اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : Amir

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:06

  کد دیدگاه : 1175165

  با سلام.لطفا سوالای رشته ی کامپیوتر را هم قرار دهید .خیلی ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:21

   کد دیدگاه : 1175193

   اگر به دستمون برسد حتما طی چند روز آینده اضافه خواهد شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ح.ی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:51

  کد دیدگاه : 1175115

  سلام اگر ترم اخرکارشناسی مهندسی کامپیوتر باشی.نامه اشتغال به تحصیل قبول میکنید.ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:15

  کد دیدگاه : 1175044

  با سلام
  لطفا نمونه سوالات تخصصی مهندسی کامپیوتر رو بزارد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نازنین زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:15

  کد دیدگاه : 1175041

  باسلام
  سوالات تخصصی مهندسی صنایع را هم بذارید لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهناز افشون

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:09

  کد دیدگاه : 1175030

  سلام نمونه سوالات رشته كامپيوتر نيست كه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الهه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:35

  کد دیدگاه : 1174979

  سلام
  میشه منابع و سوالات مربوط به رشته مهندسی کامپیوترم بذارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کاجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:14

  کد دیدگاه : 1174953

  با سلام و احترام
  لطفاً منابع دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع برای آزمون بانک تجارت را هم قرار دهید.
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : داور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:10

  کد دیدگاه : 1174951

  سلام. دوستان سوالات تخصصي رشته رياضي را بايد از كجا دانلود كنيم؟
  ممنون مي شوم راهنمايي كنيد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:54

  کد دیدگاه : 1174926

  لطفا سوالات تخصصی ریاضی رو قرار بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا نادری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:52

  کد دیدگاه : 1174921

  با سلام و احترام ابتدا منابع آزمون تخصصی رشته مهندسی صنایع رو برا آزمون بانک تجارت میخاستم بدونم چه دروسی هست و آزمون سال ۹۳ و ۹۲ این بانک رو اگه تهیه و در سایت قرار بدین ممنون میشم
  با تشکر از سایت خوبتون و مدیریت محترم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : یلدا از تهران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:48

  کد دیدگاه : 1174915

  سلام خسته نباشید
  خواهشمندم نمونه سوالات تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر راهرچه سریعتربگذارید
  سپاس فراوان

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام میرزایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:05

  کد دیدگاه : 1174060

  سلام لطفا منابع تخصصی رشته مدیریت بیمه رو بزارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:51

  کد دیدگاه : 1174041

  سلام رشته مهندسی فناوری اطلاعات زیر مجموعه مهندسی کامپیوتر میشه یا مدیریت؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عادل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:23

  کد دیدگاه : 1172986

  لطفا سوالات تخصصی رشته کامپیوتر را بزارین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهاران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:46

  کد دیدگاه : 1172954

  با سلام و خسته نباشید به ادمین عزیز
  سوالات مربوط به رشته ریاضی رو لطفا اضافه کنید
  ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:33

  کد دیدگاه : 1172457

  سوالات رشته امار رو بذارید لطفاااااا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:31

  کد دیدگاه : 1172452

  سوالات تخصصی رشته امار رو بذارید لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:44

  کد دیدگاه : 1172314

  سلام در مورد منابع تخصصی رشته آمار چیزی بیان نشده اگه امکانش هسته معرفی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : N

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:10

  کد دیدگاه : 1172217

  سلام سوالات تخصصي رشته كامپيوتر رو نزاشتيد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:37

   کد دیدگاه : 1172239

   متاسفانه فعلا موجود نیست. البته منظور ما اصل سوالات هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرداد زمانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:02

  کد دیدگاه : 1172143

  سلام بنده رشته مهندسی کامپیوتر هستم ولی از سؤالات تخصصی خبری نیست در سایت

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...