اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی


ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع شما عزیزان میرسانیم; اخبار مربوط به نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.


اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاریخ اعلام نتایج لینک
اعلام نتایج آزمون استخدام پرستار دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاریخ اعلام نتایج: 28 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان تاریخ اعلام نتایج: 23 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم  تاریخ اعلام نتایج: 21 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاریخ اعلام نتایج: 17 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكی اردبيل تاریخ اعلام نتایج: 17 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان  تاریخ اعلام نتایج: 13 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل تاریخ اعلام نتایج: 10 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاریخ اعلام نتایج: 9 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاریخ اعلام نتایج: 7 مهر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت روژان سلامت افق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاریخ اعلام نتایج: 31 شهریور 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی رشته نگهبانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاریخ اعلام نتایج: 30 شهریور 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی رشته تغذیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاریخ اعلام نتایج: 16 شهریور 98 مشاهده نتایج
اصلاحیه اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان تاریخ اعلام نتایج: 16 شهریور 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاریخ اعلام نتایج: 30 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتايج نهايی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس تاریخ اعلام نتایج: 20 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش تاریخ اعلام نتایج: 17 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج 1/5برابر ظرفیت آزمون استخدام علوم پزشکی سمنان تاریخ اعلام نتایج: 13 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاریخ اعلام نتایج: 12 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  تاریخ اعلام نتایج: 9 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج  آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه تاریخ اعلام نتایج: 8 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 7 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه  تاریخ اعلام نتایج: 6 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ اعلام نتایج: 1 مرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاریخ اعلام نتایج: 24 تیر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان  تاریخ اعلام نتایج: 19 تیر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ اعلام نتایج: 17 تیر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش تاریخ اعلام نتایج: 11 تیر 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی کرمان تاریخ اعلام نتایج: 30 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاریخ اعلام نتایج: 25 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاریخ اعلام نتایج: 21 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاریخ اعلام نتایج: 18 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاریخ اعلام نتایج: 5 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه تاریخ اعلام نتایج: 5 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاریخ اعلام نتایج: 2 خرداد 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس تاریخ اعلام نتایج: 29 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاریخ اعلام نتایج: 28 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه تاریخ اعلام نتایج: 26 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس تاریخ اعلام نتایج: 21 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاریخ اعلام نتایج: 19 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان  تاریخ اعلام نتایج: 19 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین تاریخ اعلام نتایج: 15 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاریخ اعلام نتایج: 11 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل تاریخ اعلام نتایج: 9 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاریخ اعلام نتایج: 5 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه  تاریخ اعلام نتایج: 2 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قم تاریخ اعلام نتایج: 2 اردیبهشت 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاریخ اعلام نتایج: 28 فروردین 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون پذیرش استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاریخ اعلام نتایج: 26 فروردین 98 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاریخ اعلام نتایج: 26 فروردین 98 مشاهده نتایج

لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی آگهی آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

شما کارجویان عزیز می‌توانید با به اشتراک گذاشتن نظرهای خود با ما همراه باشید.

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما – سایت ایران استخدام

جهت مشاهده صفحه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ابراهیمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:39

  کد دیدگاه : 2585323

  سلام خسته نباشید
  کسی خبر داره نتایج ازمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که ۱۲ مهر برگزار شد کی اعلام میشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:47

   کد دیدگاه : 2585341

   با سلام
   کاربر گرامی، اطلاعیه ای در مورد زمان اعلام نتایج منتشر نشده است.
   شما می توانید در همین صفحه و یا صفحه اصلی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیگیر اخبار و اطلاعیه های تکمیلی در خصوص اعلام نتایج آزمون باشید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:42

  کد دیدگاه : 2584840

  سلام خواهش میکنم پیگیر نتایج آزمون کرمانشاه شوید بعد از 2ماه هنوز خبر ی از اعلام نتایج نشده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:43

  کد دیدگاه : 2580671

  مسیولین استان اردبیل تو خواب زمستونی هستن که جواب ازمونو نمیزنن
  شایدم بودجه کم داشتن که ازمون زدن حالا رفع شده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:28

  کد دیدگاه : 2575629

  سلام هیکی خبر نداره زمان اعلام نتایج ۸شهریور واسه اردبیل کی هستش😭😞😞☹️

  پاسخ دهید
 • نویسنده : m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:23

  کد دیدگاه : 2574697

  سلام
  دوستان یه خبر جدید
  همین الان با واحد استخدام علوم پزشکی زنگ زدم
  گفتن نتایج آزمون 1 شهریور بعد از روز روی سایت قرار میگیره

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:27

   کد دیدگاه : 2574711

   رفع مسئولیت محتوای خبر:
   کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید که با توجه به حجم بالای اخبار ارسالی از طریق بخش نظرات در صفحات مختلف سایت ایران استخدام و عدم امکان بررسی همه آنها توسط پشتیبانی ایران استخدام، مسئولیت اخبار نقل شده توسط کاربران در بخش نظرات سایت بر عهده خودشان بوده و ایران استخدام تنها قادر به تأیید اعتبار اخبار اعلام شده از منابع و خبرگزاری های موثق و یا اخبار حاصل از پیگیری های خود می باشد.
   بنابراین تمامی اخباری که توسط کاربران در بخش نظرات سایت نقل می شوند ضمن احترام به ایشان، به عنوان نظر شخصی افراد تلقی شده و به صورت کلی احتمال صحت و یا عدم صحت آنها می رود. طبیعتاً مسئولیت حقوقی ناشی از انتشار هرگونه خبر غیر صحیح بر عهده خود کاربران می باشد.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : m

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:39

    کد دیدگاه : 2574737

    من همین الان زنگ زدم
    و فکر کردم چون دوستان خیلی سوال پرسیدن و مثل من منتظر بودن ،بهتر بودم به بهشون اطلاع بدم
    از خود واحد استخدام پرسیدم که معتبره
    گفتن ، بعد از ظهر ، امروز کارنامه ها روی سایته

    پاسخ دهید
 • نویسنده : عزیزی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:06

  کد دیدگاه : 2571062

  سلام
  ببخشیدنتایج آزمون علوم پزشکی کرمانشاه که یکم شهریور برگزارشد کی اعلام میشه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:58

  کد دیدگاه : 2570827

  سلام وقت بخیر
  میخواستم جواب ازمون استخدامی علوم‌پزشکی و خدمات درمانی که مهر ماه در مازندران دادیم کی میاد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : maryam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:34

  کد دیدگاه : 2569093

  چطوری میتونم نتیجه ی ازمون علوم پزشکی روببینم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:37

   کد دیدگاه : 2569094

   با سلام
   منظورتون کدام آزمون است؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نازی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:58

  کد دیدگاه : 2568947

  با عرض سلام و خسته نباشید. نتایج آزمون استخدام اردبیل که امروز اعلام شده برای آزمون ۸ شهریور هست یا آزمون ۲۲ شهریور؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:04

   کد دیدگاه : 2568958

   با سلام
   کاربر گرامی، نتایج مربوط به آزمون ۲۲ شهریور می باشد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی موسی زاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:33

  کد دیدگاه : 2565883

  سلام و خسته نباشید. آزمون استخدامی بیمارستان مشگین شهر ۲۲ شهریور برگزار شده نتایج آن کی معلوم میشه با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : معصومه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:19

  کد دیدگاه : 2533145

  سلام خسته نباشید قراربود اول مهرجواب آزمون بهورزی دزفول بیاد پس چرااعلام نشدن تکلیفمونوروشن کنید لطفا مرسی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:16

  کد دیدگاه : 2533135

  سلام خسته نباشیدقراربود اول مهرجواب آزمون بهورزی دزفول بیاد پس برای جواب ها واعلام نکردم توروخداازبلاتکلیفی نجاتمون بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:28

   کد دیدگاه : 2533363

   با سلام
   کاربر گرامی، فعلا نتایج اعلام نشده است.
   در صورت اعلام نتایج از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد
   موفق باشید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:06

  کد دیدگاه : 2520609

  نتایج آزمون ها حدود یک ماه بعد از برگزاری آزمون میاد… گاهی یکم زودتر…. متاسفانه نتایج آزمون استخدامی تبریز هم با اینکه بیشتر از یک ماه از برگزاری آزمون گذشته نیومده…. زندگی من تا مشخص شدن نتیجه این آزمون در حالت بلاتکلیفیه….خسته شدم اوضاع زندگیم داغونه موندم واسه چی اصلا زنده ام وقتی اینهمه تلاش می‌کنم اوضاع بهتر نمیشه و همه عمرم تو انتظار نتیجه این آزمون اون آزمون میگذره… آخرشم با اینکه آزمون ها رو عالی پاسخ میدم اسمم نیس… خسته شدم از این دویدن و نرسیدن…

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:26

   کد دیدگاه : 2521887

   سلام توکل به خداکن گرچه من هم شرایطم مثل شماست ولی چاره ای نداریم جزتلاش بیشتر

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ز

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:17

   کد دیدگاه : 2523025

   باهمچین شرایطی بروبپرس دست رودست نزاربرونمرتوبپرس وخودت هم ببین ونمره کسایی که قبول شدن چنده منم ازمودادم اسمم نیومدتارفتم کارگزینی پرسیدم گفت نفراولی ولی یه سهمیه دار روبردن جای تو ساکت نشین وتوکلت به خداباشه حالایعنی چی یعنی زحمت کشیدی وقبول نشدی بدون خداجواب زحمت هاتوجای دیگه میده واین توقران اومده ومن به همین امیدوارم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مرضیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:03

  کد دیدگاه : 2520258

  سلام
  دوستان کسی خبر نداره آزمون استخدامی علوم پزشکی کرمانشاه که در تاریخ 1 شهریور برگزار شد ، و نیروهای رو به صورت قراردادی جذب میشدند جوابش کی میاد ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:08

  کد دیدگاه : 2510455

  سلام جواب آزمون استخدامی روژان سلامت کرمانشاه اومده؟
  اگه اومده باید برا دیدن جواب آزمون به کدوم سایت مراجعه کنیم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:00

  کد دیدگاه : 2508260

  سلام نتایج آزمون آوا سلامت رشته متصدی اردبیل کی معلوم میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:59

   کد دیدگاه : 2535630

   معلوم نیس احتمالا ۲۵روزی میکشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:23

  کد دیدگاه : 2495689

  سلام یه ماه ونیم از مصاحبه بهورزی میگذره ولی نتایج هنوز نیومده کسی میدونه چرا؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رها

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:44

   کد دیدگاه : 2499927

   سلام کدوم استانی؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : نازی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:05

    کد دیدگاه : 2504788

    یاسوج

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:49

     کد دیدگاه : 2506211

     ما هنوز نتیجه آزمون نیومده چه برسه به مصاحبه؟!!!!

     پاسخ دهید
    • نویسنده : احسان

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 12:58

     کد دیدگاه : 2510907

     استخدام شهر شما فقط بومی میگیرن یا غیره هم میشه

     پاسخ دهید
     • نویسنده : ناشناس

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 14:44

      کد دیدگاه : 2511284

      فقط بومی

      پاسخ دهید
 • نویسنده : TT

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:52

  کد دیدگاه : 2493491

  سلام دوستان جواب آرمون روژان اومده، فقط کسی میدونه حدنصاب نمره ررای قبولی چندبوده؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:01

   کد دیدگاه : 2497148

   سلام ببخشید جواب در کدام قسمت میشه نگاه کرد

   پاسخ دهید
  • نویسنده : احسان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:59

   کد دیدگاه : 2510913

   اسامی رو از کجا باید ببینم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:51

  کد دیدگاه : 2493489

  سلام دوستان جواب آرمون روژان اومده، فقط کسی میدونه حدنصاب نمره ررای قبولی چندبوده؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : فاطمه عبدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:45

   کد دیدگاه : 2560178

   سلام، اینجا کسی ميدونه اگر کد رهگيري و داوطلبی رو گم کرده باشی چطور ميشه از نتیجه آزمون مطلع شد؟؟؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...