تماس گرفتم
   گفتن پیگیری میکنن

   (:good:)

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:04

  کد دیدگاه : 1669520

  دوستان لطف کنین اگر براتون مقدوره با دانشگاهتون ارتباط برقرار کنین که آیا درخواست استعلام رتبه و مدرک براشون رفته و اگر رفته در چه مرحله ای هست،امروز من تماس گرفتم گفتن هنوز جواب استعلامتون نیومده،الان دو ماه شده این استعلام، نباید این همه زمان طول بکشه، جواباتون رو بگین اینجا که در چه مرحله ای هست ممنون میشم،متوجه بشیم ک اصلا درخواست استعلامی ارسال شده براشون یا نه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : نیرو

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:48

   کد دیدگاه : 1672023

   سلام دوست عزیز. با کدوم بخش یا معاونتی تماس بگیریم؟؟؟؟ شما با کجا تماس گرفتید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محمد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 07:55

    کد دیدگاه : 1672352

    سلام با آموزش دانشگاهتون تماس بگیرین بفرمایین که نامه ای برای استعلام رتبه و مدرک از آبفا اومده براتون یا نه و در چه مرحله ای هست،من فکر می کنم نفرستادن اصلا متاسفانه شما هم بپرسیناینجا لطف کنین بگین

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مریم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:28

   کد دیدگاه : 1672491

   ستاد خبري مركز حراست وزارت نيرو

   81606669-021

   دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
   تلفن: 81606580-81606136

   سامانه ثبت و پيگيري شکایات

   81606535

   81606643

   81606872

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محمد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:41

    کد دیدگاه : 1672825

    سلام برای دانشگاه شما هم نامه ای ارسال نشده بود؟که این شماره ها رو برای پیگیری ذکر کردین

    پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:32

  کد دیدگاه : 1667901

  سلام دوستان،سال نو همتون مبارک باشه،انشاالله سال خوبی داشته باشین،نظر من اینه که هفته بعد (هفته آخر فروردین)یک روز هماهنگ بشیم و هر کسی از هر شهری هست تشریف بیاره تهران که حضورا همه بریم آبفا کشور یا وزارت خونه فکر میکنم ارزش این رو داشته باشه که هممون از هر جایی این یک روز رو برای کار خودمون و سرنوشتمون همکاری کنیم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Hatam

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:52

   کد دیدگاه : 1668843

   مثبت

   پاسخ دهید
   • نویسنده : تهران

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:38

    کد دیدگاه : 1669134

    موافق

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:58

  کد دیدگاه : 1667876

  سلام.بچه ها خبری نشده؟باکسی تماس گرفتن؟تورو خدا جواب بدین.مرسی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ازی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:34

   کد دیدگاه : 1667931

   سلام. خبری نیست (:sorry:)

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:44

  کد دیدگاه : 1659277

  سلام دوستان عید همگی مبارک.چه خبر؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Hatam

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:28

   کد دیدگاه : 1660069

   سلام
   عید همگی مبارک
   خبری نشده هنوز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ازی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:19

  کد دیدگاه : 1654943

  سلام.من ابفای شیراز هستم، دیروز مراجعه کردم و گفتن ما اسامی رو خیلی وقته فرستادیم ولی از اونجایی که وزارت نیرو برای اولین بار به این صورت داره نیرو میگیره کارش طول میکشه، چون باید استعلام مدرک کنه و از این حرفا.
  گفتن نگران عقب موندن از آزمونی ها هم نباشید چون روند کارای شما کاملا متفاوته و اوناهم هنوز سرکار نیومدن…
  دوستان دعا کنید ترتیب اثر بدن و بیخیال این جریان نشن فقط….

  پاسخ دهید
 • نویسنده : تهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:54

  کد دیدگاه : 1652307

  خبری نیست
  بعیده تا اردیبهشت سال آینده هم خبری بشه، الان بیشتر تلاش ها واسه سر و سامان دادن به بچه های آزمونیه
  کاشکی میشد یکم ماها هم فعال تر باشیم
  تنها راهش حضوری سرزدن به آبفا استان ها و آبفا کشوره، تلفنی جواب نمیدن
  خدا بزرگه، فعلا از تعطیلات عید لذت ببریم، انشاالله سال آینده همه چی رو به راه میشه
  (:beach:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Hatam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:36

  کد دیدگاه : 1652012

  بچه ها سال 96 گذشت و ما همچنان در انتظار
  به کیا زنگ زدن تا الان؟؟؟؟؟؟؟؟
  تو رو خدا بگید که ما هم مطلع باشیم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمدرضا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:10

   کد دیدگاه : 1653831

   سلام به من زنگ نزدن با اینکه خیلی امید داشتم اسمم هم توی لیست نبود

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Hatam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:04

  کد دیدگاه : 1646755

  سلام به همگی
  خبر جدیدی نشد؟
  به نظرتون اصلا خبری میشه؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:37

   کد دیدگاه : 1647744

   سلام
   خیر
   خبری نیست
   اسامی رفته آبفا کشور، اگر دوستان میتونن یکم پیگیری از اونجا رو بیشتر کنند (ترجیحا حضوری، چون تلفن جواب نمیدن)
   سپاس

   پاسخ دهید
 • نویسنده : آبفا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:49

  کد دیدگاه : 1634645

  سلام دوستان
  کسی از آخرین وضعیت اطلاعی داره؟
  ممنون میشم اطلاع رسانی کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:23

   کد دیدگاه : 1636854

   سلام
   من كه اطلاعي ندارم
   يعني كسي تا الان تماسي نگرفته چيزي بگه!
   تا هفته پيش هم آبفا استان بي اطلاع بودند
   اينكه جديدا خبري شده يا نه رو نميدونم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : نیرو

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:22

   کد دیدگاه : 1643020

   من سه شنبه و چهارشنبه صد بار تماس گرفتم خانم مرادی اصلا جواب نمیده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:48

  کد دیدگاه : 1634515

  سلام
  اینجا کسی شماره خانم مرادی یا ترکمانی رو داره؟ کسایی که چندین بار تماس گرفتن لطفا بگن با چه شماره ای تماس گرفتن که منم از بلاتکلیفی دربیام.
  بابا به خدا من رقیب هیچکس نیستم، استان ما تو کل رشته های اعلام شده فقط من واجد شرایط بودم و بقیه رشته ها هم کلا کسی نبود ولی بازم معلوم نیست چی شده باشه.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تهران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:20

   کد دیدگاه : 1636840

   سلام
   تو اينترنت اسامي رو جست و جو كنيد، شماره خانم تركمان رو مياره
   شماره خانم مرادي هم بايد زنگ بزنيد آبفا كشور، بگيد وصل كنن، يا داخليشون رو بگيريد، مستقيم زنگ بزتيد
   البته، من خودم با اين دو روش تا حالا موفق به برقراري تماس نشدم
   (:dash:)

   پاسخ دهید
  • نویسنده : رضا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:12

   کد دیدگاه : 1647620

   شماره خانم مرادي ٠٢١٨٩٦٠٣٨١٣
   شماره خانم تركمان ٠٢١٨١٦٠٦٨٥٣
   من خودم هنوز نتونستم باهاش صحبت كنم اصلا جواب نميدن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : هانی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:07

    کد دیدگاه : 1653888

    متشکرم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : سعیدر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:57

  کد دیدگاه : 1633297

  بچه ها توکلتون به خدا باشه
  منم قبل از مصاحبه با سخت گیری زیاد تاییدم نکردن.
  منم 9 ماهه بیکارم.
  انشالا خدا خودش کمکمون کنه
  توکل کنید به خدا

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...