اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:20

  کد دیدگاه : 1172089

  نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای استخدامی بانک مثل تجارت را هم بذارید ممنون از سایتتون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:13

   کد دیدگاه : 1172154

   در صورتی که چنین بسته ای به دستمان برسد حتما قرار داده خواهد شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام اسلامی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:07

  کد دیدگاه : 1171451

  نمونه سوالات رشته کامپیوتر رو هم لطف کنید بزارید ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:16

   کد دیدگاه : 1171474

   در صورتی که بسته به دستمان برسد ان شاءالله به لیست بالا اضافه خواهد شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فلاح

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:04

  کد دیدگاه : 1171442

  نمونه سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع رو میخواستم .

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:16

   کد دیدگاه : 1171469

   متاسفانه موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ارش نادري

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 04:42

  کد دیدگاه : 1170630

  سلام خسته نباشيد ميخواستم با مدير ايران استخدام صحبت كنم يه شماره تماس ميخواستم ممنونم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:46

   کد دیدگاه : 1170655

   سلام
   04142277627

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ...

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:01

  کد دیدگاه : 1170605

  رشته مدیریت دولتی دروس تخصصی مربوط به لیسانس واسه استخدام تو بانک تجارت چرا نزاشتین ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کسری کامکار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:25

  کد دیدگاه : 1170583

  با سلام و خسه نباشید ،لطفا سوالات تخصصی مهندسی کامپیوتر موجود کنین،با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام میرزایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:58

  کد دیدگاه : 1169711

  سلام ،لطفا سوالات عمومی و تخصصی رشته مدیریت بیمه رو بزارین با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رویازهتاب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:23

  کد دیدگاه : 1169652

  سلام خسته نباشید اگه میشه نمونه سوالهای جدید بذارید از سال ۹۰تا به الان و اینکه نمونه سوالهای تخصصی کامپیوتر ازکجا میشه تهیه کنیم
  باتشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:56

   کد دیدگاه : 1169709

   متاسفانه نمون سوالاتی بیش از این منتشر نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نازنین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:23

  کد دیدگاه : 1169428

  با سلام میشه لطفا سوالات تخصصی رشته علوم اقتصادی رو هم بزارید ممنونم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:41

   کد دیدگاه : 1169461

   متاسفانه بیش از این چیزی در آرشیمون موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:48

  کد دیدگاه : 1169210

  ازمین عزیز لطفا مشخص کنید از چه درسایی برای رشته مهندسی کامپیوتر برا ازمون سوال میاد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:24

   کد دیدگاه : 1169296

   متاسفانه این موارد تا این لحظه اعلام نشده دوست عزیز. بهتر هست در تعامل با بانک این رو ازشون بخواهید برای اعلام.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حمیده ا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:00

  کد دیدگاه : 1168953

  با سلام لطفا مواد ازمون رشته امار و سوالات تخصصی رشته امار رو هم پیگیری کنید.من الان لیسانس امار هستم و نمیدونم چی باید بخونم.

  تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرنوش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:44

  کد دیدگاه : 1167766

  سلام لطفا سوالات رشته كامپيوتر راپيگيري كنيد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محبوبه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:47

  کد دیدگاه : 1166101

  لطفا رشته مهندسی صنایع را هم پیگیری کنید
  با سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:25

  کد دیدگاه : 1165342

  سلام
  ضمن تبریک سالروز تولد مولای متقیان حضرت علی (ع) و تبریک روز پدر ,لطفا بگید که این دفترچه ها همشون شامل یک سری سوالات هستند یا فرق میکنند , و این که ایا برای رشته مهندسی کامپیوتر هم قابل اتکا و استفاده هستند یا نه
  با سپاس از مدیریت محترم سایت و بانک تجارت

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:11

   کد دیدگاه : 1165489

   محتوای 4 بسته متفاوت از هم هست.
   لطفا توضیحات بسته ها را مطالعه کنید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : علی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 04:48

    کد دیدگاه : 1165848

    بسیار ممنون و سپاسگذارم ادمین محترم , لطفا بگید سوالات تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر هم مانند عمومی چند محتوایی هستند ینی باید همشونو خریداری کنیم یا فقط یکی از دفترچه سوالات مربوط ب رشته مهندسی کامپیوتر هست؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 07:49

     کد دیدگاه : 1165898

     مگر چنین بسته ای بین بسته های ما موجود است؟

     پاسخ دهید
 • نویسنده : رضائی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:27

  کد دیدگاه : 1165185

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  خواستم درخواست کنم سوالات تخصصی باجواب بانک تجارت برای رشته مهندسی کامپیوتر را هم لطف کنید و بگذارید. ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضائی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:27

  کد دیدگاه : 1165184

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  خواستم درخواست کنم سوالات تخصصی باجواب بانک تجارت برای رشته مهندسی صنایع را هم لطف کنید و بگذارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حدیثه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:38

  کد دیدگاه : 1164756

  لطفا سوالهای تخصص رشته صنایع رو هم اضافه کنید با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نازنین زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:01

  کد دیدگاه : 1163998

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  خواستم درخواست کنم سوالات تخصصی باجواب بانک تجارت برای رشته مهندسی صنایع را هم لطف کنید و بگذارید چون من هر چی دیدم تخصصی برای رشته حسابداری و مدیریت بود.
  ممنون میشم که حتما پیگیری کنید برای ما صنایعی هاهم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:08

   کد دیدگاه : 1164151

   بررسی میشه ولی گمان نکنم منتشر شده باشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:07

  کد دیدگاه : 1163630

  با سلام و خسته نباشید
  آیا درس ریاضی و آمار جزو دروسی اختصاصی محسوب میشود برا کلیه رشته ها چون در دروس عمومی جای نگرفته برا مواد آزمون
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نیماا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:00

  کد دیدگاه : 1163319

  سلام آدمین جان لطفا سوالات عمومی و تخصصی کارشناسی حسابداری رو هم بزارید …ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:25

   کد دیدگاه : 1163340

   نیمای عزیز کل نمونه سوالات در دسترس که مختص استخدامی بانک تجارت باشند در همین تعداد هست.

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...