اطلاعات بیشتر

آگهی دعوت به همکاری دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم در نظر دارد از محل مجوز شماره 9910/209/د مورخ 14/12/96 معاونت توسع مدیریت و منابع وزارت بهداشت؛ درمان و اموزش پزشکی در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیلز خود طبق مفاد دستور العمل نحوه جذب و باکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناء تعداد 84 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی (قرارداد یکساله) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در دفترچه و جدول رشته های شغلی جذب نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

توجه: با توجه به ایجاد تغییرات توسط بخش فنی، قسمت دیدگاه ها برای دقایق محدودی بسته می باشد.

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...