اطلاعات بیشتر

نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع شما عزیزان میرسانیم; اخبار مربوط به دریافت کارت آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.


اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاریخ اعلام نتایج لینک
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی ساوه در مهرماه تاریخ اعلام نتایج: 24 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایي آزمون 96/10/01 علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 24 آذر 97 مشاهده نتایج
 اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تاریخ اعلام نتایج: 21 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایي آزمون دی 96 علوم پزشکی ایرانشهر
تاریخ اعلام نتایج: 20 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زابل تاریخ اعلام نتایج: 21 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 20 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی استخدام نگهبان سرایدار دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 19 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96 تاریخ اعلام نتایج: 18 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 17 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تاریخ اعلام نتایج: 14 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی قم تاریخ اعلام نتایج: 13 آذر 97 مشاهده نتایج
 اعلام اسامی پذیرفته شدگان استخدام دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تاریخ اعلام نتایج: 11 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه تاریخ اعلام نتایج: 11 آذر 97 مشاهده نتایج
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تاریخ اعلام نتایج: 7 آذر 97 مشاهده نتایج
 اعلام نتایج اولیه آزمون قراردادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاریخ اعلام نتایج: 5 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل تاریخ اعلام نتایج: 1 آذر 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی نهایی قبول شدگان چند رشته شغلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تاریخ اعلام نتایج: 30 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج 3 برابر ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تاریخ اعلام نتایج: 30 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان چند رشته شغلی آزمون استخدام علوم پزشکی اراک تاریخ اعلام نتایج: 30 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکتی علوم پزشکی گراش تاریخ اعلام نتایج: 30 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون نگهبان سرایدار دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 23 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 تاریخ اعلام نتایج: 23 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه تاریخ اعلام نتایج: 20 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی شوشتر تاریخ اعلام نتایج: 20 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج استخدام نیروهای فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  تاریخ اعلام نتایج: 19 آبان 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 96  تاریخ اعلام نتایج: 15 آبان 97  مشاهده نتایج
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین تاریخ اعلام نتایج: 9 آبان 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان تاریخ اعلام نتایج: 9 آبان 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 1 آبان 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین تاریخ اعلام نتایج: 1 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی یک و نیم برابر پذیرفته شدگان آزمون استخدام علوم پزشکی اراک تاریخ اعلام نتایج: 1 آبان 97 مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان  آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی شوشتر تاریخ اعلام نتایج: 28 مهر 97  مشاهده نتایج
 اعلام نتایج آزمون پذیرش نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی گراش تاریخ اعلام نتایج: 26 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اصلی آزمون جذب رشته های شغلی پرستار و ماما دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 25 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی جهت مصاحبه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاریخ اعلام نتایج: 25 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی یک و نیم برابر پذیرفته شدگان آزمون استخدام علوم پزشکی اراک تاریخ اعلام نتایج: 24 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایح نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 23 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد تاریخ اعلام نتایج: 21 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج مرحله اول آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی شوشتر تاریخ اعلام نتایج: 20 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج مرحله اول آزمون استخدامی فوریت های پزشکی استان ایلام تاریخ اعلام نتایج: 20 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج اولیه آزمون جذب نیروهای رشته شغلی پرستار و ماما دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 19 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تاریخ اعلام نتایج: 18 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تاریخ اعلام نتایج: 16 مهر 97  مشاهده نتایج
 اعلام اسامی قبول شدگان نهایی آزمون پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا تاریخ اعلام نتایج: 10 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون شرکتی علوم پزشکی سمنان تاریخ اعلام نتایج: 10 مهر 97  مشاهده نتایج
کارنامه نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان تاریخ اعلام نتایج: 9 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام اسامی پذیرفته شدگان برخی رشته های آزمون استخدام علوم پزشکی اراک تاریخ اعلام نتایج: 9 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 9 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایح اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 7 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون شرکتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاریخ اعلام نتایج: 5 مهر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک تاریخ اعلام نتایج: 13 شهریور 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه تاریخ اعلام نتایج: 30 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاریخ اعلام نتایج: 28 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاریخ اعلام نتایج: 26 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاریخ اعلام نتایج: 24 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون بهورزی دانشکده علوم پزشکی لارستان تاریخ اعلام نتایج: 23 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاریخ اعلام نتایج: 23 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكی سبزوار تاریخ اعلام نتایج: 22 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان تاریخ اعلام نتایج: 22 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی كهكيلويه و بويراحمد تاریخ اعلام نتایج: 22 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ اعلام نتایج: 21 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاریخ اعلام نتایج: 20 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاریخ اعلام نتایج: 16 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  تاریخ اعلام نتایج: 10 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاریخ اعلام نتایج: 9 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران تاریخ اعلام نتایج: 9 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاریخ اعلام نتایج: 7 مرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی لرستان تاریخ اعلام نتایج: 4 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی لرستان تاریخ اعلام نتایج: 3 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی اسفراین تاریخ اعلام نتایج: 2 مرداد 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم تاریخ اعلام نتایج: 31 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ اعلام نتایج: 31 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاریخ اعلام نتایج: 30 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تاریخ اعلام نتایج: 27 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكی بهبهان تاریخ اعلام نتایج: 25 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاریخ اعلام نتایج: 16 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون بهیاری دانشگاه علوم پزشکی زابل تاریخ اعلام نتایج: 16 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (آبان 95) تاریخ اعلام نتایج: 11 تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی خلخال تاریخ اعلام نتایج: 11 تیر 97 مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران تاریخ اعلام نتایج: 10 تیر 97
مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ اعلام نتایج: تیر 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاریخ اعلام نتایج: 24 خرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی سیرجان  تاریخ اعلام نتایج: 8 خرداد 97  مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس تاریخ اعلام نتایج: 10 مهر 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب تاریخ اعلام نتایج: 2 مهر 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ اعلام نتایج: 30 شهریور 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه تاریخ اعلام نتایج: 21 شهریور 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاریخ اعلام نتایج: 30 مرداد 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاریخ اعلام نتایج: 14 مرداد 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش تاریخ اعلام نتایج: 14 مرداد 96 مشاهده نتایج
اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ اعلام نتایج: 4 مرداد 96 مشاهده نتایج


شما کارجویان عزیز می‌توانید با به اشتراک گذاشتن نظرهای خود با ما همراه باشید.

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما – سایت ایران استخدام

جهت مشاهده صفحه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...