• بروزرسانی ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
  • 0k نظر «نمایش»

اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
جزئیات بیشتر در مورد خبر

آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی

جهت ورود به صفحه اخبار جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک نمایید
جهت ورورد به صفحه اخبار استخدام دانشگاه آزاد اینجا کلیک نمایید


خبر 14 اسفند 98: اعلام جزییات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای، جزئیات تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای، «آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون» را به روسای هیات های اجرایی جذب استان ها، واحد ها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

طهرانچی در این بخشنامه تاکید کرده: بر اساس مصوبات چهارمین و پنجمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور ساماندهی و اصلاح هرم هیات علمی و همچنین استفاده بهینه از تخصص اعضای هیات علمی در جهت افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه، از این پس انجام امور مربوط به طرح تعاون و تعیین محل خدمت اعضای هیات علمی استان به هیات های اجرایی جذب استان ها واگذار می شود و ضرورت دارد هیات های اجرایی جذب استان ها ضمن رعایت دقیق مفاد آیین نامه، اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن آن را انجام دهند.

بر اساس بندهای این بخشنامه در چارچوب اساسنامه و با توجه به استقرار یک هیات اجرایی جذب در هر استان، اعضای هیات علمی در هر استان، عضو هیات علمی دانشگاه استان محسوب می شوند و واحد دانشگاهی به عنوان محل خدمت در حکم کارگزینی تعیین می شود. تعیین محل خدمت صرفا بر اساس تصویب هیات اجرایی جذب هر استان ممکن است و جابجایی محل خدمت بین استانی پس از تصویب هیات اجرایی استان های مربوطه و تایید رئیس دانشگاه صورت می گیرد. در این بخشنامه آمده تعیین واحد محل خدمت جدید برای اعضای هیات علمی قراردادی یکساله، نیمه وقت، بازنشسته و بورسیه های ابتدا به ساکن تا زمان فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی ممنوع است.

تکمیل ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی با وضعیت استخدام رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی یکساله، طرح خدمت مشمولین و بورسیه های ابتدا به ساکن تا زمان فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی در سایر واحد های استان با استفاده از طرح تعاون و رعایت مفاد این آیین نامه امکان پذیر است.

همچنین بررسی هرگونه درخواست جهت همکاری اعضای هیات علمی دانشجوی دکتری در واحد محل تحصیل ممنوع است. جایابی یا بررسی درخواست جهت انجام وظایف محوله برای اعضای هیات علمی با مرتبه مربی به استثنای گروه پرستاری، مامایی و هنر و دارندگان مدرک دکتری تخصصی در واحد های جامع (ویژه) ممنوع است.

بر اساس بندهای این بخشنامه تغییر واحد محل خدمت آن دسته از اعضای هیات علمی که در صورت موافقت با جایابی متقاضی، واحد محل خدمت، شرایط اجرای رشته / محل تخصصی وی را از دست دهد، ممنوع است. حداقل اعضای هیات علمی مورد نیاز برای اجرای رشته / محل ها در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر است:

در این بخشنامه تاکید شده است تغییر محل واحد خدمت آن دسته از اعضای هیات علمی که در واحد محل خدمت، تصدی پست اجرایی معاون یا رئیس واحد را عهده دار هستند، تا پایان تصدی سمت اجرایی یاد شده، ممنوع است.

جایابی عضو هیات علمی که رشته گرایش تخصصی ایشان در واحد محل خدمت دایر نیست یا واحد ذیربط در 3 سال اخیر در رشته / گرایش تخصصی ایشان در هیچ مقطع تحصیلی موفق به پذیرش دانشجو نشده است در واحد هایی که رشته گرایش تخصصی ایشان با کمبود هیات علمی مواجه است یا دارای عضو هیات علمی بازنشسته، نیمه وقت یا مدرس حق التدریس است، با رعایت سایر مفاد آئین نامه در اولویت بررسی قرار گیرد.

بر اساس بندهای این بخشنامه تغییر محل خدمت دائم اعضای هیات علمی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما به واحد های درون استان، در صورت قبولی در دروه دکتری تخصصی، با رعایت مفاد آئین نامه امکان پذیر است. همچنین تعیین محل خدمت جدید اعضای هیات علمی دارای بیماری خاص، پس از موافقت واحدهای محل خدمت، محل خدمت جدید و هیات اجرایی جذب استان و بالعکس با رعایت مفاد این آئین نامه امکان پذیر است.

بر اساس بندهای این بخشنامه تعیین واحد محل خدمت جدید اعضای هیات علمی زن به محل اشتغال همسر شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه های دولتی با ارایه گواهی معتبر اشتغال به کار همسر و پس از موافقت واحدهای محل خدمت جدید و هیات جذب استان مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه قابل بررسی است.

همچنین بررسی در خواست طرح تعاون یا تعیین واحد محل خدمت جدید برای اعضای هیات علمی دارای پرونده انتظامی، تا زمان صدور رای ممنوع است. براساس بندهای این بخشنامه واحدهای محل خدمت جدید فقط در صورت وجود رشته تخصصی، عمومی یا دروس مرتبط با رشته متقاضی و در صور ت تکمیل وظایف محوله به اعضای هیات علمی خود، می توانند با درخواست جابجایی موقت یا دائم متقاضیان موافقت کنند.

عضو هیات علمی متقاضی جابجایی در بازه زمانی اول دی ماه لغایت پانزدهم دی ماه یا اول مرداد ماه لغایت پانزدهم مرداد ماه (حسب مورد) با ورود به صفحه شخصی خود در سامانه و تکمیل اطلاعات مورد نظر، درخواست خود را به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و آن حوزه نیز پس از تکمیل سایر اطلاعات، درخواست متقاضی را در صورت نداشتن اساتید بازنشسته، نیمه وقت، مدعو یا مدرس حق التدریس در رشته متقاضی، عدم بروز مشکل برای ادامه فعالیت رشته / محل تخصصی وی در واحد محل خدمت و داشتن سایر شرایط مندرج در آئین نامه، از طریق سامانه جهت تایید به رئیس واحد مربوط ارسال می کند و سایر مراحل تایید به ترتیب انجام می شود که شرح کامل آن در آئین نامه آمده است.

در این بخشنامه تاکید شده تمام درخواست های مربوط به طرح تعاون و تعیین واحد محل همکاری اعضای هیات علمی پس از ثبت درخواست در سامانه و با توجه به تاریخ های زیر بررسی می شوند: ثبت درخواست جابجایی موقت یا دائم توسط متقاضی یا ثبت ساعات کسر موظف تدریس توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا معاون علمی "حسب مورد" در سامانه از تاریخ اول مرداد ماه لغایت پانزدهم مرداد ماه یا اول دی ماه لغایت پانزدهم دی ماه است.

همچنین بررسی درخواست های مربوط به طرح تعاون استانی و جابجایی موقت یا دائم اعضای هیات علمی در واحد محل خدمت، واحد محل خدمت جدید و هیات های اجرایی جذب استان و اعلام به سازمان مرکزی از زمان ثبت اولین درخواست تا پایان مرداد ماه و یا از زمان زمان ثبت اولین درخواست تا پایان دی ماه است.

گفتنی است، مفاد کامل آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون با جزئیات کامل در اختیار واحدها و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است.

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی