اطلاعات بیشتر

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص نتایج اولیه دانشگاه های علوم پزشکی
درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید


اطلاعیه 30 آذر 95: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص وضعيت بومي داوطلبان شركت كننده در 7 خوشه شغلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال 1395)

پيرو اطلاعيه منتشر شده درتاريخ 1395/9/20، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار(کد2462)، ماما(کد2467)، کارشناس فوریتهای پزشکی(کد2499)، کاردان فوریتهای پزشکی(کد2500)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد2544)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد2473) و اپراتور 115 (کد 2501)دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 95/8/21 شرکت نموده‌اند و حدنصاب تعيين شده را كسب نموده‌اند می‌رساند، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سامانه ثبت‌نام آزمون در خصوص شرايط بومي بودن و اضافه شدن «بومي محل موردتقاضا» (طبق مفاد آگهي) علي‌رغم اطلاع‌رساني‌هاي مكرر كه از طريق سايت سازمان جهت ويرايش و اصلاح سهيمه بومي در فرم ثبت‌نام انجام شد، متأسفانه عده‌اي از داوطلبان در انتخاب دقيق وضعيت بومي خود دچار خطا گرديده‌اند كه موجب شده سهميه مذكور براي ايشان لحاظ نگردد. لذا بمنظور جلوگيري از تضييع حقوق ايشان، با توجه به تقاضاهاي واصله به اين سازمان موضوع وضعيت بومي براي اين داوطلبان مجدداً مورد بررسي قرار گرفت (با توجه به امكان اشتباه در درج «بومي محل مورد تقاضا» به بومي شهرستان، اين قبيل داوطلبان نيز در صورت دارا بودن نمره علمي در مقايسه با ساير معرفي‌شدگان، جزو معرفي‌شدگان قرار گرفته‌اند تا در صورتي كه مدارك لازم دال بر «بومي رشته محل مورد تقاضا» را دارا باشند  براي بررسي مدارك يا مصاحبه و… به دانشگاه مربوطه، مراجعه نمايند) و نتيجه داوطلبان در قالب كارنامه تا پايان روز جاري (95/9/30) برروي سايت سازمان قرار خواهد گرفت. بديهي است افراد معرفي شده چندبرابر ظرفيت، لازم است حداكثر 72 ساعت بعد از زمان اعلام نتيجه جهت اطلاع از زمان و محل مراجعه براي تشكيل پرونده، بررسي مدارك، مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط (با توجه به كد رشته شغلي انتخابي) مراجعه نمايند.

تذكر:  لازم به توضيح است اعلام نتيجه در كارنامه به عنوان معرفي شده به منزله پذیرفته شده نهایی نخواهد بود و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی و همچنين سهميه‌هاي استخدامي (ايثارگران و معلولين و…) و حسب مورد كسب امتياز لازم در مصاحبه، از بين داوطلبان واجد شرايط در اين مرحله، به ترتيب نمرات فضلي و با توجه به ظرفيت موردنياز پذيرفته‌شدگان اوليه مشخص و جهت معرفي به گزينش معرفي خواهند شد. بديهي است در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراضي نخواهد داشت. 

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال 1395منحصراً در رابطه با كارنامه آزمون براي كليه داوطلبان آماده پاسخگويي به سؤالات مي‌باشد. لذا داوطلبان در صورت نياز مي‌توانند سؤالات خود را در خصوص مندرجات كارنامه حداكثر تا تاريخ 95/10/5 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163-021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند. بديهي است پاسخگوييي به مكاتباتي كه بعد از تاريخ 95/10/55 ارسال گردد، مقدور نمي‌باشد.

ضمناً به اطلاع آن دسته از افرادي كه تقاضاي كتبي خود را به سازمان ارائه نموده‌ند (اعم از اينكه از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان و يا به طریق ديگر تقاضا داده‌اند) لاكن در اين مرحله كارنامه جديدي براي آنان برروي سايت سازمان قرار نگرفته است به منزله آن است كه با توجه به نمرات علمي در رديف واجدين شرايط براي معرفي قرار نگرفته‌اند و پاسخ آنان از طريق سازمان بطور مقتضي تا تاريخ 95/10/10 ارسال خواهد شد.


اطلاعیه 21 آذر 95: بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد2462)، ماما (کد2467)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد2499)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد 2500)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد 2544)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد 2473) و اپراتور 115 (کد 2501) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 21/8/95 شرکت نموده اند، می‌رساند، با توجه به درخواست وزارتخانه مذکور، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند (خوشه‌های شغلی پرستار و ماما برابر ظرفیت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، لازم است حداکثر تا 72 ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشكيل پرونده، بررسي مدارك، مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است درج اسامي معرفی شدگان در سایت اين سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی وحسب مورد کسب امتیاز لازم درمصاحبه به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.

شایان ذکر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گردیده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی گردیده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌گردد.

ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه 95 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ سومين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور  سال 1395منحصراً دررابطه باکارنامه آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداكثر تا تاريخ 95/9/30 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163-021 در ميان بگذارند. از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ 95/9/30 ارسال گردد، مقدورنمی باشد.

آدرس سایت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور جهت اعلام اطلاعیه نحوه تکمیل مدارک
ردیف
عنوان دانشگاه/دانشکده
آدرس سایت
1
اراک
http://arakmu.ac.ir/
2
اردبیل
www.arums.ac.ir
3
ارومیه
azmoon.umsu.ac.ir یا umsu.ac.ir
4
اسفراین
http://www.esfrums.ac.ir
5
اصفهان
mui.ac.ir
6
البرز
http://www.abzums.ac.ir
7
اهواز
http://www.ajums.ac.ir
http://jazb.ajums.ac.ir
8
ایران
hcod.iums.ac.ir
9
ایرانشهر
irshums.ac.ir
10
ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
11
آبادان
http://www.abadanums.ac.ir
12
بابل
http://mubabol.ac.ir/
13
بم
www.mubam.ac.ir
14
بهبهان
hn-bhn.ajums.ac.ir
15
بوشهر
www.Bpums.ac.ir
16
بیرجند
www.bums.ac.ir
17
تبریز
http://hrmnet.tbzmed.ac.ir
18
تربت جام
  www.trjums.ac.ir
19
تربت حیدریه
http://employment.thums.ac.ir
20
تهران
http://vcmdrp.tums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4
21
جهرم
 www.jums.ac.ir
22
جیرفت
www.jmu.ac.ir
23
خراسان شمالی
nkums.ac.ir 
24
دزفول
www.dums.ac.ir
25
رفسنجان
www.rums.ac.ir
26
زابل
www.zbmu.ac.ir
27
زاهدان
http://zaums.ac.ir
28
زنجان
www.zums.ac.ir
29
ساوه
savehums.ac.ir
30
سبزوار
www.medsab.ac.ir
31
سمنان
www.semums.ac.ir
32
شاهرود
 http://www.shmu.ac.ir
33
شهرکرد
http://skums.ac.ir
34
شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
35
شوشتر
shoushtar.ajums.ac.ir
36
شیراز
Samaa.sums.ac.ir
37
فسا
www.Fums.ac.ir
38
قزوین
www.qums.ac.ir
39
قم
logistic.muq.ac.ir
40
کاشان
www.kaums.ac.ir
41
کردستان
www. muk.ac.ir  
42
کرمان
www.kmu.ac.ir
43
کرمانشاه
www.kums.ac.ir
44
گراش
http://gerums.ac.ir/
45
گلستان
azmoon.goums.ac.ir
46
گناباد
www.est.gmu.ac.ir
47
گیلان
www.gums.ac.ir
48
لارستان
larums.ac.ir
49
لرستان
lums.ac.ir
50
مازندران
Www.mazums.ac.ir
51
مراغه
Mrgums.ac.ir
52
مرکز قلب شهید رجایی
 www.rhc.ac.ir
53
مشهد
http://emp.mums.ac.ir
54
نیشابور
www.nums.ac.ir
55
هرمزگان
 www.hums.ac.ir
56
همدان
www.umsha.ac.ir
57
یاسوج
www.yums.ac.ir
58
یزد
azmoon.ssu.ac.ir
ssu.ac.ir/ensani

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:35

  کد دیدگاه : 1013239

  سلام ماما که قبول شده چیکار کنه کجا بره یکی بگه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:50

  کد دیدگاه : 1012893

  ديگه به هيچ کس اعتمادندارم من بانمرات خوب قبول نکردن ازاول مينوشتن فقط قراردادياثبت نام کنن.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:42

  کد دیدگاه : 1012880

  باسلام من حدنصاب 28اوردم که حدنصاب قبولى برادزفول16بوده ولى قبول نشدم تابومى حوزه امتحان هم حساب نشدم درصورت که شوهرم بومى اونجاست من بومى شهرستان برام زده نه حوزه انتخابيم چکارکنم؟جواب بديد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:52

  کد دیدگاه : 1012743

  ناشناس.من خیلی ناامید شدم دیگه چون امید داشتم که قبول بشم اما چرا این اتفاق افتاده نمیدونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:36

  کد دیدگاه : 1012205

  سلام من سهمیه ایثارگری داشتم ولی متاسفانه درنظرگرفته نشده یابه عبارتی محاسبه نشده قسمت مشخص شده درکارنامه خالی میباشدلطفا راهنمایی بفرماییدممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:34

  کد دیدگاه : 1012201

  سلام من سهمیه ایثارگری داشتم ولی متاسفانه درقسمت مشخص شده برای ایثارگری درکارنامه هیچ درصدی درنظرگرفته نشده درصورتی که کارنامه دوستامونگاه کردم قسمت مشخص شده براشون درصدخورده توی کارنامه چکاربایدانجام بدم لطفاراهنمایی کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تنها

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:53

   کد دیدگاه : 1015773

   سلام احتمال بنیاد اسمتونو جزء سهمیه دارا واسه سنجش رد نکرده از طریق بنیاد شهرتون پیگیر باشین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:41

  کد دیدگاه : 1012127

  سلام من فوریت مشهد قبول شدم سایت دانشگا رفتم اصن چیزی درباره مدارک و استخدامی و اینجورچیزا نداره درضمن من مهر سرباریم تموم شد کسری داشتم رفتم تو نوبت طرح طرحمم هنوز شرو نشده مشکلی واسم پیش میاد؟ اصن قبولم میکنن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : تنها

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:57

   کد دیدگاه : 1015775

   این سوال منم هس منم تو طرح قبول شدم حالا تو قسمت زدن باید بایدگواهی پایان طرح یا معافیت از طرح داشته باشی.. خب منی که طرحیم چیکارکنم.وقتی امکان شرکت تو آزمون رو واسه طرحیاهم بوده پس دیگه حالا معافیت از طرح وپایان طرح دیگه چیه

   پاسخ دهید
  • نویسنده : تنها

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:57

   کد دیدگاه : 1015776

   تو قسمت مدارک لازم واسه استخدام

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نجمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:30

  کد دیدگاه : 1011917

  سلام.خسته نباشید.لطفا مدارک مورد نیاز برای ارایه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بفرمایید.پرستاری اصفهان قبول شدم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:28

  کد دیدگاه : 1011916

  سلام.خسته نباشید.مدارک مورد نیاز برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را لطفا بگید.پرستاری اصفهان قبول شده ام

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:32

   کد دیدگاه : 1012026

   عرض تبریک خدمت شما دوست عزیز.
   آدرس سایت دانشگاه ها در زیر پست قرار گرفته، باید به سایت دانشگاه مربوط به خود مراجعه کنید تا اطلاعیه تحویل مدارک رو مشاهده نمایید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ازیتا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:02

  کد دیدگاه : 1011892

  سلام من پذیرفته شدم و کد محل شغل را زده 11172{ماما} دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران…..
  که توی دفترچه دیدم کد احراز را زده 4 و جلوش زده تهران-تهران

  حالا ادرس دقیق و بخش دقیق برای تکمیل و پیگیری پرونده ام کجا باید برم؟؟؟
  چه تاریخی باید برم؟؟؟نوشتن تا 72 ساعت بیشتر وقت نداریم جهت تکمیل و ارایه مدارکمون؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:57

   کد دیدگاه : 1012062

   به آدرس سایت دانشگاه علوم پزکی که مربوط به شما میشه وراجعه کنید و پیگیر اطلاعیه ها باشید

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:51

   کد دیدگاه : 1012136

   سلام من هم همون کد شما قبول شدم مامایی دانشگاه تهران حالا باید چیکار کنیم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:04

    کد دیدگاه : 1012151

    به سایت علئم پزشکی مربوطه مراجعه کنید برای پیگیری اطلاعیه تحویل مدارک

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:26

   کد دیدگاه : 1012442

   سایت علوم پزشکی درست راهنمایی نکرده من نمیدونم کجا و کی برم بابا جون مادرتون یکی بهم بگه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:34

    کد دیدگاه : 1012458

    گفته شده سر بزنید به سایت علوم پزشکی.
    در سایت مذکور اطلاعیه در خصوص نحوه عمل قرار خواهد گرفت

    پاسخ دهید
 • نویسنده : مهسا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:10

  کد دیدگاه : 1011829

  سلام خواهشا عزیزانی که قبول شدند درصد و کارنامه مجاز شدنشون رو بذار ن ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آ.ج

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:06

  کد دیدگاه : 1011821

  سلام برای من را زدن تهران قبول شدم اما کجا باید برم جهت تشکیل پرونده ام؟ خوشه مامایی کد 4 را دیدم نوشته جلوش فقط تهران!!! ولی ادرس محلی که باید برم را نزده.ممنون میشمادرس دقیق را بگید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:29

   کد دیدگاه : 1012444

   دوستان لطفا قبول شدگان مامایی دانشگاه تهران درصورتی که متوجه شدند چه زمانی و کجا بریم به منم بگید کل سایت حفظ شدم انقد خوندم نفهمیدم کجا برم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:23

  کد دیدگاه : 1011517

  سلام ببخشید چطور میشه فهمید توی بقیه ی محل های انتخابی قبول شدی یا نه؟ این فقظ رشته محل انتخابی اصلی رو زده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:48

   کد دیدگاه : 1011628

   دوست عزیز فقط انتخاب و اولویت اول شما حساب میشود، سایر اولویت ها تاثیری ندارند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اکرم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:32

  کد دیدگاه : 1011450

  اینکه گفته در شغل محل انتخابی اصلی در اولویت قرار نگرفتید یعنی چی؟ ممکنه در اولویت دوم و سوم قبول باشیم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:30

  کد دیدگاه : 1011442

  اینکه گفته در شغل محل انتخابی اصلی در اولویت قرار نگرفتید یعنی چی؟ ممکنه در اولویت دوم و سوم قبول باشیم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سایه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:26

   کد دیدگاه : 1011595

   دقیقا منم همین مشکلو دارم . توروخدا یکی جواب بده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : admin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:01

  کد دیدگاه : 1011314

  عزیزان همه رشته های شغلی اذعلام نتیجه نکرده اند، لطفا یک دور اطلاعیه سنجش رو مطالعه بفرمایید:
  بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۲۱/۸/۹۵ شرکت نموده اند، می‌رساند، با توجه به درخواست وزارتخانه مذکور، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند (خوشه‌های شغلی پرستار و ماما برابر ظرفیت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، لازم است حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشکیل پرونده، بررسی مدارک، مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه نمایند.
  لازم به توضیح است درج اسامی معرفی شدگان در سایت این سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی وحسب مورد کسب امتیاز لازم درمصاحبه به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.
  شایان ذکر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تکمیلی توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامی محاسبه گردیده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی گردیده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌گردد.
  ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.
  در خاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۵منحصراً دررابطه باکارنامه آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداکثر تا تاریخ ۹۵/۹/۳۰ با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org یا با تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره تلفن‌های ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند. از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند.بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ ۹۵/۹/۳۰ ارسال گردد، مقدورنمی باشد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رامبن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:42

  کد دیدگاه : 1011206

  چرا بیهوشی نزده؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:24

  کد دیدگاه : 1011191

  پس چرا هرچه میزنم بازنمیشه چ مرگشه اخه????

  پاسخ دهید
 • نویسنده : س

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:58

  کد دیدگاه : 1011160

  هرچه میزنم میگه وجود نداره
  درحالی ک از هردو روش صدبار امتحان کردم
  نمیاره
  دردش چیه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:18

   کد دیدگاه : 1011945

   خدایا قبول شدم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 08:24

    کد دیدگاه : 1012010

    عرض تبریک خدمت شما دوست عزیز

    پاسخ دهید
 • نویسنده : سپاهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:54

  کد دیدگاه : 1011063

  جواب همه رشته ها نیومده؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:11

   کد دیدگاه : 1011996

   دوست عزیز….نهایتا تا اخر آذر اعلام میشه

   پاسخ دهید
  • نویسنده : فاطی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:25

   کد دیدگاه : 1025970

   میگما داره میشه اخر دی پس کی میزنن نتیجه ی بقیه رشته ها اهههههههههه؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...