اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : راضيه اميني

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:53

  کد دیدگاه : 1176103

  لطفا سوالات تخصصي رشته آمار رو هم بذاريد ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رویا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:32

  کد دیدگاه : 1175981

  سوالات مربوط به رشته اقتصاد بازرگانی رو هم بزارید.سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:52

  کد دیدگاه : 1175932

  ایا برای این دروس اهم از عمومی و تخصصی منابعی وجود داره جهت مطالعه?یا فقط نمونه سوال هست?

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اقتصاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:50

  کد دیدگاه : 1175926

  سوالات تخصصی اقتصاد رو بذاریننن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : معین کلاتی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:32

  کد دیدگاه : 1175885

  با سلام
  لطفا رشته کامپیوتر بیزحمت

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:25

  کد دیدگاه : 1175874

  سلام سوالات تخصصی ریاضی رو بذارید با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اقتدار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:04

  کد دیدگاه : 1175684

  ایا کسی که سه ترم باقی مانده تا لیسانس بگیره هم میتونه در ازمون شرکت کنه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اقتداری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:02

  کد دیدگاه : 1175680

  ایا کسی که سه ترم باقی مانده تا لیسانس بگیره هم میتونه در ازمون شرکت کنه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:20

   کد دیدگاه : 1175727

   خیر متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فروزان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:01

  کد دیدگاه : 1175678

  ایا کسی که سه ترم باقی مانده تا لیسانس بگیره هم میتونه در ازمون شرکت کنه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:46

  کد دیدگاه : 1175640

  نمونه سوالات رشته ی کامپیوتر را قرار دهید.ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:46

  کد دیدگاه : 1175637

  سلام
  میشه نمونه سوالات رشته اقتصاد رو هم بذارید.ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مینا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:09

  کد دیدگاه : 1175557

  سپاس .دروس تخصصی کامپیوتر هم بزارید لطفا سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مینا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:08

  کد دیدگاه : 1175556

  دروس تخصصی کامپیوتر هم بزارید لطفا سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مصطفی وطن پرست

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:49

  کد دیدگاه : 1175523

  سلام ایا میشود با مدرک حسابداری موسسات حسابداری در این ازمون شرکت کرد؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : منصفی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:33

   کد دیدگاه : 1176850

   دوست عزیزم ما ارشدای دانشگاه های معتبرحسابداری بیکار نشستیم بعد بیاد با مدرک آزاد موسسات حسابداری استخدام کنن؟!توروخدا فکر کنید اول بعد سوال بپرسید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : زينب سليماني

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:14

  کد دیدگاه : 1175449

  سلام لطفا نمونه سوالات آمار رو بذاريد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زينب سليماني

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:08

  کد دیدگاه : 1175435

  سلام
  لطفانمونه سوالات تخصصي آمار هم بذاري

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زينب سليماني

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:13

   کد دیدگاه : 1175446

   سلام
   لطفا نمونه سوالات آمار هم بذاريد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:48

  کد دیدگاه : 1175388

  سلام لطفا دروس تخصصی رشته کامپیوترم لحاظ فرمایید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:32

  کد دیدگاه : 1175356

  سلام.لطفا در صورت امکان سوالات مهندسی صنایع رو بزارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امین سلیمانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:24

  کد دیدگاه : 1175334

  سلام
  آقا میشه بگید برای ازمون بانک تجارت که الان گذاشتن
  دروس تخصصی رشته ی مدریت دولتی چی میاد؟؟
  تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : P

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:04

  کد دیدگاه : 1175282

  سلام اگه امکانش هست سوالات رشته اقتصادو بذارین،ممنون.

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...