• بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
  • 0k نظر «نمایش»

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان – آبان ۹۹

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان – آبان ۹۹

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جهت ورود به صفحه جامع استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان - 14 آبان 99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای خانه های بهداشت تحت پوشش معاونت بهداشتی، بر اساس مجوز شماره 209/4604/د مورخ 98/6/16 معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع (از محل مجوز 151609 مورخ 98/3/27 سازمان اداری و استخدامی کشور ) و همچنین طبق مجوز تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز مصوب هئیت امنا (موضوع بخشنامه شماره 209/8517/د مورخ 98/10/17 )، تعداد 7 نفر را به صورت استخدام پیمانی و تعداد 4 نفر را به صورت قرارداد انجام کارمعین، از بین داوطلبان واجد شرایط مندرج در جدول پیوست، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه و با طی مراحل گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 23 آبان 99 می باشد.

ردیف عنوان
رشته
شغلی
جنسیت کد رشته
شغلی
شهرستان محل جغرافیایی خدمت نوع استخدام تعداد مورد نیاز شرایط احراز ( الف)
1 بهورز مرد 101 کاشان روستای حسنارود پیمانی 1 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و پرستاری
و یا مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط، و پرستاری
102 روستای پنداس 1
103 روستای نشلج قرارداد انجام کار معین 1
104 آران و بیدگل روستای محمد آباد کویر پیمانی 1
105 روستای قاسم آباد 1
2 زن 106 کاشان روستای خنب قرارداد انجام کار معین 1 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های بهداشت عمومی (بهداشت خانواده)، پرستاری و مامایی و یا مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری و مامایی
107 روستای دره 1
108 روستای ورکان 1
109 مرکز خدمات جامع سلامت
حاج رضا طالبیان فر
پیمانی 1
110 روستای وبدوجا  1
111 آران و بیدگل روستای علی آباد فخره  1

براساس مفاد فراخوان در صورت عدم دسترسی به داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی در محل جغرافیایی مورد تقاضا، پذیرش داوطلبان با مدرک دیپلم انجام خواهد شد که در صورت تحقق، اطلاع رسانی خواهد شد.

> شرایط عمومی

1- 1 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
2- 1 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3- 1 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- 1 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)
تبصره 1 : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه ، با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
5- 1 بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این فراخوان آمده است.
6 -1 عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان
7- 1 عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
8- 1 داشتن سلامت جسمانی و روانی ، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
9- 1 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
10- 1 داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند.
11-1 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
تبصره 2 :کارکنان قراردادی دانشگاه درصورت احراز شرایط مندرج در آگهی و نداشتن تعهد استخدامی به واحدهای تابعه دانشگاه و یا سایر موسسات مجاز به شرکت در آزمون پیمانی می باشند.

> شرایط اختصاصی

2-1)سن:
حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره 1: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز )و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32 سال (31 سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید.
تبصره2 : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل لحاظ خواهد شد.
– جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز 25 درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
– افراد خانواده معظم شهدا شامل(پدر، مادر، خواهر و برادر ) به میزان 5 سال

– داوطلبانی كه در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی.
سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداكثر سن اعلام شده در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.

2-2 ) ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
– مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایست دارای گواهی معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
– مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند میتوانند صرفاً در آزمون های استخدامی شرکت نمایند.
– داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نیست و گواهی اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید ضمنا ً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.
– داوطلبان متعهد به خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص – قانون برقراری عدالت آموزشی و..) صرفا ً مجاز به شرکت در آزمون استخدامی همان موسسه یا منطقه مورد تعهد می باشند. لازم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده بر عهده موسسه خواهد بود.
– مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذارنند درصورت قبولی ملزم به ارائه گواهی انصراف از طرح از دانشگاه محول انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند.
3-2 ) پذیرش بهورز صرفا ً به صورت بومی صورت می گیرد:
پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای اصلی محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان (بومی روستا) تلقی گردد.
الف : (محل تولد داوطلب) طبق مندرجات شناسنامه با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب: حداقل دو مقطع كامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید، دو مقطع كامل از مقاطع تحصیلی) ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی كرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره1 :داوطلبان زن که شرایط بند (الف و ب) را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز واجد شرایط مطابق بند (الف و ب) شرایط اختصاصی ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شود و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند الف و ب در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند(الف و ب) تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر) و با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره 3: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن كه شورای اسلامی سکونت آنان را گواهی كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید؛ پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذكور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این كه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.
تبصره 4: در صورت عدم وجود تعداد كافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساكن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید.
الف: روستاهای قمر تحت پوش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب: در صورت عدم وجود تعداد كافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای قمر تحت پوش خانه بهداشت، می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 كیلومتر از روستای اصلی، پس از تأیید مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
– داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری، مطابق یا بند الف و ب همین بند تعریف می شود.
– در صورت ثبت نام داوطلبان یک شغل محل از دو محل (روستای اصلی و روستاهای قمر یا همجوار) به استناد بخشنامه 369488 مورخ 99/7/27 رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی، نمره مکتسبه داوطلب بومی روستای اصلی در آزمون کتبی با ضریب یک و چهاردهم (1/4) محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
در هر حال برای انجام مصاحبه مفاد دستورالعمل بهورزی ملاک عمل خواهد بود.

توجه مهم: کاربران گرامی این بخشی از آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان میباشد. جهت مشاهده متن کامل آگهی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلید نمایید

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اینجا کلیک نمایید

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی