• ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام شرکت آرن دژ پی

استخدام شرکت آرن دژ پی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۵ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

استخدام شرکت آرن دژ پی

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام شرکت آرن دژ پی - مهر 98

آگهی 14 مهر 98: استخدام شرکت آرن دژ پی
شركت آرن دژ پی (از شركتهای پیمانكاری طرف قرارداد شركت توزیع نیروی برق استان البرز) در راستای تكمیل كادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، تعداد 20 نفرازآقایان، در رشته های شغلی مامور قرائت كنتور، كارگر برقكار،كارگرخدمات و نگهبان (در استان البرز به شرح جدول شماره یك در صفحه6) را از طریق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه، به ترتیب از بالاترین نمره به شرط بومی بودن به صورت قرارداد حجمی با شرایط ذیل جذب مینمایند.

شرایط عمومی
1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم (معافیت پزشكی مورد قبول نبوده و ملاك عمل برای محاسبه تاریخ كارت پایان خدمت در زمان برگزاری آزمون 17/ 8/ 98 می باشد).
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردانها، دخانیات و مشروبات الكلی.
5 -نداشتن سابقه محكومیت كیفری و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.
6 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله.
7 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس این دفترچه
8 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شركتهای دولتی یا خصوصی.
9 -احراز صلاحیتهای مورد نظر و تأیید گزینش شركت، پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه.
شرایط اختصاصی

1 -داشتن مدرك تحصیلی دیپلم (كلیه رشته های تحصیلی) برای رشتههای شغلی مامور قرائت كنتور ، كارگر خدمات و نگهبان و مدرك تحصیلی فوق دیپلم برق (كلیه گرایشها) برای رشته شغلی كارگر برقكار.
1-1: داشتن مدرك تحصیلی بالاتر از مدارك فوق الذكر تعهدی برای شركت ایجاب نكرده و كلیه حق و حقوق و نوع كار شخص بر مبنای رشته شغلی و مدارك تحصیلی ذكر شده مشخص خواهد شد.
1-2: كلیه داوطلبان در زمان تطبیق مدارك باید مدرك تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم خود را بر اساس رشته های شغلی فوق الذكر ارائه نمایند.
1-3: ملاك عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون (17/ 8/ 98) میباشد و ملاك فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میباشد.

2- داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 17/ 8/ 98 به شرح ذیل:
2-1- حداكثر 26 سال برای دانش آموختگان مقطع دیپلم (متولدین 17/ 8/ 1372 به بعد).
2-2- حداكثر 28 سال برای دانش آموختگان مقطع كاردانی (متولدین17/ 8/ 1370به بعد).
2-3- مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداكثر سن فوق الذكر اضافه خواهد شد.
2-4- در صورت داشتن سابقه کار ، مدت سابقه (حداکثر10سال) بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان­های بیمه معتبر به سقف سنی افزوده خواهد شد.
2-5- پذیرفته شدگان دارای سابقه كار مرتبط، در شرایط برابر، دارای اولویت می باشند.

3 -بیست و پنج (25) درصد جذب شركت (5 نفر) به افراد با شرایط زیر اختصاص مییابد:
الف: جانبازان
ب: آزادگان
ج: فرزندان شهدا
د: فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
ه: فرزندان آزادگان یك سال و بالای یك سال اسارت
و: برادرشهید

4 -پنج (5) درصد جذب شركت (یكنفر) به افراد با شرایط زیر اختصاص مییابد:
الف: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضوردر جبهه ها
ب: فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه ها
ج: فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی
د: فرزندان آزادگان كمتر از یك سال اسارت

تذكر1: كلیه افراد واجد شرایط بندهای3 و4 میبایست در آزمون شركت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند، انتخاب این داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده، به ترتیب نمره اكتسابی و مصاحبه انجام خواهد شد.

تذكر2: مرجع صدور تائیدیه معتبر برای بندهای 3 و 4:
الف: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه.
ب: معاونت نیروی انسانی هریك از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.

5 – پس از كسر سهمیه های فوق الذكر، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.

6 -داوطلبان الزاماً باید بومی استانهای البرز یا تهران یا قزوین باشند.

تعریف بومی

بومی به كسی اطلاق می شود كه دارای حداقل یكی از شرایط زیر را داشته باشد:
1-6- استان محل تولد داوطلب، همسر، پدر یا مادر وی، با استانهای فوق الذكر یكی باشد.
2-6- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استانهای فوق الذكر محل مورد تقاضا طی كرده باشد.
3-6- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استانهای فوق الذكر را داشته باشند.
4-6- همسر و فرزندان كارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استانهای محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یكی باشد.
5-6- حداقل سه سال در استان های فوق الذكر سكونت داشته باشد.

7- انتخاب متقاضیان كار برای انجام مصاحبه تخصصی حداكثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افراد صرفا بومی كه به ترتیب بالاترین نمره آزمون كتبی را كسب كرده باشند اعلام خواهد شد.
8- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون كتبی، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
9- از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل مورد نظر و با اختیارات شركت، اخذ خواهد گردید.
10- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون، مصاحبه و جذب) محرز شود كه داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی میباشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

مواد آزمون
1- سوالات آزمون در یک دفترچه طراحی گردیده و مواد (دروس) رشته شغلی و جزئیات مربوط در جدول های شماره دو و سه در پایان آگهی درج شده است.
2- آزمون دارای نمره منفی می باشد. هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد.
نحوه ثبت نام
1- داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/7/13 و حداكثر تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 98/7/22 از طریق سایت اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
2- داوطلبان میبایست مبلغ 650/000 (ششصد و پنجاه هزار ریال) را به عنوان هزینه شركت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید كارت ثبت نام) و با استفاده از كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد cvv2 پرداخت نمایند.
راهنمای ثبت نام
1- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید كارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از خرید كارت، با توجه به شماره ی سریال 14 رقمی كه در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.
2- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
3- هنگام درج اطلاعات، كلید (Caps Lock) صفحه كلید خاموش باشد.
4- از زدن كلید (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا كردن كلمات از یكدیگر، از كلید فاصله (Space) استفاده نمایید.
5- تكمیل اطلاعات كلیه فیلدها الزامی است.
6- كد ملی خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
7- برای الصاق عكس، از فایل اسكن شده عكس پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید) با فرمت JPG و با حجم حداكثر 70 كیلو بایت استفاده نمایید.
8- در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی كه از نوع عددی و 5 رقمی می باشد را به دلخواه تكمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش كردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه كد ملی و شماره شناسنامه میتوانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره كاملا مراقبت نمایید.
9- پس از تكمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمنا امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.
توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
1-ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام اعلامی از تاریخ 1398/08/14 لغایت 1398/08/16 انجام خواهد پذیرفت.
2- آزمون در روز جمعه مورخ 98/08/17 برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روی كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهدگردید.
3- ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است.
بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.
سایر نکات

1- آزمون مذكور مختص آقایان میباشد.
2- دارندگان مدرک تحصیلی معادل تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند.
3- پذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شركت، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز خواهند بود، بدیهی است هزینه های مربوطه در صورت انصراف پذیرفته  شده پس از حضور در دوره های آموزشی عیناً اخذ خواهد شد.
4- قبولی در آزمون كتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده، بلكه موكول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، معاینات پزشكی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراكز ذیصلاح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، پس از ارائه مدارک در مهلت مقرر، قرارداد موقت كار توسط شركت مطابق قانون كار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد.
5- عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شركت نسبت به جایگزینی آنها از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود.
6- درصورت وجود هر گونه ابهام در ساعت اداری باشماره ی 33355600-026 تماس حاصل نمایید.

تقویم آزمون
شروع ثبت نام شنبه 98/07/13
خاتمه ثبت نام شنبه 98/08/18
دریافت کارت آزمون از دوشنبه 98/08/27
لغایت پنجشنبه 98/08/30
زمان آزمون جمعه 98/09/01
 

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=1570333
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k