جزئیات بیشتر در مورد خبر

جدول جزئیات مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۶

جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

جهت ورود به صفحه جزئیات افزایش دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار حقوق کارمندان دولت اینجا کلیک کنید

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان اینجا کلیک کنید


خبر 4 اردیبهشت 96: جزئیات جدول مالیات حقوق و دستمزد سال 96 (منبع:باشگاه خبرنگاران جوان)

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000) ریال در سال تعیین شده است. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ( 10%) و به نسبت مازاد آن (20%) است.

میزان معافیت مالیاتی مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( 180.000.000 ) ریال تعیین شد. در ادامه جدول مالیات حقوق و دستمزد سال 1396 قابل مشاهده می‌باشد.

جدول مالیات حقوق ، دستمزد سال ۹۶

بخش های دولتی، عمومی و خصوصی

حقوق ماهانه  حقوق سالیانه  مشمول مالیات سالانه نرخ مالیات مالیات سالیانه مالیات ماهانه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰  ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ %۱۰ و ۲۰% ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود

۲-حسب بخشنامه ۴۳۸۵/۱۹۴۱۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی ، حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از در آمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.

ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...