آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام شرکت معدن جویان بابک – سال 98

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۳ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (پشتیبان 4 (نصیرلو))
اطلاعات بیشتر

استخدام شرکت معدن جویان بابک

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام شرکت معدن جویان بابک اینجا کلیک نمایید


خبر 20 مهر 99: دریافت کارت آزمون استخدام شركت معدن جویان بابک (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت معدن جویان بابک فعال گردید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 19 مهر 99: اعلام زمان برگزاری آزمون استخدام شركت معدن جویان بابک (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

آزمون استخدامی شرکت معدن جویان بابک روزهای چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح و عصر مورخ 23 و 24 مهر ماه برگزار می گردد. تاریخ متناسب با کد رشته تحصیلی بر روی کارت ورود جلسه درج خواهد شد.


تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام شركت معدن جويان بابک – 9 مهر 99

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ با توجه به تعویق افتادن آزمون استخدامی شرکت معدن جویان بابک مهلت ثبت نام از تاریخ 99/07/09 لغایت 99/07/11 تمدید گردید. (همچنین به اطلاع میرساند تاریخ برگزاری آزمون در بازه زمانی 99/07/15 لغایت 99/07/19 خواهد بود). برگزاری آزمون منوط به صدور مجوز از ستاد مبارزه با کرونا در استان کرمان خواهد بود.
شرکت معدن جویان بابک در نظـر دارد بمنظـور تكميــل نيــروي انسـاني در فـاز يـك خـود بـه تعـداد 101 نفـر از طريـق برگــزاري آزمون جـذب نيـروي انسـاني از بـين داوطلبـان مـرد و زن، پـس از انجـام مراحـل آزمـون كتبـي ، مصـاحبه و گـزينش، از بـين پذيرفتـه شدگان نهايي فقط بومي استان كرمان دعوت به همكاري نمايد.

> شرايط عمومی

– داشتن تابعيت ايراني؛
– انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم براي داوطلبان مرد؛
– عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات؛
– نداشتن سابقه محكوميّت مؤثر؛
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند؛
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
– دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي براي شغل محل مورد تقاضا؛
– نداشتن منع قانوني براي استخدام و تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها؛
– داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي و يا كاركنان مدت معين/دائم شركتهاي وابسته (غيردولتي) باشند؛
– احراز صلاحيت هاي عمومي پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه؛

> شرايط اختصاصی

1 -داشتن مدرك تحصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعلام شده در جدول نيازهاي استخدامي؛
2 -شرايط سني مد نظر؛
– حداكثر شرايط سني:
ديپلم: 30 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1368 به بعد
فوق ديپلم: 33 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1365 به بعد
ليسانس و بالاتر: 35 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1363 به بعد
تبصره: در صرورت نداشـتن سـابقه و عـدم سـوء سـابقه و عملكـرد منفـي در سـوابق كـاري گذشـته مـدت سـابقه بـا پرداخـت بيمـه بـه سازمان تامين اجتماعي بـه سـقف سـني افـزوده خواهـد شـد. همچنـين مـدت انجـام خـدمت سـربازي نيـز حـداكثر بـه مـدت 24 مـاه به سقف سني افزوده خواهد شد. حداكثر سـابقه كـار و خـدمت سـربازي كـه مـيتوانـد بـه شـرايط سـني اضـافه شـود، 5 سال ميباشد.

> شرايط بومی مد نظر

فقط داوطلباني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه بومي استان كرمان باشند. در صورت شركت افراد غير بومي شركت هيچ گونه تعهدي در خصوص جذب و استخدام نداشته و در هر زمان عدم بومي بودن فرد محرز گردد مراحل استخدام متوقف ميشود.
اولويتهاي بومي:
اولويت اول بومي: شهرستان شهر بابك
اولويت دوم بومي: استان كرمان

> تعريف بومی

كسي بومي اطلاق مي شود كه يكي از شرايط زير را دارا باشد:
شهر محل تولد با شهر مورد نظر يكسان باشد؛
پنج سال آخر سكونت فرد متقاضي در شهر مورد نظر باشد؛
حداقل يك مقطع تحصيلي در شهر مورد نظر، تحصيل كرده باشد.

> مراحل ثبت نام

– تكميل فرم ثبت نام اينترنتي
– عكسدار ارسال مدرك تحصيلي
–  پرداخت هزينه ثبت نام
متقاضيان واجد شرايط ميبايستي نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ (000, 500ريال) پانصد هزار ريال به صورت الكترونيكي از طريق سامانه اينترنتي ثبت نام اقدام نمايند. (اين مبلغ قسمتي از كل ثبتنام بوده و مابقي توسط شركت پرداخت ميشود)
متقاضيان شركت در آزمون، بايد پس از پايان ثبت نام كد پيگيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند.
– وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد؛
– به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نمي شود؛
– مدت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نمي گردد.
صرفاً داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان برگزاري آزمون داراي مدارك ذيل باشند:
– دارا بودن مدرك لازم در مقطع و رشته تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده.
–  كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم
– مدارك دال بر بومي بودن

> زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

ثبت نام از طريق سايت آزمون
ثبت نام از  1399/07/09 لغایت 1399/07/11
زمان برگزاري آزمون : تاریخ برگزاری آزمون در بازه زمانی 99/07/15 لغایت 99/07/19 خواهد بود
محل برگزاري و ساعت شروع آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

توضيحات:

– معرفي داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت اعلام شده، از ميان افرادي كه حدّ نصاب لازم تعيين شده را كسب كرده اند، به ترتيب بالاترين نمره آزمون كتبي (مجموع آزمون عمومي و تخصصي) انجام ميگردد.
– در صورتي كه داوطلبي با مدرك تحصيلي رشته غيرمرتبط و يا پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده آگهي در آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.
– قبولي در آزمون كتبي به منزله استخدام قطعي نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي و عدم سوء پيشينه و نيازمندي ميباشد.

> جدول رشته های شغلی آزمون

ردیف عنوان شغلی رشته و گرایش/ مقطع تحصیلی تعداد/ جنسیت مورد نیاز
1 معاون فنی تولید رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مهندسی معدن 2- مهندسی معدن- فرآوری
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس و بالاتر
1 نفر/ مرد
2 معاون اداری و پشتیبانی رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مدیریت کلیه گرایش ها 2- مهندسی معدن
مقطع تحصیلی: لیسانس
1 نفر/ مرد
3 منشی دفتر رئیس رشته و گرایش مورد نیاز: 1- روابط عمومی 2- کامپیوتر
مقطع تحصیلی: لیسانس
1 نفر/ زن و مرد
4 مدیر تولید رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مهندسی معدن 2- مهندسی معدن- فرآوری
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
5 تکنسین سنگ شکن رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن  2- مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
14 نفر/ مرد
6 تکنسین تیکنر و فیلتر پرس رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن- فرآوری 2- شیمی معدنی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
13 نفر/ مرد
7 تکنسین فلوتاسیون رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن- فرآوری 2- شیمی معدنی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
15 نفر/ مرد
8 مدیر آزمایشگاه رشته و گرایش مورد نیاز: 1- شیمی معدنی 2- شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ زن و مرد
9 کارشناس آزمایشگاه رشته و گرایش مورد نیاز: 1- شیمی معدنی 2- شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
8 نفر/ زن و مرد
10 مدير فنی رشته و گرایش مورد نیاز: مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
11 کارشناس برق رشته و گرایش مورد نیاز: 1- برق قدرت 2- برق صنعتی
مقطع تحصیلی: لیسانس
4 نفر/ مرد
12 تکنسین مکانیک رشته و گرایش مورد نیاز: مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
14 نفر/ مرد
13 مدیر اداری رشته و گرایش مورد نیاز: مدیریت کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
14 کارشناس مالی رشته و گرایش مورد نیاز: حسابداری کلیه گرایش ها 2- مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
2 نفر/ زن و مرد
15 انباردار رشته و گرایش مورد نیاز: 1- انباردار 2- حسابداری کلیه گرایش ها 3- مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم (انبار)- لیسانس (حسابداری- مدیریت)
5 نفر/ مرد
16 نگهبانی رشته و گرایش مورد نیاز: عمومی کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم
9 نفر/ مرد
17 راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین رشته و گرایش مورد نیاز: عمومی کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم
9 نفر/ مرد
18 کارشناس (HSE) رشته و گرایش مورد نیاز: 1- کارشناس بهداشت محیط 2- مهندسی بهداشت محیط  3- مهندس بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 4- مدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
جمع کل 101

=================

ردیف رشته شغلی مواد آزمون
1 معاون فنی تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
2 مدیر تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
3 تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
4 مدیر اداری عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
5 معاون اداری و پشتیبانی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
6 مدیر آزمایشگاه/ کارشناس آزمایشگاه عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: شیمی تجزیه (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)- اصول خوردگی (10 سوال)- طیف سنجی مولکولی (10 سوال)
7 مدیر فنی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
8 تکنسین مکانیک عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
9 کارشناس برق عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مدارهای الکتریکی (10 سوال)- تاسیسات الکتریکی (10 سوال)- الکترونیک (10 سوال)- ایمنی در برق (10 سوال)
10 تکنسین سنگ شکن عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- استاتیک (10 سوال)- ترمودینامیک(10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
11 کارشناس مالی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول حسابداری (10 سوال)- حسابداری مالی(10 سوال)- حسابرسی(10 سوال)- توسعه اقتصادی (10 سوال)
12 منشی رئیس دفتر عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول روابط عمومی (10 سوال)- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(10 سوال)- فناوری نوین ارتباطی(10 سوال)- کاربرد فناوری اطلاعات (10 سوال)
13 انباردار عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی انبار (10 سوال)- سيستم های خريد، انبارداری و توزيع (10 سوال)-  اصول حسابداری (10 سوال)- صول و مبانی مديريت (10 سوال)
14 نگهبانی/ راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (15 سوال)- احکام و معارف اسلامی (15 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (15 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (15 سوال)- زبان انگلیسی (15 سوال)
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی (15 سوال)
15 کارشناس (HSE) عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست (10 سوال)- مدیریت HSE (10 سوال)- طراحی سیستم های ایمنی(10 سوال)- آلودگی آب، هوا و آلودگی صوتی (10 سوال)

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تماس 5-33803972-031 داخلي 301 و 313 دفتر آزمون تماس حاصل فرماييد.

جهت مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آگهی در صفحه اصلی مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اینجا کلیک نمایید

خبر 23 بهمن 98: اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون استخدام شركت معدن جویان بابک (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 اسفند ماه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت معدن جویان بابک با توجه به مصوبه شورای تامین استان کرمان در تاریخ 25 بهمن ماه برگزار نمی شود. تاریخ جدید آزمون از طریق سایت ثبت نام به اطلاع خواهد رسید.

خبر 14 بهمن 98: اصلاحیه دوم آگهی آزمون استخدام شركت معدن جویان بابک (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ الف) به عنوان شغلهای تکنسین تیکنر و فیلتر پرس و تکنسین فلوتاسیون (ردیف 6 و7 عنوان شغلی مندرج در دفترچه) رشته تحصیلی “مکانیک-کلیه گرایشها” اضافه شد.
ب) برای کارشناس HSE داوطلب زن هم مجاز به ثبت نام میباشد. ردیف 18″

خبر 13 بهمن 98: اصلاحیه آگهی آزمون استخدام شركت معدن جويان بابک (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ رشته تحصیلی مهندسی شیمی به رشته های تحصیلی مورد نیاز این چهار رشته شغلی  آزمون استخدام شركت معدن جويان بابک اضافه گردید.


استخدام شركت معدن جويان بابک – 8 بهمن 98

شـركت معـدن جويـان بابـك در نظـر دارد بمنظـور تكميــل نيــروي انسـاني در فـاز يـك خـود بـه تعـداد 101 نفـر از طريـق برگــزاري آزمون جـذب نيـروي انسـاني از بـين داوطلبـان مـرد و زن، پـس از انجـام مراحـل آزمـون كتبـي ، مصـاحبه و گـزينش، از بـين پذيرفتـه شدگان نهايي فقط بومي استان كرمان دعوت به همكاري نمايد.

> شرايط عمومی

– داشتن تابعيت ايراني؛
– انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم براي داوطلبان مرد؛
– عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات؛
– نداشتن سابقه محكوميّت مؤثر؛
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند؛
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
– دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي براي شغل محل مورد تقاضا؛
– نداشتن منع قانوني براي استخدام و تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها؛
– داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي و يا كاركنان مدت معين/دائم شركتهاي وابسته (غيردولتي) باشند؛
– احراز صلاحيت هاي عمومي پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه؛

> شرايط اختصاصی

1 -داشتن مدرك تحصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعلام شده در جدول نيازهاي استخدامي؛
2 -شرايط سني مد نظر؛
– حداكثر شرايط سني:
ديپلم: 30 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1368 به بعد
فوق ديپلم: 33 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1365 به بعد
ليسانس و بالاتر: 35 سال؛ متولدين 25/ 11/ 1363 به بعد
تبصره: در صرورت نداشـتن سـابقه و عـدم سـوء سـابقه و عملكـرد منفـي در سـوابق كـاري گذشـته مـدت سـابقه بـا پرداخـت بيمـه بـه سازمان تامين اجتماعي بـه سـقف سـني افـزوده خواهـد شـد. همچنـين مـدت انجـام خـدمت سـربازي نيـز حـداكثر بـه مـدت 24 مـاه به سقف سني افزوده خواهد شد. حداكثر سـابقه كـار و خـدمت سـربازي كـه مـيتوانـد بـه شـرايط سـني اضـافه شـود، 5 سال ميباشد.

> شرايط بومی مد نظر

فقط داوطلباني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه بومي استان كرمان باشند. در صورت شركت افراد غير بومي شركت هيچ گونه تعهدي در خصوص جذب و استخدام نداشته و در هر زمان عدم بومي بودن فرد محرز گردد مراحل استخدام متوقف ميشود.
اولويتهاي بومي:
اولويت اول بومي: شهرستان شهر بابك
اولويت دوم بومي: استان كرمان

> تعريف بومی

كسي بومي اطلاق مي شود كه يكي از شرايط زير را دارا باشد:
شهر محل تولد با شهر مورد نظر يكسان باشد؛
پنج سال آخر سكونت فرد متقاضي در شهر مورد نظر باشد؛
حداقل يك مقطع تحصيلي در شهر مورد نظر، تحصيل كرده باشد.

> مراحل ثبت نام

– تكميل فرم ثبت نام اينترنتي
– عكسدار ارسال مدرك تحصيلي
–  پرداخت هزينه ثبت نام
متقاضيان واجد شرايط ميبايستي نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ (000, 500ريال) پانصد هزار ريال به صورت الكترونيكي از طريق سامانه اينترنتي ثبت نام اقدام نمايند. (اين مبلغ قسمتي از كل ثبتنام بوده و مابقي توسط شركت پرداخت ميشود)
متقاضيان شركت در آزمون، بايد پس از پايان ثبت نام كد پيگيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند.
– وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد؛
– به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نمي شود؛
– مدت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نمي گردد.
صرفاً داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان برگزاري آزمون داراي مدارك ذيل باشند:
– دارا بودن مدرك لازم در مقطع و رشته تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده.
–  كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم
– مدارك دال بر بومي بودن

> زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

ثبت نام از طريق سايت آزمون
ثبت نام از  1398/11/08 لغایت 1398/11/18
ویرایش اطلاعات از 1398/11/19  لغایت 1398/11/20
دریافت کارت از 1398/11/22 لغایت 1398/11/24
زمان برگزاري آزمون : جمعه 25/ 11/ 1398
محل برگزاري و ساعت شروع آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

توضيحات:

– معرفي داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت اعلام شده، از ميان افرادي كه حدّ نصاب لازم تعيين شده را كسب كرده اند، به ترتيب بالاترين نمره آزمون كتبي (مجموع آزمون عمومي و تخصصي) انجام ميگردد.
– در صورتي كه داوطلبي با مدرك تحصيلي رشته غيرمرتبط و يا پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده آگهي در آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.
– قبولي در آزمون كتبي به منزله استخدام قطعي نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي و عدم سوء پيشينه و نيازمندي ميباشد.

> جدول رشته های شغلی آزمون

ردیف عنوان شغلی رشته و گرایش/ مقطع تحصیلی تعداد/ جنسیت مورد نیاز
1 معاون فنی تولید رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مهندسی معدن 2- مهندسی معدن- فرآوری
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس و بالاتر
1 نفر/ مرد
2 معاون اداری و پشتیبانی رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مدیریت کلیه گرایش ها 2- مهندسی معدن
مقطع تحصیلی: لیسانس
1 نفر/ مرد
3 منشی دفتر رئیس رشته و گرایش مورد نیاز: 1- روابط عمومی 2- کامپیوتر
مقطع تحصیلی: لیسانس
1 نفر/ زن و مرد
4 مدیر تولید رشته و گرایش مورد نیاز: 1- مهندسی معدن 2- مهندسی معدن- فرآوری
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
5 تکنسین سنگ شکن رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن  2- مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
14 نفر/ مرد
6 تکنسین تیکنر و فیلتر پرس رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن- فرآوری 2- شیمی معدنی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
13 نفر/ مرد
7 تکنسین فلوتاسیون رشته و گرایش مورد نیاز: 1- معدن- فرآوری 2- شیمی معدنی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
15 نفر/ مرد
8 مدیر آزمایشگاه رشته و گرایش مورد نیاز: 1- شیمی معدنی 2- شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ زن و مرد
9 کارشناس آزمایشگاه رشته و گرایش مورد نیاز: 1- شیمی معدنی 2- شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
8 نفر/ زن و مرد
10 مدير فنی رشته و گرایش مورد نیاز: مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
11 کارشناس برق رشته و گرایش مورد نیاز: 1- برق قدرت 2- برق صنعتی
مقطع تحصیلی: لیسانس
4 نفر/ مرد
12 تکنسین مکانیک رشته و گرایش مورد نیاز: مکانیک کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و لیسانس
14 نفر/ مرد
13 مدیر اداری رشته و گرایش مورد نیاز: مدیریت کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
14 کارشناس مالی رشته و گرایش مورد نیاز: حسابداری کلیه گرایش ها 2- مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
2 نفر/ زن و مرد
15 انباردار رشته و گرایش مورد نیاز: 1- انباردار 2- حسابداری کلیه گرایش ها 3- مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: فوق دیپلم (انبار)- لیسانس (حسابداری- مدیریت)
5 نفر/ مرد
16 نگهبانی رشته و گرایش مورد نیاز: عمومی کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم
9 نفر/ مرد
17 راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین رشته و گرایش مورد نیاز: عمومی کلیه گرایش ها
مقطع تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم
9 نفر/ مرد
18 کارشناس (HSE) رشته و گرایش مورد نیاز: 1- کارشناس بهداشت محیط 2- مهندسی بهداشت محیط  3- مهندس بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 4- مدیریت محیط زیست
مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس
1 نفر/ مرد
جمع کل 101

=================

ردیف رشته شغلی مواد آزمون
1 معاون فنی تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
2 مدیر تولید عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
3 تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: کانی شناسی (10 سوال)- مقاومت مصالح (10 سوال)- فلوتاسیون (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)
4 مدیر اداری عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
5 معاون اداری و پشتیبانی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت (10 سوال)- مدیریت منابع انسانی (10 سوال)- اقتصاد خرد و کلان (10 سوال)- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (10 سوال)
6 مدیر آزمایشگاه/ کارشناس آزمایشگاه عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: شیمی تجزیه (10 سوال)- شیمی معدنی (10 سوال)- اصول خوردگی (10 سوال)- طیف سنجی مولکولی (10 سوال)
7 مدیر فنی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
8 تکنسین مکانیک عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- انتقال حرارت (10 سوال)- ترمودینامیک (10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
9 کارشناس برق عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مدارهای الکتریکی (10 سوال)- تاسیسات الکتریکی (10 سوال)- الکترونیک (10 سوال)- ایمنی در برق (10 سوال)
10 تکنسین سنگ شکن عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مقاومت مصالح (10 سوال)- استاتیک (10 سوال)- ترمودینامیک(10 سوال)- مکانیک سیالات (10 سوال)
11 کارشناس مالی عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول حسابداری (10 سوال)- حسابداری مالی(10 سوال)- حسابرسی(10 سوال)- توسعه اقتصادی (10 سوال)
12 منشی رئیس دفتر عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول روابط عمومی (10 سوال)- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(10 سوال)- فناوری نوین ارتباطی(10 سوال)- کاربرد فناوری اطلاعات (10 سوال)
13 انباردار عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: مبانی انبار (10 سوال)- سيستم های خريد، انبارداری و توزيع (10 سوال)-  اصول حسابداری (10 سوال)- صول و مبانی مديريت (10 سوال)
14 نگهبانی/ راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (15 سوال)- احکام و معارف اسلامی (15 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (15 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (15 سوال)- زبان انگلیسی (15 سوال)
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی (15 سوال)
15 کارشناس (HSE) عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش (10 سوال)- احکام و معارف اسلامی (10 سوال)- هوش و استعداد ریاضی (10 سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL (10 سوال)- زبان انگلیسی (10 سوال)
تخصصی: اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست (10 سوال)- مدیریت HSE (10 سوال)- طراحی سیستم های ایمنی(10 سوال)- آلودگی آب، هوا و آلودگی صوتی (10 سوال)

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تماس 5-33803972-031 داخلي 301 و 313 دفتر آزمون تماس حاصل فرماييد.

جهت مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آگهی در صفحه اصلی مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: s
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۳۵
 • کد دیدگاه: ۳۲۱۸۰۱۷

سلام دوستان سابقه کار تو قبولی تاثیر داشته؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: علی اکبر
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۴۹
 • کد دیدگاه: ۳۱۴۰۱۳۶

زمان دریافت کارت رو اصن وجود نداره

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۵۸
 • کد دیدگاه: ۳۱۴۰۱۵۷

در حال حاضر زمان دریافت کارت ورود به جلسه اعلام نشده است شما می توانید در صفحه اصلی استخدام شرکت معدن جویان بابک پیگیر اخرین اطلاعیه ها باشید:
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9/

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی