آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام وزارت بهداشت (نتایج آزمون + منابع مصاحبه)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۹,۲۳۴ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۵ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

استخدام وزارت بهداشت

جهت مشاهده نمونه کارنامه های استخدامی وزارت بهداشت در سال 98 اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه های دانشگاه های علوم پزشکی استانی در استخدام وزارت بهداشت در سال 98 (آخرین اطلاعیه ها تا بدین لحظه)

به منظور انجام خدمات رسانی مطلوب، بدین طریق ایران استخدام اطلاعیه های انجام سایر مراحل استخدامی وزارت بهداشت در سال 98 را به تفکیک هر استان اطلاع رسانی می نماید. هر چند که تلاش ما در این مجموعه بر پوشش کامل و دقیق اخبار مرتبط با استخدامی وزارت بهداشت است، اما نیاز است که شما کاربران گرامی نیز با بررسی و پیگیری اخبار مربوطه از طریق پرتال استانی خود پیگیر اخبار احتمالی دیگر نیز باشید.

در صورت انتشار اطلاعیه های جدید اطلاع رسانی خواهد شد

ردیف نام دانشگاه / دانشکده آدرس سايت اطلاعیه ها
1 دانشكده علوم پزشكی آبادان http://abadanums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
2 دانشگاه علوم پزشكی اراک http://www.arakmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
3 دانشگاه علوم پزشكی اردبيل http://www.arums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
4 دانشگاه علوم پزشكی اروميه http://www.umsu.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
5 دانشكده علوم پزشكی اسفراين http://esfrums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
6 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان http://www.mui.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
7 دانشگاه علوم پزشكی اهواز http://www.ajums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
8 دانشگاه علوم پزشكی ایران http://www.iums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
9 دانشكده علوم پزشكی ايرانشهر http://www.irshums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
10 دانشگاه علوم پزشكی ایلام http://www.medilam.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
11 دانشگاه علوم پزشكی بابل http://www.mubabol.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
12 دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی – بجنورد* http://www.nkums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
13 دانشگاه علوم پزشكی بم http://www.mubam.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
14 دانشكده علوم پزشكی بهبهان http://www.behums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
15 دانشگاه علوم پزشكی بوشهر http://www.bpums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
16 دانشگاه علوم پزشكی بيرجند http://www.bums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
17 دانشگاه علوم پزشكی تبريز http://www.tbzmed.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
18 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدريه http://www.thums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
19 دانشكده علوم پزشكی تربت جام http://www.trjums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
20 دانشگاه علوم پزشكی تهران http://www.tums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
21 دانشگاه علوم پزشكی جيرفت http://www.jmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
22 دانشگاه علوم پزشكی جهرم http://www.jums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
23 دانشكده علوم پزشكی خلخال http://khalums.ac.ir/fa 🔗مشاهده اطلاعیه
24 دانشكده علوم پزشكی خمين http://khomeinums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
25 دانشگاه علوم پزشكی خوی https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
26 دانشگاه علوم پزشكی دزفول http://www.dums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
27 دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان http://www.rums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
28 دانشگاه علوم پزشكی زابل http://www.zbmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
29 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان http://www.zaums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
30 دانشگاه علوم پزشكی زنجان http://www.zums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
31 دانشكده علوم پزشكی ساوه http://savehums.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
32 دانشگاه علوم پزشكی سبزوار http://www.medsab.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
33 دانشگاه علوم پزشكی سمنان http://www.semums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
34 دانشكده علوم پزشكی سيرجان http://sirums.ac.ir/index.php/fa/ 🔗مشاهده اطلاعیه
35 دانشگاه علوم پزشكی شاهرود http://www.shmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
36 دانشكده علوم پزشكی شوشتر http://shoushtarums.ac.ir/fa/ 🔗مشاهده اطلاعیه
37 دانشگاه علوم پزشكی شهركرد http://www.skums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
38 دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی http://www.sbmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
39 دانشگاه علوم پزشكی شيراز http://www.sums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
40 دانشگاه علوم پزشكی فسا http://www.Fums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
41 دانشگاه علوم پزشكی قزوین http://www.qums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
42 دانشگاه علوم پزشكی قم http://www.muq.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
43 دانشگاه علوم پزشكی كاشان http://www.kaums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
44 دانشگاه علوم پزشكی كرج (البرز) http://www.abzums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
45 دانشگاه علوم پزشكی كردستان http://www.muk.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
46 دانشگاه علوم پزشكی کرمان http://www.kmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
47 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
48 دانشكده علوم پزشكی گراش http://gerums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
49 دانشگاه علوم پزشكی گلستان http://www.goums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
50 دانشگاه علوم پزشكی گناباد http://www.gmu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
51 دانشگاه علوم پزشكی گيلان http://www.gums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
52 دانشكده علوم پزشكی لارستان http://larnurse.sums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
53 دانشگاه علوم پزشكی لرستان http://www.lums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
54 دانشگاه علوم پزشكی مازندران http://www.mazums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
55 دانشكده علوم پزشكی مراغه http://mrgums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
56 دانشگاه علوم پزشكی مشهد http://www.mums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
57 دانشكده علوم پزشكی نيشابور http://www.nums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
58 دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان http://www.hums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
59 دانشگاه علوم پزشكی همدان http://www.umsha.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
60 دانشگاه علوم پزشكی ياسوج http://www.yums.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
61 دانشگاه علوم پزشكی يزد http://www.ssu.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
62 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir/ 🔗مشاهده اطلاعیه
63 مرکز قلب شهید رجایی http://www.rhc.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه
64 انستیتو پاستور http://www.pasteur.ac.ir 🔗مشاهده اطلاعیه

خبر 4 بهمن 98: خبر استخدام 4 هزار و پانصد پرستار در کشور تا اسفند 98 (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)

معاون پرستاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در اسفند ماه و با دستور وزیر بهداشت ۴ هزار و پانصد پرستار در کشور جذب می‌شوند.
استخدام ۴ هزار و ۵۰۰ پرستار جدید در کشور تا اسفندبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در اسفند ماه و با دستور وزیر بهداشت ۴ هزار و پانصد پرستار در کشور جذب می‌شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 30 دی 98: بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه های علوم پزشکی تا 12 بهمن ماه (منبع: خبرگزاری ایسنا)

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، گفت: مهلت بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه های علوم پزشکی تا 12 بهمن ماه ادامه دارد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 21 دی 98: انتشار اطلاعیه جزئیات آزمون استخدامی ویژه پزشکان متخصص (منبع: خبرگزاری فارس)

هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه پزشکان متخصص دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۷ دی ماه سال ۹۸ برگزار می‌شود. اطلاعیه جزئیات آزمون فردا ۲۲ دی ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 27 آذر 98: اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر 98 (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در هفتمين آزمون فراگير مشترك دستگاههاي اجرايي كشور در تاريخ 98/07/01، و هماهنگي بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون پزشكان متخصص آن وزارت مي‌رساند، به منظور رفاه حال داوطلبان و فراهم نمودن امكان برگزاري آزمون در استان محل اقامت آنان، تاريخ برگزاري آزمون مذكور به روز جمعه 98/10/27 تغيير مي‌يابد.
لذا داوطلبان مي بايست به منظور اطلاع از تاريخ پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون به اطلاعيه اي كه در تاريخ 98/10/23 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.


استخدام هفتمین آزمون فراگیر ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – 1 مهر 98

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای استخدامی شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ و ۱۵۵۷۰۰مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.

> شرایط عمومی داوطلبان

۱-۱. داشتن تابعیت ایران
۱-۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
۱-۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه).
۱-۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۱-۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۱-۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۱-۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.

جهت مشاهده متن کامل شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید


اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت را از این قسمت دنبال کنید:

جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس سند جامع نقشه هیات علمی (17 دی 98)
+ اعلام فراخوان تکمیلی جذب در دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق محروم (9 دی 98)
جذب 40 عضو هیات علمی خارج از فراخوان وزارت بهداشت (30 آذر 98)
دو هزار عضو هیات علمی در وزارت بهداشت جذب می شود (18 آذر 98)
امسال 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت جذب می‌کنیم (17 آذر 98)
+ اعلام نتایج آزمون استخدامی دستگاه های دولت تا دهم دی ماه (2 آذر 98)
+ آزمون استخدامی وزارت بهداشت با حضور بیش از 108 هزار داوطلب برگزار شد (1 آذر 98)
+ هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شد (30 آبان 98)
خبر استخدام 300 پرستار از طریق آزمون استخدامی در بیمارستان ‌های اطراف تهران (27 شهریور 98)
+ اعلام جزییات سهمیه‌های استخدامی 10 هزار نیرو در وزارت بهداشت (26 شهریور 98)
سهمیه آموزش و پرورش و علوم پزشکی هرمزگان در آزمون دستگاه‌های اجرایی اعلام شد (20 شهریور 98)
+ اطلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص برگزاری هفتمين امتحان مشترک فراگیر دستگاه هاي اجرايي كشور (12 شهریور 98)
خبر جذب نیروهای کادر درمانی در همدان (11 شهریور 98)
+ خبری از زمان شروع ثبت نام هفتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی (6 شهریور 98)
جزئیاتی از هفتمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (6 شهریور 98)
خبر استخدام جدید وزارت بهداشت در مهر 98 (6 شهریور 98)
وزیر بهداشت دستور استخدام 8 هزار پرستار در نیمه اول سال جاری را صادر کرد (26 مرداد 98)
+ مجوز استخدام 9000 نیرو در وزارت بهداشت اخذ شد (3 مرداد 98)
+ اخذ مجوز جذب 10 هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت (27 تیر 98)
+ اخذ مجوزهای جدید استخدامی وزارت بهداشت (24 تیر 98)
+ خبر استخدام 3 هزار نیروی جدید در اورژانس کشور (10 تیر 98)
وزارت بهداشت به 30 هزار نیروی استخدامی نیاز دارد (1 تیر 98)
مجوز استخدام 50 هزار نفر در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت صادر شد (28 خرداد 98)
اعلام جزییات استخدام جدید وزارت بهداشت تا آخر تیر ماه (28 خرداد 98)
مجوز استخدام 20 هزار نیرو در بیمارستان ها صادر شد (28 خرداد 98)
+ خبر استخدام 20 هزار نیرو در وزارت بهداشت (26 خرداد 98)
صدور مجوز استخدام 10 هزار نفر در وزارت بهداشت (23 خرداد 98)
صدور مجوز به‌کارگیری پذیرفته ‌شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت (31 اردیبهشت 98)
اعلام جذب 9 هزار نیروی پرستاری طی دو ماه آینده (26 اردیبهشت 98)
اعلام فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت در انتظار صدور مجوز (28 فروردین 98)
خبر 25 فروردین 98: حذف امتیاز بومی‌گزینی از آزمون استخدامی وزارت بهداشت (25 فروردین 98)

تمامی اخبار مربوط به استخدام وزارت بهداشت در صورت انتشار در این مبحث اطلاع رسانی خواهند شد.


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۴۴

کسی هس که از گزینش بهش پیامک دادن که فرم گزینش رو پر کنن؟ اگه فرضا قبول شدیم با توجه به این که تعهد ده ساله باید بدیم امکانش هس که محل کارمون رو تغییر بدیم؟؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۲۳

تا ده بهمن تکلیف ذخیره هایی ک قبولی رشتشون برابر ظرفیت بود مشخص میشه

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۶۱

ما که قبول شدیم مشخص نیس؟ چرا پیامک نمیزنن؟ استرس گرفتم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۲۱

خانم شادی ونرس که میگین شنیدیداسفندقراره شهرتون نیروبگیره…دقیقاازکجاشنیدید؟؟چراپرسیده شده ازتون ک ازکجاشنیدی ولی جواب ندادین😑من که امروز رفتم واحداستخدامی علوم پزشکی شهرمون گفت هنوزکه به ماچیزی نگفتن واگه باشه میفته سال بعدچون هنوزتکلیف همین استخدامی آبان هم مشخص نشده…اینکه چندتانیرومیگیره هم خبرنداشتن چون هنوزچیزی بهشون نگفتن

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۳۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۹۳۰

یه نامه از طرف دانشگاه برا من اومده نوشته مدارکتو تحویل ندادی استخداميت لغوه (:cry:) در صورتی که من همون روز تحویل مدارک بردمشون.الان زنگ زدم دانشگاه میگه مدارکتو دیدیم لازم نیست بیای نامه رو بنداز دور .بليطم نیست برم اونجا نمیدونم چیکار کنم دارم میگیرم از استرس

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۲۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۸۲۶

ممنونم سمیرا جان امسال ک برا اولین بار ارشد شرکت کردم از زبانش بی اطلا بودم فک کنم برا همین قبول نشدم ،پس ینی برا سال بعد 99 فقط ضریب 3 گذاشتن ؟ درصد حداقلی نذاشتن ؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سمیرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۴۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۹۴۷

آره عزیزم شرط زبانو فقط پارسال گذاشتن که واقعا خیلی ناعادلانه بود ولی امسال فقط ضریبش شده3

پاسخ دهید
 • نویسنده: زهرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۲۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۵۶۲

سلام‌بچه ها کسی میدونه کی بهمون اطلاع میدن که مدارک قابل قبول هست یا نه؟
تا کی باید منتظر زنگشون بمونیم؟
بعضی بچه ها هم گفتن فرم گزینش پر کردن ولی به ما اون روز هیچ فرمی ندادن پر کنیم برای گزینش که بخواد کد برامون اسمس بشه،فقطم گفتن زنگ میزنیم.برای علوم پزشکی همدان اگه با کسی تماس گرفتن لطفا یه خبری بده

پاسخ دهید
 • نویسنده: به ستاره
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۴۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۳۵۶

سلام ستاره خانم و مامایی ک ارشد داشتین
اگ این مطلبو میبینین لطف میکنین راهنماییم کنین برا ارشد (:unknw:)
اینک مشاوره یا مامایی کدوم بهتر چ از نظر قبول شدنش چ استخدامی و ….؟مهمتر از همه اینک استخدامی میتونم همزمان با خوندن ارشد شرکت کنم و اگر قبول شدم چی ؟هم درس هم کار هردو رو میشه داشت ؟؟؟؟
اینک درصد زبان برا سال بعدهمون درصد حداقلی و درنظر خواهند گرف یا نه ؟
واینک کلاساش چطوریه هفته ای چند روزه ؟
و برا اینک دانشگاه تاپ قبول شم چ رتبه ای باید اورده باشم ؟
سوالام زیاد شدن اما خب تجربه ای ازش ندارم بچه های دیگم اگ جواب سوالامو میدونین دریغ نکنین لطفا متشکرم از همگی

(:heart:)

پاسخ دهید
 • نویسنده: سمیرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۳۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۵۶۵

عزیزم کلاسای ارشد3روز در هفته س.همزمان اگه باهات همکاری کنن و ‌‌شیفتاتو هماهنگ کنن میشه کنار هم هردو و داشته باشی و مشکلی نداره اگه برای استخدامی شرکت کنی. امسال درصد زبانو حذف کردن و فقط شده ضریب3. از نظر کاری ارشد و لیسانس فرقی ندارن چون تو ردیفهای استخدامی اکثرشون لیسانس میخان. و آموزش مامایی کلا بهتر از مشاوره س که البته علاقه م خیلی توش مهمه و هدفت. مثلا اگه بخای مرکز مشاوره بزنی قطعا مشاوره بهتره

پاسخ دهید
 • نویسنده: به ستاره
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۲۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۸۲۰

ممنونم سمیرا جان امسال ک برا اولین بار ارشد شرکت کردم از زبانش بی اطلا بودم فک کنم برا همین قبول نشدم ،پس ینی برا سال بعد 99 فقط ضریب 3 گذاشتن ؟ درصد حداقلی نذاشتن ؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: رادیولوژی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۲۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۳۲۹

سلام.دوستان رشته رادیولوژی لطفا منابعی که برای دروس تخصصی خوب هست رو معرفی کنید..ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۴۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۵۹۰

فیزیک تشخیصی کریستینسن ،فیزیک پرتوها نجم آبادی،رادیوبیولوژی باقر توکلی،تصویرسازی پیشرفته (تاریکخانه) جزایری قره باغ،موادحاجب حسین فرحناک ،تکنیک هم سه جلد اندام تنه و جمجمه ،موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: سارا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۲۱۷

ببخشید بعداز تحویل مدارک برای برابر ظرفیت باید منتظر باشیم تا ۱۰ اسفند؟کار دیگه ای نباید بکنیم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۴۷

برای شما هم هنوز پیامک پر کردن فرم گزینش رو نزدن؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سارا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۳۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۱۹۷

سلام
نمره من در محلی که 4نفر میخواد 20نمره از نمره آخرین نفر بیشتره به نظر شما شانس قبولی چقدره؟
خیلی نگرانم

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۵۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۲۸۴

برابر ظرفیت دیگه کاری ب نمره نداره نمره فقط زمانی مهمه ک چندبرابر ظرفیته مصاحبه داره

پاسخ دهید
 • نویسنده: سارا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۰۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۴۸۸

سه برابر ظرفیته

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۰۶۵

سلام یه سوال دارم
من از این ازمون قبول شدم و برابر ظرفیت هم بود
مدارکمم تحویل دادم
ولی نمیتونم برم
آیا راه حلی هست که محدودیتی برای آزمونای بعدی نداشته باشم؟؟؟؟
من شهر دور انتخاب کردم و الان با همسرم ب مشکل خوردم و اجازه نمیدن ک جای دور برم
چیکار میشه کرد؟چون انتقالی هم به این راحتیا نمیشه گرفت و حتما باید یه مدتی کار کنی😔

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۱۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۱۶۵

سلام عزیزم خب شما که متاهلی وهمسرت اجازه نمیده جای دیگه بری بخون واسه آزمون بعد.من خودمم جایی ک ظرفیت زیاد داشت انتخاب نکردم شهرستان اطراف بودوگرنه قبول بودم.جای تک ظرفیت انتخاب کردم ک باتوجه ب زمان کمم قبولم نشدم.واسه خانما زیادارزش نداره شهردیگه برن.امیدوارم آزمون بعدبومی گزینی باشه ومناطقی ک آزمون قبل ظرفیت کم بوده تعدادبیشتربخوادوفقط شهرمحروم ظرفیت زیادنباشه چون کلانشهرهانیروبیشترمیخوان نمیدونم چراانقدظرفیت کم داده بودن اکثرا تک ظرفیتی بود

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۰۷
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۷۱۹

درسته ولی بعضی رشته ها امکان این که دوباره بگیرن خیلی کمه. مثلا خود من بهداشت حرفه ای م خراسان رضوی اصلا نخواست اگه میخواست آقا بود. نمیشه مطمئن بود آزمون بعدی رشته ی ما، منطقه ما و خانم میخواد و یا نه و از همه مهم تر اینکه اصلا قبول میشیم یا نه

پاسخ دهید
 • نویسنده: ملودی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۹۷۵

دقیقا

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۱۰

بله هرکس متناسب باشرایطش تصمیم میگیره.شایدشمامجردی یا خونوادت اجازه میده بری شهردیگه

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۵۰۰۴۰

شما هم درست میگین. هر کسی بستگی به شرایطش داره.

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهسا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۰۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۲۲۰

به نظر من که هرچه سریعتر به واحد استخدام دانشگاه اطلاع بدین که جایگزین کنن یکی رو جای شما, رشتتون چیه?

پاسخ دهید
 • نویسنده: ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۳۹
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۵۴۹

به ناشناس
درضمن عزیزم همیشه حداقل۴۵روزقبل الی۲ماه قبل ازبرگزاری ازمون اطلاعیه ودفترچه میادپس فکرنمیکنم قبل ازعیدازمونی باشه.ولی احتیاط شرط عقله من بااینکه میگفتن تابستون ازمونه اماازبهارشروع به خوندن کردم وهرچی هم ازمون عقب میفتاددلسردنمیشدم وبازم مطالعه روزانه داشتم..پس ازهمین الان روتخصصیهات وقت بذارواسترس عمومیارونداشته باش چون ضریب اختصاصیا۲برابره وبردباکسیه که بالاتربزنه وهروقت به اخرای تستارسیدی معارف وادبیات روشروع کن ودرکنارش درسنامه های مهم زنان واوبی روبخون.(درضمن تستای زنان مهردادصلاحی کفایت نمیکنه وبایدحتمادرسنامه هاشوبخونی یااون کتاب دیگه روتهیه کنی امافعلاهمین۲۰۰۰تاتست کافیه وکامله…امیدوارم موفق باشی

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۵۱۷

چرا نمیذارن تکلیف ماروشن بشه بعد ازمون بعدی بگیرن اصلا چرا دوتاازمون یکی نکردن چ کاری بود اخه

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۱۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۹۴۶

به این زودی فک نکنم آزمون استخدامی برگزار کنن. البته امیدوارم که حداقل سال بعد برگزار کنن تا کسای که تلاش کردن و نتونستن تو این آزمون قبول بشن تو آزمون بعدی قبول بشن.

پاسخ دهید
 • نویسنده: به ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۰۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۳۱۳

سلام مامای مهربون
میگن قراره اسفند دوباره آزمون استخدامی برگزار شه یعنی تقریبا کمتر از ۲ماه وقت دارم واسه خونون
اون کتاب مهرداد صلاحی که گفتینو به نظرتون میتونم تو این مدت کم بخونم به علاوه عمومبا که هیچی رو بلد نیستم
استرس گرفتم اگه اسفند برگزار بشه نمیرسم هیچی بخونم😥😥

پاسخ دهید
 • نویسنده: ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۳۳
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۵۳۹

به ناشناس
سلام عزیزم خوبی ؟اگه کتاباروتهیه کرده باشی اره حتمامیتونی چراکه نه.اگه مثل ازمونهای قبل باشه که بازم اکثرسوالاازهمون میادواگه خوب خونده باشیش قطعاقبولی.فقط سعی کن مفهومی بخونی نه حفظی.هرتستی روچندین باربخون تاملکه ذهنت شه درضمن اول تست جنین نوزادان وبهداشت روبخون که هرکدوم۲۰۰تا۴۰۰تست هستن بعدش بروسراغ زنان واوبی چون اون هزارتسته ودغدغه اینوداری که زودترتموم شه وممکنه بینش استرس بگیری وبخوای سریع بخونی
وقتی اون۳تامبحث روخوندی و۱۰۰۰تست اوبی روشروع کردی بینش حتماتستای قبلامرورکن تاکامل به حافظه بلندمدتت منتقل شه
برای عمومی هم اندیشه۱سبحانی روحتمابخون چون۷۰درصدسوالاازهمونه ادبیاتم جزوه علی کنکوری ولقمه مهروماه روبگیری فقط لغات وتاریخ ادبیات بخون البته اگه قرابت وارایه بلدی..راستی روی زبان فارسی وقت بذارمخصوصامبحث ویرایش .اززبان فارسی۵_۶تاسوال میادودرصدتوبالامیبره..
ازبقیه دروس عمومی ۳_۴تاسوال بزنی قبول میشی فقط سعی کن درصدادبیات ومعارف خیلی بالایی بزنی تابقیه روجبران کنه

پاسخ دهید
 • نویسنده: به ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۰۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۸۵۱

مرسی مامای عزیز
بازم ممنون که مثل همیشه باعث دلگرمیم شدی
یه دنیا خوشبختی برات آرزو میکنم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ماما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۸
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۹۰۱۵

خواهش میکنم عزیزم ..دوست دارم همه موفق وشادزندگی کنن وارخدامیخوام شماهم جزواون افرادباشین..

پاسخ دهید
 • نویسنده: نرس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۷:۴۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۲۷۶

سلام ادمین ممنون میشم راهنمایی کنید یا اگر از دوستان کسی اطلاعی داره .
من ازمون ۳۰ ابان قبول شدم برابر ظرفیت هم هست البته برای یه جای دیگه دور از محل زندگیم الان هم شنیدم شهرستان محل زندگیم تو ازمون اسفند میخاد زیاد نیرو بگیره آیا میتونم تو آزمون بعدی شرکت کنم و برای شهرم امتحان بدم چون اون ازمون قبلی که اصلا معلوم نیست قبول نهایی میشم یانه.

پاسخ دهید
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۰۴
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۳۶۱

ببخشید که نظر میدم…لطفا لطفا شما اشتباه منو تکرار نکنید.
هیچوقت نقد رو به نسیه ندید….هیچ چیز مشخص نیست..از کجا معلوم آزمون بیاد؟سه ساله از زمان وزیر قبلی میگفتن آزمون میاد اما 96نیومد 97 نیومد و آخر 98اومد…تازه شم قصد ناامیدی ندارم اما اگر اخبار رو دنبال کنید شخص وزیر بهداشت فرمودند اون ازمون برا تبدیل وضعیت قراردادی هاست…و بعدشم میدونید چقد عقب میفتید اگه نیاد…جون خودم این تجربه تلخ رو داشتم گفتم به شما منتقل کنم.
با ارزوی موفقیت

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۵۰۵

شما راست میگید اقد نگرفتن نگرفتن حالا ک ما جای دیگه قبول شدیم شهرما بعد چهار سال میخاد بگیره

پاسخ دهید
 • نویسنده: نرس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۳۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۵۳۸

ممنون از راهنماییتون،دقیقا بهتر هست برم شهر دورتر تا اینکه به امید شهرم بشینم و شایدم بگیرن و قبول نشم این سری ،،هیچ چیز مشخص نیست

پاسخ دهید
 • نویسنده: شادی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۹۶۷

افرین من به عنوان کسی ک خصوصی مرکز استان نرفتم گفتم میخام شهرخودم برم دوسال گذشت و شهر خودم نگرفت الانم جای دیگه قبول شدم میرم هیچوقتم اشتباه و تکرار نمیکنم به هیچ عنوان منتظر ازمون نمونید

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۵
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۳۷۶

سلام آره میتونی.ازکی شنیدی نیروزیاد میخواد؟آزمون اسفندقطعیه؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم گودرزوند
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۳۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۱۲۴

باسلام خدمت ادمین محترم.در مصاحبه تخصصی سه نفر رقیب هستیم.سوال من اینه که یک نفر یا که دو نفر از ما رو به هسته گزینش معرفی میکنند؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۲۰۷

گزینش از برابر ظرفیت هست معمولا
پیشنهاد میکنم حتما دو پیج زیر رو مطالعه کنید:
جهت ورود به صفحه راهنما و توضیح مراحل پس از قبولی در آزمون استخدامی اینجا کلیک نمایید.
موفق باشید
—–
مرحله گزینش در استخدام های دولتی یکی از مراحل مورد نیاز جهت ورود نیروی انسانی به بدنه دستگاه های اجرایی است. بدین معنی که طبق قانون تمامی کارمندان سازمانهای دولتی جهت ورود به شغل دولتی حتماً می بایست گزینش شوند. گزینش شامل مراحل کلی مصاحبه عقیدتی و سیاسی و تحقیقات محلی است. جهت مشاهده توضیحات اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: ashkan
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۵۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۰۹۶

سلام ادمین محترم یا دوستانی که تجربه دارن راهنمایی کنن ،واقعا اگه گزینش بیاد تحقیق محله و کسی از روی حسادت یا هرچیزی بخواد واسمون بد حرف بزنه در صورتی که هیچ پرونده خلاف یا مشکلی نداشته باشیم ،میتونه باعث شه تو گزینش رد بشیم؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۸:۵۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۳۰۳

با نظر یه شخص نه ولی اون نظر رو از محل کار قبلی و محل خدمت و یا غیره استعلام میگیرن برای اطمینان

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۳۱
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۴۷۶

مگه برای شما از گزینش پیامک اومده؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۳۶
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۰۸۰

سلام دوستان من خودم پرستاری شیراز قبول شدم انشالا منابعی که خوندم رو معرفی میکنم شاید بدرد یکی از دوستان بخوره
icdl :روتین بلد بودم ویندوز و ورد و پاورپینت بخونید سی چهل درصد هم کفایت میکنه،
ریاضی : امار و احتمال و تصاعد و ماتریس و لگاریتم رو بخونید حداقل 8 تا سوال میاد مباحث راحتی هم هستن
زبان :گرامر دبیرستان و یه جزوه خلاصه از نت دانلود کنید برا گرامر زبان عمومی و لغات 504 و ضروری تافل
معارف :کتاب گاج یه خلاصه بیست صفحه داره کل معارف دبیرستان خلاصه کرده و اندیشه 1 این دوتا نود درصد رو پوشش میدن
اطلاعات عمومی :منابع طرح سوال وسیع هست شما قانون اساسی حداقل چهارتا سوال میاد خودتون هم میتونید چندتا دیگه بزنین
هوش :سوال های سال های قبل و تمرین زیاد
ادبیات :کتاب های خلاصه مبحثی که ارایه و قرابت و اینا جدا هس بخونید با تست زیاد

دروس تخصصی :شما اول وقت کردید یه خلاصه از رو یه منبع یه دور تخصصی ها بخونید که یه حضور ذهن داشته باشید مثلا سندروم نفروتیک چیه بعد فقط کتاب نوقابی تست رو شخم بزنید پاسخ تشریحی خیلی کامل بخونید و برا ویژه هم حتما cpr و vbg و icp رو کامل بدونید و مدیریت هم اگه یه کتاب مدیریت بخونید چون از درس هایی هست که کسی نمیخونه و اصلا نمیدونه جز امتحان هست، از بهداشت و روان غافل نشید چون همون درصدی که اینا داره واخلی هم داره، انشالا دوستان موفق باشن، فقط و فقط به این فکر کنید که روزهای خوب میرسه
ببخشید که طولانی شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: ااا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۰۰
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۸۰۳۷

سلام
ادمین جان اگه تا مدت مونده به سر کار رفتن استخدام ؛ بخوایم‌ از الان یه جای خصوصی کار کنیم قراردادی مشکلی پیش نمیاد؟
چون موقع تحویل مدارک قراردادی نبودیم که مدارکی ازش تحویل بدیم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۴۲
 • کد دیدگاه: ۲۷۴۷۹۴۸

من ک یه جزوه برا گزینش دانلود کردم يااااا خدا چقد سخته چقد زیاده مگه نميگن گزینش اسونه پس این چيه این همه تاریخ و سیاسی چيه (:shout:)

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی