نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

اطلاعات بیشتر

استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان


استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان – 12 خرداد 98

شركت فني مهندسي طيف افشان در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود، جهت قراردادهاي سيمباني، قرائت كنتور، آبدارچي و خدمات و رانندگي خودرو سنگين، تعداد 91 نفر از آقايان، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد موقت كارگري (حجمي) با شرايط به شرح ذيل جذب مي نمايد.
> شرایط عمومی 

1- داشتن تابعيت ايران.
2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم.(ملاك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت، زمان برگزاري آزمون به 1398/04/21 مي باشد).
تبصره: كارت معافيت پزشكي تاثيرگذار بر شغل مورد قبول نمي باشد.
4- عدم اعتياد به مواد مخدر، روانگردان ها و مشروبات الكلي.
5- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي.
6- نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر و ارائه گواهي عدم سوءپيشينه.
7- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي وظايف محوله.
8- دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي.
9- عدم عضويت در هيات مديره يا مديريت عامل شركت هاي پيمانكاري ديگر.
10- نداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها و شركت هاي دولتي يا خصوصي.
11- احراز صلاحيت مورد نظر و تأييد گزينش شركت، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.

> شرايط اختصاصی

1- داشتن مدرك تحصيلي مطابق جدول نيازها الزامي مي باشد.
تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، زمان برگزاري آزمون (به تاريخ 1398/04/21) بوده و ملاك فراغت از تحصيل، تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي باشد.
2- وزن متناسب و برخورداري از سلامت جسماني و رواني، قدرت تحرك و توانايي انجام وظيفه.
3- نداشتن مشكل بينايي، شنوايي، لكنت زبان، بيماري هاي خاص و يا حوادثي كه منجر به استفاده از پلاتين در اعضاي بدن شده باشد براي كليه مشاغل.
4- داشتن شرايط سني در هنگام برگزاري آزمون به شرح ذيل:
1-4- حداكثر 25 سال تمام براي تمامي متقاضيان ديپلم (متولدين 1373/04/21 به بعد) و حداكثر 27 سال براي متقاضيان فوق ديپلم (متولدين 1371/04/21 به بعد).
2-4- مدت انجام خدمت سربازي (به ماه )، تا 24 ماه به حداكثر سن مجاز فوق الذكر اضافه خواهد شد.
3-4- پذيرفته شدگان داراي سابقه كار مرتبط، در شرايط برابر داراي اولويت مي باشند.
4-4- براي متقاضيان رشته هاي شغلي فني (سيمبان) در صورت داشتن سابقه تامين اجتماعي مرتبط با صنعت توزيع برق به مدت حداگثر 5 سال به سن اضافه مي گردد.
5-4- براي متقاضيان رشته هاي شغلي غيرفني (مامور قرائت كنتور، خدمات، رانندگي خودروي سنگين) در صورت داشتن سابقه تامين اجتماعي مرتبط به مدت حداگثر 5 سال به سن اضافه مي گردد.
5- بومي بودن در محل خدمت ( شهرستان) الزامي مي باشد.
بومي به فردي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:
1-5- محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي، شهرستان محل درخواستي باشد.
2-5- حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي داوطلب ( ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان ) به صورت متوالي يا متناوب در محل درخواستي طي شده باشد.
3-5- داوطلب حداقل 4 سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان مورد نظر داشته باشد.
4-5- پدر، مادر يا همسر داوطلب حداقل 4 سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان مورد نظر داشته باشند.
تبصره : بومي مديريت برق گلبهار متقاضياني هستند كه محل سكونت آنها گلبهار باشد
6- انتخاب پذيرفته شدگان آزمون براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 2 برابر ظرفيت مورد نياز، از ميان افراد حائز شرايط كه به ترتيب بالاترين نمره آزمون كتبي را كسب كرده باشند، انجام خواهد شد.
7- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون، تنها از طريق مصاحبه و گزينش ميسر خواهد بود، لذا قبولي
در آزمون كتبي، به منزله پذيرش قطعي فرد تلقي نخواهد شد.
8- از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر خدمت در محل مورد نظر و يا بكارگيري در ديگر نقاط استان خراسان رضوي، اخذ خواهد گرديد.
9- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا اعلام مدارك به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نيرو (شامل آزمون، مصاحبه و جذب) محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت عقد قراداد، قراداد مزبور لغو و خسارات مربوطه اخذ خواهد گرديد.
10- مهلت ارائه اصل مدارك لازم از سوي پذيرفته شدگان شامل مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك نظام وظيفه و مدرك بومي به منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده براي انجام مصاحبه، حداكثر 7 روز پس از اعلام نتايج آزمون مي باشد.
11- پذيرفته شدگان اين آزمون هيچگونه ارتباط استخدامي، قراردادي، پيماني و … با شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو نبايد داشته باشند.

> مواد آزمون

1- سؤالات آزمون در يك دفترچه شامل سؤالات عمومي و سؤالات تخصصي طراحي گرديده و مواد (دروس) رشته شغلي و جزئيات مربوط در جدول نياز هاي جذب نيرو در جدول مواد آزمون درج شده است.
2- آزمون داراي نمره منفي بوده، هر پاسخ صحيح يك نمره و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد.

> چگونگي ثبت نام

1- داوطبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين دفترچه مي توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه 1398/03/12 حداكثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 1398/04/10 از طريق سايت اينترنتي طیف افشان اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.
2-  داوطلبان مي بايست مبلغ 470/000 ریال (چهارصد و هفتاد هزار ريال ) را به عنوان هزينه شركت در آزمون به شماره حساب 0106415034002 بانك ملي بنام شركت فني مهندسي طيف افشان واريز نمايد و اسكن فيش پرداختي را از طريق سايت ثبت نام ار سال نمايد.
توضيح: مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
3- پس از انجام كامل و موفقيت آميز ثبت نام كه شامل تكميل كليه فيلدهاي اطلاعاتي و پرداخت هزينه آزمون مي باشد، به داوطلبان كد رهگيري اختصاص يافته و اعلام مي شود. ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.
4- به داوطلبان محترم توصيه مي شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، « جدول نيازها » راهنما، نحوه ثبت نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كاملاً مطالعه و بررسي نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند ” ه” آماده نمايند. ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.
5- ثبت نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.

شايان ذكر است كه در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالي توسط داوطلب، اطلاع رساني لازم از طريق سايت ثبت نام به داوطلب براي ويرايش اطلاعات در موعد مقرر بعمل خواهد آمد. در صورت بي توجهي به اين موضوع، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.

تذكر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخص ي در مرحله ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن مجري آزمون، مندرج در بند « ز» تماس حاصل نمايند. متذكر مي شود كه ويرايش اطلاعات، فقط در زمان مقرر امكان پذير خواهد بود.

> راهنمای ثبت نام

-1 از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد.
-2 هنگام درج اطلاعات، كليد Caps Lock صفحه كليد خاموش باشد.
-3 از زدن كليد (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله (Space) استفاده نماييد.
-4 تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است.
-5 كد ملي خود را به صورت كامل ( با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد.
-6 براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي 4*3 (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)، با فرمت JPG و با حجم حداكثر 40 كيلوبايت استفاده نماييد. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
-7 پس از تكميل نمودن اطلاعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.
-8 فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و با 5 رقم مي باشد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت يادداشت كرده يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كاملاً مراقبت نماييد.
-9 پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، به منظور ثبت دقيق اطلاعات از دكمه خروج استفاده نماييد.

> توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون

-1 ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام اعلامي از تاريخ 1398/04/18 لغايت 1398/04/19 انجام خواهد پذيرفت.
-2 آزمون در روز جمعه 1398/04/21 برگزار خواهد شد؛ ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گرديد.
-3 ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روي كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي است؛ بديهي است در غير اين صورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 شروع ثبت نام يكشنبه یکشنبه 1398/03/12
خاتمه ثبت نام یکشنبه 1398/04/10
مهلت ويرايش اطلاعات 1398/04/12 لغایت 1398/04/13
اخذ كارت ورود به جلسه (بصورت اينترنتي) 1398/04/18 لغایت 1398/04/19
زمان آزمون جمعه 1398/04/21

ساير نكات

-1 آزمون مذكور مختص آقايان مي باشد.

-2 پذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز و با هزينه شركت خواهند بود، بديهي است هزينه هاي مربوط در صورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره هاي آموزشي عيناً اخذ خواهد شد.

-3 پذيرفته شدگان نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرستانهاي استان خراسان رضوي را داشته باشند.

-4 در هر يك از رشته هاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جدول نيازها) صرفا فارغ التحصيلان همان مقطع و رشته مي توانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشته ها يا رشته هاي غيرمرتبط امكان پذير نمي باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آزمون ملغي خواهد شد.

-5 پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مي پذيرد.

صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا بر عهده داوطلب است.

-6 دارندگان مدرك تحصيلي معادل، تحت هيچ شرايطي مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند.

-7 در اين آزمون، هر داوطلب مي تواند صرفاً براي يك كد شغل محل ثبت نام نمايند.

-8 قبولي در آزمون كتبي به منزله پذيرش و جذب نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصلاح مي باشد و با پذيرفته شدگان نهايي، پس از ارائه مدارك در مهلت مقرر، قرار داد مطابق قانون كار و مقررات ذيربط منعقد خواهد شد.

-9 عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به جايگزيني آن ها از محل نيروهاي ذخيره اقدام نموده و اعتراضات بعدي پذيرفته نخواهد شد.

-10 داوطلباني كه در شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو نياز به تاييديه از شركت متبوع مي باشند.

> مشخصات مجری آزمون

شماره تماس
تلفن تماس 09054867022

جدول مواد آزمون

ردیف رشته شغلی مواد آزمون ضریب
 1  مامور قرائت کنتور برق  توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصیلی 1
زبان انگليسی عمومی
ICDL
ادبيات فارسي و آئين نگارش
مديريت مصرف برق*
 سوالات آزمون تخصصی آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق* 1/5
جزوه آشنايي با انشعابات برق*
ايمني عمومي برق*
    2   سیمبان توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصيلي 1
زبان انگليسي عمومي
ICDL
ادبيات فارسي و آئين نگارش
مديريت مصرف برق*
سوالات آزمون تخصصی رياضی عمومي 1/5
فن ورز شبكه هوايي*
ايمنی عمومی برق*
 3  آبدارچی و خدمات توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصيلی 1
زبان انگليسي عمومی
ICDL
مديريت مصرف برق*
 سوالات آزمون تخصصی ادبيات فارسي و آئين نگارش 1/5
پذيرايي و تشريفات در سازمانها و ادارات*
   4 راننده خودرو سنگین
(بالابر و جرثقیل)
توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصيلي 1
زبان انگليسي عمومي
ICDL
مديريت مصرف برق*
ادبيات فارسي و آئين نگارش
سوالات آزمون تخصصی آيين نامه راهنمايي و رانندگي پايه 2 و 3 * 1/5
کاروری بالابرهای هیدرولیکی *
 ایمنی عمومی برق *

منابع در سایت شرکت فنی مهندسی طیف افشان موجود است.

جدول نیازها

ردیف رشته شغلی شرایط شهرستان تعداد جنسیت
مدرک تحصیلی فیزیکی و آموزشی
1 مامور قرائت کنتور
برق
فوق دیپلم

متاهل
قد: حداقل 170 سانتیمتر
سلامت کامل جسمی و روحی و دید
بدون عینک با ارائه گواهی سلامت از مراکز طب کار
دارای مدرک فن ورز هوایی
توانایی و مهارت برقراری ارتباط موثر

گلبهار 1 مرد
زاوه 1
گناباد 2
بجستان 1
خواف 1
تربت جام 1
جوین 1
2 سیمباق دیپلم – فوق دیپلم برق

قدحداقل 170 سانتیمتر
برخورداری از سلامت کامل روحی و جسمی
با ارئه گواهی سلامت
از مراکز طب کار بالا بودن قدرت شنوایی و بینایی
(عدم استفاده از عینک)
توانایی کار در ارتفاع ( عدم ترسی از ارتفاع)
دارای مدرک فن ورز هوایی

زاوه 1 مرد
خوشاب 1
گلبهار 7
مه ولایت 1
بجستان 1
خلیل آباد 2
کلات 1
جغتای 6
تایباد 4
داورزن 2
بردسکن 1
سرخس 1
درگز 2
خواف 2
فریمان 6
تربت جام 7
صالح باد 2
نیشابور 1
تربت حیدریه 10
قوچان 4
سبزوار 4
چناران 4
زبرخان 3
گناباد 1
جوین 4
3 آبدارچی و خدمات دیپلم- فوق دیپلم

قد: حداقل 165 سانتیمتر
سلامت کامل روحی و جسمی با ارائه
گواهی سلامت از مراکز طب کار
توانایی و مهارت برقراری ارتباط موثر

کاشمر 1 مرد
4 راننده خودرو سنگین (بالابر و جرثقال) دیپلم- فوق دیپلم قد: حداقل 165 سانتیمتر
سلامت کامل روحی و جسمی با ارائه گواهی سلامت از مراکز طب کار
داشتن گواهینامه ویژه

(در زمان آزمون یا اخذ آن حداکثر دو ماه پس از آزمون)

فریمان 1 مرد
قوچان 1
صالح آباد 1
داورزن 1

دعوت شدگان به مصاحبه باید گواهی سلامت از مراکز طب کار در خصوص سلامت کامل روحی و جسمی را در روز مصاحبه ارائه نمایند.
پذیرفته شدگان موظفند ظرف مدت یکماه گواهینامه حضور در دوره آموزشی ایمنی عمومی (وزارت کار) را به شرکت ارائه نمایند.

یادآوری: اگر وزن تان (برحسب کیلوگرم) را بر مجذور قدتان (برحسب متر) تقسیم کنید عدد حاصل را (شاخص وزنی ) BMI گویند.

مثال: قد1.79(متر)، وزن 77(کیلو گرم)، شاخص وزنی فرد عبارتست از: 24

 

جهت مشاهده متن آگهی استخدام شرکت طیف افشان اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان – 14 بهمن 97

شرکت فنی و مهندسی طیف افشان در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکت توزیع نیـروی بـرق اسـتان خراسـان شمالی در سال جاری نسبت به تامین نیرو در بخشهای سیمبانی، مامور قرائت کنتور برق، نگهبان، آبـدارچی و خدمات، امور دفتری و راننده جمعا به تعداد 12 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی هـای عمـومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند ، بکارگیری نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:16

  کد دیدگاه : 2330545

  استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان – 12 خرداد 98
  شركت فني مهندسي طيف افشان در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود، جهت قراردادهاي سيمباني، قرائت كنتور، آبدارچي و خدمات و رانندگي خودرو سنگين، تعداد 91 نفر از آقايان، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد موقت كارگري (حجمي) با شرايط به شرح ذيل جذب مي نمايد.
  جهت مشاهده متن کامل آگهی به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:00

  کد دیدگاه : 2329422

  سلام این کارنامه رو کجا زدن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : میلاد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:47

   کد دیدگاه : 2329686

   هنوز نتایجش نیومده ک.قرار بودآخر اردیبهشت بزنن.ولی نزدن.دوباره قرار شد دهم همین ماه بزنن.بازم نزدن.هیچ کسم هیچ اعتراضی نمیکنه.نفری سی هزارتومن گرفتن.حالا اصلا نتایجشو هم اعلام نمیکنن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : میلاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:10

  کد دیدگاه : 2326831

  سلام به همگی! آقایون بجنوردی توروخدا برین شرکت اعتراض کنید!!!سه ماهه داره میگذره ازآزمون!گفتن آخر اردیبهشت!بعدشم گفتن دهم خرداد!امروزم ک اعلام نشد! هیچکسم هیچی نمیگه!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پور حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:24

  کد دیدگاه : 2313068

  سلام قرار بود نتایج تا آخر اردیبهشت اعلام بشه
  پس چی شد .

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Ali

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:49

  کد دیدگاه : 2236067

  سلام. نتایج کی اعلام میشه؟
  از دوستان اگه کسی اطلاع داره یا تماس گرفتن اطلاع رسانی کنن. ممنون میشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سلام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:29

  کد دیدگاه : 2233802

  سلام وقتون بخیر .این نتایج ازمون چه زمانی اعلام میشه اگه خبر دارین اطلاع رسانی کنین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:20

  کد دیدگاه : 2198033

  خبر 6 اسفند 97: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان فعال گردید.
  جهت دریافت کارت آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:41

  کد دیدگاه : 2193574

  چرا زمان این ازمون باازمون مجتمع صنعتی یکیه.لطف کنید زمانشو تغییر بدید.ممنون.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : reza

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:59

  کد دیدگاه : 2192614

  سلام.تاریخ برگذاری آزمون استخدامی شرکت طیف افشان و فولاد اسفراین هردو دهم اسفنده!نمیشه یکیشون صبح برگزار بشه و یکی بعد از ظهر؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:57

  کد دیدگاه : 2189875

  خبر 1 اسفند 97: اعلام منابع آزمون استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ منابع آزمون استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان اعلام گردید.
  جهت مشاهده منابع آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مجتبی رستمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:28

  کد دیدگاه : 2189035

  چند روز دیگه هم وقت میدادین من ثبت نام نکردم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مجید گرایلو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:10

  کد دیدگاه : 2188140

  سلام .سایتتون مشکل داره مبلغ رو واریز کردم ولی در مرحله اول ثبت نام میمونه و مرحله بعد نمیره در صورتی که اطلاعات کامله! باید چیکار کرد؟ الان تکلیف این ثبت نام نصفه چیه؟ لطفا راهنمایی کنید و یا مهلت ثبت نام رو تمدید کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:32

  کد دیدگاه : 2185467

  سلام بامدرک فوق دیپلم برق و 28سال سن میشه ثبت نام کرد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:30

  کد دیدگاه : 2178411

  ما که استخدامی های دولتی رو چند بار قبول میشم ولی تو مرحله اخر اوت میشم حالا این که شرکت خصوصی هست (:fool:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:53

  کد دیدگاه : 2169833

  با سلام . چرا منابع ازمون فرمت ناشناخته داره و امکان استفاده نداره باید خریداری بشه یا نه هنوز بارگزاری نشده؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:37

  کد دیدگاه : 2167123

  استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان – 14 بهمن 97
  جهت مشاهده دفترچه و ثبت نام در آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهری طریقی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:30

  کد دیدگاه : 2167110

  ای کاش حداقل نیروی دفتری تون رو خانم میگرفتید و یا حداقل توی آگهیتون میزدید فقط آقا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی غلامی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:23

  کد دیدگاه : 2166166

  آبدارچی یا راننده ماشینم دارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:38

  کد دیدگاه : 2165398

  استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان – 14 بهمن 97
  شرکت فنی و مهندسی طیف افشان در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکت توزیع برق خراسان شمالی در سال جاری نسبت به تامین نیرو جمعا به تعداد 12 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی اقدام می نماید.
  جهت مشاهده متن کامل آگهی به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : دفتر چه رهنما

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:56

   کد دیدگاه : 2165425

   دفتر چه راهنما نیست که

   پاسخ دهید
   • نویسنده : پشتیبان چهار (نصیرلو)

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:17

    کد دیدگاه : 2165451

    با سلام
    کاربر گرامی، لینک ثبت نام و دفترچه راهنمای آزمون از فردا 15 بهمن ماه در سایت شرکت فنی مهندسی طیف افشان قرار خواهد گرفت. تمامی اطلاعات و مراحل ثبت نام در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.
    موفق باشید

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مشکین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:17

   کد دیدگاه : 2165741

   ادرس سایت شرکت رو لطف میکنید ؟ سرچ زدم پیدا نشده ک 😑

   پاسخ دهید
   • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:24

    کد دیدگاه : 2165976

    خدمت شما:
    http://teifafshan.ir

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مهری طریقی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:50

   کد دیدگاه : 2167063

   سلام .تو سایتتون دفترچه ای نیست !!!

   پاسخ دهید
   • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:31

    کد دیدگاه : 2167190

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ali hoseini

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 09:44

     کد دیدگاه : 2168779

     سلام . منابع آزمونتون و وقتی دانلود میکنی به صورت زیپ . مشکل داره فایل باز نمیشه .

     پاسخ دهید
     • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 10:31

      کد دیدگاه : 2168834

      سلام خرید داشتید از فروشگاه ایران استخدام؟

      پاسخ دهید
      • نویسنده : ali hoseini

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 10:48

       کد دیدگاه : 2170344

       خیر خریدی نداشتم . یعنی باید حتما خریدی داشت تا بشه فایل و دانلود کرد ؟؟

      • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 11:39

       کد دیدگاه : 2170412

       لطفا واضح تر بفرمایید مشکل در دانلود کدام فایل براتون پیش امده؟

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...