• ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
  • 0k نظر «نمایش»

اعلام ظرفیت رشته‌های دستیاری فوق‌تخصصی

اعلام ظرفیت رشته‌های دستیاری فوق‌تخصصی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

فرآیند انتخاب رشته آزمون دستیاری فوق‌تخصصی تا 11 آبان

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایسنا، پس از اعلام نتایج آزمون دستیاری فوق‌تخصصی، ظرفیت رشته های دستیاری فوق تخصصی نیز اعلام شد.

همزمان با اعلام نتایج اولیه چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق‌تخصصی، ظرفیت و دانشگاه‌های پذیرنده در رشته‌های این آزمون اعلام شد.

به گزارش ایسنا، فرایند انتخاب رشته محل برای پذیرفته شدگان چهلمین آزمون دستیاری از ۴ اردیبهشت ماه آغاز شد و تا روز دوشنبه ۱۱ این ماه ادامه دارد. 

داوطلبان در رشته‌های «غدد درون ریز و مت ابولیسم»، «روماتولوژی»، «گوارش و کبد بالغین»، «ریه»، «نفرولوژی»، «خون و سرطان بالغین»، «بیماری‌های قلب و عروق»، «مراقبت‌های ویژه پزشکی»، «قلب کودکان»، «طب نوزادی و پیرامون تولد»، «خون و سرطان کودکان»، «کلیه کودکان»، «گوارش کودکان»، «عفونی کودکان»، «غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان»، «مغز و اعصاب کودکان»، «روماتولوژی کودکان»، «ریه کودکان»، «آلرژی و ایمونولوژی بالینی»، «روانپزشک کودک و نوجوان»، «جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی»، «جراحی توراکس»، «جراحی کودکان»، «جراحی قلب و عروق» و «جراحی عروق» پذیرفته می‌شوند. 

پذیرفته‌شدگان چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق‌تخصصی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، بابل، بقیه‌الله، تبریز، تهران، زنجان، شهیدبهشتی، شیراز، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، یزد، همدان، قم، قزوین و زاهدان پذیرش می‌شوند. 

جدول ظرفیت رشته‌های چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق‌تخصصی به شرح زیر است:

دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیماری‌های قلب و عروق
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
گوارش کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
مغز و اعصاب کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی توراکس
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی

داخلی

 

غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین

ریه

نفرولوژی
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان کودکان
کلیه کودکان
گوارش کودکان
مغز و اعصاب کودکان
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی کودکان
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی ایران
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی

غدد درون ریز و متابولیسم

روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
بیماری‌های قلب و عروق
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان کودکان
کلیه کودکان
عفونی کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
مغز و اعصاب کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی بابل
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
دانشگاه علوم‌پزشی بقیه‌الله
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیماری‌های قلب و عروق
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
مغز و اعصاب کودکان
ریه کودکان
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی توراکس
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیماری‌های قلب و عروق
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان کودکان
کلیه کودکان
گوارش کودکان
عفونی کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
مغز و اعصاب کودکان
روماتولوژی کودکان
ریه کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی توراکس
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان کودکان
کلیه کودکان
گوارش کودکان
عفونی کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
روماتولوژی کودکان
مغز و اعصاب کودکان
ریه کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی توراکس
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیماری‌های قلب و عروق
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان قلب کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان کودکان
کلیه کودکان
گوارش کودکان
عفونی کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
مغز و اعصاب کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
کودکان کلیه کودکان
جراحی عمومی جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی ریه
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
جراحی عمومی جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی گوارش و کبد بالغین
خون و سرطان بالغین
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
جراحی عمومی جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
گوارش و کبد بالغین
ریه
نفرولوژی
خون و سرطان بالغین
بیهوشی_داخلی مراقبت‌های ویژه پزشکی
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
کلیه کودکان
گوارش کودکان
عفونی کودکان
غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان
مغز و اعصاب کودکان
کودکان_داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی
روان‌پزشکی روانپزشک کودک و نوجوان
جراحی عمومی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
جراحی توراکس
جراحی کودکان
جراحی قلب و عروق
جراحی عروق
دانشگاه علوم‌پزشکی یزد
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
روماتولوژی
کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد
دانشگاه علوم‌پزشکی همدان
رشته پیش‌نیاز

رشته دستیاری فوق‌تخصصی

کودکان

طب نوزادی و پیرامون تولد

دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم‌پزشکی قم
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
داخلی گوارش و کبد بالغین
دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان
رشته پیش‌نیاز رشته دستیاری فوق‌تخصصی
کودکان گوارش کودکان
منبع: خبرگزاری ایسنا

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2729600
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi