آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۳۴۸ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکیخبر 20 خرداد 99: اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام وزارت بهداشت در سال 1398 (منبع: سایت سازمان سنجش)
پيرو اطلاعيه هاي منتشره مورخ 98/10/15 ، 98/10/22 و 98/12/25 بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 98/08/30 برای مشاغل جدول زیر شرکت نموده‌ و براي بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می‌رساند که كارنامه نهایی داوطلبان امروز سه شنبه مورخ 99/03/20 بر روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر مي‌بايست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كه براي كليه داوطلبانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست از روز چهارشنبه مورخ 99/03/21 ازطریق مراجعه به سایت دانشگاه يا دانشکده مورد نظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند.
توجه:
استخدام پذيرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأيید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندي­هاي جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و يا کمیسیون پزشكی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است.
داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم براي شروع به کار اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحل ه از مراحل آزمون، مسابقه و جذب ،محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، ازانجام مراحل بعدی محروم گردیده و درصورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو وبلااثر مي‌شود.

رديف دانشگاه شهرستان کدشغل محل عنوان شغل محل
1 زنجان ابهر 21887 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
2 زنجان ایجرود 21888 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
3 زنجان خدابنده 21889 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
4 زنجان زنجان 21890 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
5 زنجان طارم 21891 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
6 زنجان ماه نشان 21892 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
7 زنجان خدابنده 21893 کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
8 زنجان زنجان 21894 کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
9 آذربایجان غربی ارومیه 20572 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
10 آذربایجان غربی ارومیه 20573 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
11 آذربایجان غربی ارومیه 20574 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
12 آذربایجان غربی ارومیه 20577 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
13 آذربایجان غربی ارومیه 20597 کارشناس تجهیزات پزشکی
14 آذربایجان غربی ارومیه 20598 کارشناس تجهیزات پزشکی
15 آذربایجان غربی اشنویه 20599 کارشناس تجهیزات پزشکی
16 آذربایجان غربی مهاباد 20600 کارشناس تجهیزات پزشکی
17 آذربایجان غربی نقده 20601 کارشناس تجهیزات پزشکی
18 آذربایجان غربی میاندواب 20636 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
19 کرمانشاه ثلاث باباجانی 22423 پرستار
20 کردستان سقز 22284 پرستار
21 کردستان سقز 22291 پزشك عمومي
22 کردستان سقز 22299 كارشناس اتاق عمل
23 کردستان سقز 22300 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
24 کردستان سقز 22301 كارشناس امور اجرايي سلامت
25 کردستان سقز 22313 كارشناس بهداشت محيط
26 کردستان سقز 22315 كارشناس پرتوشناسي
27 کردستان سقز 22322 كارشناس تجهيزات پزشكي
28 کردستان سقز 22323 كارشناس تغذيه
29 کردستان سقز 22325 كارشناس هوشبري
30 کردستان سقز 22330 ماما
31 کردستان سقز 22336 مددكار بهداشتي و درماني
32 کردستان سقز 22339 مسئول خدمات مالي 1
33 کردستان سقز 22340 مسئول خدمات مالي 1
34 کردستان سقز 22341 مسئول خدمات مالي 1
35 کردستان سقز 22355 كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
36 کردستان سقز 22356 كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
37 کردستان سقز 22361 كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
38 کردستان سقز 22365 حسابدار
39 کردستان سقز 22366 حسابدار
40 کردستان سقز 22367 حسابدار
41 کردستان سقز 22368 كارشناس امور اداري
42 کردستان سقز 22369 کارشناس شبکه
43 کردستان سقز 22370 كارگزين
44 کردستان سقز 22371 متصدي امور دفتري
45 کردستان سقز 22372 مهندسي تأسيسات

جهت مشاهده نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید

خبر 20 خرداد 99: اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو اطلاعيه منتشره مورخ 99/01/23 بدين وسيله به اطلاع آن دسته از پزشکان متخصصی كه در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور جهت استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در تاریخ 98/10/27 در آزمون آن شرکت نموده‌ و براي بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می‌رساند که كارنامه نهایی ایشان امروز سه شنبه مورخ 99/03/20 بر روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مي‌بايست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كه براي پزشکان متخصصی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست از روز چهارشنبه مورخ 99/03/21 ازطریق مراجعه به سایت دانشگاه يا دانشکده موردنظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند.
توجه:
– استخدام پذيرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأيید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندي هاي جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و يا کمیسیون پزشكی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است.
– داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم براي شروع به کار اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در این گونه موارد با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر مي‌شود.

خبر 23 فروردین 99: اطلاعیه اعلام نتایج آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 (منبع: سایت سازمان سنجش)

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 اعلام گردید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اسفند 98: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام وزارت بهداشت (سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور شرکت نموده و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می رساند که کارنامه نهایی منتشر شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 15 بهمن 98: خبر زمان شروع ثبت نام آزمون استخدام جدید وزارت بهداشت (منبع: خبرگزاری ایسنا)

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: آزمون استخدامی جدید قرارداد کارمعین دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت جذب در بیمارستان‌ها نهم اسفندماه برگزار می شود. پیش‌بینی می‌شود نتایج این آزمون در نیمه اول فروردین منتشر شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاریخ اعلام نتایج لینک
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاریخ اعلام نتایج: 30 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 28 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاریخ اعلام نتایج: 23 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تاریخ اعلام نتایج: 15 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 14 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 7 مهر 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 2 مهر 99 مشاهده نتایج
اطلاعیه اعلام نتایج و زمان مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 16 شهریور 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد  تاریخ اعلام نتایج: 11 شهریور 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران تاریخ اعلام نتایج: 3 شهریور 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاریخ اعلام نتایج: 20 مرداد 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس تاریخ اعلام نتایج: 8 مرداد 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام وزارت بهداشت و پزشکان متخصص فراگیر 98 تاریخ اعلام نتایج: 21 خرداد 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ اعلام نتایج: 13 خرداد 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 10 اردیبهشت 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 1 اردیبهشت 99 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 تاریخ اعلام نتایج: 23 فروردین 99 مشاهده نتایج

لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی آگهی آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

شما کارجویان عزیز می‌توانید با به اشتراک گذاشتن نظرهای خود با ما همراه باشید.

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما – سایت ایران استخدام

جهت مشاهده صفحه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: سمیرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۲۴
 • کد دیدگاه: ۲۹۰۹۶۷۱

سلام اون دسته که حدنصاب آزمون رو میارن اما اسمشون تو لیست قبولی ها نیست اونا چی میشن

پاسخ دهید
 • نویسنده: ابراهیمی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۲۰
 • کد دیدگاه: ۲۸۰۸۳۰۰

سلام ..این چند برابر ظرفیت استخدامی وزارت بهداشت قضیش چی..

پاسخ دهید
 • نویسنده: مینا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۱۱
 • کد دیدگاه: ۲۸۰۶۰۶۳

زمان اعلام نتایج ازمون نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی قم بهمن 98؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: قربان زاده
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۰۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۸۵۳۸۱

سلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی بیمارستان های خراسان رضوی کی اعلاممیشود؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: قربان زاده
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۰۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۸۵۳۷۷

سلام نتیجه آزمون استخدامی بیمارستانهای استان خراسان رضوی را کی اعلام میکنید؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: افسانه صابری
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۱۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۷۲۶۷۶

سلام ببخشید می خواستم بدونم که بررسی مدارک برای ازمون استخدامی وزارت بهداشتو کجاانجام میدن بعداعلام نتایج نهایی استخدامی وزارت بهداشت کیه؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: فرشید افقی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۰۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۷۱۱۸۱

سلام

لطفا یه پیگیری کنید ببینید نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت بهداشت رو کی اعلام میکنن!!؟؟

با تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۳۸
 • کد دیدگاه: ۲۶۰۲۲۲۹

سلام کسی نمیدونه گزینش آزمون بهورزی یاسوج کی هست؟

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی